Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 642/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-04-19

POSTANOWIENIE

Dnia 19 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Ewa Staniszewska (spr.)

Sędziowie: SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga, SA Bogusława Żuber

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 kwietnia 2013 r.

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko Skarbowi Państwa – (...)

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w Wydziale XIV Cywilnym z siedzibą w Pile z dnia 21 grudnia 2012 r.,

sygn. akt XIV C 1083/12

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

M. Mazurkiewicz-Talaga E. Staniszewska B. Żuber

UZASADNIENIE

Przewodniczący zwrócił pozew uzasadniając to tym, że powód pomimo wezwania nie uzupełnił jego braku formalnego w terminie, tj. nie wskazał wartości przedmiotu sporu co do żądania odsetek od kwoty 64.000 zł poprzez ich wyliczenie za okres od 30 czerwca 2011 r. do dnia złożenia pozwu.

Powód wniósł o uchylenie ww. zarządzenia w całości. W uzasadnieniu wskazał, że nie zrozumiał wezwania w zakresie uzupełnienia ww. braku formalnego pozwu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Z treści pozwu wynika, że na dochodzoną kwotę składa się zadośćuczynienie za tymczasowe aresztowanie w wysokości 160.000 zł (2.500 zł x 64 dni, k. 5) oraz odszkodowanie za poniesione w związku z tym straty finansowe w postaci braku możliwości wystąpienia z wnioskiem o dotacje w wysokości 64.000 zł (k.4). Zasądzenia tej ostatniej kwoty powód domagał się z odsetkami od 30 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty (k.5). Zgłoszone przez niego żądanie odsetkowe, w świetle twierdzeń zawartych w pozwie, miało ewidentnie charakter akcesoryjny. Zgodnie zaś z art. 20 k.p.c. do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek żądanych obok roszczenia głównego. Nie było zatem podstaw do wzywania powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez wyliczenie i podanie wartości przedmiotu sporu co do żądania odsetek od kwoty 64.000 za okres od 30 czerwca 2011 r. do 27 września 2012 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżone zarządzenie.

M. Mazurkiewicz-Talaga E. Staniszewska B. Żuber

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Staniszewska,  Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga ,  Bogusława Żuber
Data wytworzenia informacji: