Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ga 83/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2013-10-09

I ACa 598/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 30 października 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

opóźnienie, pozwany, warunki atmosferyczne, zapłata kary umowna, warunki pogodowe, wykonanie roboty, wykonanie umowy, dziennik budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, warunki atmosferyczne, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, wykonanie umowy, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania
Zobacz»

I ACa 802/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna
Zobacz»

X GC 1678/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, umowa, wykonanie pracy, praca dodatkowa, wynagrodzenie, pozwany, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, umowa, wykonanie pracy, styropian, praca dodatkowa, wynagrodzenie, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, protokół odbioru, pozwany, opóźnienie w wykonaniu prac
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, nienależyte wykonanie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, tynk, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę
Zobacz»

X GC 351/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie zobowiązania, dziennik budowy, warunki pogodowe, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opad, wykonanie zobowiązania, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, nienależyte wykonanie, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja
Zobacz»

I ACa 945/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 grudnia 2012

Data publikacji: 15 marca 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, pozwany, wykonanie roboty, budowa, termin wykonania umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, podwykonawca, piaskowiec, aneks, impregnacja, elewacja, pozwany, budynek, wykonanie roboty, front robót, realizacja robót, budowa, termin wykonania umowy, roboty elewacyjne, robota kamieniarska, płyta, kaucja gwarancyjna, kara umowna za opóźnienie, wysokość kary umowna
Zobacz»

I ACa 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 października 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, budowa, wykonanie umowy, dzień opóźnienia, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nawierzchnia, miarkowanie kary, budowa, kanalizacja deszczowa, oferta, rada budowy, pas drogowy, kanalizacja sanitarna, dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, podbudowa drogi, kolizja z kanalizacją, postępowanie przetargowe, wykonanie umowy, płyta betonowa o grubości, rzędna, wykonanie przedmiotu, dzień opóźnienia, termin
Zobacz»

I ACa 663/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 grudnia 2017

Data publikacji: 19 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, dzień opóźnienia, umowa, wynagrodzenie powodów, wykonanie pracy, praca dodatkowa, pozwany, termin zakończenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zarzut miarkowania kary umownej, dzień opóźnienia, umowa, wynagrodzenie powodów, wykonanie pracy, ilość dni opóźnienia, robota budowlana, praca dodatkowa, opóźnienie w oddaniu, pozwany, termin zakończenia, termin wykonania prac, wydłużenie terminów, potrącenie, ośrodek, stopa referencyjna, wysokość kary, termin zakończenia robót, właściwa kara
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

opóźnienie, zapłata kary umowna, pozwany, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, wynagrodzenie, odbiór końcowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze, nieterminowe wykonanie
Zobacz»

V GC 149/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, opóźnienie, termin zakończenia, protokół odbioru, umowa, wykonanie pracy, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, termin zakończenia, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, przedział, zmieniający termin, wykonanie pracy, faktura, front, zakres roboty
Zobacz»

I C 1084/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 13 września 2019

Data publikacji: 26 stycznia 2021

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwany, faktura, praca dodatkowa, wykonanie pracy, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, pozwany, faktura, praca dodatkowa, wartość umowy, wykonanie pracy, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy, gładź na ścianach, instalacja hydrauliczna, odcisk
Zobacz»

I AGa 38/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, zakończenie pracy, protokół odbioru końcowy, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, umowa, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień
Zobacz»

XII C 698/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 października 2019

Data publikacji: 6 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, dzień opóźnienia, wykonanie zobowiązania, pozwany, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dostawa mebli, umowa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, wykonanie zobowiązania, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, naliczona kara, potrącenie, opóźnienie w realizacji, nienależyte wykonanie, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I C 570/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 października 2021

Data publikacji: 2 grudnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie pracy, praca dodatkowa, umowa, opóźnienie, pozwany, dach, protokół odbioru, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wykonanie pracy, praca dodatkowa, wykonanie prac dodatkowych, umowa, kosztorys, opóźnienie, wspólnota, pozwany, robota dodatkowa, usterka, dach, naliczenie kary umownej, zmiana technologii, termomodernizacja, protokół odbioru, ustawowa odsetka za opóźnienie, bezusterkowy protokół odbiorów, termin, przedmiot umowy
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, pozwany, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

pozwany, wykonanie zobowiązania, umowa, nienależyte wykonanie, wykonanie roboty, zapłata kary umowna, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwany, wykonanie zobowiązania, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, nienależyte wykonanie, wykonanie roboty, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, najem, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda
Zobacz»

X Ga 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

opóźnienie, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, pozwany, zapłata kary umowna, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, wykonanie zobowiązania, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, nienależyte wykonanie, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa
Zobacz»

I ACa 638/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 23 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, budowa, opóźnienie, umowa, termin zakończenia, zły warunek atmosferyczny, praca dodatkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, budowa, opóźnienie, umowa, termin zakończenia, mroźna zima, zły warunek atmosferyczny, zakończenie przedmiotu, rażące wygórowanie, opóźnienie w realizacji inwestycji, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, przesunięcie terminów, wysokość kary umowna, praca dodatkowa, sroga zima, wycinek drzewa, dzień zwłoki, przedmiot umowy, przedłużenie terminów
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Leszczyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Ciszewski,  Małgorzata Lubelska ,  Krzysztof Pietkowski
Data wytworzenia informacji: