Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 491/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-12-19

VI ACa 1644/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lipca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zgoda na przejęcie długu, pozwany, faktura, zgoda wierzycieli, umowa, dotychczasowy dłużnik, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zgoda na przejęcie długu, przystąpienie do długu, pozwany, forma pisemna, pisemna zgoda powoda, faktura, konto męża, wyrażenie zgody na przejęcie, zgoda wierzycieli, pełnomocnictwo do rachunku, sporna faktura, skuteczne przejęcie, rachunek firmowy, nieważność, umowa, zadłużenie wobec powoda, umowa o przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik, pisemne oświadczenie, oświadczenie
Zobacz»

III Ca 1443/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 października 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zgoda na przejęcie długu, wyrażenie, dłużnik, zgoda wierzycieli, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zgoda na przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, zmiana dłużnika, wyrażenie, chwilą wyrażenia, wyrażenie zgody na przejęcie, dłużnik, dług w przyszłości, zgoda wierzycieli, umowa, umowa dzierżawy z dniem, zgoda wierzyciela na przejęcie, zgoda powoda, postaci zwolnień, zmiana strony, oświadczenie wierzyciela, brak legitymacji procesowej biernej, nieważność bezwzględna, wniosek o zawezwanie, ocena wypłacalności dłużnika
Zobacz»

I ACa 665/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 12 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

nabywca przedsiębiorstwa, umowa, zgoda wierzycieli, dłużnik, pozwany, zgoda na przejęcie długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • nabywca przedsiębiorstwa, umowa, zbywca, zgoda wierzycieli, dłużnik, pozwany, osoba trzecia za zgodą, kredyt, odpowiedzialność nabywcy, umowa o przejęcie długu, umowa przedwstępna, bank, przeniesienie przedsiębiorstwa, zgoda na przejęcie długu, obowiązek świadczenia, portal, umowa zbycia przedsiębiorstwa, dług przez nabywcę, umowa o przeniesienie, prowadzenie przedsiębiorstwa
Zobacz»

I C 581/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzezinach

Data orzeczenia: 19 października 2015

Data publikacji: 10 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wierzyciel, umowa, zgoda na przejęcie długu, przeniesienie prawa i obowiązków, dłużnik, wyrażenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zmiana dłużnika, wierzyciel, zmiana strony umowy, umowa, zgoda na przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, przeniesienie prawa i obowiązków, dłużnik, wyrażenie, wyrażenie zgody, cesja praw i obowiązków, zawezwanie, aneks do umowy dzierżawy, próby ugodowe, dzierżawca, dokonanie zmiany, oświadczenie o wyrażeniu, oświadczenie wierzyciela, czynsz dzierżawny, umowa w związku
Zobacz»

I C 240/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

przejęcie długu, dłużnik, umowa, wierzyciel, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, powiatowy urząd pracy, dłużnik, karta, ugoda, poręczyciel, refundacja kosztów utworzenia, umowa poręczenia, umowa o przejęcie długu, brak zgody dłużnika, bieżące wpłaty, umowa, referendarz sądowy w sądzie, wyliczenie należności, spółka cywilna, wierzyciel, osoby trzecie, struktura podmiotowa, zgoda, kapitał
Zobacz»

I ACa 1377/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

dłużnik, umowa, spółka, zgoda wierzycieli, zgoda na przejęcie długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • umowa o przejęcie długu, dłużnik, osoby trzecie, umowa, ewentualny dług, umowa sprzedaży udziału, spółka, odstąpienie od umowy sprzedaży, kontrakt, zgoda wierzycieli, zbywca, gwarant, obowiązek świadczenia, konwersja, spełnienie świadczenia, zgoda na przejęcie długu, poręczenie, zobowiązanie kredytowe, żądanie wierzyciela, powstanie odpowiedzialności osoby
Zobacz»

III Ca 1049/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pozwany, zgoda na przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • uznanie długu, pozwany, kumulatywne przystąpienie do długu, treść porozumienia, zgoda na przejęcie długu, nielegalny pobór energii, skutek prawny złożonego oświadczenia, umowa przejęcia długu, dotychczasowy dłużnik, ugoda, osoby trzecie, warunek spłaty, zapłata opłaty, wierzyciel, zawarte porozumienie, zarzut dotyczące naruszenia prawa, warunek skuteczności umowy, dług w porozumieniu, obowiązek wykazania odpowiedzialności, dodatkowy dłużnik
Zobacz»

VIII GC 452/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 27 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

przejęcie długu, faktura, pozwana spółka, dłużnik, zgoda, umowa, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, faktura, wystawienie noty, umowa o przejęcie długu, faktura korygująca, pozwana spółka, brak legitymacji biernej, dłużnik, sprzedaż środków ochrony roślin, przedstawiciel powódki, należność z faktury, legitymacja procesowa, zgoda, umowa sprzedaży, brak legitymacji materialnej, zarzut braku legitymacji, zmiana dłużnika, postaci zwolnień, umowa, wierzyciel
Zobacz»

I Ca 350/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 19 listopada 2014

Data publikacji: 6 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik, umowa, pozwany, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik, kumulatywne przystąpienie do długu, skuteczność umowy, umowa, oznaczony symbol, pozwany, pierwsza instancja, wierzytelność, charakter zobowiązania, powodów bierności, zgoda, istnienie zobowiązania, konstatacja, dowolność twierdzenia, siedziba, dokument, dłużnik w przedmiocie, październik
Zobacz»

X Ga 328/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, postępowanie uproszczone, skuteczne przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, guz, interpretacja zgodna, przejęcie działalności, działalność dotychczasowa, zawarcie umowy przejęcia długu, apelacja wniesiona od wyroku, zobowiązanie i wierzytelność, umowa między dłużnikiem, zgoda wierzyciela na przejęcie, oświadczenie o zgodzie, dług wobec powódki, zamiar strony, wyrok wydany w postępowaniu, dowód zawarcia umowy, dotychczasowy dłużnik, skład jednoosobowy
Zobacz»

I C 448/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2013

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przejęcie długu, zgoda, pozwany, dłużnik, wierzyciel, przeniesienie prawa, zawarcie umowy, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, obowiązek dzierżawcy, siłownia wiatrowa, przeniesienie praw i przejęcia, zgoda, czynsz dzierżawny, umowa dzierżawy działki, umowa o przejęcie długu, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zawarcie umowy przejęcia długu, przeniesienie prawa, blankietowe zgody, zwolnienie dotychczasowego dłużnika, przejęcie praw i obowiązków, zgoda powoda, zawarcie umowy, prawo i obowiązek, rozpoczęcie prac budowlanych
Zobacz»

I C 377/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 lipca 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

pozwany, dłużnik, umowa z dniem, spółka, zgoda na przejęcie długu, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • hipoteka, pozwany, nieruchomość, dłużnik, umowa z dniem, spółka, część długu, zgoda na przejęcie długu, tłumacz, zabezpieczenia rzeczowe, zawarcie umowy przejęcia długu, oświadczenie, kapitał, tytuł wykonawczy, sprawa o uzgodnienie treści, część pożyczki, dług z umowy pożyczki, uzgodnienie treści księgi wieczystej, klauzula wykonalności, niewypłacalność spółki
Zobacz»

I AGa 63/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 lipca 2020

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przejęcie długu, faktura, umowa z dniem, dług pozwanej spółki, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, mail, rozwiązanie umowy z dniem, faktura, e, projekt porozumienia, umowa z dniem, dług pozwanej spółki, oferta, rejestracja w krajowym rejestrze, spółka komandytowa, usługa, spółka powstała z przekształcenia, porozumienie o rozwiązaniu umowy, dzień rejestracji, zawarcie, transakcja, spółka jawna, faktura vat, podmiot
Zobacz»

I C 560/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 15 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przejęcie długu, dłużnik, umowa, zgoda wierzycieli, nabywca przedsiębiorstwa, pozwany, przeniesienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, dłużnik, zbycie przedsiębiorstwa, umowa, przeniesienie przedsiębiorstwa, umowa o przejęcie długu, portal, umowa o przeniesienie, zgoda wierzycieli, umowa kredytów, osoba trzecia za zgodą, zobowiązanie do spłaty, nabywca przedsiębiorstwa, pozwany, zaspokojenie wierzyciela, umowa przedwstępna, przeniesienie, skuteczność umowy, zgoda dłużnika, lipka
Zobacz»

V ACa 578/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przeniesienie prawa i obowiązków, umowa z dniem, zgoda wierzycieli, pozwany, wyrażenie, oświadczenie, zgoda na przejęcie długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • trójstronne porozumienie, przeniesienie prawa i obowiązków, zmiana strony umowy, umowa z dniem, zgoda wierzycieli, zgoda na cesję, pozwany, obowiązek wynikający z umowy, wyrażenie, oświadczenie, przejście praw i obowiązków, zgoda na przejęcie długu, wyrażenie zgody, oświadczenie woli, trójstronny aneks, udostępnienie prawa do drogi, osoby trzecie, forma pisemna, zgoda przez powódkę, podmiot trzeci
Zobacz»

V ACa 144/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 września 2020

Data publikacji: 4 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przejęcie długu, dłużnik, umowa, wierzyciel, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, dłużnik, dłużnik osobisty, waluta, umowa, grodzisk mazowiecki, zawarcie umowy przejęcia długu, zgoda dłużnika, wierzyciel, zabezpieczona wierzytelność, wierzyciel hipoteczny, nieruchomość, umowa leasingu, zgoda, obciążona hipoteka, czynności prawne, pełnomocnictwo, osoby trzecie, dłużnik rzeczowy, warszawa
Zobacz»

XII C 1101/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przejęcie długu, pozwany, umowa, dłużnik, zgoda wierzycieli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, przedmiotowa nieruchomość, umowa o podział majątku, umowa przejęcia zobowiązania, pozwany, umowa, umowa sprzedaży, rejonowy poznań, dłużnik, zeznanie powódki, podział majątku wspólnego, umowa o przejęcie długu, kaucja, były mąż, nakład, zgoda wierzycieli, mąż powódki, moment zakupu nieruchomości, nienależyte wykonanie umowy, zeznanie informacyjne
Zobacz»

I C 1357/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 21 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przejęcie długu, pozwany, umowa, zgoda wierzycieli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, pozwany, brat, umowa darowizny, umowa, gospodarstwo rolne z zabudowaniami, zgoda wierzycieli, spłata zadłużenia, osoby trzecie, siewnik zbożowy, forma pisemna, opłacenie zaległości, umowa pożyczki pomiędzy powodem, droga umowy, określony termin zwrotu, nieważność, celu opłacenia, umowa między wierzycielem, przelew na konto powoda, zachowana forma
Zobacz»

IV Ca 537/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 17 października 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przejęcie długu, spółka, zgoda wierzycieli, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, spółka, spółka komandytowa, osoba trzecia za zgodą, odpowiedzialność spółki, zgoda wierzycieli, zgoda dłużnika, legitymacja procesowa bierna, ograniczona odpowiedzialność, posiadanie legitymacji procesowej, roszczenie z majątku spółki, legitymacja czynna i bierna, członek zarządu, najem, pozwany, ustalenie braku legitymacji, właściciel i dysponent, umowa między wierzycielem, proces i fakt, zaniechanie oceny dowodów
Zobacz»

I ACa 568/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przejęcie długu, pozwany, dłużnik, zgoda wierzycieli, umowa, wyrażenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego, pozwany, dłużnik, zgoda wierzycieli, spełnienie świadczenia, osoby trzecie, wyciąg z ksiąg bankowych, zgoda wierzyciela na przejęcie, odmowa wyrażenia zgody, umowa o przejęcie długu, umowa, udział przeciwników, konwersja, obowiązek zapobieżenia, roszczenie przez wierzyciela, wyrażenie, ugoda przed sądem rejonowym, czterokrotność, umowa między dłużnikiem
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Baryła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Klimczak,  Dariusz Mazurek
Data wytworzenia informacji: