Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 221/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2020-07-06

III AUa 719/20

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 października 2021

Data publikacji: 20 października 2021

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • skutek procesowy, portal informacyjny, celów informacyjnych, wywołujący skutek, apelacja pozwanego organu rentowego, starszy sekretarz sądowy, mazurek, kodeks postępowania cywilnego, wysokość świadczenia, przepis ustawy, doręczenie, sprawa z wnioskiem, zarządzenie, ustawa z dniem, cela, wydział pracy i ubezpieczeń, społeczny oddział, zakład ubezpieczeń społeczny, październik, pismo
Zobacz»

I ACz 7/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 18 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • prokuratoria generalna skarbu państwa, pozwany skarb państwa, zażalenie, cofnięcie pozwu, określenie strony, agencja nieruchomości rolna, nakład prac, wniosek o kosztach, jednoznaczna wypowiedź, przyznanie kosztów, rozporządzenie powołane wyżej, reprezentant pozwanego skarbu państwa, wypowiedź pisemna, całkowite odstąpienie od obciążenia, przyszły stosunek, właściwa regulacja, nieprawidłowość procesowa, wycofanie pozwu, praca reprezentanta, negatywna konsekwencja procesowa
Zobacz»

II C 1645/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • częściowy zwrot kosztów zastępstwa, prokuratoria generalna, następujący skład, skarbowe państwo, zapłata kwot, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, skarb państwa, posiedzenie niejawne, powództwo, tryba, wydział cywilny, czerwiec, koszty procesu, sprawa z powództwa, kwota, rzeczpospolita polski, wyrok, skład, rozpoznanie, sprawa
Zobacz»

I ACz 245/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2013

Data publikacji: 13 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • prokuratoria generalna skarbu państwa, pozwany skarb państwa, komendant wojewódzki policji, odszkodowanie i zadośćuczynienie, pomoc prawna, nieopłaconą pomoc, koszt postępowań zażaleniowy, warunek życiowy i materialny, bezprawne wydanie, krzywdzące sądy, cały szereg dokumentów, skarb państwa kosztów, oddalenie zażalenia, prawo powrotu, wydanie paszportów, skarbowe państwo, ponoszenie przez skarb państwa, premiowanie strony, charakter dwustronny, narzędzie ochrony
Zobacz»

I C 271/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2015

Data publikacji: 5 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • smalec, zakład karny, obciążanie powoda, pozwany skarb państwa, tysiąc złoty, skarbowe państwo, powodu kosztów, powództwo, wydział cywilny, kwiecień, koszt procesu, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, sprawa
Zobacz»

V Pz 11/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozwany powiat, pełnomocnik w osobie radcy, pełnomocnik powodów, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, osoba radcy prawnego, zastępstwo procesowe w postępowaniu, wynagrodzenie za prace, roszczenie, koszt zastępstwa prawnego, umorzenie postępowań, obciążenie strony, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, możliwość konsultacji, zasądzenie kosztów procesu, cofnięcie, stosunek do powoda, odstąpienie od obciążenia, mająca możliwość
Zobacz»

I C 3117/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, zarządzenie, następujący skład, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, listopad, kwota, sprawa z powództwa, koszt postępowań, powództwo, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski, skład
Zobacz»

I C 599/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2019

Data publikacji: 22 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • praca i polityka społeczna, pozwany skarb państwa, specjalny zasiłek opiekuńczy, niepełnosprawny mąż, szczególna sytuacja powódki, przesłanka odpowiedzialności pozwanego skarbu, delikt legislacyjny, ministerstwo, brak przesłanki odpowiedzialności, prokuratoria generalna, wykładnia i stosowanie prawa, uwagę potrzeby, orzeczenie o znacznym stopniu, stan majątkowy, subiektywne przekonanie powódki, data wpływu do sądu, przebyty udar, potrzeba osoby niepełnosprawnej, wyjątek od zasady odpowiedzialności, odpowiedzialność pozwanego skarbu państwa
Zobacz»

I C 2131/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2 lutego 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, warszawa, północ, wydział cywilny w składzie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztu procesu, powództwo, wydział cywilny, sprawa z powództwa, wydanie, kwota, rozprawa, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

I ACz 1892/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 listopada 2013

Data publikacji: 22 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • prokuratoria generalna skarbu państwa, skarb państwa, futro, ostatni przepis, część kosztów, postępowanie zażaleniowe, zmiana postanowienia i zasądzenie, skarb państwa kosztów, podstawa bycia, sprawa cywilna, państwach przepisów, trudna sytuacja majątkowa strony, wysokość wynagrodzenia adwokata, zasądzanie kosztów procesu, zastępstwo procesowe, stosowanie zasady odpowiedzialności, wadliwe zastosowanie przepisów, odstąpienie od reguły, poznanie, koszt strony przeciwnej
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, pozwany, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia, możliwość zarobkowa, kwota
Zobacz»

I C 765/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2020

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, ochrona dobra osobistego, koszt zastępstwa prawnego, zakład karny, skarbowe państwo, posiedzenie niejawne, powództwo, tryba, kwiecień, koszt zastępstwa, skarb państwa, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rzeczpospolita polski, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

I ACz 2404/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • strona pozwana skarbu państwa, kościołek, prokuratoria generalna skarbu państwa, obciążenie strony powodowej, pozwany skarb państwa, zażalenie, treść sporu, istotną materię, rozstrzygnięcie odmienne, przegrana w sprawie, reguła rozliczania kosztów, strona powodowa kosztów, relacja do treści, zgłoszony zarzut przedawnienia roszczenia, ustawa przy uwzględnieniu, środowisko prawnicze, upływ trzyletniego okresu przedawnienia, postępowania istotne, przegrywająca strona, obciążanie strony powodowej
Zobacz»

VII Pz 79/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 15 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • szantaż, zasada słuszności, zwolnienie od lekarza, nakład pracy pełnomocnika, granica wyznaczona przez przepis, odpowiednie rozporządzenie, przyczyna cofnięcia pozwu, przepis odpowiedni, związek z roszczeniami, stan obawy, koszt zastępstwa procesowy, stopień zawiłości sprawy, proces, wystąpienie z pozwem, odpowiedzialność za wyniki, zażalenie, celowe dochodzenie, celowa obrona, wysokość kosztów zastępstwa procesowego, obrona prawa
Zobacz»

IX Pz 16/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 6 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • minister skarbu państwa, nieodpłatne nabycie akcji, jastrzębie zdroju, akcja pracownicza, oświadczenie o zamiarze, obciążanie powoda, zwolnienie powoda od ponoszenia, przekonanie powoda o słuszności, wynik porównania, skarb państwa, sytuacja kosztów, wyjaśnienie okoliczności spornych, odstąpienie od obciążenia powoda, zwrot kosztów procesu strony, sytuacja ekonomiczna strony, powodu kosztów, koszty procesu, dokument zebrany w sprawie, subiektywne przekonanie powoda, przeciwnik
Zobacz»

II Cz 404/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, zwrot kosztu procesu, wycofanie powództwa, przegranie sprawy, odstąpienie od obciążania powoda, połowy stawek, wartość przedmiotu sporu, pełnomocnik zawodowy, cofnięcie, koszt opłaty skarbowej, uregulowanie należności, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, twierdzenie powoda w sprawie, opłata od dokumentu pełnomocnictwa, opał, postępowanie zażaleniowe, ewentualne zażalenie, opłata adwokacka, ryzyko poniesienia kosztów, zastosowanie przepisów rozporządzenia ministra
Zobacz»

III AUa 534/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • organ rentowy w postępowaniu, zasądzony koszt zastępstwa procesowego, zastosowanie zasady słuszności, postępowanie zażaleniowe, koszt zastępstwa procesowego należny, kredyt mieszkaniowy, koszt za postępowanie, pierwsza i druga instancja, wysoki koszt, złożenie odwołania, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, ubezpieczenie społeczne, dzień złożenia zażalenia, odrębne odwołanie, podwójna opłata, współuczestnik działa w imieniu, punkt, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, sytuacja ekonomiczna
Zobacz»

III APa 8/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • szczególny wypadek, postępowanie powypadkowe, koszt zastępstwa procesowy, odstąpienie od obciążenia powoda, zażalenie, wniosek o przyznanie kosztów, skomplikowany charakter, zakład urządzeń, wniosek oparty o treść, upatrywanie przyczyny, zamknięcie rozprawy, czyszczenie, sądowi spis, niejednolite stanowisko, wniosek o przyznanie zwrotu, postępowanie zażaleniowe, ustalenie pracodawcy, zgłoszenie sprawy, powodu kosztów, ochrona drogi
Zobacz»

II C 1767/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2020

Data publikacji: 7 września 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • niemiec, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, siedziba, odsetka ustawowa za opóźnienie, wydział cywilny w składzie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, tryba, wydział cywilny, pozwany, kwota, styczeń, sprawa z powództwa, powództwo, maj, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Staniszewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dawid Wróblewski
Data wytworzenia informacji: