Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 662/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2016-09-19

VI ACa 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, umowa kredytów, bieg przedawnienia, nabywca wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, numer rachunku, przerwa biegu przedawnienia, bieg przedawnienia, nabywca wierzytelności, rachunek dłużnika, nabycie wierzytelności, numer umowy, postępowanie egzekucyjne, będącymi bankami, rachunek kredytu, dzień wystawienia bankowego, pozwany, roszczenie, zbywca, zarzut przedawnienia, konstytucja
Zobacz»

I C 1520/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, bank, postępowanie egzekucyjne, umowa, bieg przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, bank, będącymi bankami, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pełnomocnictwo, postępowanie egzekucyjne, pożyczka, wyciąg z wykazu wierzytelności, termin przedawnienia, umowa, bieg przedawnienia, legitymacja procesowa, dzień wystawienia bankowego, pozwany, przerwa biegu przedawnienia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, odsetka, klauzula
Zobacz»

X GC 511/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 22 maja 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

bank, bieg przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wierzyciel, nabywca wierzytelności, przerwanie biegu, umowa, przelew wierzytelności, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, cesjonariusz, umowa pożyczki, bieg przedawnienia, cedent, bankowy tytuł egzekucyjny, dotychczasowy wierzyciel, klauzula wykonalności, wierzyciel, twierdzenie i dowód, nabywca wierzytelności, pożyczka pieniężna, przerwanie biegu, dalsze pismo przygotowawcze, umowa, sprzeciw, przelew wierzytelności, bieg terminu przedawnienia, cesja, pozwany
Zobacz»

I C 2285/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

cesja, przedawnienie, umowa kredytów, klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja, przedawnienie, kredytobiorca, wyrok zaoczny, fundusz sekurytyzacyjny, umowa kredytów, fundusz inwestycyjny, kredyt gotówkowy, klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, adres, wyciąg, cedent, umowa kredytowa, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, cesja wierzytelności, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji
Zobacz»

XII C 2292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa kredytów, cesja, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja, cesja wierzytelności, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, kolumna, załącznik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dotychczasowy wierzyciel, dokument, umowa przeniesienia wierzytelności, zestawienie wierzytelności, przedmiotowa umowa kredytu, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu
Zobacz»

X GC 200/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cesja, kredyt, portfel wierzytelności, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew, strona powodowa, przerwanie biegu przedawnienia, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja, kredyt, dzień przeniesienia, dokument prywatny, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, portfel wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa, ewidencja analityczna, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew, strona powodowa, numer umowy, wyciąg z księgi rachunkowej, przerwanie biegu przedawnienia, fundusz inwestycyjny, bank, aneks
Zobacz»

I Ca 406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa kredytów, portfel wierzytelności, przedawnienie, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, portfel wierzytelności, fundusz inwestycyjny, przeniesienie wierzytelności, przedawnienie, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa cesji, przedmiotowa wierzytelność, klauzula wykonalności, dzień przeniesienia, dzień zapłaty, wyciąg z aneksu, cesja, cedent, cena ostateczna, aneks do umowy
Zobacz»

II Ca 256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, kredyt, pozwany, umowa, bank, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, klauzula wykonalności, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, stopa procentowa, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, należność uboczna, pozwany, umowa, wierzytelność wynikająca z umowy, należność główna, bank, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, dzień sporządzenia, legitymacja czynna, klauzula wykonalności, cesja
Zobacz»

I ACa 219/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 12 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

bank, umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, cesja, przelew wierzytelności, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, załącznik, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, cesja, prawo własności pojazdu, wyciąg, legitymacja procesowa czynna, nadwozie, przelew wierzytelności, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa przewłaszczenia, zakres legitymacji, klauzula wykonalności, nabycie wierzytelności, zabezpieczenie, przewłaszczenie pojazdu, wersja elektroniczna
Zobacz»

IX GC 953/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 9 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, cesja, umowa kredytów, bank, pozwany, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, cesja, umowa kredytów, bank, cesja wierzytelności, pozwany, prawo bankowe, restrukturyzacja kredytu, rejonowy poznań, księga rachunkowa funduszu, pierwotny wierzyciel, umowa cesji, tożsamość wierzytelności, sporna wierzytelność, oddział w polsce, wyciąg z załącznika, nadanie klauzul wykonalności, wyciąg z księgi rachunkowej
Zobacz»

II Ca 746/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bank, przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, pozwany, cesja, wypowiedzenie, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, pozwany, cesja, umowa przelewu wierzytelności, wypowiedzenie, umowa pożyczki z dniem, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wypowiedzenie umowy, dłużnik, bieg przedawnienia, załącznik, rata, zaległe odsetki, wersja papierowa, wniesienie pozwów, zostanie płytą
Zobacz»

II Ca 1377/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, pozwany, wierzyciel, przelew wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, cesja, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, dotychczasowy wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa konsolidacyjna, bank, pozwany, wierzyciel, zaświadczenie komornika sądowego, przelew wierzytelności, kredyt gotówkowy, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, zbywca, cesja, zgodność z oryginałem, sądowa klauzula wykonalności, umowa, sprawa ponoszenia, wyciąg, apelacja strony powodowej
Zobacz»

X C 4489/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, przedawnienie, umowa kredytów, przelew wierzytelności, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, przedawnienie, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytu gotówkowego, umowa kredytów, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, termin przedawnienia, fundusz inwestycyjny, odbitka, wymagalna wierzytelność, roszczenie majątkowe, wyciąg z elektronicznego załącznika, bank, pozwany, kserokopia, zarzut przedawnienia, nabywca, wyciąg z ksiąg bankowych, umowa cesji
Zobacz»

XXV C 313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 7 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa kredytów, wierzyciel pierwotny, bankowy tytuł egzekucyjny, egzekucja, pozwany, przelew, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa kredytów, zgodność z oryginałem kserokopii, umowa kredytu mieszkaniowego, wierzyciel pierwotny, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytu odnawialnego, fundusz inwestycyjny, własny dom, siedziba, egzekucja, pozwany, umorzenie egzekucji, przelew, harmonogram spłaty, strona powodowa, stan zadłużenia, spłata kredytów
Zobacz»

I C 406/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, bank, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, pozwany, cesja, bieg przedawnienia, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, poprzedni wierzyciel, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, dwukrotność odsetek, kredyt, pozwany, cesja, legitymacja procesowa, wyciąg z załącznika, odsetki umowne, wyciąg z księgi rachunkowej, bieg przedawnienia, cesja wierzytelności, wierzyciel, fundusz inwestycyjny, dzień wniesienia pozwu
Zobacz»

I ACa 699/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 8 września 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bank, umowa kredytów, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, cesja, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, fundusz sekurytyzacyjny, zbywalność wierzytelności, umowa kredytów, zgoda dłużnika, przelew wierzytelności, prawo bankowe, pierwotny wierzyciel, cesja, dopuszczalność przelewu wierzytelności, tworzący fundusz, wierzytelność wynikająca z umowy, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, strona umowy kredytu, bank wierzytelności, umowa ugody, praga w warszawie, zbycie wierzytelności, dłużnik, rata wyrównawcza
Zobacz»

I C 337/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 23 stycznia 2017

Data publikacji: 8 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa kredytów, cesja, wypowiedzenie, bank, przedawnienie, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa kredytów, umowa cesji, cesja, list dłużników, umowa sprzedaży wierzytelności, powodowy fundusz, fundusz inwestycyjny, wypowiedzenie, wyciąg z listy, bank, aneks, wypowiedzenie umowy kredytu, umowa kredytu gotówkowego, przedawnienie, dzień przeniesienia wierzytelności, pozwany, dłużnik, załącznik, zgodność
Zobacz»

V GC 348/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 3 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, cesja, umowa kredytów, bank, dłużnik, portfel wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, cesja, dobosz, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bank, nowy sącz, przedmiotowa umowa kredytu, miejsce pierwotne, nabywca, zgoda dłużnika, przedmiotowa wierzytelność, sprzedaż portfela, umowa cesji wierzytelności, dłużnik, uchwała zarządu banku, portfel wierzytelności, spłacony kapitał, wierzytelność od banku, pozwany
Zobacz»

I C 542/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 czerwca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa kredytów, cesja, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, hipoteka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, dokonana cesja, kopia, całkowita kwota, dotychczasowy wierzyciel, dyspozycja uruchomienia, istnienie i wysokości, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, załącznik, hipoteka, stosunek zobowiązaniowy, uruchomienie kredytów, nabyta wierzytelność, kwestionowanie przez strony, pozwany
Zobacz»

I ACa 323/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 września 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bank, przedawnienie, przelew wierzytelności, umowa kredytów, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, przedawnienie, przelew wierzytelności, umowa kredytów, ustawa o funduszach inwestycyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, kredytobiorca, prawo bankowe, bieg, wniosek o zawezwanie, zawezwanie do próby ugodowej, udzielenie kredytu, zgoda na przelew wierzytelności, dłużnik banku, bieg terminu przedawnienia, warunek udzielenia, zgoda dłużnika, wierzytelność banku, powodowy fundusz, dokonanie przelewu wierzytelności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Maciński
Data wytworzenia informacji: