Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 664/12 - wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-02-01

I ACa 684/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2012

Data publikacji: 14 marca 2013

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

oferta, zatrzymanie wadium, przetarg, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, wezwanie, zwrot wadium, udzielenie zamówienia publicznego, dokument, lider konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, zatrzymanie wadium, przetarg, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, spełnianie warunków udziału, dokument z krajowego rejestru, wezwanie, przepis kodeksu cywilnego, członek konsorcjum, zwrot wadium, krajowy rejestr karny, udzielenie zamówienia publicznego, dokument, oferent, konkurs, lider konsorcjum, oświadczenie o spełnianiu, brak podstaw do wykluczenia
Zobacz»

V ACa 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, konsorcjum, składanie oferty, warunek udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, udzielenie zamówienia publicznego, lider, przetarg, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, konsorcjum, składanie oferty, warunek udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, uczestnik konsorcjum, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie przetargowe, lider, wykonawca w odpowiedzi, spełnienie warunku udziału, termin składania ofert, opłacone polisy, przetarg, udział w przetargach, wezwanie, podstawa zatrzymania wadium, zakres prowadzonej działalności, sytuacja wykonawcy
Zobacz»

VIII GC 1618/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 5 marca 2015

Data publikacji: 8 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, składanie oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, faks, udzielenie zamówienia publicznego, zwrot wadium, przetarg, wezwanie, dokument, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, wykluczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, składanie oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, podmiot zbiorowy, termin składania ofert, faks, udzielenie zamówienia publicznego, zwrot wadium, przetarg, zaświadczenie o niekaralności, otwarcie oferty, wezwanie, dokument, kwota wadium, prawo zamówień publicznych, lipiec, warunek udziału w postępowaniu, informacja, brakujący dokument, wykluczenie
Zobacz»

I ACa 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, zwrot wadium, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, faks, udzielenie zamówienia publicznego, przetarg, oferta, pozwany, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, zwrot wadium, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie przetargowe, faks, udzielenie zamówienia publicznego, krajowa izba odwoławcza, przetarg, wadium przetargowe, przedłużenie ważności, oferta, roszczenie o zwrot wadium, usta, niedopuszczalność drogi sądowej, pozwany, wezwanie, uzupełnienie dokumentacji, pierwsza instancja, żądanie zwrotu wadium
Zobacz»

I ACa 372/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, wezwanie, warunek udziału w postępowaniu, udzielenie zamówienia publicznego, przetarg, wymagany dokument, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, prokurent, wezwanie, podwykonawca, warunek udziału w postępowaniu, udzielenie zamówienia publicznego, przetarg, spółka jawna, postępowanie przetargowe, gwarancja ubezpieczeniowa, podpis, uzupełnienie dokumentacji, spełnienie warunku udziału, wymagany dokument, pozwany, polisa, obowiązek zatrzymania
Zobacz»

I ACz 295/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 24 maja 2013

Data publikacji: 14 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, wykluczenie, przetarg, uzyskanie zamówienia, konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, zwrot wadium, udzielenie zamówienia publicznego, dopuszczalność drogi sądowa, prawo zamówień publicznych, wykluczenie, środek prawny, uzyskanie zamówienia publicznego, postępowanie przetargowe, jednostka wojskowa, bezwzględna ujemna przesłanka procesowa, wykluczenie wykonawcy, przetarg, uzyskanie zamówienia, instytucja właściwa, dalsze prowadzenie, konsorcjum, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

III Ca 426/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 września 2014

Data publikacji: 8 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, wezwanie, przetarg, warunek udziału w postępowaniu, dokument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, część zamówienia, prawo zamówień publicznych, wadium przetargowe, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, wezwanie, wezwanie do uzupełnienia dokumentów, licencja na przewozy, przetarg, oferta powódki, część postępowań, opłacone polisy, warunek udziału w postępowaniu, usta, wykonawca na żądanie, polisa na kwotę, dokument, międzynarodowy transport drogowy
Zobacz»

X GC 900/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, wezwanie, postępowanie o udzielenie zamówienia, składanie oferty, zwrot wadium
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, licznik, prawo zamówień publicznych, oprogramowanie, system operacyjny, deklaracja zgodności, urządzenie układu, wezwanie, postępowanie o udzielenie zamówienia, zmowa wykonawców, uzupełnienie dokumentu, certyfikacja, składanie oferty, oferta powoda, przyrząd pomiarowy, energia, układ pomiarowy, dostawa urządzeń, krajowa izba odwoławcza, zwrot wadium
Zobacz»

III Ca 315/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, prawo zamówień publicznych, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, wezwanie, wymagany dokument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, prawo zamówień publicznych, baza prawna, wykonawca w odpowiedzi, oferta, odpowiedź na wezwanie, spełnianie warunków udziału, zawarcie umowy w sprawie, usta, możliwość zatrzymania wadium, całkowita bierność wykonawcy, przesłanka zatrzymania wadium, podstawa do zatrzymania wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, wezwanie, prowadzenie spraw spółki, spółka cywilna, wymagany dokument, umowa w sprawie zamówienia
Zobacz»

X GC 532/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 maja 2015

Data publikacji: 28 maja 2015

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zwrot wadium, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, oferta, przetarg, postępowanie o udzielenie zamówienia, lider konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zwrot wadium, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, oferta, polisa, wspólne ubieganie, przetarg, postępowanie o udzielenie zamówienia, gwarancja ubezpieczeniowa, członek konsorcjum, środek ochrony prawnej, lider konsorcjum, żądanie zwrotu wadium, łączna legitymacja procesowa, postanowienie umowy konsorcjum, strona umowy konsorcjum, brak po stronie powodowej, udział wykonawcy, związek z przystąpieniem, oferta najkorzystniejsza
Zobacz»

I ACa 275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 29 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zwrot wadium, zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, warunek udziału w postępowaniu, przetarg, konsorcjum, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zwrot wadium, zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, zezwolenie na transport, odpad o kodzie, oferta, warunek udziału w postępowaniu, przetarg, konsorcjum, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie przetargowe, roszczenie o zwrot wadium, umowa przetargowa, odpad niebezpieczny, unieszkodliwianie odpadów, technologia prac, udzielenie zamówienia publicznego, gwarant, przedsądowe wezwanie do zapłaty, unieszkodliwienie odpadów
Zobacz»

II C 386/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2017

Data publikacji: 5 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, przetarg, dokument, postępowanie o udzielenie zamówienia, wykluczenie, składanie oferty, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, realizacja zamówienia, zasób, warunek udziału w postępowaniu, wykonanie zamówienia, przetarg, udział w realizacji, dokument, uzupełnienie dokumentu, referencja, podmiot, wyrok krajowej izby odwoławczej, spełnianie warunku, wiedza i doświadczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, wykluczenie, składanie oferty, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
Zobacz»

VI ACa 636/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, lider konsorcjum, warunek udziału w postępowaniu, zwrot wadium
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, oferta, transport odpadów, udzielenie zamówienia publicznego, wykonywanie krajowego transportu drogowego, certyfikat kompetencji zawodowych, frezarka, postępowanie o udzielenie zamówienia, zakres zbierania, pozwolenie na prowadzenie, licencja na wykonywanie, członek konsorcjum, zakres zadania, lider konsorcjum, warunek udziału w postępowaniu, zwrot wadium, formularz, samochód skrzyniowy, postępowanie przetargowe, wspólny cel gospodarczy
Zobacz»

I ACa 1042/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

faks, zatrzymanie wadium, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, wezwanie, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, zwrot wadium, przetarg, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • faks, zatrzymanie wadium, numer faksu, certyfikat, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, wezwanie, udzielenie zamówienia publicznego, odpowiedź na wezwanie, strona wykonawcy, struktura organizacyjna, prawo zamówień publicznych, oferta najkorzystniejsza, zwrot wadium, korespondencja, przetarg, wykładnia, spółka, wezwanie do udzielenia wyjaśnień, pozwany
Zobacz»

I ACa 162/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, przetarg, konsorcjum, wezwanie, dokument, udzielenie zamówienia, składanie oferty, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, przetarg, konsorcjum, obowiązek zatrzymania, wezwanie, uzupełnienie brakujących dokumentów, przedłużenie terminów, brak tłumaczenia, polski związek wędkarski, najwyższa cena, dokument, zmowa cenowa, udzielenie zamówienia, zła wola, złożenie wyjaśnienia, wniosek o przedłużenie, składanie oferty, prawo zamówień publicznych, dokument i wyjaśnienie, warunek udziału w postępowaniu
Zobacz»

I ACa 257/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

oferta, zatrzymanie wadium, faks, prawo zamówień publicznych, uzyskanie zamówienia, zwrot wadium, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, zatrzymanie wadium, aukcja, faks, postępowanie przetargowe, ocena oferty, oferent, prawo zamówień publicznych, oferta powódki, komendant, możliwość zatrzymania wadium, niezbędny zasób, formularze ofertowe, raport transmisji, odrzucenie oferty, uzyskanie zamówienia, łączna cena, najkorzystniejsza oferta, zwrot wadium, udzielenie zamówienia
Zobacz»

VI ACa 1977/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

konsorcjum, prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, faks, udzielenie zamówienia publicznego, wezwanie, dokument, składanie oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • konsorcjum, prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, uzupełnienie dokumentu, faks, udzielenie zamówienia publicznego, oferta konsorcjum, zgoda na przedłużenie, pomoc faksu, wartość robót budowlanych, dokument i oświadczenie, minimum, termin związania, wezwanie, dokument, niezbędna wiedza i doświadczenie, składanie oferty, uzasadnienie wyroków sądu najwyższego
Zobacz»

VIII Gz 218/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

zwrot wadium, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zatrzymanie wadium, przetarg, wykluczenie, wybór najkorzystniejszej oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zwrot wadium, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, środek ochrony prawnej, udzielenie zamówienia publicznego, zatrzymanie wadium, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna, przepis ustawy prawa, wynik postępowań, naruszenie przepisu ustawy, prawo do sądu, przetarg, zawarcie umowy w sprawie, wykluczenie, interes, wybór najkorzystniejszej oferty, uczestnik postępowania przetargowego, usta
Zobacz»

I Ca 44/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, oferta, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, wezwanie, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, oferta, przetarg, postępowanie przetargowe, termin do uzupełnienia, udzielenie zamówienia publicznego, zaświadczenie z krajowego rejestru, uzupełnienie braków, uzupełnienie dokumentacji, wezwanie, dokumentacja ofertowa, uzupełnianie dokumentacji, postępowanie o udzielenie zamówienia, krajowy rejestr karny, oferent, gmina, nałożony obowiązek, wezwanie powodów, życiorys zawodowy, dokumentacja przetargowa
Zobacz»

XXV C 131/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2012

Data publikacji: 19 lipca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, oferta, lider konsorcjum, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, oferta, droga krajowa i autostrada, transport odpadów, wykonywanie krajowego transportu drogowego, zakres zadania, certyfikat kompetencji zawodowych, gwarancja ubezpieczeniowa, frezarka, pozwolenie na prowadzenie, zakres zbierania, licencja na wykonywanie, pełnomocnictwo, formularz, generalny dyrektor, lider konsorcjum, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Kurzeja,  Grzegorz Stojek ,  Olga Gornowicz-Owczarek
Data wytworzenia informacji: