Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 40/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2016-04-08

I C 39/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 95%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zgoda sądu opiekuńczego, poznanie, matka, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, śmierć ojca, uprawnione dziecko, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, pozwany, związek ze śmiercią
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zgoda sądu opiekuńczego, poznanie, matka, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, stare miasto w poznaniu, zezwolenie sądu opiekuńczego, śmierć ojca, uprawnione dziecko, postanowienie sądu rejonowego poznań, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, pozwany, ojciec powoda, pierwsza ugoda, matka powodów, związek ze śmiercią, małoletni
Zobacz»

I ACa 518/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarta ugoda, zawarcie ugody, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • bielsko podlaskie, ugoda sądowa, zawarta ugoda, ustalenie nieważności ugody, akt sprawy sądu rejonowego, treść zawartej ugody, skutek prawny ugody, zawarcie ugody, podział majątku spadkowego, uznanie ugody, wada oświadczenia woli, protokół rozprawy, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, zakres szacowania nieruchomości, sprawa o dział spadku, wpływ błędów, odmienność ustaleń, ustępstwo, protokół sądowy
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, ustępstwo, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, ustępstwo, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, zawarta ugoda, sprawca wypadku, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, dalsze roszczenie, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, roszczenie
Zobacz»

I ACa 938/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2015

Data publikacji: 13 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

zadośćuczynienie, wypadek, zawarcie ugody, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, koszt opieki, wypadek, skutek wypadku, powstanie w przyszłości, akt szkody, zawarcie ugody, samodzielna egzystencja, nieważność ugody, pozwany, osoba druga, powodu krzywdy, możliwość pogorszenia, ubezpieczyciel, zmysł smaku, stan zdrowia powodów, ślepota, zawieranie ugody, nerw, roszczenie
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zawarcie ugody, odszkodowanie, pozwany, matka, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, odszkodowanie, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zawarta ugoda, zawarcie ugody, skutek ugody, ugoda sądowa, zasady współżycia społecznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, skutek ugody, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość
Zobacz»

I ACa 1075/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 maja 2019

Data publikacji: 18 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ugoda, zadośćuczynienie, roszczenie, śmierć, ustępstwo, pogorszenie sytuacji życiowe, zarzut rzeczy, odszkodowanie za znaczne pogorszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, zadośćuczynienie, roszczenie, śmierć, zawieranie ugody, roszczenie o zadośćuczynienia, ustępstwo, pogorszenie sytuacji życiowe, roszczenie odszkodowawcze, ból i cierpienie, ugoda strony, śmierć osoby bliskiej, zdanie pierwsze, dobra osobiste, zadośćuczynienie za śmierć osoby, utrata żony, zarzut rzeczy, zgon osoby, odszkodowanie za znaczne pogorszenie, skutek prawny ugody
Zobacz»

IV Ca 509/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2 października 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie ugody, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, roszczenie, wypadek, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, zawarcie ugody, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, treść ugody, roszczenie, zawieranie ugody, wypadek, stosunek prawny, następstwo wypadku, sprawca szkody, stan zdrowia powódki, dzień zawarcia ugody, udar, wypadek komunikacyjny, opinia uzupełniająca biegłego okulisty, niepewność, zgłoszone zastrzeżenie do opinii, ustępstwo, strona ugody
Zobacz»

X P 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 19 października 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarta ugoda, odszkodowanie, roszczenie, ustępstwo, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, strona ugody, umowa o prace, zawarta ugoda, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, powaga rzeczy, słuszny interes pracownika, pozostawanie bez pracy, wynagrodzenie za okres pozostawania, skutek procesowy ugody, wynagrodzenie za czas, rozwiązanie z powódką umowy, oświadczenie, roszczenie, skutek materialnoprawny, ustępstwo, zarzut sprawy, ochrona interesu pracownika, zawarcie ugody
Zobacz»

II C 1696/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ugoda sądowa, pozwany, ustępstwo, ugoda zawarta przed sądem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda sądowa, kara umowna, spółdzielnia, załączony akt, przedmiotowa ugoda, przymusowe położenie, ustalenie nieważności ugody, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie postępowania sądowego, zawarcie ugody sądowej, swobodne prowadzenie, pozycja silniejsza, pozwany, zamiar strony, celu obejść, ustępstwo, zakończenie sporów, ugoda zawarta przed sądem
Zobacz»

I ACa 558/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 listopada 2018

Data publikacji: 20 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zadośćuczynienie, roszczenie, zawarcie ugody, ustępstwo, śmierć, zawarta ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, ugoda pozasądowa, roszczenie, zawarcie ugody, roszczenie związane ze szkodą, data zawarcia ugody, roszczenie o zadośćuczynienia, postępowanie likwidacyjne, ustępstwo, treść ugody, śmierć osoby najbliższej, zadośćuczynienie za naruszenie dobra, dobra osobiste, ugodzona kwota, wygaśnięcie stosunku prawnego, śmierć, zakres roszczenia, zawarta ugoda, definitywne zakończenie, syn powodów
Zobacz»

V ACa 669/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 marca 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

matka, roszczenie, zawarcie ugody, związek ze śmiercią, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, osnowa ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • przeprowadzenie rozprawy, śmierć matki, strona ugody, ewentualne dalsze roszczenie, sprawa na posiedzenie niejawne, matka, roszczenie, wyrok na posiedzeniu niejawnym, zawarcie ugody, treść ugody, wniosek o przeprowadzenia, związek ze śmiercią, zawarta ugoda, ustalona kwota odszkodowania, zadośćuczynienie, śmierć rodziców, postępowanie w zakresie posiedzenia, związek ze szkodą, nieważność postępowania, osnowa ugody
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ugoda, roszczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody
Zobacz»

I ACa 210/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 września 2019

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ugoda, śmierć, zadośćuczynienie, matka, roszczenie, odszkodowanie, ustępstwo, pogorszenie sytuacji życiowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, śmierć, zadośćuczynienie, śmierć matki, matka, roszczenie, krzywda, video, śmierć osoby bliskiej, odszkodowanie, zawieranie ugody, roszczenie odszkodowawcze, pierwsza instancja, roszczenie o zadośćuczynienia, dobra osobiste, ustępstwo, akt szkodowy strony, pogorszenie sytuacji życiowe, dalsze roszczenie, zadośćuczynienie za śmierć
Zobacz»

II C 141/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustępstwo, zawarcie ugody, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, wypadek, zasady współżycia społecznego, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ustępstwo, zawarcie ugody, zawarta ugoda, wzajemne ustępstwa, przesłuchanie powódki, zadośćuczynienie, skutek prawny ugody, pozwany ubezpieczyciel, rehabilitacja, dzień zawarcia ugody, dolegliwość bólowa, wypadek, zasady współżycia społecznego, treść ugody, wpływ błędów, odszkodowanie, stan zdrowia powódki, złożone oświadczenie woli, stosunek prawny, kość
Zobacz»

X P 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda sądowa, ustępstwo, zawarcie ugody, roszczenie, skutek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, słuszny interes pracownika, treść ugody, ustępstwo, zawarcie ugody, ustalenie nieważności ugody, praca w nadgodzinach, wzajemne ustępstwa, roszczenie związane ze stosunkiem, skutek prawny ugody, wynagrodzenie za prace, ekwiwalent za urlopy, roszczenie, częściowe zrzeczenie, wpływ błędów, ugoda powoda, oświadczenie woli, skutek ugody, mediator, skutek procesowy ugody
Zobacz»

II C 206/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda sądowa, ustępstwo, zawarcie ugody, zasady współżycia społecznego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, ustępstwo, zawarcie przez strony ugody, stanowy podatek, zawarcie ugody, obejście prawa, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wzajemne ustępstwa, usprawiedliwiony interes, postanowienie sądu najwyższe, zasady współżycia społecznego, punkt pierwszy, wyrok stały, wierzytelność, umorzenie postępowań, lublin, pozwany, rata, kwota wynikająca z ugody
Zobacz»

III Ca 1334/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 września 2020

Data publikacji: 18 maja 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustępstwo, zawarcie ugody, roszczenie, wyjątkowy przypadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ustępstwo, umocowanie, powaga rzeczy, zawarcie ugody, stosunek prawny, wzajemne ustępstwa, skuteczne zawarcie, pełnomocnictwo, nieważność ugody, zawarcie ugody pozasądowej, przedmiotowa ugoda, zdarzenie szkodowe, roszczenie, pełnomocnik, zawieranie ugody, zarzut powagi, oświadczenie w imieniu, ugoda strony, czynność prawna, wyjątkowy przypadek
Zobacz»

VI GC 358/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda sądowa, pozwany, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, świeca, znicz, zakup, towar, wykonanie ugody, wartość zamówienia, pozwany, kara umowna, świadek, współpraca, nieważność ugody, treść ugody, asortyment, podgrzewacz, rozprawa w dniach, dowód z zestawienia, zawarcie ugody, złożone zamówienie, nienależyte wykonanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strugała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Korpik
Data wytworzenia informacji: