Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 362/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2016-02-03

III AUz 72/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2017

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

umorzenie postępowania sądowego, renta z tytułu niezdolności do pracy, organ rentowy, odwołanie od decyzji, podstawa do umorzenia, decyzja z dni, zasadę decyzji, następczy brak przesłanki procesowej, postępowanie odwoławcze decyzji, zbędność wydania wyroku, dopuszczalność procesu, społeczna podstawa, bieg postępowania w sprawie, zakres ubezpieczenia społecznego, dalsze prowadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Ważne frazy
  • umorzenie postępowania sądowego, renta z tytułu niezdolności do pracy, organ rentowy, odwołanie od decyzji, prawo do renty, podstawa do umorzenia, dalszy bieg, decyzja z dni, zasadę decyzji, następczy brak przesłanki procesowej, postępowanie odwoławcze decyzji, zbędność wydania wyroku, dopuszczalność procesu, moment powstania niezdolności, społeczna podstawa, bieg postępowania w sprawie, zakres ubezpieczenia społecznego, dalsze prowadzenie, postanowienie i przekazanie sprawy, pełniące role
Zobacz»

VIII Uz 5/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 stycznia 2020

Data publikacji: 5 marca 2020

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umorzenie postępowań, organ rentowy, odwołanie od decyzji, zaskarżona decyzja, zakres ubezpieczenia społecznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Ważne frazy
  • umorzenie postępowań, organ rentowy, przekazanie odwołania, odwołanie od decyzji, odwołanie do sądu, zaskarżona decyzja, dalszy bieg, spór sądowy, piątek, przypadek odwołania, sprawa odwołania od decyzji, samokontrola, zażalenie, całość zaskarżona decyzji, wnioskodawczyni, zakres ubezpieczenia społecznego, sprawa na drogę sądową, ustawa o systemie ubezpieczeń, zmiana decyzji, zdanie drugie
Zobacz»

III AUz 263/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2015

Data publikacji: 30 września 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umorzenie postępowania sądowego, podstawa do umorzenia, zaskarżona decyzja, następczy brak przesłanki procesowej, zbędność wydania wyroku, dopuszczalność procesu, poznanie, odwołanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Ważne frazy
  • umorzenie postępowania sądowego, podstawa do umorzenia, zaskarżona decyzja, następczy brak przesłanki procesowej, zbędność wydania wyroku, dopuszczalność procesu, ogromny żal, uchylenie zaskarżonych decyzji, pełniące role, zrealizowany cel, wydana decyzja, warunkująca dopuszczalność, żądanie zgłoszone w odwołaniu, utrwalona linia orzecznicza sądu, poznanie, uwzględnienie w całości żądania, odwołanie, sprawa uchylenia, zażalenie, sądowa decyzja
Zobacz»

III AUz 33/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 14 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umorzenie postępowania sądowego, organ rentowy, decyzja z dni, następczy brak przesłanki procesowej, zbędność wydania wyroku, dopuszczalność procesu, odwołanie od decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Ważne frazy
  • nagroda barbórkowa, przedmiot odwołania od decyzji, postanowienie na posiedzeniu niejawnym, umorzenie postępowania sądowego, organ rentowy, składnik wynagrodzenia, niekorzyść strony, wpływ na bieg, bieg sprawy, postanowienie sądu o umorzeniu, decyzja organu rentowego, decyzja z dni, zapaść, następczy brak przesłanki procesowej, dostarczone zaświadczenie, uwzględnienie nagrody, zbędność wydania wyroku, dopuszczalność procesu, odwołanie od decyzji, ograniczenie wskaźnika wysokości
Zobacz»

III AUz 152/12

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2013

Data publikacji: 13 marca 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

organ rentowy, decyzja z dni, odwołanie, część żądania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Ważne frazy
  • decyzja w całości odmowna, data uchylonej decyzji, organ rentowy, decyzja z dni, data wniosku, wpływ na bieg, bieg sprawy, podatek od towarów i usług, stawka podatku od towarów, obrót prawny, okresy składkowe i nieskładkowe, odwołanie, błąd pisarski w decyzji, dodatkowy miesiąc, zmiana pierwsza, warunek posiadania, wydanie kolejnej decyzji odmownej, część żądania, pierwsza decyzja odmowna, uznany okres składkowy
Zobacz»

III AUz 78/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 października 2018

Data publikacji: 5 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

decyzja z dni, organ rentowy, odwołanie od decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Ważne frazy
  • decyzja z dni, emerytura, organ rentowy, przyczyna niezależna, przekroczenie ustawowych terminów, marzec, złożenie odwołania, postępowanie w sprawie przyznania, odwołanie od decyzji, odrzucenie odwołania, pouczenie o prawie, pismo o rezygnacji, mąż i matka, postępowanie odwoławcze od decyzji, decyzja organu rentowego, kapitał początkowy, przyznanie świadczenia emerytalnego, termin miesiąca, odwołanie od decyzji organów, przesłanka do przywrócenia
Zobacz»

IV U 335/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2015

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozstrzygnięcie w przedmiocie odsetek, przyznanie odsetek, odwołanie od decyzji, wniosek o odsetki, przedmiot i zakres rozpoznania, decyzja z dni, nowa decyzja, termin miesiąca, prawo skierowania, sprawa o odsetki, możliwe orzekanie, nieterminowe wypłacenie, treść decyzji, decyzja zostania, kontrola prawidłowości rozstrzygnięcia, odwołanie od decyzji organów, wniesione odwołanie od decyzji, zakończenie postępowania administracyjnego, świadczenie z ubezpieczenia społecznego, skierowanie sprawy do sądu
Zobacz»

VIII U 3397/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 stycznia 2020

Data publikacji: 4 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, zakres odwołania od decyzji, organ rentowy, decyzja z dni, żądanie odwołania, uwzględniające żądanie, pełnomocnik wnioskodawcy, rok zatrudnienia, dostarczenie decyzji, rok nieskładkowy, odwołanie od decyzji, rozpatrzenie wniosku, uchylenie bądź zmiana decyzji, postanowienie o odrzuceniu odwołania, odwołanie złożone od decyzji, argument tożsamy, moment dostarczenia, możliwość złożenia odwołania, przypadek odrzucenia, wnioskodawca o możliwości
Zobacz»

VIII U 3276/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 grudnia 2016

Data publikacji: 13 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie odwołania, urlop macierzyński, oświadczenie wnioskodawczyni o cofnięciu, odwołanie, zakończonym urlopie, zgłoszenie gotowości do pracy, protokół z dni, wymóg podlegania, umorzenie postępowań, decyzja, odwołanie z powodu, żądanie strony, odpis postanowienia z uzasadnieniem, kwestionowanie decyzji, strona decyzji, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, sądowa decyzja, zmiana przez organ rentowy, zaskarżona decyzja przed rozstrzygnięciem, decyzja przed rozstrzygnięciem sprawy
Zobacz»

III AUz 30/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy, odwołanie od decyzji organów, zmiana decyzji organu rentowego, sprawa do sądu, treść pisma, nadanie dalszego biegu, pismo z dni, zażalenie, możliwość wniesienia odwołania, ocena wypowiedzi, podstawa średnia, przekroczenie terminów, wniosek o ponowne rozpoznanie, średni zarobek, pismo organu, wniesienie odwołania od decyzji, marzec, zaskarżenie decyzji, pierwsza instancja, nieprawidłowe przyjęcie
Zobacz»

VIII U 1066/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 26 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień wniesienia odwołania, organ rentowy, wniesienie odwołania, umarzanie należności, ustalanie wymiaru składek, decyzja w aktach, wniosek o zasądzenie kosztów, ubezpieczenie społeczne, odwołanie od decyzji, nowa decyzja, odwołaniem zmiany, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, dalszy bieg, przepis kodeksu postępowania cywilnego, rozpoznanie przez sad, wniosek z uzasadnieniem, wnioskodawca, sprawa dotycząca zwrotu, możliwość organów, przekazanie odwołania
Zobacz»

III AUz 37/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia odwołania, doręczenie decyzji, przekroczenie terminów, treść decyzji, postępowanie w sprawie przyznania, wniesienie odwołania od decyzji, organ rentowy, decyzja o umorzeniu, obowiązek należytej staranności, choroba męża, złożenie odwołania, wycofanie wniosków, strona decyzji, zachowanie terminów, konieczność odrzucenia, fakt doręczenia, pełnomocnik, zaległe emerytury, uchybienie terminów, prawo do emerytury
Zobacz»

IX U 1668/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2015

Data publikacji: 27 marca 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przerwanie nauki, decyzja z dni, renta rodzinna, zmieniona decyzja, decyzja zamienna, doręczenie, dodatek dla sieroty zupełnej, odwołanie od decyzji, nienależnie pobrane świadczenie, cofnięcie odwołania, świadczenie za okresy, dotyczących decyzji, organ rentowy, dwukrotne prawidłowe awizowanie, uczeń na zajęcia, ubezpieczenie społeczne, pełnomocnik organu rentowego, utrata statusu ucznia, ostatnie uregulowania, przekroczenie terminów
Zobacz»

III AUz 117/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2012

Data publikacji: 9 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do renty, renta z tytułu niezdolności do pracy, decyzja, substrat zaskarżenia, organ rentowy, decyzja organu rentowego, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasada na wniosek, rola sądu w sprawach, zakres ubezpieczenia społecznego, ocena legalności decyzji organu, przyczyna pomyłki, korespondencja z organu, zażalenie, termin zaskarżenia decyzji, potrzeba ustalenia kapitału początkowego, odwołanie od decyzji organów, prawidłowość zaskarżonego postanowienia, przedmiot kontroli odwoławczej, sposób i termin zaskarżenia
Zobacz»

VII U 35/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 19 marca 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odwołanie od decyzji, przekroczenie terminów, termin do złożenia odwołania, akt rentowy, organ rentowy, brak odwołania, uwagę postanowień, udzielić odpowiedzi, przyczyna niezależna, odwołanie wniesione po upływie, wniesienie odwołania, miesiąc od doręczenia odpisu, doręczenie odpisu decyzji, rentowy brak, pismo do organu, odwołanie od decyzji organów, termin miesiąca, obliczenie wysokości emerytury, decyzja organu rentowego, sposób obliczenia
Zobacz»

III AUz 14/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gorzów wielkopolski, procedura rozpoznawania, organ rentowy, czas po upływie, dzień zgłoszenia roszczenia, wydanie decyzji, odwołanie od decyzji organów, wniesienie odwołania od decyzji, decyzja przez organ rentowy, nowy dowód nieznany, skarga na milczenie organu, decyzja i odwołanie, zażalenie, organ do wydania, odrzucenie z powodu, uzupełnienie decyzji, uzasadnienie treści, organ rentowy po upływie, termin, rozpoznawanie odwołania
Zobacz»

III AUz 26/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 maja 2019

Data publikacji: 31 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin do złożenia odwołania, decyzja z dni, odwołanie od decyzji, organ rentowy, przyczyna niezależna, gorzów wielkopolski, prawo do złożenia odwołania, czynność w sprawie, prawo do zasiłku chorobowe, wniosek o odrzucenie odwołania, przywrócenie terminów, termin miesiąca, wniosek organu rentowego, dzień porodu, sprawa odwołania od decyzji, złożenie odwołania od decyzji, pouczenie o prawie, ubezpieczenie społeczne, miesiąc ciąży, zażalenie organu rentowego
Zobacz»

III AUz 273/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniesienie odwołania, termin do wniesienia odwołania, adresat, doręczenie zastępcze, kwestionowana decyzja, organ rentowy, dorosły domownik, organ rentowy do sądu, decyzja, odwołanie wniesione po upływie, treść zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesyłka, poznanie, sprawa odwołania, odrzucenie odwołania, wyrok wojewódzkiego sądu administracyjny, oddanie pisma, treść odwołania, przekroczenie terminów, próba doręczenia
Zobacz»

VII U 1135/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 21 listopada 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy, odwołanie, przekroczenie terminów, opieka nad chorą matką, korespondencja, ubezpieczenie społeczne, praga w warszawie, przyczyna niezależna, organ rentowy niezwłocznie, akt rentowy, odrzucenie odwołania, dotychczasowy adres, zawiadomienie organu rentowego, dzień doręczenia, podleganie obowiązkowe, decyzja z dni, oddział, przyczyny zależne, zmiana miejsca zamieszkania, zakład ubezpieczeń społeczny
Zobacz»

III AUz 50/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 13 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odwołanie, gorzów wielkopolski, odrzucenie odwołania, wypadek przy pracy, brak formalny odwołania, organ rentowy, wstępne badanie sprawy, wydział cywilny sądu okręgowego, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, zaskarżona decyzja, zakres ubezpieczenia społecznego, zażalenie, uszczerbek na zdrowiu, wymaganie formalne, celu udzielenia, termin do uzupełniania, wniesienie odwołania na bezczynność, przedmiot analizy organu rentowego, nieopłaconą pomoc, droga sądowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Taciak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesława Stachowiak,  Iwona Niewiadowska-Patzer
Data wytworzenia informacji: