Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 499/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2015-07-15

I C 1334/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, wysokość czterokrotności stopy, umowa sprzedaży wierzytelności, wyrok zaoczny, pozew, odsetki umowne, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, odbitka, wysokość czterokrotności stopy, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, odsetki umowne, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka w wysokości czterokrotności, wypowiedzenie, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, nabycie wierzytelności, należność
Zobacz»

I C 252/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, wyrok zaoczny, umowa, odsetki umowne, pozwany, wysokość czterokrotności stopy, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, dowód na istnienie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa, umowa bankowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, treść stosunku zobowiązaniowego, wysokość czterokrotności stopy, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja, nabycie wierzytelności, przelew, pozew
Zobacz»

I C 1158/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, odsetki umowne, wysokość czterokrotności stopy, umowa sprzedaży wierzytelności, wyrok zaoczny, pozew, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, wysokość czterokrotności stopy, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, kserokopia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, lista wierzytelności, dokument, nabycie wierzytelności
Zobacz»

II Ca 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, odsetka maksymalna, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, umowa pożyczki, wierzyciel, czterokrotność stopy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa cesji, rozliczenie wierzytelności, księga rachunkowa powoda, umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, przelew, dokument prywatny, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, umowa pożyczki, wyciąg z umowy cesji, wierzyciel, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, czterokrotność stopy, pozwany, kapitał pożyczki, zachód
Zobacz»

III Ca 126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, narodowy bank polski, cesja, stop kredytu lombardowego, czterokrotność, odsetka maksymalna, odsetki umowne, stopa kredytu lombardowego narodowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, odsetka karna, przelewana wierzytelność, spółka komandytowa, narodowy bank polski, umowa przelewu wierzytelności, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nakaz zapłaty sądu rejonowego, cesja, stop kredytu lombardowego, stopa referencyjna, czterokrotność, kapitał pożyczki, odsetka maksymalna, odsetki umowne, ustanie członkostwa, stopa kredytu lombardowego narodowego, cedent, cofnięcie pozwu
Zobacz»

I C 1559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 20 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa ugody, wyrok zaoczny, umowa cesji, pozwany, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa szczegółowa, strona powodowa, umowa ugody, wyrok zaoczny, umowa cesji, warunek spłaty zobowiązania, harmonogram spłaty, cesjonariusz, cedent, twierdzenie powoda o okolicznościach, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, pozwany, dochodzona wierzytelność, legitymacja procesowa czynna, umowa ramowa, pierwotny wierzyciel, rata, podział wpłaty, waga zasady
Zobacz»

III Ca 773/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, naliczanie odsetek umownych, pozwany, umowa cesji, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • naliczanie odsetek karnych, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, przelew, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, bankowy tytuł egzekucyjny, niespłacony kredyt, naliczanie odsetek umownych, zbywca, podstawa do naliczania odsetek, załącznik, wypowiedzenie umowy pożyczki, wyciąg, pozwany, nabywca, umowa cesji, wykonalność, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
Zobacz»

I C 4084/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 25 lipca 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki, siedziba, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kurator, umowa kredytów, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, konkretna wierzytelność, umowa pożyczki, siedziba, pozwany, plik elektroniczny, miejsce pobytów, dzień sporządzenia pozwu, forma pliku, pozew, zobowiązanie klientów, załącznik do umowy przelewu, pozew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, wezwanie do zapłaty, legitymacja czynna, klient banków
Zobacz»

I C 42/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, czterokrotność stopy, odsetka, wierzyciel, cesja, pozwany, ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, czterokrotność stopy lombardowej, czterokrotność stopy, kwota niespłaconego kapitału, odsetka karna, odsetka, wierzyciel, wysokość ceny nabycia, okres kredytowania, cesja, kredyt, pozwany, zaspokojony wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, ugoda, tajemnica handlowa, roszczenie o zaległe odsetki, spłata kapitału, stopa procentowa, przelew
Zobacz»

I C 770/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki, cesja, wyrok zaoczny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, wierzytelność przyszła, umowa pożyczki, cesja, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, upływ terminu przedawnienia, wydruk komputerowy, data zawarcia umowy ramowej, przelew praw z umowy, przelew wierzytelności, dokonanie przelewu, wyrok zaoczny, odpowiednie oznaczenie, pożyczkodawca, oświadczenie o dokonaniu, konsument, roszczenie, pozwany
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wyrok zaoczny, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, pozew, odsetki umowne, stopa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wyrok zaoczny, kserokopia, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna, odsetki umowne, stopa, wydanie wyroku zaocznego
Zobacz»

I C 128/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 21 lipca 2020

Data publikacji: 31 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, pozwany, odsetka maksymalna, wysokość odsetki, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, umowa cesji wierzytelności, wierzytelnością klienta, niespłacone odsetki, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, nabywca wierzytelności, kwota udzielonej pożyczki, prowizja, cedent, wysokość odsetek maksymalnych, odsetki kapitałowe, pożyczkobiorca, pozwany, odsetka maksymalna, wysokość odsetki, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki, pożyczkodawca
Zobacz»

X C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 24 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, pożyczka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, prokura, wykaz wierzytelności, umowa cesji, integralna część umowy, forma pisemna, pożyczka, pozwany, pełnomocnik banku, załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi, informacja komornika, strona banku, wydruk, umowa pożyczki gotówkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przejście wierzytelności, rygor nieważności, egzekucja, wysokość czterokrotności stopy kredytu
Zobacz»

II C 457/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, opóźnienie, odsetki umowne, wysokość odsetki, pozwany, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, opóźnienie, odsetki umowne, umowa pożyczki gotówkowej, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności, wysokość odsetki, pozwany, pożyczkobiorca, odsetka za opóźnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, dwukrotność, rata, cesja wierzytelności, stosunek roczny, umowa przelewu
Zobacz»

I C 2599/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, umowa ugody, pozwany, wyrok zaoczny, pierwotny wierzyciel, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, nabycie wierzytelności, obrót wierzytelności, umowa ugody, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, pozwany, wyrok zaoczny, wyciąg z księgi rachunkowej, pierwotny wierzyciel, strona pozwana umowy, prawo związane z wierzytelnością, należność w sytuacji, procesowy odpowiednik, cesja wierzytelności, oświadczenie zbywcy, integralna część umowy sprzedaży, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa pożyczki pieniężnej, pozew
Zobacz»

I C 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 16 października 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, strona powodowa, pozew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, legitymacja czynna, roboczy tydzień, całość ceny, konkretna wierzytelność, cena kupna, umowa pożyczki, strona przeciwna, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, wynik całej rozprawy, pozwany, przelew, legitymacja procesowa, warunek uiszczenia, ostatni dzień roboczy, roczna stopa
Zobacz»

I C 406/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, cesja, odsetki umowne, wierzyciel, wniesienie pozwów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, dwukrotność odsetek, kredyt, pozwany, cesja, legitymacja procesowa, wyciąg z załącznika, odsetki umowne, wyciąg z księgi rachunkowej, bieg przedawnienia, cesja wierzytelności, wierzyciel, fundusz inwestycyjny, dzień wniesienia pozwu, wniesienie pozwów, monitoring płatności
Zobacz»

II Ca 406/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 20 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, umowa pożyczki, twierdzenie powodów, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, umowa pożyczki, załącznik, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie powodów, fundusz inwestycyjny, uzasadniona wątpliwość, twierdzenie powoda o okolicznościach, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności, rata, przedmiot umowy przelewu, pozwany, numer, poprzednik prawny, umowa cesji wierzytelności, pozew, koszt zastępstwa adwokackiego, przedmiot umowy cesji
Zobacz»

I C 1123/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, pierwotny wierzyciel, siedziba, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, podstawa umowy cesji, pierwotny wierzyciel, konkretna wierzytelność, umowa cesji wierzytelności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, cywilne rzeczy, siedziba, procesowy odpowiednik, generalna dyrektywa, odpowiednik przepisu, dowód wskazujący na istnienie, załącznik do umowy cesji, myśl przytoczonych przepisów, ciężar udowodnienia faktów, nabywca długu, przedmiot rozporządzenia, umowa pożyczki, pozwany
Zobacz»

I C 659/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, siedziba, wyrok zaoczny, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa nabycia wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, przelew, strona powodowa, cesjonariusz, siedziba, cedent, twierdzenie powoda o okolicznościach, przelana wierzytelność, uzasadniona wątpliwość, wyrok zaoczny, umowa pożyczki, umowa ramowa, odpis umowy, pozwany, umowa pożyczki z dniem, oświadczenie, działanie w imię, bliżej nieokreślona umowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Kopeć
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jędrzej Barczewski
Data wytworzenia informacji: