Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1569/15 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2016-03-09

X C 348/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wierzytelność, przeniesienie portfeli, bankowy tytuł egzekucyjny, poprzedni wierzyciel, przelew, umowa przeniesienia, umowa kredytów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przeniesienie portfeli, bankowy tytuł egzekucyjny, poprzedni wierzyciel, siedziba, przelew, odbitka, spółka komandytowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa dodatkowa, umowa przeniesienia, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, umowa kredytów, aport, dowód nabycia, kserokopia, powodowy fundusz, pozwany, umowa o przelew
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, wyrok zaoczny, odsetka maksymalna, pierwotny wierzyciel, przelew, kredyt, pozwany, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, wyrok zaoczny, kserokopia, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, przelew, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna
Zobacz»

XII C 2292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa kredytów, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja wierzytelności, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, kolumna, załącznik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dotychczasowy wierzyciel, dokument, umowa przeniesienia wierzytelności, zestawienie wierzytelności, przedmiotowa umowa kredytu, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, umowa bankowa
Zobacz»

I ACa 352/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, przeniesienie portfeli, umowa przeniesienia, umowa kredytów, przelew, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka karna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wykaz wierzytelności, portfel wierzytelności, przeniesienie portfeli, komandytariusz, nośnik elektroniczny, umowa przeniesienia, protokół zdawczo-odbiorczy, umowa kredytów, wymagalna wierzytelność pieniężna, zgodność z oryginałem, przelew, załącznik do umowy, zmiana umowy spółki, kopia wydruków, wkład niepieniężny, numer umowy, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka karna, aport
Zobacz»

I C 3474/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kredyt, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, twierdzenie powoda o okolicznościach, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, strona powodowa, poprzedni wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kredyt, pierwotny wierzyciel, odbitka, przelew wierzytelności, pozew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, dzień następny po upływie, wyciąg z księgi rachunkowej, wymagalność spłaty, upływ daty, zaległy kapitał, stopa procentowa kredytu, spłata raty, twierdzenie powoda o okolicznościach, kredytobiorca, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, ksero, podpis
Zobacz»

I C 1209/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 4 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, pierwotny wierzyciel, cesjonariusz, strona powodowa, kredyt, twierdzenie powoda o okolicznościach, wyrok zaoczny, pozwany, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, pierwotny wierzyciel, cesjonariusz, strona powodowa, kredyt, twierdzenie powoda o okolicznościach, kredyt odnawialny, wysokość stopy kredytu lombardowego, limit kredytowy, uzasadniona wątpliwość, opłata i prowizja, wyrok zaoczny, cedent, pozwany, kapitał, bank limitów, obecny wierzyciel, koszt upomnień i wezwań, dłużnik cedowanej wierzytelności
Zobacz»

XI C 2339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, strona powodowa, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bankowy tytuł egzekucyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, przelew, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, strona powodowa, cesja, bank, umowa kredytu gotówkowego, kalendarz spłat, załącznik do umowy sprzedaży, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bankowy tytuł egzekucyjny, zakupiona wierzytelność, umowa przelewu, zapłata ceny, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, przelew, umowa kredytów, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, cedent, dzień od dnia podpisania
Zobacz»

I C 1313/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kwota niespłaconego kapitału, umowa, pierwotny wierzyciel, wyrok zaoczny, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wykaz wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, forma papierowa, kwota niespłaconego kapitału, umowa, pierwotny wierzyciel, notarialne poświadczenie podpisów, wyrok zaoczny, strona powodowa, termin rozprawy, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa zawarta w dniach, strona banku, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, załącznik, uzasadniona wątpliwość, przelew wierzytelności, pozew, wierzytelność wynikająca z umowy
Zobacz»

I C 3476/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 października 2017

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kredyt, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, twierdzenie powoda o okolicznościach, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, strona powodowa, poprzedni wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kredyt, pierwotny wierzyciel, odbitka, przelew wierzytelności, pozew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, dzień następny po upływie, wyciąg z księgi rachunkowej, wymagalność spłaty, upływ daty, stopa procentowa kredytu, spłata raty, bank, twierdzenie powoda o okolicznościach, kredytobiorca, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, ksero, podpis
Zobacz»

I C 252/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, pierwotny wierzyciel, wyrok zaoczny, umowa, odsetki umowne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, pozwany, czterokrotność stopy, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, dowód na istnienie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa, umowa bankowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, treść stosunku zobowiązaniowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, czterokrotność stopy, cesja, nabycie wierzytelności, przelew, pozew
Zobacz»

I C 828/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, strona powodowa, cesjonariusz, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyrok zaoczny, umowa, pierwotny wierzyciel, twierdzenie powoda o okolicznościach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, strona powodowa, sprzedaż wierzytelności, cedent, umowa ramowa, cesjonariusz, porozumienie, wyciąg z księgi rachunkowej, legitymacja czynna, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyrok zaoczny, umowa, umowa cesji, pakiet wierzytelności, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, twierdzenie powoda o okolicznościach, należność główna, roku strony, wykaz wierzytelności
Zobacz»

I C 42/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, czterokrotność stopy, kwota niespłaconego kapitału, odsetka karna, wierzyciel, kredyt, pozwany, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, czterokrotność stopy lombardowej, czterokrotność stopy, kwota niespłaconego kapitału, odsetka karna, wierzyciel, wysokość ceny nabycia, okres kredytowania, cesja, kredyt, pozwany, zaspokojony wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, ugoda, tajemnica handlowa, roszczenie o zaległe odsetki, spłata kapitału, stopa procentowa, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

II C 276/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2015

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kwota niespłaconego kapitału, przelew wierzytelności, kredyt, wierzyciel, umowa, odsetka karna, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kwota niespłaconego kapitału, siedziba, pełnomocnictwo, przelew wierzytelności, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa o kredyt gotówkowy, upoważniona osoba, bieg przedawnienia, dotychczasowy wierzyciel, kredyt, wierzyciel, umowa, odsetka karna, umowa sprzedaży wierzytelności, własnoręczność podpisu, bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, przerwanie biegu, zbywca wierzytelności
Zobacz»

I C 1028/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa kredytów, czterokrotność stopy, odsetka karna, kwota niespłaconego kapitału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, czterokrotność stopy lombardowej, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z umowy, umowa kredytów, umowa kredytowa, czterokrotność stopy, odsetka karna, umowa o kredyty, skuteczne przejście, agio, bank na podstawie umowy, dzień wniesienia pozwu, kwota niespłaconego kapitału, sprawa na podstawie dokumentu, załącznik dołączony do pozwu, przedmiot umowy przelewu, uzasadniona wątpliwość, zestawienie wierzytelności, twierdzenie powodów
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, umowa, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, kwota niespłaconego kapitału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, umowa, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, zawiadomienie o cesji, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, przepis kodeksu cywilnego, fundusz inwestycyjny, załącznik, przejście wierzytelności, wypowiedzenie
Zobacz»

V ACa 277/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 17 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przeniesienie portfeli, umowa kredytów, umowa przeniesienia, strona powodowa, przelew wierzytelności, cesjonariusz, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyt bezpieczny, przeniesienie portfeli, zgodność z oryginałem, umowa kredytów, cesja, załącznik do umowy przeniesienia, wyciąg z wykazu wierzytelności, umowa przeniesienia, strona powodowa, galas, przelew wierzytelności, dokument, cesjonariusz, bankowy tytuł egzekucyjny, odbitka, bank, owczarek, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, data zawarcia umowy, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 542/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 czerwca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa kredytów, wyciąg z księgi rachunkowej, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, pozwany, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, dokonana cesja, kopia, całkowita kwota, dotychczasowy wierzyciel, dyspozycja uruchomienia, istnienie i wysokości, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, załącznik, hipoteka, stosunek zobowiązaniowy, uruchomienie kredytów, nabyta wierzytelność, kwestionowanie przez strony, pozwany, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, kapitał
Zobacz»

III Ca 1137/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 listopada 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, wierzytelność, odsetka karna, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, umowa kredytów, kapitał, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, wierzytelność, wyciąg z załącznika, odsetka karna, umowa sprzedaży wierzytelności, pozew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, kopia wyciągów, pozwany, umowa cesji, umowa kredytów, umowa kredytu gotówkowego, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedawnienie, pozew roszczenia, kapitał, wszechstronne rozważenie całokształtu, wersja papierowa, odsetki umowne
Zobacz»

VIII Ga 491/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 lutego 2017

Data publikacji: 20 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

poprzedni wierzyciel, umowa kredytów, pozwany, przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, przeniesienie portfeli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, umowa cesji, bank, umowa kredytów, przedawnienie, spóźnione twierdzenie i dowód, cesja wierzytelności, pozwany, wyciąg z wykazu wierzytelności, umowa o przelew, przelew wierzytelności, legitymacja, bankowy tytuł egzekucyjny, pozew, zawiadomienie o cesji, przeniesienie portfeli, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zwłoka w rozpoznaniu sprawy, pożyczka, bieg
Zobacz»

I C 627/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2 września 2016

Data publikacji: 17 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, cesjonariusz, kredyt, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, czynności procesowe, bankowy tytuł egzekucyjny, cesjonariusz, realizacja roszczenia, postępowanie egzekucyjne na wniosek, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, złożenie wniosku o wszczęcie, przerwa biegu przedawnienia, pisemne zawiadomienie, wyciąg z księgi rachunkowej, strona powodowa, przerwanie, wniosek o wszczęcie egzekucji, celów dochodzenia, cedent, obiektywna skuteczność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chmiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Litwińska-Bargiel
Data wytworzenia informacji: