Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1251/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2015-02-20

XV GC 851/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2013

Data publikacji: 30 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

faktor, umowa faktoringu, dłużnik, zbywca, zarzut potrącenia, cesja, pozwany, potrącenie wierzytelności, faktura vat, zawiadomienie o przelewie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • faktor, umowa faktoringu, strona powodowa, przelew wierzytelności, cedent, dłużnik, zbywca, wzajemna wierzytelność, zarzut potrącenia, cesja, termin płatności, sztuka, rozładunek, pozwany, klient, potrącenie wierzytelności, faktura vat, zawiadomienie o przelewie, wierzyciel, kolor
Zobacz»

V GC 578/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 29 stycznia 2016

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa faktoringu, wierzytelność, faktor, przelew, faktura, pozwany, zbywca, dłużnik, potrącenie, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa faktoringu, wierzytelność, faktor, towar, przelew, faktura, pozwany, faktura korygująca, cedent, odbiorca, zbywca, dłużnik, zgłoszenie wierzytelności, umieszczona informacja, dłużnik przelanej wierzytelności, potrącenie, saldo, cesja, wiadomość o przelewie, otrzymanie przez dłużnika
Zobacz»

VII AGa 953/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 września 2020

Data publikacji: 14 kwietnia 2021

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

faktor, wierzytelność, umowa faktoringu, faktura, cesja, dłużnik, przedmiot przelewu, oświadczenie o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • faktor, wierzytelność, umowa faktoringu, odbiorca, faktura, cesja, przelew wierzytelności, zgłoszenie wierzytelności, dłużnik, faktura korygująca, przedmiot przelewu, wierzytelność przyszła, zawiadomienie, klient, cesja wierzytelności, umowa dostawy, oświadczenie o potrąceniu, cesjonariusz, wzajemna wierzytelność, płatność
Zobacz»

I ACa 539/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2018

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, potrącenie wierzytelności, wierzytelność wzajemna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, weksel, umowa joint, potrącenie wierzytelności, cena sprzedaży, wierzytelność wzajemna, umowa poręczenia, potrącenie wzajemne wierzytelności, termin płatności, umowa cesji wierzytelności, wykonalność, służebność, wpływ błędów, droga potrącenia, pozwany, porozumienie, lokal, droga cesji, tytuł wykonawczy
Zobacz»

I AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 listopada 2018

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, faktura, pozwany, przedmiot przelewu, zbywca, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, cedent, faktura, zawiadomienie o cesji, treść umowy cesji, pozwany, istnienie wierzytelności, przedmiot przelewu, wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, kwota wierzytelności, oświadczenie woli, zawarcie umowy cesji wierzytelności, należność, inspektor nadzoru, zbywca, przedmiot cesji, uznanie skuteczności, dłużnik, protokół odbioru prac
Zobacz»

I ACa 794/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 23 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wierzytelność, faktura, faktor, umowa faktoringu, przelew, pozwany, cesja, oświadczenie o potrąceniu, przepis kodeksu cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dotyczących pojazdów, protokół zdawczo-odbiorczy, faktura, faktor, zgoda na cesję, umowa faktoringu, świadczenie usług przewozowych, przelew, pozwany, cesja, przewoźnik, klient, wierzytelność powodów, oświadczenie o potrąceniu, kwota, przelana wierzytelność, umowa o świadczenie usługi, dokonywanie potrącenia, przepis kodeksu cywilnego
Zobacz»

V ACa 43/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 lipca 2020

Data publikacji: 13 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, przelew, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, przelew, faktura korygująca, pozwany, faktura, rabat, zakaz cesji, sprzedaż nieruchomości, akt notarialny, umowa przelewu wierzytelności, wielomilionowe zadłużenie, współpraca z dniem, towar, dokument, umowa o współpracy, kompensata, obowiązek zapłaty ceny, brak rozważenia
Zobacz»

V ACa 607/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 maja 2019

Data publikacji: 9 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, zawiadomienie o przelewie, pozwany, przedmiot przelewu, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, ogół praw i obowiązków, oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, zawiadomienie o przelewie, pozwany, poręczyciel, przedmiot przelewu, istnienie wierzytelności, sprzedaż ogółu praw, kserokopia, sprzeciw, wymagalność, ugoda, zbywca, przelana wierzytelność, obowiązek wspólnika spółki jawnej, umowa cesji wierzytelności, doręczenie, mocodawca
Zobacz»

I ACa 829/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność wzajemna, cesja, pozwany, zawiadomienie o przelewie, dłużnik, umowa, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność wzajemna, cesja, potrącenie wierzytelności wzajemnej, pozwany, konsekwencja naruszenia prawa, przekształcenie, strona powodowa, zawiadomienie o przelewie, procesowy zarzut potrącenia, zarzut potrącenia kary umownej, wierzyciel pierwotny, dłużnik, cesjonariusz, wykonanie roboty, umowa, zapłata kary umowna, spółka, odbiór końcowy
Zobacz»

X GC 632/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 marca 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, zbywca, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, cedent, poznanie, cesja, koszt usunięcia, usunięcie wady, przelew, robota budowlana, zbywca, usterka, przedmiot rozpoznania przez sąd, ewentualna wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, wada robót, dłużnik, treść przepisu, scedowana wierzytelność, dokonane potrącenie
Zobacz»

V ACa 54/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 17 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, spółka, pozwany, cesja, potrącenie wierzytelności, umowa, przelew, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, spółka, pozwany, podłoga sportowa, wierzytelność o zapłatę, cesja, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, usunięcie wad i usterek, potrącenie wierzytelności, listwa progowa, umowa, przelew, rejestr przedsiębiorców, faktura końcowa, potrącenie z wierzytelności, gwarancja ubezpieczeniowa, przelew wierzytelności, nakaz zapłaty, faktura, zawiadomienie o cesji
Zobacz»

V ACa 250/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 marca 2017

Data publikacji: 30 kwietnia 2021

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

faktor, wierzytelność, przelew, zarzut potrącenia, pozwany, dłużnik, cesja, faktura, zbywca, umowa faktoringu, możliwość potrącenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • faktor, wierzytelność, przelew, zarzut potrącenia, pozwany, dłużnik, cedent, dokonanie przelewu wierzytelności, data złożenia oświadczenia, cesja, bezwarunkowa zapłata, regres, faktura, umowa pożyczki, zbywca, umowa faktoringu, zawiadomienie o dokonaniu przelewu, należność, odbiorca, możliwość potrącenia
Zobacz»

I C 2243/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, potrącenie, zawiadomienie o przelewie, umowa cesji, dłużnik, pozwany, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew wierzytelności, potrącenie, zawiadomienie o przelewie, umowa cesji, powzięcie wiadomości o przelewie, dłużnik, umowa przeniesienia wierzytelności, wierzyciel, pozwany, cesjonariusz, zbywca, sytuacja dłużników, zwrot kwot, dzień zawarcia umowy przeniesienia, przedwstępna umowa sprzedaży, komornik, woli w warszawie, przelana wierzytelność, wiec
Zobacz»

XVI GC 1255/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lutego 2015

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa faktoringu, przelew, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, faktura, faktor
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa faktoringu, odpis faktury, zapłata kary umowna, umowa dostawy, koperta, zwłoka w dostawie, przelew, właściwość zobowiązania, wartość zamówienia, komentarz do kodeksu cywilnego, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, faktura, partia wyrobów, kara umowna za zwłokę, roszczenie o zapłatę kary, kopia zamówienia, wierzytelność cedenta, odpis umowy, moment powstania, faktor
Zobacz»

V ACa 354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 28 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa cesji, pozwany, faktura, przelew, oświadczenie o potrąceniu, zbywca wierzytelności, zarzut potrącenia, nabywca wierzytelności, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, kara umowna, umowa cesji, odstąpienie od umowy, pozwany, faktura, przelew, gwarancja zapłaty, udzielenie gwarancji, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zapłata za roboty budowlane, zbywca wierzytelności, zarzut potrącenia, umowa pożyczki, nabywca wierzytelności, potrącenie wierzytelności, zwłoka, umowa o roboty, pismo
Zobacz»

I C 1878/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przelew, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, umowa cesji, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, śródmieście, przelew, należność główna, wiadomość o przelewie, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, koszt zastępstwa w postępowaniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa przelewu, umowa cesji, przelana wierzytelność, komornik sądowy przy sądzie, koszt tłumacza, postępowanie egzekucyjne, pismo pełnomocnika strony, zbywca
Zobacz»

I ACa 445/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 października 2013

Data publikacji: 22 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

faktura, przelew, zbywca, pozwany, cesja, dłużnik, nabywca wierzytelności, zarzut potrącenia, umowa faktoringu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • faktura, przelew, zbywca, faktura korygująca, cedent, wystawienie faktury, pozwany, termin płatności, zawiadomienie, cesja, dłużnik, towar, zwrot ceny, otrzymanie przez dłużnika, skuteczność przelewu wierzytelności, nabywca wierzytelności, potracenie, zarzut potrącenia, termin wymagalności należności, umowa faktoringu
Zobacz»

I ACa 1001/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 lutego 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa, cesja, przelew, faktoring, faktura, pozwany, potrącenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa, cesja, przelew, wniosku elektroniczny, cesja wierzytelności, faktoring, e, faktura, wykup, pozwany, kara umowna, potrącenie, umowa przelewu, sprzedaż trzody chlewnej, przekazanie wierzytelności, powodowy bank, przelew wierzytelności przyszłych, umowa z dniem, aneks
Zobacz»

I ACa 1543/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, pozwany, cesja, potrącenie wierzytelności, dłużnik, przelew, oświadczenie o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zajęcie wierzytelności, zarzut potrącenia, nabywanie wierzytelności, umowa przeniesienia wierzytelności, pozwany, ochrona wierzycieli, zajęta wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, cesja, potrącenie wierzytelności, dzień zawarcia umowy przeniesienia, pozwany zarzut potrącenia, udaremnienie egzekucji, nieważność umowy cesji, dokonanie potrącenia, dłużnik, przelew, przedmiot zajęcia, dokonanie zajęcia, oświadczenie o potrąceniu
Zobacz»

I ACa 17/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lipca 2019

Data publikacji: 20 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, potrącenie wierzytelności, przelew, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, korzystanie z nieruchomości, cedent, dłużnik, potrącenie wierzytelności, przelana wierzytelność, korzystanie z rzeczy, przelew, istnienie stosunku najmu, samoistny posiadacz, cesja, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, nieruchomość powoda, czynsz, istnienie umowy najmu, złożenie oświadczenia o potrąceniu, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, cesjonariusz, materiał procesowy, zaniechanie weryfikacji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Marzanna Góral ,  Marta Szerel
Data wytworzenia informacji: