Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 1204/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2017-03-13

XII C 1886/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 stycznia 2019

Data publikacji: 18 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

budynek, wada, projekt budowlany, nieruchomość, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • budynek, wada, wada i usterka, opinia geotechniczna, dom powoda, warunek gruntowy, posadowienie obiektów, projekt budowlany, posadzka, nieruchomość, grunt nośny, pozwany, ściana nośna, posadowienie budynku, nienależyte wykonanie zobowiązania, ława fundamentowa, ściana działowa, proces ciągły, szkoda, badania geotechniczne
Zobacz»

I C 992/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2016

Data publikacji: 10 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

budynek, wada, budowa, projekt budowlany, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • budynek, wada, instalacja, taras, ściana, budowa, posadzka, projekt budowlany, pozwany, garaż, pozwolenie na budowę, brama garażowa, woda, kanalizacja sanitarna, krawężnik, powierzchnia użytkowa budynków, umowa, gestorów sieci, wada i usterka, schody
Zobacz»

I ACa 843/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 13 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

budynek, wada, pozwany, projekt budowlany, budowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • budynek, wada, pozwany, zero, projekt budowlany, garaż, odstępstwo od projektu, brak ogrzewania, taras, stan deweloperski, ogrzewanie budynku, projektant budynków, zasada sztuki budowlanej, budowa, konstrukcja budynków, umowa, płyta, montaż, dokończenie robót, opinia techniczna
Zobacz»

I C 503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność kontraktowa, związek przyczynowy, naprawienie poniesionej szkody, docieplenie budynków, szkoda, otwarcie rozprawy, zamknięcie rozprawy, wniosek dowodowy, pozwany, wierzyciel, nieuiszczony koszt sądowy przejmując, warstwa tynku, przewodniczący w trybie, konstrukcja umowy o dzieło, zgłaszane twierdzenie, negatywna konsekwencja procesowa, gwarancja na wykonane prace, sprzeciw od przedmiotowego nakazu, rękojmia
Zobacz»

I C 1519/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

budynek, stan techniczny, nieruchomość, wada, rozbiórka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • budynek, stan techniczny, nieruchomość, nieruchomość wspólna, piwnica, wada, protokół uzgodnień, lokal mieszkalny, budynek komunalny, rozbiórka, administracja budynków, operat szacunkowy, rzeczywisty stan techniczny, ekspertyza stanu technicznego budynku, zdrowie i życie mieszkańców, sprzedaż lokali, przeprowadzenie prac remontowych, obiekt do stanu, przeprowadzenie kapitalnego remontu, rękojmia
Zobacz»

I ACa 787/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, wada, nienależyte wykonanie zobowiązania, sztuka budowlana, spichlerz, elewacja do stanu, elewacja budynku, koszt prywatnej ekspertyzy, pozwany, wartość nakładów koniecznych, stan zgodny z umową, tynk, naprawienie, cokół, dziedziny budownictwa, robota budowlana, wykonanie elewacji, spękanie, przebarwienie, uszczerbek majątkowy
Zobacz»

I C 2368/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dom, rozbiórka domu, szkoda, izolacja cieplna, wywóz gruzu, wada, przedmiotowy dom, nienależyte wykonanie, rękojmia, strop, pozwany, kredyt, budynek, przesłuchanie powoda, odsetka od dnia uprawomocnienia, koszt rozbiórki, zadośćuczynienie, skarb państwa sądu okręgowego, styropian, koszt obsługi
Zobacz»

I ACa 245/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2013

Data publikacji: 21 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, bal, wada, okno, pozwany, wiatr, salon, wada budynku, drzwi, żądanie ewentualne, deska, przedmiotowy budynek, ściana zewnętrzna, sypialnia, ogrzewanie, drewno, kurczenie, szczelina, strona zewnętrzna, belka
Zobacz»

IX Ca 919/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 19 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wada, wysokość okna, usterka, nienależyte wykonanie zobowiązania, budynek, grzybek, robota budowlana, pozwany, wada budynku, obiekt budowlany, wykonanie obiektów, koszt usunięcia wady, rzeczoznawca, akt staranności, różna wysokość, sztuka budowlana, okno w kuchni, instalacja, naprawienie poniesionej szkody, nierozpoznanie istoty sprawy
Zobacz»

I C 1239/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 17 grudnia 2020

Data publikacji: 29 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

budynek, budowa, szkoda, pozwany, projekt budowlany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • budynek, warunek gruntowy, kierownik budowy, robota naprawcza, budowa, szkoda, pozwany, obiekt, projekt budowlany, posadowienie budynku, wykop, współautor projektu, wzmocnienie gruntu, stan właściwy, odpowiedzialność, miejsce posadowienia, osiadanie budynku, uszkodzenie budynków, fundament, budynek powodów
Zobacz»

I ACa 129/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, szansa na wygranie, suma oszacowania, duża szansa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, apelacja od wyroku sądu, pełnomocnik z urzędu, szkoda, obowiązek uiszczenia opłaty podstawowej, opłata podstawowa od apelacji, komornik, wniesiona apelacja od wyroku, wygranie sprawy, wysokość stała, staranność zawodowa adwokata, powszechnie aprobowany pogląd, pierwszy termin, operat, należyta staranność
Zobacz»

I ACa 90/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, nieruchomość, pasywa, mienie powódki, operat, będąca przyczyna, nienależyte wykonanie, cena sprzedaży, bateria, budynek, dokonana kradzież, dozór i ochrona, świadczenie usług dozoru, wada, majątek, koszar, obniżenie ceny, kompleks, instalacja, sanitariat
Zobacz»

IX GC 932/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 1 marca 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hotel, budynek, założenie projektowe, dokumentacja projektowa, konstrukcja, inwentaryzacja, pozwany, projekt budowlany, wieniec, odkrywka, autor ekspertyzy, rozbiórka, przebudowa hali, wykonanie ekspertyzy technicznej, ściana i strop, nienależyte wykonanie, projekt budowlany wykonawczy, techniczny budynek, oględziny, stan techniczny
Zobacz»

II Ca 419/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, adaptacja poddasza, lokal, klauzula dodatkowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieruchomość, wykonanie umowy, umowa ubezpieczenia, wartość, odpowiedzialność kontraktowa, zobowiązanie przez dłużnika, odpowiedzialność ubezpieczycieli, związek przyczynowy, szkoda wierzyciela, strata, pozbawienie korzyści, fakt poniesienia szkody, wysokość szkody, ogólnikowe określenia, ogólny warunek
Zobacz»

VI ACa 418/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 28 marca 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szambo, dachówka, pokrycie dachowe, budynek, wada, dach, ekipa, instalacja, strona powodowa, wada jawna, budowa, umowa przedwstępna, tynk, prawo dokumentacji, projekt, odstępstwo od projektu, wykonana elewacja zewnętrzna, naprawa, umowa, pozwany
Zobacz»

VI ACa 1145/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inwestor, budowa, kierownik budowy, wada budynku, strop, budynek, szkoda, prawo budowlane, projekt budowlany, umowa o roboty budowlane, powstanie szkody, uczestnik procesów, wada, pozwolenie zamienne, warstwa, zasada wiedzy technicznej, odstępstwo od założeń, zobowiązanie, usterka, nienależyte wykonanie
Zobacz»

III Ca 1972/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 18 września 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wada, stan surowy, prawo budowlane, koszt doprowadzenia, wartość rzeczy wadliwej, budynek, umowa sprzedaży, koszt naprawy, koszt usunięcia wady, nienależyte wykonanie umowy, gwarancja, więźba, szkoda, sztuka budowlana, terminy gwarancyjne, budownictwo domów, przedmiot sprzedaży, umowa do stanu, wzniesienie domu, staranność w wykonaniu zobowiązania
Zobacz»

I C 192/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 8 lipca 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budowa, nieruchomość, obróbka blacharska, dziennik budowy, kierownik budowy, budynek, nienależyte wykonanie umowy, połać, zaciek, robota budowlana, przeciekanie dachu, nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, dachówka, pozwany, stan surowy, wykonanie dachu, ostateczny odbiór, komin, wada, cena
Zobacz»

X Ga 171/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, egzekucja komornicza, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, wina w powstaniu szkody, podwykonawca powoda, suwerenna decyzja, skutek opóźnienia, sprawa o sygnaturze, odmowa zapłaty, robota dodatkowa, ustawowa odsetka i koszt, zaistniała szkoda, umowa o wykonanie rozbudowy, nakaz zapłaty, majątek powodów, dłużnik, pozew naprawienia, istnienie związku przyczynowego, praca bez zastrzeżeń
Zobacz»

II C 758/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, stan techniczny, remont, książka obiektów budowlana, rękojmia, nakład, nieruchomość, agencja nieruchomości rolna, zwrot ceny, sprzedaż lokali, rozbiórka, stopień zużycia, strop, użytkowanie, zły stan techniczny, przegląd, szkoda, stan degradacji, stan techniczny budynku, zapis książki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Migała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Łochowski,  Jolanta Pyźlak ,  Renata Puchalska
Data wytworzenia informacji: