Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V P 22/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2017-09-05

VI P 553/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, szkoda, wniosek o zawezwanie, wyrządzenie szkody przez pracownika, roszczenie pracodawcy o naprawienie, roszczenie, wiadomość o wyrządzeniu, zawezwanie do próby ugodowej, bieg przedawnienia, posiedzenie pojednawcze, pozwany, dotacja, usługa księgowa, wiedza pracodawcy, umowa o prace, podatkowa księga przychodów, stanowisko księgowe, przerwanie przedawnienia, księga przychodów i rozchodów, wezwanie
Zobacz»

VI P 234/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2019

Data publikacji: 3 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, upływ terminu przedawnienia, odsetka ustawowa za opóźnienie, roszczenie, limit rozmów, kodeks cywilny, kwota skapitalizowanych odsetek, przedawnienie roszczeń, szkoda, roszczenie pracodawcy o naprawienie, służbowy telefon komórkowy, konsument, okres opóźnienia w zapłacie, data wymagalności, odpowiedzialność materialna, odsetka maksymalna, roszczenie główne, wysokość odsetki, pozew do dnia zapłaty
Zobacz»

IV P 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, należność główna, krosno, pozwany, przepis kodeksu cywilnego, roszczenie, prawa praca, przelew, przedawnienie roszczeń, postępowanie egzekucyjne, roszczenie okresowe, kodeks pracy, komornik sądowy przy sądzie, ograniczona odpowiedzialność, ugoda, organ powołany do rozstrzygania, ustawowe odsetki, zapłata, czas wydania wyroku, część należności
Zobacz»

IV P 4/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, bieg przedawnienia, ustalony stosunek, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, miesiąc z dołu, dzień rozwiązania stosunku pracy, letni termin przedawnienia, ustalenie stosunku pracy, roszczenie majątkowe, wymagalne roszczenie, przedawnienie roszczeń, regulamin wynagradzania, roszczenie o odsetki, prawomocność wyroku, przerwanie biegu przedawnienia, wynagradzanie obowiązujące u pracodawcy, obiektywne poczucie, krótki termin przedawnienia, ewentualne roszczenie
Zobacz»

IX P 73/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie ze stosunku pracy, wyrok częściowy, odprawa rentowa, umowa o pomoc, bieg przedawnienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalny, strona powodowa, przerwanie biegu przedawnienia, roszczenie, rata pożyczki, pracodawca, organ powołany do rozstrzygania, złożenie pozwu w sprawie, celów dochodzenia, dowód odbioru, świadczenie z funduszu, sprawa z zakresu prawa pracy, pracownik, pomoc z zakładowego funduszu, okres przedawnienia
Zobacz»

VI Pa 54/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 1 sierpnia 2013

Data publikacji: 24 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, roszczenie, kodeks pracy, część roszczenia w znaczeniu, moment prawomocnego zakończenia, roszczenie w znaczeniu materialnoprawnym, odszkodowanie za utracone wynagrodzenie, rozstrzyganie sporów, okres pozostawania w zatrudnieniu, roszczenie z pozwu, kwalifikacja prawna dochodzonego roszczenia, konieczność powoływania, podstawa faktyczna roszczenia, przedawnienie roszczeń, pozew o odszkodowanie, wynagrodzenie za okres pozostawania, prawomocne orzeczenie sądu okręgowego, nieruchomość rolna oddziału terenowego, podstawa prawna żądania
Zobacz»

I C 1657/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 25 lutego 2019

Data publikacji: 21 marca 2019

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

ugoda, zarzut przedawnienia, roszczenie, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie
 • Ważne frazy
  • ugoda, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, bieg przedawnienia, kolejna ugoda, umowa kredytów, uznanie długu, przerwanie biegu przedawnienia, umowa przelewu wierzytelności, uznanie roszczenia przez osobę, istnienie roszczenia, upływ okresu przedawnienia, rata, oświadczenie woli, oświadczenie dłużników, dwukrotność odsetek, te sprawy, ostatni dzień roku kalendarzowego, pierwsza ugoda
Zobacz»

VI Pa 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wiadomość o wyrządzeniu, szkoda, wyrządzenie szkody, umowa o dzieło, zapłata odsetek, przychodnia, składka, roszczenie, protokół z kontroli, dyrektor, bieg terminu przedawnienia, moment zapłaty, roczny termin przedawnienia roszczenia, powodowy pracodawca, bieg przedawnienia, próby ugodowe, data zapłaty, data powzięcia wiadomości, umowa zlecenia, naprawienie
Zobacz»

V Pa 325/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 30 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie, okres pracy górniczej, dyrektor generalny, zaniżona emerytura, pracodawca, wymiar półtorakrotny, nowe świadectwo pracy, wymagalność roszczenia, zarzut przedawnienia, pracownik, zarządzenie prezesa zarządu dyrektora, termin przedawnienia, odszkodowanie, uznanie roszczenia, przelicznik, pozwany, bieg przedawnienia, komisja weryfikacyjna, wydanie niewłaściwego świadectwa pracy, stosunki pracy
Zobacz»

III Pa 14/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 9 grudnia 2013

Data publikacji: 21 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, urząd miejski, zatrudnienie i wynagrodzenie, druk, zaświadczenie o zatrudnieniu, aktualne zaświadczenie, przedawnienie roszczeń, pozwany, wskaźnik wysokości podstawy, zaniżona emerytura, roszczenie, wysokość podstawy wymiaru świadczenia, koszt zastępstwa prawnego, wysokość emerytury, przeliczenie wysokości, zmniejszone świadczenie, termin przedawnienia, odszkodowanie, pełnomocnik z urzędu, nieprawidłowe wystawienie
Zobacz»

IV P 95/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostródzie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2018

Data publikacji: 3 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie za pracę, bieg przedawnienia, roszczenie, izba pracy, data rozwiązania stosunku pracy, praca z dniem, stosunek pracy powódki, publiczna szkoła podstawowa, ustalenie daty, ekwiwalent pieniężny, termin przedawnienia roszczenia, odsetka, roszczenie o świadczenie, przerwanie biegu przedawnienia, roszczenie ze stosunku pracy, roszczenie powódki o wynagrodzenie, roszczenie główne, nagroda jubileuszowa, nauczyciel, wynagrodzenie za wrzesień
Zobacz»

VII Pa 10/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 16 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie ze stosunku pracy, odprawa emerytalna, wynagrodzenie za prace, roszczenie, zarzut przedawnienia, członek zarządu, wynagradzanie, podmiot prawny, pozwany, nadużycie prawa, kierownicze stanowisko, obowiązek zwrotu, nadpłacone wynagrodzenie, nienależne świadczenie, termin przedawnienia roszczenia, waloryzacja wynagrodzenia, wypłata nagród z zysku, strona powodowa, miesięczne wynagrodzenie w sektorze, sprawa ze stosunku pracy
Zobacz»

V Pa 61/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 20 lutego 2018

Data publikacji: 29 marca 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zapłata zasiłku chorobowego, okres niezdolności do pracy, roszczenie, zapłata świadczenia, pozwany, świadczenie za okresy, trzyletni termin przedawnienia, ostatni dzień miesiąca, lipiec, roszczenie powódki, przedawnienie roszczeń, pismo, wypłata, zasiłek chorobowy za okresy, wynagrodzenie, nowy okres zasiłkowy, bieg, czas niezdolności do pracy, ocena sądu rejonowego
Zobacz»

III APa 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, prędkość, przedawnienie, pojazd, pozwany, wiadomość o wyrządzeniu, pobocze, nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, szkoda pracodawcy, zdarzenie drogowe, powstanie szkody, kierowca, jazda, tachograf, szkoda w majątku, termin przedawnienia, wyrządzenie przez pracownika szkody, pozwany pracownik, wina umyślna, zamiar
Zobacz»

V Pa 150/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 14 listopada 2013

Data publikacji: 9 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • różnica pomiędzy emeryturą, roszczenie, pracodawca, letni okres przedawnienia, emerytura powoda, przedawnienie roszczenia odszkodowawczego, strona pozwana przed wytoczeniem, emerytura w zaniżonej wysokości, wystąpienie z powództwem odszkodowawczym, roszczenie odszkodowawcze powodów, wypłacenie emerytury, wymagalność roszczenia, wpływ na wysokość emerytury, dodatkowa składka, pozwany, wskaźnik, zaświadczenie o wynagrodzeniu, bieg przedawnienia, szkoda, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego
Zobacz»

VII Pa 127/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie główne, roszczenie, dieta za podróże służbowe, roszczenie odsetkowe powodów, przedawnienie roszczeń, nowy warunek pracy, roszczenie o zapłatę odsetek, termin przedawnienia, budowa realizowana przez spółkę, umowa o prace, praca w zakresie miejsca, pozew sądowy, odprawa pieniężna, otrzymane wypowiedzenie, upływ okresu wypowiedzenia, bieg przedawnienia, spółka na terenie, miejsce wykonywania prac, przyjęcie nowe, pozwana spółka
Zobacz»

III Ca 1587/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, bieg przedawnienia, roszczenie, pozwany, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, roszczenie, poprzednik prawny powodów, podniesienie zarzutu przedawnienia, furora, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, podniesione twierdzenie, postanowienie komornika sądowego, pozwany, pozwany zarzut przedawnienia, strona pozwana na rozprawie, wierzytelność, klauzula wykonalności, limit kredytowy, siedziba, możliwość ustosunkowania
Zobacz»

VII Pa 373/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 9 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, roszczenie, zaległe wynagrodzenie, chwilą przedawnienia, przedawnienie należności głównej, prawo o ustroju sądów, przedawnienie roszczenia głównego, wydanie dekretów, nowy fakt i dowód, ogólny staż pracy, część roszczenia odsetkowego, odsetka za opóźnienie, przedawnienie roszczenia odsetkowego, wymagalność roszczenia, stawka wynagrodzenia zasadniczego, ustawa prawa, postępowanie apelacyjne zarzutu, dochodzenie odsetek, przedawnienie części roszczenia, ochrona sądowa
Zobacz»

VII Pa 29/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 8 marca 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, wynagrodzenie za prace, pracodawca, termin przedawnienia, roszczenie, termin wypłaty wynagrodzenia, potrącona kwota, konto komornika, potrącenie z wynagrodzenia, warszawa, gąsior, kodeks pracy, roszczenie ze stosunku pracy, sprawą początku, przedawnienie roszczeń, termin wymagalności, dzień następnego miesiąca, początek biegu przedawnienia, wierzyciel, pracownik za szkodę
Zobacz»

VIII Pa 221/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 22 maja 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydanie umowy o pracę, urlop dla poratowania zdrowia, odroczenie rozprawy, wynagrodzenie za gotowość, gotowość do pracy, stosunki pracy, zarzut przedawnienia, bieg przedawnienia, roszczenie o wydanie, niepełny wymiar czasu pracy, zasiłek chorobowy, praca w niepełnym wymiarze, szkoła podstawowa, roszczenie, sprostowanie świadectwa pracy, pozwane gimnazjum, pozwany, zatrudnienie w szkole, smycz, nadużycie prawa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Jakubiec
Data wytworzenia informacji: