Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 812/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-07-21

Sygn. akt I C 812/15

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lipca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Halina Plasota

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. S.

przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w L.

o odszkodowanie

postanawia:

stwierdzić swoją niewłaściwość rzeczową i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie.

UZASADNIENIE

Powód J. S. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w L. (k. 8;9).

Zgodnie z dyspozycją art. 17 pkt 4 k.p.c. do właściwości rzeczowej sądu okręgowego należą sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.

W niniejszej sprawie powód domaga się zasądzenia kwoty 60.000,00 zł. W związku z tym właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy zgodnie z art. 16 k.p.c. jest sąd rejonowy.

Na podstawie art. 29 k.p.c. właściwym miejscowo sądem dla roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa jest miejsce siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. Z treści pozwu wywieść należy, że intencją powoda jest skierowanie żądania przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w L., co uzasadnia przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lubinie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 200 § 1 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Plasota
Data wytworzenia informacji: