Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1334/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-09-02

I ACa 618/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2 października 2013

Data publikacji: 3 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

weksel, wznowienie postępowań, skarga, podstawa wznowienia, podpis, wydanie nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, wznowienie postępowań, podstawa wydania nakazu zapłaty, skarga, podstawa wznowienia, podpis na wekslu, pozwany, przyczyna oddalenia wniosku dowodowego, podpis, liberalizm, wydanie nakazu zapłaty, wynagrodzenie za prace, wniosek dowodowy na potwierdzenie, badanie autentyczności podpisów, grafolog, uzasadnienie zaskarżonego wyroku wyjaśnienia, brak możliwości obrony, in blanco, brak znamion czynu, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I ACz 563/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 16 maja 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

weksel, podstawa wznowienia, wznowienie postępowań, nakaz zapłaty, skarga o wznowienia, podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, podstawa wznowienia, ustawowa podstawa wznowienia, wznowienie postępowań, weksel in blanco, prawo wekslowe, nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym, notarialne poświadczenie, poznanie, podpisanie weksli, nakaz zapłaty w postępowaniu, skarga na ustawowej podstawie, skarga o wznowienia, podpis, odbita pieczęć, pierwsze wykrycie, zażalenie w ogóle, okres od doręczenia, wymóg oparcia
Zobacz»

I ACa 272/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 grudnia 2017

Data publikacji: 12 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, podstawa wznowienia, skarga o wznowienia, nakaz zapłaty, wznowienie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa o obsługę prawną, wypełnienie weksli, podstawa wznowienia, skarga o wznowienia, prawo wekslowe, pozwany, wystawca, weksel in blanco, nakaz zapłaty, wznowienie postępowań, indosowanie, przedawnienie, warszawa, zestawienie godzin pracy, zła wiara, wierzytelność, doświadczenie życiowe ustaleń, pozew nakazowy, kopia
Zobacz»

I C 1269/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2014

Data publikacji: 8 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, postępowanie zabezpieczające, cofnięcie pozwu, podstawa do cofnięcia, oddalenie zarzutów, zapłata i zasądzenie, komornik, pozwany, wierzytelność, istnienie zobowiązania, dłużnik, ewidentna podstawa, skutek faktu, brak podstaw do wypełnienia, konsekwencja przegrania, weksel in blanco, zarzut od nakazów zapłaty, bezprawne dokonanie, twierdzenie o braku podstaw
Zobacz»

I C 25/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, tytuł wykonawczy, deklaracja wekslowa, postępowanie nakazowe, wykonawcza wykonalność, wydanie nakazu zapłaty, umowa cesji, oznaczenie osoby, cesja wierzytelności, faktura i nota odsetkowa, siedziba, spółka w trybie, klauzula wykonalności postanowienia, plan podziału, suma wekslowa, numer porządkowy, twierdzenie i zarzut, część majątków, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli
Zobacz»

VIII Gz 235/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, popełnienie przestępstwa fałszerstwa, górnik, zażalenie, podpis, centrum, postępowanie nakazowe z weksla, uzasadniona wątpliwość, pozwane twierdzenie, podstawie weksli, powiatowa policja, oddalenie wniosku o wstrzymanie, fakt złożenia zawiadomienia, podrobienie podpisów na dokumentach, zarzut od nakazów zapłaty, zasadność wydanego orzeczenia, wniosek do prokuratury, prokuratura rejonowa w pyrzycach
Zobacz»

I C 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 stycznia 2017

Data publikacji: 6 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, podpis, remitent, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, wystawca, podpis, awers i rewers, pozwany, dokument weksla, remitent, indos, poznanie, stosunek podstawowy, zapis, zarzut od nakazów zapłaty, przedmiotowy weksel, dłużnik wekslowy, roszczenie na podstawie weksla, zapłata w postępowaniu nakazowym, weksel na zlecenie, doręczenie nakazu
Zobacz»

I C 4294/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 3 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, siedziba, zarzut od nakazów zapłaty, oda, wykupienie weksli, wniesienie zarzutów od nakazu, weksel własny, weksel za kwotę, zasada na powodzie, dowód nadania, całkowite spełnienie świadczenia, rozliczenie odsetek, cecha druga, druga faza postępowania nakazowego, zdecydowanie niewystarczające, in blanco, zapłata w postępowaniu nakazowym, pozew, odwrócenie ciężaru dowodu
Zobacz»

XX GC 267/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

weksel, stosunek podstawowy, wydanie nakazu zapłaty, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, weksel in blanco, zarzut od nakazów zapłaty, stosunek podstawowy, postępowanie nakazowe, umowa pożyczki, wniesienie zarzutów od nakazu, weksel gwarancyjny, wydanie nakazu zapłaty, pozwany, wystawca weksla, moc nakazu zapłaty, prawo wekslowe, utrzymanie w mocy nakazu, termin do wniesienia zarzutów, postaci weksli, roszczenie wekslowe, zobowiązanie, uzupełnienie weksla, tydzień od doręczenia
Zobacz»

VI ACa 383/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, stosunek podstawowy, wierzytelność, podstawie weksli, postępowanie nakazowe, data wydania nakazu zapłaty, zleceniobiorca, wykonanie umowy, roszczenie, zarzut od nakazu, pozwana kara umowna, uchylenie nakazu zapłaty, protokół akceptacji, zasądzony nakaz zapłaty, potrącenie, przedmiot umowy, dłużnik, weksel in blanco, stosunek prawy
Zobacz»

VI ACa 17/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 17 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

weksel, wydanie nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, pozwany, deklaracja wekslowa, prowizja, uzupełniający nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym, weksel in blanco, prawo wekslowe, różne rozstrzygnięcia, odbiorca, faktura, data płatności, nakaz zapłaty w postępowaniu, dostawa, odsetka, wydanie nakazu zapłaty, podstawie weksli, wierzytelność, pozew, weksel własny
Zobacz»

I ACa 973/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, podpis, zobowiązanie wekslowe, skarga o wznowienia, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, wystawca weksla, nakaz zapłaty, umowa pożyczki, podpis, spółka, zobowiązanie wekslowe, skarga o wznowienia, podpis wystawcy, spłata pożyczki, siedziba, treść weksla, weksel własny, stosunek podstawowy, pożyczkobiorca, poręczyciel, weksel in blanco, prezes zarządów, ryzyko spłaty
Zobacz»

I ACz 1249/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty, podstawie weksli, upływ terminu do zaspokojenia, zarzut nieważności poręczenia, generalna uwaga, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, zaspokojenie roszczenia, wykonanie nakazów, wyrok zaoczny, porozumienie wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, weksel w charakterze poręczyciela, zmiana poprzez wstrzymanie, wstrzymanie wykonalności zaskarżonego nakazu, formułowanie poglądów
Zobacz»

I ACz 2074/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 listopada 2012

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, uchylenie nakazu zapłaty, niepowetowana szkoda, zarzut od nakazów zapłaty, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, wniesienie zarzutów, warunek wypełnienia spornego weksla, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, dłużnik wekslowy, stosunek podstawowy, prawdopodobieństwo powstania, porozumienie, wyegzekwowane świadczenie, niekonsekwencja w twierdzeniach powoda, zabezpieczenie wierzytelności, zarzut pozwanego wypełnienia weksla, przesłanka wstrzymania wykonalności, podobne zobowiązanie, dłużnik bez zgody
Zobacz»

I ACz 721/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 maja 2013

Data publikacji: 4 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, weksel, zażalenie powoda, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, postępowanie nakazowe, wstrzymanie wykonalności zaskarżonego nakazu, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, przesłanka wstrzymania wykonalności nakazu, wadliwość doręczenia, natychmiastowa wykonalność orzeczenia, pozwany, istnienie zobowiązania wekslowego, rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, natychmiastowa wykonalność wyroku zaocznego, przedmiotowa instytucja, nakaz zapłaty z weksla, przesłanka do wstrzymania, aktualny etap, zasadność wydanego nakazu zapłaty, orzekanie w trybie
Zobacz»

I ACa 743/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 9 stycznia 2013

Data publikacji: 20 marca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, wystawienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, grodzisk wielkopolski, akta prokuratorskie, stosunek podstawowy, zarzut od nakazów zapłaty, pozwany, podstawowe zobowiązanie, zobowiązanie wekslowe, osobista obecność, konwencja, leasing, zasada prekluzji dowodowej, zgłaszanie dowodów, ważność weksla, in blanco, dowód przez strony, prokuratura, pierwsza instancja, wystawienie weksla, sprawa zarzutów
Zobacz»

II Ca 2459/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

weksel, remitent, wydanie nakazu zapłaty, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, remitent, umowa pożyczki, okaziciel, oryginał weksli, zarzut od nakazów zapłaty, krakowiak, pozwany, uchylenie nakazu zapłaty, zlecenie zapłaty, inwentarz, wydanie nakazu zapłaty, pomimo że, stosunek podstawowy, spadek, opłata od zarzutów, dług wystawcy, bliżej nieokreślona umowa, żądanie pozwu
Zobacz»

I ACz 492/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 marca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, weksel, zwrot wyegzekwowanego świadczenia, wstrzymanie wykonania nakazu, zażalenie, wykonalność nakazu zapłaty, koszt postępowań zażaleniowy, dokonywanie merytorycznej oceny zasadności, ocena merytoryczna zasadności zarzutów, zarzut od nakazów zapłaty, proces naprawienia szkody, odzyskanie wyegzekwowanych kwot, zapłata ewentualnego odszkodowania, świadczenie i zapłata, dochodzenie w osobnym procesie, ocena zasadności stanowisk stron, definitywne rozstrzygnięcie, problem z odzyskaniem, położenie prawne, zapłata do czasu
Zobacz»

I ACz 533/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2013

Data publikacji: 19 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, podstawie weksli, upływ terminu do zaspokojenia, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, wystawca weksla, zażalenie, koszt postępowań zażaleniowy, zmiana poprzez wstrzymanie, instancja do rozstrzygnięcia, charakter zgłoszonych zarzutów, wykazanie w treści, rozstrzygnięcie w orzeczeniu, zasadność wydania nakazu zapłaty, pozwany, natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty, należność w postępowaniu, zaspokojenie roszczenia, postępowanie nakazowe, składnik majątku wspólnego małżonków
Zobacz»

I C 510/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 października 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, podpis, wystawienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, podpis, pozwany, poręczyciel, prawdziwość pisma, podpis na wekslu, zarzut od nakazów zapłaty, postępowanie nakazowe, matka i siostra, wystawienie weksla, wystawca weksla, odpowiedni środek dowodowy, umowa pożyczki z dniem, badanie porównawcze pisma, od razu, spóźnione twierdzenie i dowód, dowód z opinii biegły, wezwanie do wykupu weksli, prawo wekslowe, wydanie weksli
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Fiałkowska – Sobczyk
Data wytworzenia informacji: