Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 757/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-03-05

I C 415/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 4 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, robota budowlana, dach, komin, etap robót, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, robota budowlana, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji
Zobacz»

I C 570/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 października 2021

Data publikacji: 2 grudnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie prac dodatkowych, umowa, dach, stropodach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wykonanie prac dodatkowych, umowa, kosztorys, wspólnota, pozwany, robota dodatkowa, usterka, dach, naliczenie kary umownej, zmiana technologii, termomodernizacja, ustawowa odsetka za opóźnienie, bezusterkowy protokół odbiorów, termin, przedmiot umowy, papa, stropodach, dzień opóźnienia, aneks do umowy
Zobacz»

V ACa 721/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, komin, umowa, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, komin, wierzytelność, umowa, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń
Zobacz»

V ACa 688/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, etap umowy, etap prac, pierwszy etap
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, etap umowy, etap przedmiotu umowy, wykonanie zobowiązania, etap drugi, etap prac, jednostka ewidencyjna, pierwszy etap, trzeci etap, powiat, żądanie miarkowania, kara umowna za opóźnienie, nieterminowe wykonanie, wysoki poziom merytoryczny, opóźnienie w realizacji, rażące wygórowanie kary, realizacja etapu, stosunek kary umownej, wysokość kary
Zobacz»

I ACa 1739/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 14 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, praca dodatkowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, praca dodatkowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, umowa, opóźnienie, pracę niewykonaną, zmiarkowanie kary umownej, zapłata za prace dodatkowe, projekt, montaż, część wynagrodzenia, należność za materiały, wartość prac, kosztorysowanie, przedmiar robót, odstąpienie od umowy, dodatkowe wynagrodzenie, uzupełnienie ubytku
Zobacz»

IX Ga 515/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, etap prac, etap umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, etap zamówienia, etap prac, trzeci etap, etap umowy, zwłoka, prawo zamówień publicznych, zapłata kary umowna, towar i usługa, podstawa naliczenia kary umownej, przepis kodeksu cywilnego, pozwany, powiat, zakres czasowy, podstawa do naliczenia, podatek, opóźnienie w realizacji, wartość wynagrodzenia, wysokość kary umowna, protokół odbioru
Zobacz»

II Ca 1057/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2014

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, dach, umowa, remont, robota budowlana, lukarna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dach, prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, remont, robota budowlana, usunięcie usterki, budowa, remont dachów, nienależyte wykonanie, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna
Zobacz»

I ACa 608/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 listopada 2017

Data publikacji: 22 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, praca dodatkowa, dach, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, druga umowa, praca dodatkowa, dach, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, zestawienie kosztorysowe, pierwsza umowa, realizacja prac, odbiór robót, projekt, kosztorys powykonawczy, robota dodatkowa, zeznanie wójta, strona, inspektor nadzoru, instalacja, niesporna część
Zobacz»

I ACa 99/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 17 października 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, dach, etap robót, robota budowlana, etap prac, pierwszy etap, dachówka, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dach, etap robót, robota budowlana, pozwany, więźba dachowa, kierownik budowy, etap prac, opóźnienie w zakończeniu, kara umowna za opóźnienie, pierwszy etap, budynek, dobowa suma, dachówka, deszczowy dzień, umowa, instalacja, suma opadów, umowa o roboty budowlane, wizja lokalna
Zobacz»

I ACa 444/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 czerwca 2020

Data publikacji: 2 września 2021

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, dach, dachówka, połać, komin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dach, usterka, dachówka, usunięcie wady, obiekt, rynna, zaciek, suma stopy, połać, poddasze, komin, membrana, pozwana spółka, stopa referencyjna, naprawa, przedstawiciel, rura spustowa, okres gwarancji, obróbka
Zobacz»

V ACa 555/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, etap prac, etap umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, projekt, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej, protokół odbioru dokumentacji, wada, zobowiązanie
Zobacz»

X GC 1678/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, wykonanie pracy, praca dodatkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, umowa, wykonanie pracy, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek, termin wykonania prac
Zobacz»

I ACa 663/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 grudnia 2017

Data publikacji: 19 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, wykonanie pracy, robota budowlana, praca dodatkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zarzut miarkowania kary umownej, umowa, wynagrodzenie powodów, wykonanie pracy, ilość dni opóźnienia, robota budowlana, praca dodatkowa, opóźnienie w oddaniu, pozwany, termin wykonania prac, wydłużenie terminów, potrącenie, ośrodek, stopa referencyjna, wysokość kary, termin zakończenia robót, właściwa kara, kosztorys, wierzytelność
Zobacz»

I C 1084/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 13 września 2019

Data publikacji: 26 stycznia 2021

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, praca dodatkowa, wykonanie pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, pozwany, praca dodatkowa, wartość umowy, wykonanie pracy, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy, gładź na ścianach, instalacja hydrauliczna, odcisk, adres
Zobacz»

III C 271/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, etap umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, etap umowy, transakcja handlowa, dostawa i montaż, montaż mebli, wynagrodzenie powodów, stawka odsetek za zwłokę, faktura, pozwany, dzień opóźnienia, wierzyciel, odsetka ustawowa za opóźnienie, dłużnik, przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, zapłata kary umowna, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wykonanie zobowiązania, opóźnienie w dostawie, protokół odbioru
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wykonanie pracy, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie
Zobacz»

V ACa 634/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

komin, kara umowna, robota budowlana, dachówka, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • komin, rodzaj dachówek, kara umowna, usterka, taras, inwestor, robota budowlana, dachówka, pozwany, dziennik budowy, usunięcie wady, termin odbioru robót, umowa, kierownik budowy, odbiór budynku, umowa o roboty budowlane, projekt, obiekt, brak odbioru, część pracy
Zobacz»

I AGa 53/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 20 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, praca dodatkowa, wykonanie roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, część mieszkalna, przedmiar robót, pozwany, dokumentacja projektowa, świetlica, umowa, robota dodatkowa, wynagrodzenie ryczałtowe, opóźnienie, praca dodatkowa, wykonanie roboty, inwestor, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonanie umowy, dokumentacja przetargowa, odbiór robót, termin zakończenia robót, wartość kary
Zobacz»

I ACa 682/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, robota budowlana, etap robót, drugi etap, wykonanie roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, projekt, robota budowlana, pozwany, etap robót, robota dodatkowa, budowa, drugi etap, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, wynagrodzenie, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica
Zobacz»

V ACa 922/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, dach, etap
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, umowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Skrobowski
Data wytworzenia informacji: