Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 16/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2012-06-05

VIII Gz 15/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, zawarcie zapisu na sąd, pełnomocnictwo, sporządzenie zapisu, umocowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, zlecenie transportowe, zawarcie zapisu na sąd, pełnomocnictwo, forma zapisów, arbitraż, prawo formy, wymaganie dotyczące formy, rodzaj pełnomocnictwa, sporządzenie zapisu, wymagana forma pisemna, zażalenie, umocowanie, wymiana pism, zaskarżone postanowienie, przedsiębiorca, strona w zapisie, morka, skład arbitrów, wymagane prawo
Zobacz»

I ACa 1822/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2015

Data publikacji: 18 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, przeciwnik skargi, postępowanie przed sądem polubownym, uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, przeciwnik skargi, utrata mocy zapisu, moc zapisu na sąd, postępowanie przed sądem polubownym, dwutygodniowy termin, agencja nieruchomości rolna, uchylenie wyroku sądu polubownego, oświadczenie woli, wyrok częściowy i wstępny, wygaśnięcie zapisu, podstawowa zasada porządku prawnego, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, brak zapisu na sąd, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, konstytucja rp, wniesienie pozwu do sądu, pozew do sądu polubownego, umowa dzierżawy z dniem, umowa dzierżawy nieruchomości
Zobacz»

I ACa 540/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, spółka, skarga o uchylenie, uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, moc zapisu, powodowa spółka, strona powodowa, sąd arbitrażowy, wiążące zapisy, stosunek prawny, sprzedawca, interes prawny w domaganiu, spółka, strona zapisu na sąd, stawka minimalna, rozpoznający spór, opłata marketingowa, zarzut zapisu na sąd, skarga o uchylenie wyroku, skarga o uchylenie, uchylenie wyroku sądu polubownego, sprzedające usługi, umowa
Zobacz»

I ACa 340/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, domena internetowa, nazwa domeny, znaki towarowe, wyrok sądów polubownych, skarga, utrzymywania nazwy, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, domena internetowa, nazwa domeny internetowej, nazwa domeny, rozstrzygnięcie sądu polubownego, znaki towarowe, regulamin, wspólnotowy znak towarowy, wyrok sądów polubownych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rozstrzyganie sporów, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, poddanie sporu, skarga, utrzymywania nazwy, rejestracja nazwy, droga rozwiązania, akceptacja zapisów, spółka
Zobacz»

I ACz 1823/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 listopada 2017

Data publikacji: 8 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, pełnomocnictwo, sporządzenie zapisu, umocowanie, czynność prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, pełnomocnictwo, aneks, sieci wielkopowierzchniowe, umowa z siecią, sporządzenie zapisu, umowa o współpracy handlowa, polubownych sporów, przedsiębiorca, zakres sporów, umowa zapisu, pełnomocnictwo ogólne, roszczenie deliktowe, dokonanie czynności prawnej, strona powodowa, umowa o poddanie, umocowanie, odrzucenie pozwu, czynność prawna, umowa ramowa
Zobacz»

I C 568/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 24 maja 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, akt sądu polubownego, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie, postępowanie przed sądem polubownym, sad polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, obuwie, akt sądu polubownego, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie, postępowanie przed sądem polubownym, skarga o uchylenie wyroku, regulamin działania sądu, miejski rzecznik konsumenta, reklamacja, wyściółka, wojewódzki inspektorat inspekcji handlowej, konina, wyznaczenie arbitra, skóra, sad polubowny, poddanie rozstrzygnięcia, zarzut merytoryczny, wada, zakres zapisu
Zobacz»

IX GC 491/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 29 października 2013

Data publikacji: 9 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, wyrok sądów polubownych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, sprzedawca, moc zapisu na sąd, wiążące zapisy, rozpoznający spór, strona zapisu, opłata marketingowa, zarzut zapisu na sąd, sprzedające usługi, usługa promocyjna, pozew do sądu polubownego, skutek zapisów, odrębne żądanie, niewykonalność, wyrok sądów polubownych, pozew zarzutu, umowa, nakład prac, spór proceduralny, wymogiem interesu
Zobacz»

V GC 358/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 25 września 2015

Data publikacji: 24 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, zlecenie transportowe, rozstrzygnięcie sądu polubownego, istnienie zapisu na sąd, ad hoc, zarzut istnienia zapisu, trybunał arbitrażowy, odrzucenie pozwu, określenie sądu, wdanie, stały sąd polubowny, dokonany zapis, przepis konwencji, brak określenia, treść zapisów, postępowanie nieprocesowe, utrata mocy zapisu, umowa o poddanie sporów, międzynarodowy sąd, potencjalne spory
Zobacz»

IV C 1286/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2011

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, skarga o uchylenie, dopuszczalność wniesienia skargi, rozstrzyganie sporów, zakres zapisu, rozstrzygnięcie do sądu powszechnego, decyzja rozjemcy, sposób rozwiązania sporu, spór do rozstrzygnięcia, zatwierdzona kwota, ujawnienie woli, instytucja zapisu na sąd, dodatkowa regulacja, siedziba, wykonywanie robót, procedura rozstrzygania, ocena niezależna, sprawa do sądu
Zobacz»

XVI GC 347/09

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2012

Data publikacji: 4 września 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

przeciwnik skargi, zapis na sąd polubowny, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • przeciwnik skargi, zapis na sąd polubowny, oddział w polsce, uchylenie wyroku sądu polubownego, warunek zawieszający, podstawowa zasada porządku prawnego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, krajowa izba gospodarcza, klauzula porządku publicznego, wyrok częściowy, konsorcjum, kontrakt, odrębny podmiot, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, praworządność, izba gospodarcza w warszawie, siedziba, skarga o uchylenie wyroku, skarga o uchylenie
Zobacz»

VI Gz 312/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 18 listopada 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, ad hoc, zlecenie transportowe, rozstrzygnięcie sądu polubownego, stały sąd polubowny, poddanie sporu pod rozstrzygnięcie, konwencja, treść zapisów, spór pod rozstrzygnięcie sądu, niewykonalność, sposób powoływania, powołanie arbitra, skuteczny zapis na sąd, wola poddania, wskazanie przedmiotu sporu, kodeks postępowania cywilnego, rodzaj sądów, określenie sądu, sposób powołania, skład sądu
Zobacz»

VIII Gz 381/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, postępowanie przed sądem polubownym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, stały sąd polubowny, ad hoc, zarzut zapisu na sąd, wezwanie na arbitraż, rozstrzygnięcie sądu polubownego, postępowanie przed sądem polubownym, sąd arbitrażowy, zlecenie transportowe, poddanie sporu pod rozstrzygnięcie, niewykonalność, element zapisu, przepis kodeksu postępowania cywilnego, powołanie arbitra, rodzaj sądów, określenie sądu, górnik, zażalenie, wydział gospodarczy, spór pod rozstrzygnięcie sądu
Zobacz»

III Ca 1393/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 19 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem polubownym, skarga o uchylenie
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wyznaczenie arbitra, zapis na sąd polubowny, stały sąd polubowny, ugoda, uchylenie wyroku sądu polubownego, śródmieście w łodzi, postępowanie przed sądem polubownym, regulamin sądu arbitrażowego, list arbitrów, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, możność obrony, powiadomienie strony, arbitraż, skarga o uchylenie wyroku, skarga o uchylenie, proces przed sądami powszechnymi, zawiadomienie o wyznaczeniu, pomoc profesjonalnych pełnomocników, cofnięcie pozwu, prawo przed sądem
Zobacz»

I ACa 863/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, przeciwnik skargi, zawarcie zapisu na sąd, uchylenie wyroku sądu polubownego, umocowanie, pełnomocnictwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, podstawowa zasada porządku prawnego, przeciwnik skargi, ważność zapisu na sąd, zawarcie zapisu na sąd, umowa najmu, wyrok sądu arbitrażowego, naczelna norma, uchylenie wyroku sądu polubownego, umocowanie, nieważność, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, postępowanie arbitrażowe, ważny zapis na sąd, lokal, zasada prawdy formalna, regulamin sądu, samodzielna reprezentacja, pełnomocnictwo
Zobacz»

I ACa 842/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2013

Data publikacji: 9 marca 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, nieważna umowa, krajowa izba gospodarcza, poddanie sporu, nowa umowa pożyczki, spółka, umowa z dniem, forma zapisów, izba gospodarcza w warszawie, sąd arbitrażowy, strona na piśmie, skuteczny zapis na sąd, podpisanie przez strony aneksu, stanowisko skarżącej spółki, zasada reprezentacji, sporządzenie przez strony, pisemne oświadczenie, pisemna umowa, spór pod rozstrzygnięcie sądu, zawarcie
Zobacz»

I ACa 634/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 30 października 2012

Data publikacji: 16 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, skarga o uchylenie, postępowanie przed sądem polubownym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, transakcja, opcja, podstawowa zasada porządku prawnego, skarga o uchylenie, skarga o uchylenie wyroku, postępowanie przed sądem polubownym, umowa ramowa, wybór arbitra, zakres zapisu, bank, regulamin sądu polubownego, zasada praworządności, wyrok sądu arbitrażowego, orzeczenie sądów polubownych, podstawa uchylenia wyroku, przeciwnik, powołanie arbitra, uchybienie praworządności
Zobacz»

VI ACa 311/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2014

Data publikacji: 11 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie, postępowanie przed sądem polubownym, akt sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • list arbitrów, zapis na sąd polubowny, uchylenie wyroku sądu polubownego, umowy opcyjne, regulamin sądu polubownego, sąd arbitrażowy, utrata mocy zapisu, wybór arbitra, skarga o uchylenie, postępowanie przed sądem polubownym, transakcja, kandydat, klauzula porządku publicznego, skarga o uchylenie wyroku, wyrok arbitrażowy, zasada równości stron, akt sądu polubownego, bank, żądanie unieważnienia, podstawowa zasada
Zobacz»

VIII Gz 35/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 marca 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, stały sąd polubowny, ad hoc, sąd arbitrażowy, zarzut zapisu na sąd, powołanie arbitra, konkretny sąd, wdanie, górnik, rozstrzygnięcie spory, zażalenie, powołanie sądów, element zapisu, strona w zapisie, koszt postępowań zażaleniowy, postępowanie nieprocesowe, kontekst woli stron, ustalony sąd, rozstrzyganie konkretnej sprawy, granica związania
Zobacz»

III C 1029/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lutego 2013

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, spółka, skarga o uchylenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, transakcja walutowa, kaucja, terminowa transakcja, sąd arbitrażowy, powództwo główne, umowa ramowa, rozstrzygnięcie sądu polubownego, powództwo wzajemne, klauzula porządku publicznego, spółka, spółka komandytowo-akcyjna, bezstronność i niezależność, pozwany, potrącenie, skarga o uchylenie wyroku, skarga o uchylenie, podstawowa zasada porządku, niezależny sąd
Zobacz»

I ACz 660/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 maja 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, umocowanie, pełnomocnictwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, klauzula arbitrażowa, umowa inwestycyjna, umowa sprzedaży udziału, zarzut zapisu na sąd, pełnomocnictwo rodzajowe, umowa arbitrażowa, skuteczność zapisu na sąd, umocowanie, zarzut istnienia zapisu, przedmiotowy zapis na sąd, umocowanie osoby, pełnomocnictwo, interwencja główna w sprawie, przedmiot zapisu na sąd, ważność i skuteczność zapisu, istnienie zapisu na sąd, postępowanie zażaleniowe, arbitraż, spór
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Witkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Górski
Data wytworzenia informacji: