Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 808/18 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2019-01-29

XVII GC 693/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wniosek o nadanie klauzul, nadanie klauzul wykonalności, giełda praw majątkowych, nakaz zapłaty, złożenie wniosku o nadanie, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, tytuł wykonawczy, roszczenie, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • wniosek o nadanie klauzul, nadanie klauzul wykonalności, giełda praw majątkowych, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, złożenie wniosku o nadanie, nowy wierzyciel, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, tytuł wykonawczy, wschód, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, rok sądu, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, wniosek o wszczęcie, odsetka ustawowa za okresy, wierzyciel, uznanie długu
Zobacz»

I C 401/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2019

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, giełda praw majątkowych, wniosek o nadanie klauzul, nadanie klauzul wykonalności, termin przedawnienia, złożenie wniosku o nadanie, bieg, zapłata w postępowaniu upominawczym, przerwanie, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, giełda praw majątkowych, wniosek o nadanie klauzul, nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, przewóz pasażerski, termin przedawnienia, złożenie wniosku o nadanie, przerwanie przedawnienia, prawomocne orzeczenie, bieg, pozbawienie wykonalności, zapłata w postępowaniu upominawczym, przerwanie, orzeczenie sądowe, dzień uprawomocnienia, odsetki wymagalne, pierwotny wierzyciel, bieg terminu przedawnienia
Zobacz»

I C 1565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, pierwotny wierzyciel, zapłata w postępowaniu upominawczym, wierzytelność, nakaz zapłaty w postępowaniu, wykonawcza wykonalność, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, prawomocność nakazu zapłaty, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, pierwotny wierzyciel, zapłata w postępowaniu upominawczym, data prawomocności, wierzytelność, nakaz zapłaty w postępowaniu, sąd polubowny, wykonawcza wykonalność, organ powołany do rozpoznawania, tożsamość podmiotowa, roszczenie, przerwa biegu przedawnienia, klauzula wykonalności postanowienia, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, odsetka ustawowa za okresy, świadczenie okresowe
Zobacz»

I ACa 171/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 20 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, przerwanie biegu przedawnienia, nakaz zapłaty, pierwotny wierzyciel, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, przerwanie biegu przedawnienia, następca prawny, nakaz zapłaty, pierwotny wierzyciel, wyegzekwowanie roszczenia, postępowanie egzekucyjne, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, egzekucja, roszczenie o odsetki, pozwany, przedawnienie roszczeń, prawomocny nakaz zapłaty, bieg terminu przedawnienia, odsetka za opóźnienie należna, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, wniosek o wszczęcie
Zobacz»

II Ca 664/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, złożenie wniosku o nadanie, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, należność główna, wniosek o wszczęcie egzekucji, przerwa biegu terminu przedawnienia, na nowo, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przedawnienie odsetek, odsetka ustawowa od kwot, złożenie wniosku o nadanie, odsetki wymagalne, złożenie wniosku o wszczęcie, wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny
Zobacz»

I C 3836/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, przedmiotowy nakaz zapłaty, termin przedawnienia, klauzula wykonalności przedmiotowej, bieg przedawnienia, komornik, wniosek o nadanie klauzul, roszczenie o pozbawienie, pozbawienie wykonalności, powództwo odszkodowawcze, zgłoszone żądanie, roszczenie ewentualne, nakaz zapłaty sądu rejonowego, postępowanie egzekucyjne, pozew, przerwanie, data nadania
Zobacz»

II Ca 323/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, złożenie wniosku o nadanie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, bieg przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, odsetki umowne, zachód, złożenie wniosku o nadanie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, roszczenie o odsetki, bieg przedawnienia, dzień opóźnienia, opóźnienie w zapłacie należności, przedawnienie odsetek, wyrok roszczenia, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, wniosek w trybie, uprawomocnienie, dzień złożenia wniosku, odsetka za opóźnienie, wola spłaty zadłużenia
Zobacz»

VIII Ga 183/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, złożenie wniosku o nadanie, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, wyrok zaoczny sądu rejonowy, tytuł wykonawczy, złożenie wniosku o nadanie, termin przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, odsetka ustawowa od kwot, przerwa w biegu przedawnienia, gorzów wielkopolski, odniesienie do odsetek ustawowych, tytuł egzekucyjny, zarzut środka zaskarżenia, postawa dłużnika, dzień skierowania, sąd polubowny, wywiedziony środek zaskarżenia, świadczenie okresowe, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

II Cz 1990/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wniosek o nadanie klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, przyśpieszenie, brzmienie klauzuli, postanowienie o nadanie klauzuli, zachód, wykonalność prawomocna, wpis hipoteki, nowa hipoteka, wzmianka o nadaniu, instytucja prawna, hipoteka przymusowa, służąca do zwalczania, zmiana hipoteki, oryginał orzeczenia, znana instytucja, forma odrębnych postanowień, zakres uprawnienia wierzyciela
Zobacz»

I Cz 133/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, pierwotny wierzyciel, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, przejście uprawnienia, tytuł egzekucyjny, nabywca wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, wniosek o nadanie klauzul, pierwotny wierzyciel, wierzytelność, egzekucja, brak oryginału, regulamin urzędowania sądów powszechnych, kwestia techniczna, dłużnik, przejście prawa, akt egzekucyjny, strony wierzycieli, zażalenie wierzycieli, wydanie nowe
Zobacz»

I ACa 897/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, przerwanie biegu, złożenie wniosku o nadanie, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, nabywca wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, termin przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, warunkowa umowa sprzedaży, wierzytelność banku, bieg przedawnienia, przerwanie biegu, złożenie wniosku o nadanie, egzekucja, przerwanie biegu terminu przedawnienia, umowa kredytowa, roszczenie banku, zbywca, przedawnienie roszczeń, różny podmiot, nabycie wierzytelności
Zobacz»

II Cz 864/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzytelność, wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzytelność, dłużniczka, koszt postępowania klauzulowego, wierzyciel, zbywca, nabywca wierzytelności, klauzula wykonalności z przejściem, przeniesienie wierzytelności, przejście uprawnienia, skutek nadania, wniosek o nadanie klauzul, miejsce nadania, instytucja powództwa, rozporządzeniu przepisu, zmiana zobowiązania, sprawa o sygnaturze, dłużnik
Zobacz»

II Cz 443/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, siedziba, wierzytelność, wniosek o nadanie klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, obecność notariusza, wierzyciel, istnienie i treść, postępowanie elektroniczne, siedziba, system teleinformatyczny, prawo o notariacie, wierzytelność, nakaz zapłaty sądu rejonowego, poświadczony dokument, nabywca wierzytelności, okazany dokument, dłużnik, wniosek o nadanie klauzul, własnoręczność podpisu, klauzula wykonalności z przejściem, wyciąg
Zobacz»

III Cz 1386/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 września 2014

Data publikacji: 18 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wierzytelność, nakaz zapłaty, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nakaz zapłaty, opatrzona klauzula wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, pierwotny wierzyciel, sporządzony załącznik, poświadczenie przez notariusza, pismo z podpisem, prawo i wierzytelności, prawidłowość wydanego rozstrzygnięcia, wyciąg z listy wierzytelności, wierzyciel umowy, przepis wymogu, prawda informacji, dokument załączony do wniosku, zmiana przez uwzględnienie wniosku, konkretne prawo
Zobacz»

VIII GCo 173/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2018

Data publikacji: 27 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, bura, nabywcę uprawnienia, dług spadkowy, dział spadków, wnioskodawca w sprawie, spadkobranie, tytuł egzekucyjny, przejście obowiązków na spadkobierców, opatrzenie dokumentów, nakaz zapłaty, wierzyciel, postępowanie klauzulowe, przedstawiany dokument, pieczęć sądu, klauzula wykonalności przeciwko spadkobiercom, nabycie spadku, wierzyciel spadkobiercy, spadkodawca
Zobacz»

VIII Cz 290/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 5 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, przejście uprawnienia, pierwotny wierzyciel, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, tryb usuwania, przepis kodeksu postępowania cywilnego, dopuszczalność zażalenia, usuwanie braków, zwrot wniosku o nadanie, klauzula wykonalności z przejściem, zarządzenie o zwrocie wniosku, uchylenie zaskarżonego zarządzenia, brak formalny wniosku, postępowanie o nadanie klauzuli, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, wnioskodawca, zasadzie wydania, następca prawny
Zobacz»

II Cz 712/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 października 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, nakaz zapłaty, wniosek o nadanie klauzul, wierzytelność, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, nakaz zapłaty, przejście uprawnienia, wnioskodawca, wniosek klauzulowy, wniosek o nadanie klauzul, wierzytelność, postanowienie o nadanie klauzuli, dłużniczka, tytuł egzekucyjny, wydział cywilny w sprawie, radca prawny, koszt postępowania klauzulowego, oczywista omyłka, cesja, odpis dokumentu, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, siedziba, fundusz, lublin
Zobacz»

II Cz 710/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 grudnia 2013

Data publikacji: 23 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, nakaz zapłaty, wierzytelność, wniosek o nadanie klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, nakaz zapłaty, przejście uprawnienia, wierzytelność, wnioskodawca, wniosek klauzulowy, wniosek o nadanie klauzul, dłużniczka, wydział cywilny w sprawie, radca prawny, odpis dokumentu, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, fundusz, lublin, tytuł egzekucyjny, elektroniczne postępowanie upominawcze, zmiana postanowienia i nadanie, znaczny pakiet, dokonywanie cesji, identyfikacja wierzytelności
Zobacz»

III Cz 1369/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 grudnia 2015

Data publikacji: 12 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, postępowanie upominawcze, wniosek o nadanie klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, klauzula wykonalności z urzędu, nadanie klauzul wykonalności, hajduk, kant, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, podstawa do nadania klauzuli, zażalenie, postępowanie nakazowe, obowiązek nadania, nakaz zapłaty sądu, postępowanie upominawcze, uchylenie postanowienia i zasądzenie, prowadzenie przez komornika, wniosek o nadanie klauzul, zarzut od nakazu, sądowa egzekucja, data nadania klauzuli wykonalności, moc dowodowa wyciągu, wydanie nakazu
Zobacz»

VIII Gz 29/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 1 marca 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, przejście uprawnienia, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, weryfikacja istnienia, następca prawny wierzyciela, oryginał orzeczenia, wierzyciel, obowiązek weryfikacji, fakt zniszczenia, pomoc dokumentu urzędowego, możliwość nadania klauzuli, istnienie uprawnienia, upływ określonego czasu, centrum, zmiana i nadanie klauzuli, wydział gospodarczy w składzie, obowiązek dawania wyjaśnień, przedawnienie, rozstrzygnięcie zaskarżonego orzeczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Jasiński
Data wytworzenia informacji: