Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1290/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-11-27

I C 858/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 26 maja 2014

Data publikacji: 18 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, czynsz, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, czynsz, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, nienależyte wykonanie umowy najmu, oświadczenie o potrąceniu, wyegzekwowanie należności, wierzytelność, wygaśnięcie zobowiązania, zakończenie postępowania egzekucyjnego, wartość czynszu, pozwany, najem, wyrok sądu apelacyjny, wzmianka, egzekucyjny komornik, dłużnik, zmieniony wyrok sądu
Zobacz»

II Ca 1108/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, postępowanie egzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, zespół powypadkowy, zakończenie postępowania egzekucyjnego, wyrok sądu apelacyjny, powództwo przeciwegzekucyjne, komornik sądowy przy sądzie, tytuł egzekucyjny, jedyne zdarzenie, sprawa egzekucyjna, charakter strony, prezentacja stanowiska, powództwo egzekucyjne, wykonalne orzeczenie sądowe, ponowna ocena merytoryczna, apelacja powodów, natychmiast wykonalne orzeczenie
Zobacz»

V Ca 828/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 24 maja 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, wytoczenie powództwa opozycyjnego, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, powództwo przeciwegzekucyjne, wykonawcza wykonalność, wyegzekwowanie świadczenia, pozbawienie wykonalności, wytoczenie powództwa opozycyjnego, odstąpienie od umowy kredytu, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, skutek wyegzekwowania, bank, zakończenie egzekucji, prawo dysponowania, oświadczenie o odstąpienia, tytuł egzekucyjny, żądanie pozbawienia wykonalności, prawo bankowe, zakończenie postępowania egzekucyjnego, spłata zaległości, wyegzekwowane świadczenie
Zobacz»

I ACa 224/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wyegzekwowanie przez wierzyciela świadczenia, wykonawcza wykonalność, postępowanie egzekucyjne, wytoczenie powództwa opozycyjnego, prawo wytoczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wyegzekwowanie przez wierzyciela świadczenia, wykonawcza wykonalność, postępowanie egzekucyjne, wytoczenie powództwa opozycyjnego, dłużnik, egzekucja, droga powództwa, prawo w odrębnym postępowaniu, prawo wytoczenia, możliwość zwalczania, wyegzekwowanie należności, postępowanie egzekucyjne w sprawie, możliwość poszukiwania, powodowa spółka, konsekwencja żądań, prawo do wytoczenia powództwa, skuteczne kwestionowanie, ujemna przesłanka procesowa, sądowa ochrona
Zobacz»

III Ca 561/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 22 października 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, najem, pozbawienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, lokal, najem, klauzula wykonalności, sprawa o eksmisję, niemożność stawienia, pozbawienie, stosunek najmu, wniosek o odroczenie rozprawy, wydanie wyroku eksmisyjnego, gmina, wypowiedzenie umowy najmu, wyrok zaoczny, zdarzenie, uznanie zasadności powództwa, sprawa o pozbawienie wykonalności, rozprawa z powodu, zaświadczenie wystawione przez lekarza
Zobacz»

I C 859/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 14 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, świadome powzięcie decyzji, pełnomocnik ustanowiony z urzędu, data zawierania umów, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, opiekun, pozbawienie wykonalności, wniosek o wszczęcie, moc rozporządzenia ministra, oddalenie powództwa i orzeczenie, komornik, postępowanie egzekucyjne, wykonalne orzeczenie sądowe, dzień zawarcia umowy, natychmiast wykonalne orzeczenie, zdarzenie materialnoprawne, treść orzeczenia sądowego, podważenie treści
Zobacz»

III Ca 593/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lipca 2017

Data publikacji: 14 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność, wytoczenie powództwa opozycyjnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, przedmiotowa zmiana powództwa, egzekucja, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność, skutek wyegzekwowania, wytoczenie powództwa opozycyjnego, prawo dysponowania, zwrot wyegzekwowanego świadczenia, przedawnienie, śródmieście w łodzi, dłużnik, powództwo przeciwegzekucyjne, powództwo o pozbawienie, nierozpoznanie istoty sprawy, przedmiotowe rozstrzygnięcie, wystąpienie zdarzenia, zbadanie materialnej podstawy żądania, powództwo z żądaniem, proces cały
Zobacz»

II Ca 413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 7 września 2015

Data publikacji: 19 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, zarzut spełnienia świadczenia, powództwo opozycyjne, orzeczenie sądowe, powództwo o pozbawienie, zastępca komornika, postępowanie o pozbawienie, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wydanie klauzuli wykonalności, możliwość kwestionowania, powstanie, zdarzenie, środek zaskarżenia, wygaśnięcie zobowiązania, dłużnik, zamknięcie rozprawy, prawomocne orzeczenie
Zobacz»

X P 714/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wyrok sądu rejonowy, dłużnik, krzyk, wykonawcza wykonalność, egzekucja, śródmieście, komornik sądowy przy sądzie, obrona formalna, błąd w ocenie stanu, powództwo, całkowita spłata należności, postanowienie sądu o nadaniu, sąd polubowny, obrona merytoryczna, skarga na czynność komornika, ocena stanu prawnego
Zobacz»

I C 1279/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 22 listopada 2012

Data publikacji: 5 września 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonalność, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, numer, wykonalność, organ administracyjny, nadanie klauzul wykonalności, powództwo oparte na przepisie, wypis sentencji postanowienia, gmina, egzekucja w sprawach, przedawnienie, tytuł egzekucyjny, nieruchomość, powództwo o pozbawienie, zawiadomienie sądu rejonowego, świdnik, rejonowy wydział ksiąg wieczystych, hipoteka, akt komornika sądowego, zobowiązanie, egzekucja z nieruchomości
Zobacz»

III Ca 832/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 5 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, wytoczenie powództwa opozycyjnego, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, baza prawna, pozbawienie wykonalności, tytuł egzekucyjny, egzekucja, dłużnik, skutek wyegzekwowania, wytoczenie powództwa opozycyjnego, ograniczenie wykonalności, powództwo o pozbawienie wykonalności, powaga rzeczy osądzonej, odstąpienie od zasady, sprawy uwarunkowań, cech orzeczenia, żądanie ograniczenia, wyrok sądu apelacyjny, wierzyciel, zamknięcie rozprawy, proces cały, wykonawcza wykonalność
Zobacz»

I ACa 85/19

wyrok

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 26 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, repertorium, egzekucja, stanowiący akt, zadatek, notariusz, klauzula wykonalności aktu notarialnego, pozbawienie wykonalności, tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, rozwiązanie umowy przedwstępnej, nadanie klauzul wykonalności, umowa przedwstępna sprzedaży, powództwo, zdarzenie, dezaktualizacja, wierzyciel, wykonawcza wykonalność, wypis z aktów notarialnych, należny koszt sądowy
Zobacz»

VI ACa 143/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, pozbawienie, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, bankowy tytuł egzekucyjny, egzekucja z nieruchomości, powództwo o pozbawienie, nieruchomość z dniem, pełnomocnik dłużnika, wygaśnięcie zobowiązania, woli w warszawie, pozbawienie, komornik sądowy, kodeks postępowania cywilnego, nieruchomość, dobrowolne spełnienie świadczenia, opis i oszacowanie, przejęcie długu, klauzula wykonalności postanowienia, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, nabywca wierzytelności, wierzyciel
Zobacz»

I C 1444/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 6 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, zmieniające postanowienie, postępowanie egzekucyjne, spłata udziałów, pozbawienie w całości wykonalności, postępowanie egzekucyjne wobec powoda, podstawa pozbawienia wykonalności, stan zagrożenia dla zdrowia, klauzula wykonalności, dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego, niezbędny lek, skład majątku wspólnego, trudna sytuacja materialna, stan zdrowotny, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, własność powodów, lokal, sytuacja materialna i osobista
Zobacz»

III Ca 67/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 czerwca 2015

Data publikacji: 10 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, postępowanie egzekucyjne, pozbawienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, należność główna, wykonawcza wykonalność, postępowanie egzekucyjne, akt egzekucyjny, należność uboczna, rejonowy lublin, zachód, całość odsetek, pozbawienie, spełnienie części świadczenia, spłacona należność, koszt i odsetka, kwota, świadczenie główne, zakresie całości, postępowanie o pozbawienie, zakres zgłoszonego żądania, zobowiązanie powoda, pozwany
Zobacz»

I C 1431/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, komornik sądowy przy sądzie, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, wierzyciel, dłużnik, dopuszczalne prowadzenie, egzekucja przez komornika sądowego, akt komornika sądowego, postępowanie egzekucyjne, prawo do wytoczenia, powództwo przeciwegzekucyjne, wierzytelność, powództwo opozycyjne, wytoczenie powództwa, badanie zasadności, tytuł egzekucyjny, regulację materialnoprawną, droga egzekucji, zobowiązanie
Zobacz»

III Ca 1002/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 7 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, wytoczenie powództwa opozycyjnego, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, wyrok zaoczny, wyegzekwowanie świadczenia, wyrok eksmisyjny, eksmisja, powództwo o pozbawienie, spółdzielcze lokatorskie prawo, istnienie potencjalnej możliwości, lokatorskie prawo do lokalu, postępowanie karne w sprawie, wytoczenie powództwa opozycyjnego, podstawa prawna oceny, przymusowe wykonanie, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, dłużnik, oskarżenie, błąd ustaleń, wyegzekwowane świadczenie
Zobacz»

I C 66/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, zarzut spełnienia świadczenia, egzekucja, kredyt, przedawnienie, postępowanie egzekucyjne, należność, pełnomocnik powodów, klauzula wykonalności, orzeczenie sądowe, dłużnik, wierzyciel, powództwo, komornik sądowy, pismo komorników, postępowanie rozpoznawcze, pozwany
Zobacz»

II Ca 770/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 4 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, świdnik, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, opatrzona klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności postanowienia, merytoryczna obrona przed egzekucją, podstawa do pozbawienia wykonalności, wyrok sądu rejonowy, pierwsza instancja, egzekwowanie świadczenia, droga zażalenia, koszt postępowania klauzulowego, spełnienie świadczenia przez dłużnika, postanowienie w przedmiocie kosztów, zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego, komornik, powództwo o pozbawienie, powództwo przeciwegzekucyjne
Zobacz»

III C 3554/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, komornik sądowy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy, wydanie nakazu zapłaty, postępowanie egzekucyjne, powództwo opozycyjne, prawomocne orzeczenie, białko, sfałszowanie podpisu, orzeczenie sądowe, podpis pod umowami, centrum, opatrzona klauzula wykonalności, dochodzenie w sprawie podrobienia, zdarzenie, zapłata w postępowaniu upominawczym, przedmiot rozpoznania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji: