Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1336/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2016-01-12

I C 906/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 10 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, nakaz zapłaty, rata, rozwiązanie umowy leasingu, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, opłata leasingowa, nakaz zapłaty, przedmiot umowy leasingu, rata, rozwiązanie umowy leasingu, weksel in blanco, zarzut od nakazów zapłaty, zwrot przedmiotów leasingu, pozwana spółka, zaległość, potrącenie, deklaracja wekslowa, nowa umowa leasingu, wezwanie do wykupu weksli, zwrotne potwierdzenie odbioru, ostateczne rozliczenie umów leasingu, pozwany, odszkodowanie umowne, pożytek
Zobacz»

I C 536/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, rata, nakaz zapłaty, rozwiązanie umowy leasingu, weksel in blanco, pozwany, umowa leasingu operacyjnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, rata, nakaz zapłaty, rozwiązanie umowy leasingu, weksel in blanco, pozwany, zapłacenie zaległości, samochód specjalny, harmonogram, rata leasingu, brak zapłaty należności, płaszczyzna stosunku prawa, zarzut od nakazów zapłaty, aneksowanie umowy, nabycie rzeczy, zapłata w postępowaniu nakazowym, wykonanie nakazu zapłaty, zaległa opłata, umowa leasingu operacyjnego, fałszerstwo
Zobacz»

III Ca 276/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 11 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel, rata leasingowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, korzyść, prawo wekslowe, wypowiedzenie, koszt windykacji, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • weksel, dyskonto, rata leasingowa, opłata leasingowa, baza prawna, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, dyskontowanie, korzyść, prawo wekslowe, wypowiedzenie, kara umowna, korzystanie z przedmiotu leasingu, leasingodawca, bezumowne korzystanie z przedmiotu, koszt windykacji, kara za bezumowne korzystanie, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, zwrot przedmiotów leasingu
Zobacz»

I C 2757/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, weksel in blanco, korzyść, poręczyciel wekslowy, wystawca weksla, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, naczepa, potwierdzenie odbioru, weksel in blanco, strona umowy leasingu, niezapłacone raty, postępowanie zwykłe, nabycie rzeczy, korzyść, poręczyciel wekslowy, porozumienie wekslowe, należność wynikająca z umowy, wystawca weksla, rata, kwota zadłużenia, wypełnienie weksli, spłata należności, rozliczenie łączącej strony umowy, przedmiot leasingu za kwotę
Zobacz»

XV Ca 1590/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2018

Data publikacji: 18 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, korzyść, prawo wekslowe, wartość, rozwiązanie umowy leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, rata leasingowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, leasingodawca, korzyść, prawo wekslowe, leasingobiorca, wartość, rozwiązanie umowy leasingu, opłata leasingowa, odszkodowanie umowne, wartość pojazdu, uzupełnienie weksla, wypowiedzenie umowy leasingu, niezapłacone raty, nowa umowa leasingu, rzeczoznawca, weksel na kwotę, cena, rata leasingowa, wycena
Zobacz»

V ACa 559/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 13 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel, rata leasingowa, wypowiedzenie umowy, leasing operacyjny, korzyść, zapłata, rozwiązanie umowy leasingu, zaległa rata, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, opłata okresowa, weksel, rata leasingowa, opłata leasingowa, niezapłacone raty, wypowiedzenie umowy, wartość przedmiotu leasingu, leasing operacyjny, ogólny warunek umowy leasingu, korzyść, koparka, zapłata, rozwiązanie umowy leasingu, zaległa rata, skutek natychmiastowy, zwrot przedmiotów leasingu, pozwana spółka, suma opłaty, pozwany
Zobacz»

VI ACa 601/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 27 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy leasingu, weksel, rozwiązanie umowy leasingu, korzyść, nakaz zapłaty, wartość, rata, sprzedaż przedmiotu leasingu, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • opłata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, okresowe opłaty, akt sądowy, leasingodawca, weksel, rozwiązanie umowy leasingu, cena, nowa umowa leasingu, sprzedaż urządzenia, niezapłacone raty, korzyść, nakaz zapłaty, wartość, rata, sprzedaż przedmiotu leasingu, karta, wartość rynkowa, należność, adres
Zobacz»

VIII GC 349/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 28 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

weksel, przedmiot leasingu, umowa leasingu operacyjnego, prawo wekslowe, wypowiedzenie umowy leasingu, deklaracja wekslowa, suma wekslowa, in blanco, pozwany, należność, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, okresowe opłaty, przedmiot leasingu, opłata leasingowa, umowa leasingu operacyjnego, warunek umowy leasingu operacyjnego, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, deklaracja wekslowa, podatek od środków transportowych, suma wekslowa, in blanco, wartość końcowa, leasingodawca, pozwany, płatność, należność, stosunek podstawowy, rata
Zobacz»

XX GC 1390/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2018

Data publikacji: 10 czerwca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy leasingu, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, pozwany, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, nakaz zapłaty, wartość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy leasingu, opłata leasingowa, deklaracja wekslowa, roszczenie ze stosunku podstawowego, okresowe opłaty, nieważność umów leasingu, przedawnienie roszczenia ze stosunku, odszkodowanie umowne, rozliczenie umowy leasingu, wypełnienie weksli, weksel in blanco, pozwany, uzupełnienie weksla, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, nakaz zapłaty, płatność weksla, termin przedawnienia roszczenia, wykup weksli, wartość
Zobacz»

XXIII Ga 578/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 13 marca 2017

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

korzyść, rata, rozwiązanie umowy leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • korzyść, rata, rozwiązanie umowy leasingu, leasingobiorca, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, niezapłacone raty, zapłata raty, rozliczenie umowy leasingu, korzyść uzyskana ze sprzedaży, uszczerbek powstały w majątku, sprzedaż pojazdów, leasingodawca, rodzaj korzyści, cena, funkcja odszkodowania za szkodę, bezpodstawne wzbogacenie, zwrot korzyści, wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu, odebranie przedmiotu leasingu
Zobacz»

V ACa 118/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 7 października 2015

Data publikacji: 25 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, rata leasingowa, deklaracja wekslowa, pozwany, prawo wekslowe, ciągnik siodłowy, umowa leasingu operacyjnego, zapłata, korzyść, weksel in blanco, zaległa rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, wypełnienie weksli, rozwiązanie umowy leasingu, ogólny warunek umowy leasingu, rata leasingowa, deklaracja wekslowa, naczepa, pozwany, skutek rozwiązania umowy, wcześniejsze rozwiązanie umowy, prawo wekslowe, ciągnik siodłowy, poręczenie, dzień rozwiązania umowy leasingu, umowa leasingu operacyjnego, zapłata, korzyść, weksel in blanco, zaległa rata, zwrócony przedmiot leasingu
Zobacz»

I C 2410/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 28 marca 2014

Data publikacji: 22 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

rata leasingowa, weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, zaległa rata, zagospodarowanie przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, in blanco, ogólny warunek leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • rata leasingowa, weksel, zwrot przedmiotów leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, zaległa rata leasingowa, kara umowna, zaległa rata, zagospodarowanie przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, in blanco, odbiór przedmiotu leasingu, ogólny warunek leasingu, firma windykacyjna, dyskonto, przyszła rata leasingowa, cena sprzedaży przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, deklaracja wekslowa, termin i miejsce, zapłata raty
Zobacz»

VI ACa 96/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2013

Data publikacji: 28 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, wypowiedzenie umowy leasingu, rozwiązanie umowy, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, przedmiot leasingu, przedmiot umowy leasingu, dochodzone roszczenie wekslowe, cesja umowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, leasingobiorca, leasingodawca, pozwany, dłużnik wekslowy, remitent, wypowiedzenie umowy leasingu, będący przedmiot umowy, abstrakcyjność zobowiązania wekslowego, wartość końcowa, rozwiązanie umowy, wystawca, dzień wypełnienia weksla, zakończenie stosunku
Zobacz»

I C 203/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, pozwany, deklaracja wekslowa, rata leasingowa, wartość, suma wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • weksel, strona powodowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, cena, leasingodawca, pozwany, niemożliwość świadczenia, ogólny warunek umowy leasingu, deklaracja wekslowa, rata leasingowa, wartość, przejęcie przedmiotów leasingu, suma wekslowa, przyszłe raty, ekspertyza techniczna, opłata leasingowa, wartość przedmiotu leasingu, leasingobiorca, wartość rynkowa
Zobacz»

I C 991/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 22 grudnia 2016

Data publikacji: 25 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel, rozwiązanie umowy leasingu, rata leasingowa, rata wynagrodzenia, sprzedaż, pozwany, ciągnik siodłowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, odszkodowanie umowne, opłata leasingowa, weksel, wycena, termin płatności, rozwiązanie umowy leasingu, opłata miesięczna, rata leasingowa, podatek od środków transportowych, leasingobiorca, rata wynagrodzenia, pojazd bazowy, odsetka za opóźnienie, sprzedaż, rata wymagalna, cena, pozwany, ciągnik siodłowy, część kapitałowa
Zobacz»

I ACa 1428/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2013

Data publikacji: 24 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

weksel, przedmiot leasingu, pozwany, rata, koszt windykacji, nakaz zapłaty, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy leasingu, umowa leasingu operacyjnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • weksel, przedmiot leasingu, opłata leasingowa, przedterminowe rozwiązanie, sprzęt, pozwany, pojazd, powodowa spółka, rata, leasingodawca, naczepa, koszt windykacji, odszkodowanie, nakaz zapłaty, wycena, kwota wykupu, zarzut od nakazów zapłaty, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy leasingu, umowa leasingu operacyjnego
Zobacz»

VIII GC 509/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 września 2021

Data publikacji: 18 marca 2022

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel, umowa leasingu, rata leasingowa, nakaz zapłaty, koszt windykacji, in blanco, pozwany, poręczyciel, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, weksel, umowa leasingu, opłata serwisowa, pojazd, rata leasingowa, nakaz zapłaty, faktura vat, skutek natychmiastowy, niezapłacone raty, koszt windykacji, zaległa opłata leasingowa, postępowanie nakazowe z weksla, in blanco, wezwanie, pozwany, poręczyciel, należność, zapłata w postępowaniu nakazowym, umowa przez wypowiedzenie
Zobacz»

I C 117/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 maja 2015

Data publikacji: 10 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, rozwiązanie umowy leasingu, wystawca weksla, sprzedaż przedmiotu leasingu, nakaz zapłaty, poręczyciel wekslowy, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, okresowe opłaty, dyskonto, odpowiedź na zarzut, rozwiązanie umowy leasingu, przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, zadłużenie wystawcy, wyliczenie odszkodowania, maszyna do obróbki, nota, koszt sprzedaży, wystawca weksla, sprzedaż przedmiotu leasingu, opóźnione płatności, nakaz zapłaty, kara umowna, zaległa opłata leasingowa, koszt ubezpieczenia przedmiotu, poręczyciel wekslowy, in blanco
Zobacz»

I ACa 304/15

wyrok

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy leasingu, rata leasingowa, korzyść, wypowiedzenie, sprzedaż przedmiotu leasingu, umówiony termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy leasingu, leasingobiorca, leasingodawca, niezapłacone raty, rata leasingowa, korzyść, opłata leasingowa, wypowiedzenie, nowa umowa leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, umówiony termin, sprzedaż pojazdów, zapłata raty, ogólne założenie odpowiedzialności odszkodowawczej, zwrot przedmiotów leasingu, na raty, transport przedmiotu, dyskonto, zawarcie kolejnej umowy, przyszłe raty
Zobacz»

I C 2111/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

rata leasingowa, poręczyciel, sprzedaż przedmiotu leasingu, weksel in blanco, ogólny warunek leasingu, zaległa rata, deklaracja wekslowa, zapłata, wypowiedzenie umowy leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • rata leasingowa, zwrot przedmiotów leasingu, poręczyciel, przejęcie praw i obowiązków, sprzedaż przedmiotu leasingu, dyskonto, wartość przedmiotu leasingu, zaległa rata leasingowa, umowa warunkowa, kara umowna, weksel in blanco, ogólny warunek leasingu, zaległa rata, zobowiązanie, deklaracja wekslowa, zapłata, wypowiedzenie umowy leasingu, maszyna, przyszła rata leasingowa, cena sprzedaży przedmiotu leasingu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Urbańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kapica
Data wytworzenia informacji: