Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 2517/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2018-06-28

II Ca 1106/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 15 marca 2018

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, pozwana spółka, miarkowanie kary umownej, prawo własności do lokalu, wykreślenie hipoteki przymusowej, nabywca, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, przeniesienie, strony deweloperów, termin podpisania umowy, karaś
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, pozwana spółka, miarkowanie kary umownej, tynk, usterka, prawo własności do lokalu, wada lokalu mieszkalnego, rysa, wykreślenie hipoteki przymusowej, nabywca, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, księga wieczysta, przeniesienie, odparzenie, strony deweloperów, drzwi, oznaczony numer, termin podpisania umowy, karaś
Zobacz»

IV Ca 1515/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2021

Data publikacji: 24 listopada 2021

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

deweloper, lokal, umowy deweloperskie, nabywca, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, zawarcie umowy, pozwany, termin podpisania umowy, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • deweloper, lokal, umowy deweloperskie, opóźnienie, nabywca, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, część nieruchomości wspólna, postępowanie uproszczone, zawarcie umowy, termin wydania lokalu, pozwany, termin podpisania umowy, zbywanie, ocena wiarygodności zeznań powoda, inwestycja, komentarz, zapłata kary umowna, nieruchomość, lokal mieszkalny
Zobacz»

I ACa 764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, miarkowanie kary umownej, deweloper, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, własność lokali, przeniesienie, nabywca, pozwany, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, termin odbioru lokali, miarkowanie kary umownej, stawka kary umownej, deweloper, umowa ustanowienia odrębna własności, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, własność lokali, ustanowienie odrębnych własności lokali, odrębna własność lokali mieszkalnych, przeniesienie, postanowienie kontraktowe, zapłata kary umowna, nabywca, cena brutto, wysokość kary umowna, dzień opóźnienia, pozwany, wierzyciel
Zobacz»

III Ca 684/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lutego 2021

Data publikacji: 17 lutego 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, miarkowanie kary umownej, lokal, zawarcie umowy, wierzyciel, dłużnik, podpisanie umowy, pozwana spółka, nienależyte wykonanie zobowiązania, surogat odszkodowania, deweloper
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, miarkowanie kary umownej, termin zawarcia umowy sprzedaży, lokal, zawarcie umowy sprzedaży lokalu, zmiana terminu zawarcia umowy, opóźnienie, zawarcie umowy, wierzyciel, dłużnik, podpisanie umowy, dokupienie, pozwana spółka, nienależyte wykonanie zobowiązania, interes wierzyciela, surogat odszkodowania, odbiór lokalu, rażące zawyżenie, zapłata ceny sprzedaży, deweloper
Zobacz»

I C 1383/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 19 stycznia 2021

Data publikacji: 14 lipca 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, deweloper, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, nabywca, zawarcie umowy, nieruchomość, prawa własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, cena brutto, lokal, deweloper, odsetka ustawowa za opóźnienie, przypadku zwłoki, inwestycja, nienależyte wykonanie zobowiązania, wysokość odsetek ustawowych, dzień zwłoki, dłużnik, siedziba, nabywca, zawarcie umowy, dostępność materiałów, opóźnienie w wydaniu lokalu, usta, nieruchomość, prawa własność
Zobacz»

I C 848/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, pozwany, własność lokali, deweloper, zawarcie, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, ogrzewanie podłogowe, ugoda, cena lokalu, pozwany, umowy rezerwacyjne, własność lokali, opóźnienie, deweloper, lokal mieszkalny, zawarcie, zmiana ogrzewania, ustanowienie odrębnych własności lokali, wpłacona kwota, umowa ustanowienia odrębna własności, instalacja, miarkowanie kary umownej, proporcjonalny udział, wysokość kary umowna, rygor nieważności
Zobacz»

I ACa 1608/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, własność lokali, miarkowanie kary umownej, pozwany, deweloper, przeniesienie, wykonanie zobowiązania, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, wysokość kary umowna, termin odbioru lokali, dzień opóźnienia, umowa ustanowienia odrębna własności, ustanowienie odrębnych własności lokali, nowy wzorzec umowy, własność lokali, odrębna własność lokali mieszkalnych, miarkowanie kary umownej, cena, pozwany, deweloper, wskaźnik kary, przeniesienie, społeczne zachowanie, wykonanie zobowiązania, konsument, czynności prawne, spółka
Zobacz»

IX Ca 517/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2020

Data publikacji: 13 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

lokal, kara umowna, deweloper, umowy deweloperskie, pozwolenie na użytkowanie budynku, nabywca, przenosząca własność, pozwany, miarkowanie kary, przeniesienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • lokal, kara umowna, spółdzielnia, deweloper, umowy deweloperskie, pozwolenie na użytkowanie budynku, nabywca, przenosząca własność, wykonanie przyłącza, dokonanie odbioru lokalu, decyzja o pozwoleniu, pozwany, opóźnienie, przeniesienie własności, protokół, miarkowanie kary, odbiór mieszkań, termin zastrzeżony w umowie, przeniesienie, termin odbioru lokali
Zobacz»

VI C 3279/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2019

Data publikacji: 10 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, przeniesienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, nabywca, deweloper
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, stołeczny konserwator zabytków, lokal, wydanie pozwolenia, przeniesienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, działalność komisji, staranność, siła wyższa, zawarcie umowy przeniesienia, opóźnienie, dłużnik, nabywca, reprywatyzacja, pozwolenie na pracę, cena lokalu, zapłata kary, deweloper, praca w budynkach
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, umowa, pozwany, rażące wygórowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran
Zobacz»

VIII C 333/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 lutego 2020

Data publikacji: 24 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, deweloper, nabywca, pozwolenie na użytkowanie, pozwany, wierzyciel, podpisanie umowy, dłużnik, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, elektroniczny protokół rozprawy, umowy deweloperskie, deweloper, pomieszczenie gospodarcze, lokal mieszkalny wraz, nabywca, pozwolenie na użytkowanie, dowód z przesłuchania powodów, pozwany, wierzyciel, podpisanie umowy, wada, posadzka, dłużnik, własność lokali, przesunięcie terminu zakończenia budowy, udział w nieruchomości wspólnej, powstałe opóźnienie, prace wykończeniowe
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, pozwany, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy
Zobacz»

V AGa 92/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

lokal, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • lokal, czynsz, miarkowanie kary umownej, wysokość ostatnia, pozwany, umowa, jednolity tekst umowy, opłata eksploatacyjna, umowa najmu, uzupełnienie wyroku, dysponowanie lokalem, kawiarnia, najemca, rekompensata za utratę, możliwość dysponowania, miasto, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, dwukrotność, wniosek o uzupełnienie
Zobacz»

I C 115/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, wierzyciel, umowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, opóźnienie, przebudowa stacji, odszkodowanie umowne, skłonienie dłużnika, gmina, wierzyciel, umowa, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności, redukcja kary, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, stacja uzdatniania wody, zero, pozwana spółka, dotacja, rażące wygórowanie kary
Zobacz»

I C 617/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2 stycznia 2020

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, kara umowna, nieruchomość, zapis, pozwana spółka, przenosząca własność, lokal, przeniesienie prawa własności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, kara umowna, wina spółki, przedmiotowy dom jednorodzinny, nieruchomość, kolejny aneks, zapis, wydanie nieruchomości, pozwana spółka, przenosząca własność, umowa przeniesienia własności nieruchomości, lokal, kara umowna na wypadek, zapis dotyczący kary umownej, kara umowna za opóźnienie, termin zawarcia umowy, zapłata kary, powierzchnia całkowita, przeniesienie prawa własności, wydanie lokali
Zobacz»

I C 429/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 października 2020

Data publikacji: 12 kwietnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przeniesienie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwana spółka, umowy deweloperskie, deweloper, własność lokali, zawarcie umowy, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie w zawarciu umowy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, zawarcie umowy przeniesienia własności, przyrzeczona umowa sprzedaży, przeniesienie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwana spółka, umowy deweloperskie, umowa końcowa, całość kwot, deweloper, lokal mieszkalny, własność lokali, zawarcie umowy, przypadek opóźnienia, dwutygodniowym wyprzedzeniem, nienależyte wykonanie, projekt umowy, udzielenie pozwolenia
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, dłużnik, podpisanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, podpisanie umowy, oferent, wysokość zastrzeżonej kary
Zobacz»

I C 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 30 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzyciel, rażące wygórowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, obowiązek zapłaty kary, wierzyciel szkody, termin realizacji
Zobacz»

I ACa 1764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, pozwany, wierzyciel, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu
Zobacz»

II Ca 178/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 4 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, urząd marszałkowski województwa, guma do żucia, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, zmniejszenie kary umownej, wysokość kary umowna, dłużnik, pozwany, wartość zobowiązania, kara umowna na wypadek, terminowe wykonanie, wykonanie zamówienia, brak szkody, kryterium przydatności, wysokość poniesionej szkody, znaczna część, zwłoka w dostarczeniu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strugała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Karaś,  Krzysztof Kremis ,  Katarzyna Szajner
Data wytworzenia informacji: