Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 642/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-04-19

II Cz 204/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zaskarżone zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, odrzucenie pisma, naruszone posiadanie, uzupełnienie braków formalnych pozwu, naruszone dobro osobiste, usunięcie braków formalnych, wezwanie, tytuł wykonawczy, zaskarżone zarządzenie, ocena sposobu realizacji, cytowany paragraf, zwrot pozwu, pozbawienie wykonalności, formułowanie pism procesowych, środek odwoławczy od postanowienia, ogół zrozumiały, termin odpowiedzi, zakreślony termin, dopuszczalność środka, wydział sądu okręgowego
Zobacz»

I ACz 1399/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 września 2013

Data publikacji: 28 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, zmiana terminów, przewodniczący składu, strona powodowa, zaskarżone zarządzenie, wysokość należnej opłaty, termin wykonania zobowiązania, skutek finansowy, odsetka, pozwana odsetka, aktualne uwarunkowania, kształtowanie opłat, określenie wartości sporu, konieczność uiszczenia odsetek, zmiana umowy spółki komandytowej, przesunięcie terminu zapłaty, konieczność doliczenia, dowolność kształtowania, umowny termin zwrotu, zasadnicze zobowiązanie
Zobacz»

V Pz 47/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 3 października 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarządzenie, uzupełnienie braku formalnego, podanie wartości przedmiotu sporu, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • zwrot pozwu, zarządzenie, przywrócenie do pracy, uzupełnienie braku formalnego, podanie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie treści przepisów, brak możliwości oceny, otrzymane wezwanie, pozew, wezwanie o uzupełnienie, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, oznaczona kwota pieniężna, przewodniczący sądu rejonowy, uchylenie i nadanie, warunek pisma procesowego, zażalenie powoda, sprawa o prawa majątkowe, wniesiony pozew, termin do uzupełnienia braków, suma wynagrodzenia
Zobacz»

VIII Gz 94/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2013

Data publikacji: 15 października 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, zaskarżone zarządzenie, odsetka od kwot, brak formalny pozwu, roszczenie główne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, różnica między wartością, faktura korygująca, zaskarżone zarządzenie, powtórzenie żądania, uwzględnienie faktur, brak zdania, usunięcie braków pozwu, skuteczne wezwanie, uchylenie i nadanie, odsetka od kwot, zażalenie powoda na zarządzenie, sprawą biegu, wezwanie do usunięcia braków, postępowanie uproszczone, świadczenie główne, brak formalny pozwu, zwrot pozwu, rubryka, roszczenie główne
Zobacz»

V Pz 32/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

podanie wartości przedmiotu sporu, brak formalny, pozew, uzupełnienie braków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • podanie wartości przedmiotu sporu, wskazanie wartości przedmiotu sporu, uznanie wypowiedzenia umowy, dopuszczalność środka, brak formalny, wysokość opłaty, zwrot pozwu, pozew, właściwość rzeczowa sądu, uzupełnienie braków, wypowiedzenie umowy o prace, podawanie wartości, wartość przedmiotu zaskarżenia, brak pozwu, niezmienna wysokość, sprawa z zakresu prawa pracy, sprawa dalszego biegu, wyłączna właściwość sądów rejonowych, pracownik biura podawczego, miejscu braku
Zobacz»

IV Pz 27/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 24 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, wartość przedmiotu zaskarżenia, sprawa o prawa majątkowe, wskazanie wartości przedmiotu sporu, właściwość rzeczowa sądu, sprawa z zakresu prawa pracy, uzupełnienie braków formalnych pozwu, eliminacja możliwości, prawidłowy bieg, stadium procesu, pismo procesowe, przedstawiciel ustawowy i pełnomocnik, usunięcie braków formalnych, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, oznaczona kwota pieniężna, możliwości dowolnych, zarządzenie, określenie wartości przedmiotu sporu, nawiązanie stosunku pracy
Zobacz»

II Cz 434/13

postanowienie, inny

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2013

Data publikacji: 26 października 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, premier, wskazanie wartości przedmiotu sporu, oznaczona kwota pieniężna, dzień urzędowania, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, przewodniczący sądu rejonowy, sprawa o prawa majątkowe, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zarządzenie, własne prawo majątkowe, zaistnienie braku formalnego, zażalenie, formalny powód, ochrona własnych praw, pieniężna wartość, wskazanie okoliczności faktycznych, przedmiot sprawy, stosunek majątkowy stron, pozew pod rygorem
Zobacz»

VII Pz 92/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 września 2015

Data publikacji: 10 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, przywrócenie do pracy, wezwanie do uzupełnienia braków, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, roszczenie o przywrócenie, suma wynagrodzenia za pracę, awizo, uzupełnienie braków formalnych pozwu, pismo w przedmiocie, kwota pieniężna, pełnomocnik powódki, zarządzenie, określenie wartości przedmiotu sporu, uzasadnienie zarządzenia, termin do uzupełnienia braków, wartość roszczenia, sprawa o roszczenia, zasiłek chorobowy, roszczenie o wynagrodzenie, godzina nadliczbowa za lata
Zobacz»

II Cz 912/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 17 października 2016

Data publikacji: 8 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, zaskarżone zarządzenie, uzupełnienie braków formalnych pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, obniżenie czynszu o kwotę, przepis kodeksu cywilnego, określenie żądania pozwu, zaskarżone zarządzenie, zażalenie, dokładne określenie żądania, umowa dzierżawy, przeprowadzenie przetargów, pawilon handlowy, bieg, uzupełnienie braków formalnych pozwu, część działki, skrajnych sprzeczności, powody łamania, wieczyste użytkowanie, obowiązek zorganizowania, ukształtowane żądanie, zasięgnięcie porady prawnej
Zobacz»

I ACz 107/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 12 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, rejonowy poznań, poznanie, tytuł wykonawczy, ustalenie wymiaru opłaty, kosz sądowy, wysokość opłaty od pozwu, futro, zaskarżone zarządzenie, pozew na kwotę, pozbawienie wykonalności, roszczenie główne, rozpoznanie przez sąd rejonowy, zażalenie, prawidłowo określona wartość przedmiotu, wysokość wartości przedmiotu sporu, wartość roszczenia powódki, wezwanie powódki do uiszczenia, zmiana zaskarżonego zarządzenia, błędny sąd
Zobacz»

X GNc 621/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2016

Data publikacji: 12 maja 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, zapłata w postępowaniu nakazowym, odsetka, roszczenie główne, wysokość opłaty sądowej, nakaz zapłaty w postępowaniu, pozew w postępowaniu, pozew, opłata sądowa od pozwu, centrum, kwota główna, należność główna skapitalizowana, należność okresowa, tutejszy sad, koszt sądowy w sprawie, wydanie nakazu zapłaty, skapitalizowana odsetka, pochodna wartości, stawka wynagrodzenia pełnomocnika strony, sprawa cywilna
Zobacz»

I C 315/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 17 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, roszczenie główne, odsetka, świadczenie główne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiot sporu w sprawie, pożytek, wartość przedmiotu zaskarżenia, umowa pożyczki, umowa bankowa, opłata od pozwów, pozew, świadczenie uboczne, praca adwokata, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wydanie wyroku zaocznego, wydać wyrok, radca prawny, pozwany, podanie parametru
Zobacz»

II Cz 723/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 17 stycznia 2017

Data publikacji: 8 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, wymiar opłaty, brak formalny pozwu, ostrów wielkopolski, zażalenie, terminu braków, wyznaczony termin, kwota niższa, zmiana wartości przedmiotu, właściwa opłata, prawidłowo określona wartość przedmiotu, kwestia następcza, postępowanie na postawie, pakiet usług, określona wartość przedmiotu sporu, uprawnienie do zmiany, zryczałtowana opłata, należna opłata od pozwu, roszczenie uboczne, etap postępowania powoda
Zobacz»

IV Pz 3/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 27 marca 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, wartość przedmiotu zaskarżenia, sprawa o prawa majątkowe, wskazanie wartości przedmiotu sporu, ustalenie istnienia stosunku pracy, właściwość rzeczowa sądu, załącznik do zażalenia, uzupełnienie braków formalnych pozwu, eliminacja możliwości, prawidłowy bieg, stadium procesu, przedstawiciel ustawowy i pełnomocnik, przesyłka, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, oznaczona kwota pieniężna, możliwości dowolnych, zwrot pozwu, usunięcie braku, zarządzenie, określenie wartości przedmiotu sporu
Zobacz»

VII Pz 149/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 grudnia 2014

Data publikacji: 9 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, zarządzenie, uzupełnienie braków formalnych pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, określenie wartości przedmiotu sporu, właściwa wartość przedmiotu, suma wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie za czas pozostawania, pełnomocnik powodów, czas pozostawania bez pracy, przywrócenie do pracy, praca za okres sporny, sprawa o roszczenia, kwota pieniężna, praca i wynagrodzenie, roszczenie pracownika, treść wezwania, zarządzenie, na czas, uzupełnienie braków formalnych pozwu, przedmiot sporu w sprawie, poprawienie pisma, roszczenie o wynagrodzenie
Zobacz»

VI Gz 279/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 17 października 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie główne, wartość przedmiotu sporu, odsetka, zaskarżone zarządzenie, pozew, wniesienie pozwów, pełnomocnik powodów, zapłata należności główna, pozew w zakresie żądania, należność odsetkowa, sprawą biegu, okres opóźnienia, należność główna roszczenia, zwrot pozwu, prawidłowe sformułowanie żądania, skapitalizowana kwota odsetek, rzeczywista wartość przedmiotu, żądanie zapłaty kwot, dzień zapłaty, pozwana zapłata
Zobacz»

I ACz 541/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 września 2014

Data publikacji: 1 października 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

pozew, zaskarżone zarządzenie, podanie wartości przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • pozew, zaskarżone zarządzenie, trudność w ustaleniu wartości, przepis kodeksu postępowania cywilnego, nakazanie udostępnienia, warunek formalny, zwrot pozwu, ciąża na powodach, podanie stanowiska, ustalenie właściwości rzeczowej sądu, zażalenie, obligatoryjny warunek, dokumentacja wspólnoty, podanie wartości przedmiotu sporu, omyłka pisarska w oznaczeniu, żądanie oparte na treści, przedstawiciel wspólnoty, wymiar majątkowy, wspólnota mieszkaniowa, pogląd prezentowany przez sąd
Zobacz»

VIII Gz 465/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, skapitalizowana odsetka, postępowanie zażaleniowe, pozew wartości przedmiotu sporu, roszczenie główne, strona powodowa, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, odsetka, postanowienie sądu rejonowego szczecin, koszt w postępowaniu, powodowa spółka, kwota główna, pozew, zażalenie, należność główna skapitalizowana, należność okresowa, spółka kwot, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, koszt strony
Zobacz»

I ACz 642/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, przewodniczący w sądzie okręgowy, brak formalny pozwu, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, wskazanie wartości przedmiotu sporu, zażalenie powódki, prawo do zachowku, przewodniczący w sądzie okręgowy, zobowiązanie sądu, brak formalny pozwu, żądana kwota zachowku, wysokość wartości przedmiotu sporu, obowiązek usunięcia braków, brak wskazania wartości przedmiotu, dokonanie zwrotu pozwu, pozew kwoty pieniężnej, niemożność nadania, pieniężna wartość, wynik sprawdzenia, spór powódki, zarządzenie, sprawa o roszczenie pieniężne, dokładne oznaczenie
Zobacz»

II Cz 449/13

postanowienie, inny

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2013

Data publikacji: 26 października 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wartość przedmiotu sporu, zarządzenie, odsetka, brak formalny pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, wskazanie wartości przedmiotu sporu, należne odsetki, tytuł wykonawczy, nadanie pozwu, oznaczona kwota pieniężna, określenie wartości przedmiotu sporu, zarządzenie, przewodniczący wydział, odsetka, brak formalny pozwu, zobowiązanie powoda, pobawienie wykonalności, bieg, warunek formalny, zwrot pozwu, cywilny sąd, żądanie wypełnienia, termin tygodniowy, zasądzenie należności głównej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Staniszewska,  Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga ,  Bogusława Żuber
Data wytworzenia informacji: