Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1239/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie z 2014-09-03

XXIII Ga 1881/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, robota budowlana, kara umowna, wierzytelność, pozwany, odbiór robót, umowa, protokół odbioru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, robota budowlana, kara umowna, wierzytelność, pozwany, usterka, komisja inwentaryzacyjna, elewacja, termin zgodny, odbiór robót, działanie komisji, wada, sprzeciw od nakazu zapłaty, wierzytelność powodów, zlecona robota budowlana, umowa, protokół odbioru, warszawa w warszawie, wypłata wynagrodzenia
Zobacz»

VIII Ga 98/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, umowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pozwany, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, odbiór końcowy, kompensata, umowa, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach, umorzenie wierzytelności, zasadność obciążenia powoda, zwłoka w wykonaniu dzieła, nadanie listów
Zobacz»

I ACa 971/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 24 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, nota, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, oświadczenie woli, pozwany, umowa, zarzut potrącenia, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, nota, naliczona kara umowna, nakaz zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, żużel, wierzytelność, oświadczenie woli, syndyk masy upadłości, podwykonawca, pozwany, wykonanie roboty, rozpoczęta robota, umowa, zarzut potrącenia, wynagrodzenie ryczałtowe, zwłoka, odcinek, opóźnienie
Zobacz»

VIII Ga 36/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota, pozwany, wierzytelność, protokół odbioru, odbiór robót, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota, pozwany, nota obciążeniowa, odbiór końcowy, zewnętrzna instalacja, wierzytelność, gotowość odbioru, zatwierdzony protokół odbioru robót, kara umowna za zwłokę, protokół odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, wymagalność, fakt potrącenia, budowa, faktura, odbiór robót, zgłoszenie gotowości, zwłoka
Zobacz»

VIII Ga 161/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, wierzytelność, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • zarzut potrącenia, wierzytelność, pozwany, czynność materialnoprawną, wzajemna wierzytelność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, detal, pełnomocnik procesowy, procesowy zarzut potrącenia, sprzeciw, pełnomocnictwo, dzieło, powództwo wierzyciela, termin płatności, poniesiona szkoda, mocodawca, biuletyn, podniesiony zarzut potrącenia, usługa, potrącenie wierzytelności
Zobacz»

X Ga 59/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 17 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, pozwany, zarzut potrącenia, umowa, robota budowlana, oświadczenie o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, teren przedszkola, pozwany, potrącenie umowne, umowa o roboty budowlane, wynagrodzenie umowne, zarzut potrącenia, wzajemna wierzytelność, umowa, potrącenie wzajemne, zagospodarowanie terenów, postępowanie nakazowe, robota budowlana, skuteczne potrącenie, oświadczenie o potrąceniu, zgoda na potrącenia, kompensata, naliczona kara, dłużnik
Zobacz»

VIII Ga 161/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, pozwany, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, pozwany, roszczenie wynikające z zobowiązania, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, procesowy zarzut potrącenia, dzień zapłaty, zapłata kary umowna, pełnomocnik procesowy, wymagalność roszczenia, potrącenie wierzytelności, zobowiązanie bezterminowe, składanie oświadczenia, poczta internetowa, oświadczenie woli, sprzeciw od nakazu zapłaty, wyrok z dna, pismo z dna
Zobacz»

VI Ga 346/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 18 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, wierzytelność, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • zarzut potrącenia, wierzytelność, faktura, pozwany, gotówka, samochód, potrącenie wzajemne wierzytelności, dokumentacja księgowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, strona powodowa, wierzytelność strony, określone oświadczenie woli, podniesienie zarzutu potrącenia, księgowa działalności, materialnoprawną podstawę, umorzenie wzajemnych wierzytelności, pełnomocnik, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, zakres umocowania, płatność
Zobacz»

VI ACa 484/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 6 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, zarzut potrącenia, kara umowna, pozwany, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, zarzut potrącenia, kara umowna, potrącenie wierzytelności, pozwany, materialnoprawne oświadczenie o potrąceniu, pełnomocnictwo, płytka, dojście do adresata, pisemne zamówienie, oświadczenie woli, dostawa materiałów budowlanych, zakres umocowania pełnomocnika procesowego, sprzeciw od nakazu zapłaty, składanie oświadczenia, brak umocowania, wysokość wierzytelności, złożenie materialnoprawnego oświadczenia, skorygowane faktury
Zobacz»

VIII Ga 154/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, doręczenie odpisu pozwu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, fakt potrącenia, profesjonalny uczestnik obrotu, usunięcie wad i usterek, kompensata, pismo, podwójny skutek, wykonanie docieplenia, ewentualna wierzytelność, udowodnienie wierzytelności, poddasze budynku, nakaz zapłaty i pozew, zgłoszenie zarzutu potrącenia, drewno
Zobacz»

VIII Ga 130/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2015

Data publikacji: 5 października 2015

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, wierzytelność, zarzut potrącenia, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, robota budowlana, zwłoka, umowa, protokół odbioru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dziennik robót, wierzytelność, zarzut potrącenia, montaż grzejników, posadzka, szkoła podstawowa, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wymagalność, zapłata kary umowna, dzieło, robota budowlana, powodu kara, sala gimnastyczna, zwłoka, inspektor nadzoru, termin montażu, umowa, protokół odbioru
Zobacz»

VI Ga 266/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2014

Data publikacji: 5 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, potrącenie wzajemne wierzytelności, towar, uznanie długu, kwestia kosztów procesu, pełnomocnik strony powodowej, sens procesowy, sprzeciw od nakazu zapłaty, złożone oświadczenie o potrąceniu, mocodawca, brak zapłaty, czynność materialnoprawną, powodowa należność, treść sprzeciwu, skuteczne potrącenie, stosunek do powoda, pełnomocnictwo
Zobacz»

IX GC 3123/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, wierzytelność, robota budowlana, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, plaża, inwestor, wierzytelność, robota budowlana, pozwany, podwykonawca, opóźnienie powoda, potrącenie kwot, umowa o roboty budowlane, niecka basenowa, umowa, inwestycja, sprzeciw, faktura, wysokość kary, okładzina, mozaika
Zobacz»

VIII Ga 64/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 7 października 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, zespół, tuleja, pozwany, faktura, sprzeciw od nakazu zapłaty, sztuka, oświadczenie o potraceniu, dług, odsetka, procesowy zarzut potrącenia, przedmiot potrącenia, własna wierzytelność, skutek potrącenia, zaliczenie zapłaty, potrącenie wzajemnych należności, potrącenie z wierzytelnościami powódki, skonkretyzowanie
Zobacz»

V ACa 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, nota księgowa, kara umowna, zarzut potrącenia, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, nota księgowa, kara umowna, zapłata w postępowaniu nakazowym, zarzut potrącenia, zarzut od nakazów zapłaty, robota budowlana, oświadczenie dłużnika o uznaniu, potrącenie wierzytelności, zarzut sformułowany w punktach, nakaz zapłaty w postępowaniu, budynek mieszkalny wielorodzinny, pisemne oświadczenie dłużników, inwestor, wezwanie dłużnika do zapłaty, spełnienie świadczenia, wydanie nakazu zapłaty, faktura
Zobacz»

VI Ga 220/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 27 października 2016

Data publikacji: 16 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzytelność, zarzut potrącenia, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, zarzut potrącenia, pozwany, wierzytelność powodów, umorzenie wierzytelności, wzajemna wierzytelność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, termin płatności, strona powodowa, wyrok przez sąd rejonowy, należność główna, cena sprzedaży, kloc, moc wsteczna, faza kompensacyjna, data wymagalności wierzytelności, ustawowa odsetka za opóźnienie, odsetka strony, cofnięcie, pełnomocnictwo
Zobacz»

V ACa 54/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 30 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, oświadczenie woli, pozwany, zarzut potrącenia, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, adres powódki, wierzytelność, oświadczenie woli, pozwany, nakaz zapłaty, zarzut potrącenia, adresat, umowa, nowy adres, rozliczenie wzajemnych należności, współpraca, zmiana adresów, główny księgowy, kompensata, odbiór korespondencji, wymagalność, treść oświadczenia woli, odmienne uregulowanie
Zobacz»

I ACa 490/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 18 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, zarzut potrącenia, wierzytelność, oświadczenie woli o potrąceniu, pozwany, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, postępowanie nakazowe, zarzut potrącenia, wierzytelność, oświadczenie woli o potrąceniu, pozwany, projekt, własna wierzytelność, zarzut od nakazów zapłaty, dopuszczalność podnoszenia, dopuszczalność powołania, potrącenie wzajemne, część wynagrodzenia należna, zwykłe postępowanie, nota, wzajemna wierzytelność, nowa okoliczność, wydanie nakazu zapłaty, powodu kara, rodzaj oświadczenia
Zobacz»

I ACa 476/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 7 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzytelność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wymagalność wierzytelności, postaci umorzeń, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, warunek potrącenia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, właściwy adresat, umorzenie wierzytelności, nadejście terminu spełnienia świadczenia, lublin, faktura, dopuszczalność potrącenia, doręczenie wezwania do zapłaty, moc wsteczna, zaskarżalność, dzień zapłaty, pozwany, umowa handlowa, wzajemność, zdanie drugie
Zobacz»

V AGa 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 września 2018

Data publikacji: 10 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, pozwany, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, koszt wykonania zastępczego, przyłącze gazowe, pozwany, umocowanie, brak perspektywy, etap, dokumentacja, naliczenie kary umownej, należność za wykonanie, zwłoka, zakończenie pracy, powstałe opóźnienie, odbiór prac, przedmiot umowy, wykonanie roboty, numer faktury, przedłużenie terminów
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Łuczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Tarapata
Data wytworzenia informacji: