Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 306/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-06-13

XVII AmC 669/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2013

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

kara umowna, pominięcie pośredników, klauzula, klienta obowiązków, postanowienie umowne, dobry obyczaj, interes konsumentów, umowa pośrednictwa, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, nieruchomość, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pominięcie pośredników, klauzula, klienta obowiązków, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, interes konsumentów, umowa pośrednictwa, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, nieruchomość, cena nieruchomości, kowalik, zakwestionowane postanowienie, wyłączność, główne świadczenie stron umowy, prawo i obowiązek, nienależyte wykonanie
Zobacz»

XVII AmC 3006/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa pośrednictwa, dobry obyczaj, zbywca nieruchomości, kara umowna, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, czas obowiązywania, postanowienie umowne, pominięcie pośredników, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • umowa pośrednictwa, przedsiębiorca, dobry obyczaj, zbywca nieruchomości, kara umowna, postanowienie wzorca umowy, zawarcie, adres nieruchomości, interes konsumentów, czas obowiązywania, nabycie nieruchomości, umowa dotycząca zbycia, postanowienie umowne, pominięcie pośredników, krewny, umowa sprzedaży, pośrednik wynagrodzenia, niedozwolone postanowienie umowne, cena, klauzula
Zobacz»

XVII AmC 2053/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lipca 2011

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

kara umowna, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, wzorzec umowny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, klauzula, przedsiębiorca, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, interes konsumentów, wzorzec umowny, spółka od umowy, zaliczka, dzień złożenia oświadczenia, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, należna kara, przypadek odstąpienia, połączona sprawa, należności spółki, wypadek odstąpienia, klauzula umowna, pozwany
Zobacz»

VI ACa 1581/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 18 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, klauzula, kara umowna, dobry obyczaj, pozwany, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, odbiór lokalu, przedsiębiorca, klauzula, kara umowna, dobry obyczaj, nowy wzorzec, zwracana kwota, kontrola abstrakcyjna, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, nabywca lokali, postanowienie umowne, kontrola incydentalna, stosowanie wzorca, odmowa podpisania protokołu odbioru, odbiór z powodu, nowy projekt
Zobacz»

VI ACa 1793/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wzorzec umowy, klauzula, kara umowna, interes konsumentów, dobry obyczaj, kwestionowane postanowienie, postanowienie wzorców, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, klauzula, kara umowna, interes konsumentów, dobry obyczaj, kwestionowane postanowienie, dowolną działalność, postanowienie wzorców, pełnomocnictwo, pozwany przedsiębiorca, wspólnota mieszkańców, lokal i sprzedaż, nieruchomość wspólna, pozwany, kwestionowane klauzule, podział do użytkowania, zgoda na prowadzenie, umowa ustanowienia odrębna własności, naruszenie interesu konsumenta, umowa o podział
Zobacz»

XVII AmC 5976/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 października 2012

Data publikacji: 10 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

umowa pośrednictwa, pośrednik, wzorzec umowy, dobry obyczaj, wzorzec umowny, obrót nieruchomości, klauzula, postanowienie wzorców, interes konsumentów, kwestionowane postanowienie, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • umowa pośrednictwa, pośrednik, przedsiębiorca, wzorzec umowy, dobry obyczaj, wzorzec umowny, obrót nieruchomości, klauzula, postanowienie wzorców, interes konsumentów, kwestionowane postanowienie, zawarcie umowy, pośrednik w obrocie nieruchomości, strona umowy pośrednictwa, umowa kupna, wynagrodzenie, umowa przedwstępna, przesłanka klauzuli, główne świadczenie strony, postanowienie umowne
Zobacz»

XVII AmC 3752/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2012

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wzorzec umowny, klauzula, kara umowna, dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, pozwany, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konsument, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowny, odbiór lokalu, klauzula, kara umowna, przedsiębiorca, umowa przedwstępna, dobry obyczaj, interes konsumentów, podpisanie protokołu odbioru, zwracana kwota, postanowienie wzorca umowy, nabywca lokali, pozwany, odbiór z powodu, wzór umowy, nowy nabywca, postanowienie umowne, naruszający interes konsumentów, możliwość cesji, deweloper
Zobacz»

XVII AmC 668/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2013

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

pośrednik, klauzula, postanowienie umowne, dobry obyczaj, umowa pośrednictwa, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, wzorzec umowny, nieruchomość, zakwestionowane postanowienie, obrót z konsumentami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • pośrednik, klauzula, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, umowa pośrednictwa, główne świadczenie strony, zapłata prowizji, nieruchomość osoby, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, przypadek sprzedaży, kowalik, wyłączność, wzorzec umowny, nieruchomość, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, obrót z konsumentami
Zobacz»

VI ACa 819/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 10 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

interes konsumentów, wzorzec umowny, kwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, pozwany wzorzec, sprzeczność z dobrymi obyczajami, zakwestionowane postanowienie, klauzula, uznanie postanowienia umownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata instalacyjna, interes konsumentów, wzorzec umowny, główne świadczenie strony, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kwestionowane postanowienie, jednorazowa opłata, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, pozwany wzorzec, przyłączenie do sieci, rażące naruszenie interesów konsumentów, sprzeczność z dobrymi obyczajami, rozwiązanie umowy, konsument postanowień, zakwestionowane postanowienie, klauzula, uznanie postanowienia umownego, oceniane postanowienie, koszt konsumenta
Zobacz»

VI ACa 1609/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 22 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

interes konsumentów, klauzula, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia umownego, sprzeczność z dobrymi obyczajami, zakwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • telegram, interes konsumentów, dealer, przedsiębiorca, gotowość do przekazania, zadatek, klauzula, adnotacja urzędu pocztowego, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia umownego, odbiór samochodu, sprzeczność z dobrymi obyczajami, zakwestionowane postanowienie, uzasadniające zatrzymanie, przesłanka uznania postanowienia, postanowienie wzorca umowy, rażące naruszenie interesów konsumentów, główne świadczenie strony, zrealizowanie umowy, obowiązek konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1136/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

interes konsumentów, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, postanowienie umowne, pozwany, sprzeczność z dobrymi obyczajami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, odstąpienie od umowy, zachowanie konsumenta, automatyczne rozwiązanie, główne świadczenie strony, odbiór faktury, niedozwolone postanowienie umowne, dodatkowe oświadczenie, strony konsumentów, postanowienie umowne, konieczność składania, pozwany, oświadczenie woli konsumenta, potraktowanie zachowania, sprzeczność z dobrymi obyczajami, publikacja prawomocnego wyroku
Zobacz»

XVII AmC 992/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2013

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pośrednik, umowa pośrednictwa, klauzula, postanowienie umowne, wzorzec umowy, dobry obyczaj, wzorzec umowny, interes konsumentów, obrót nieruchomości, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • pośrednik, umowa pośrednictwa, klauzula, postanowienie umowne, główne świadczenie strony, wzorzec umowy, dobry obyczaj, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wynajem nieruchomości, oferowany przedmiot, interes konsumentów, opłata jednorazowa, obrót nieruchomości, umowa pośrednictwa w sprzedaży, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, nieruchomość na zasadzie, regulamin, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 1135/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, konto sprzedawcy, odstąpienie od umowy, zachowanie konsumenta, automatyczne rozwiązanie, podany termin, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, dodatkowe oświadczenie, strony konsumentów, termin strony, postanowienie umowne, konieczność składania, brak wpływu, zaliczka
Zobacz»

XVII AmC 5499/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2012

Data publikacji: 16 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

postanowienie umowne, wzorzec umowny, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, kara umowna, zakwestionowane postanowienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie umowne, wzorzec umowny, zwrot towaru, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, praca biura, część umówionej ceny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, piąta część, cena promocyjna, kara umowna, wyrok zaoczny, biuro handlowe, telefoniczne uzgodnienia, bezwzględnie obowiązujący przepis, zakwestionowane postanowienie, pozwany, pozew postanowienia
Zobacz»

VI ACa 169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, kwestionowane postanowienie, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, kwestionowane postanowienie, oświadczenie sprzedawcy, klauzula, kwestionowane postanowienie wzorca umowy, odbiór samochodu, omawiane postanowienie, dzień odbioru, jednostka redakcyjna, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie, strona odpowiedzialności, prawo odstąpienia, zaliczka, świadczenie wzajemne
Zobacz»

VI ACa 221/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 października 2013

Data publikacji: 24 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, klauzula, interes konsumentów, uznanie postanowienia, pozwany wzorzec
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, nieprzewidziana sytuacja, klauzula, zleceniodawca, dogodny dojazd, wprowadzenie korekty, zleceniobiorca, korekty cenowej, interes konsumentów, prawo do wprowadzenia, miejsce siedziby, dojazd samochodów, przedsiębiorca, dostarczenie dzieła, uznanie postanowienia, dowiezienie, zamówione dzieło, pozwany wzorzec, przepustowość
Zobacz»

XVII AmC 2566/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2012

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

klauzula, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, interes konsumentów, wzorzec umowny, postanowienie umowne, obrót z konsumentami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, interes konsumentów, regulamin, wypowiedzenie, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, wzorzec umowny, ważna przyczyna, umowa rachunku, postanowienie umowne, obrót z konsumentami, kasa, ważny powód, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, równowaga kontraktowa, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony
Zobacz»

XVII AmC 5533/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, postanowienie umowne, klauzula, kwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, zryczałtowana opłata, postanowienie wzorca umowy, kowalik, pisemne wezwanie, postanowienie umowne, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek, prezes, główne świadczenie strony, wysłanie wezwania do zapłaty, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolony charakter, konkretne postanowienie wzorca, kontrola wzorca umownego, równowaga kontraktowa stron
Zobacz»

XVII AmC 600/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 września 2012

Data publikacji: 10 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

pośrednik, umowa pośrednictwa, klauzula, dobry obyczaj, kwestionowane postanowienie, interes konsumentów, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, obrót nieruchomości, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • pośrednik, umowa pośrednictwa, kontrahent, zleceniodawca, klauzula wyłączności, klauzula, dobry obyczaj, kwestionowane postanowienie, interes konsumentów, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, wzór umowy, obrót nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomości, wzorzec umowny, pośrednik wynagrodzenia, sprzedaż, agent, wyłączność w odniesieniu, miesiąc po rozwiązaniu
Zobacz»

VI ACa 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 7 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, uznanie postanowienia, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, przewidywany termin, postanowienie wzorca umowy, konsument ryzyka, niemożliwość dostarczenia, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, termin odbioru, strata czasu, przypadek niemożliwości, rozwiązanie umowy, uznanie postanowienia, przedmiotowy wzorzec, klauzula, życzenie, zapis wzorca, nieterminowe dostarczenie, sporny wzorzec umowny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia SA– Marek Podogrodzki,  SA– Ryszard Sarnowicz
Data wytworzenia informacji: