Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 918/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-06-07

VIII Gz 43/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, postanowienie sądu okręgowego, zażalenie, prawomocność postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, bura, postanowienie sądu okręgowego, zażalenie, prawomocność postanowienia, zmienione postanowienie, przedmiot nadania, nadanie klauzul wykonalności, zakres kosztów, postanowienie sądu rejonowego, znaczenie przy rozstrzygnięciu, postanowienie sądu i instancja, zaopatrzenie w klauzulę wykonalności, zaskarżenie postanowienia sądu, wyciąg z listy wierzytelności, wadliwość rozstrzygnięcia sądu, przedmiot rozstrzygnięcia sądu okręgowego, intencja autora, rozpoznawanie zażalenia, kolejne zażalenie
Zobacz»

I Ns 32/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2012

Data publikacji: 3 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, prawomocność postanowienia, wniosek wierzyciela, tytuł egzekucyjny, postanowienie sądu okręgowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, prawomocność postanowienia, nadanie klauzul wykonalności, wydawca miesięcznika, stwierdzenie prawomocności, wniosek o nadanie klauzul, wniosek wierzyciela, tytuł egzekucyjny, dłużnik przez sąd, wniosek o stwierdzenie, system prawa procesowego, warszawa, postanowienie sądu okręgowego, właściwy sąd, orzeczenie sądu prawomocne, grzywna, prawo procesowe cywilne, egzekucja, wniosek powoda o nadanie, dłużnik terminów
Zobacz»

II Cz 1374/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 września 2014

Data publikacji: 29 września 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, istnienie i zasadność, zażalenie, droga egzekucji, postępowanie klauzulowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, zapłata w postępowaniu nakazowym, klauzula wykonalności z urzędu, istnienie i zasadność, nadanie klauzul wykonalności, zażalenie, nakaz zapłaty w postępowaniu, postanowienie sądu rejonowego szczecin, zasada równości stron, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, sprawa nakazu zapłaty, droga egzekucji, postępowanie klauzulowe, ugoda, tytuł wykonawczy, postępowanie w przedmiocie nadania, podstawa orzeczenia sądu rejonowego, orzeczenie sądu prawomocne, materialne kryterium
Zobacz»

II Cz 195/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonalność sądu, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wykonanie w drodze egzekucji, postępowanie zażaleniowe według norm, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie, obowiązek świadczenia dłużnika, wierzyciel, nadanie klauzul wykonalności, właściwy podpis, dłużnik na postanowienie sądu, wypełnienie weksla na kwotę, zażalenie dłużnika na postanowienie, wezwanie do wykupu, sentencja zaskarżonego postanowienia, oryginał weksli, nadany list, wykupienie weksli, koszt postępowania klauzulowego
Zobacz»

III Cz 1820/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 stycznia 2015

Data publikacji: 10 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, koszt postępowania klauzulowego, tytuł egzekucyjny, zażalenie, wykonanie w drodze egzekucji, obowiązek dłużnika, roszczenie wierzyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, zarzut przeciwko formalnym warunkom, koszt postępowania klauzulowego, tytuł egzekucyjny, zażalenie, koszt postępowania nakazowego, warunek nadania klauzuli wykonalności, dłużnik w zażaleniu, zdolność płatnicza, wniosek powoda o nadanie, przedmiot wniosku powodów, przedmiot rozpoznania w postępowaniu, wykonanie w drodze egzekucji, obowiązek dłużnika, postanowienie o nadanie, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, możliwości płatnicze, roszczenie wierzyciela, sytuacja materialna, sprawa w dniach
Zobacz»

VIII Gz 99/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, postępowanie klauzulowe, centrum, zażalenie, droga egzekucji, prawomocny wyrok zaoczny sądu, klauzula wykonalności wyroku, wyrok zaoczny sądu rejonowy, pozwany, egzekucja w ogóle, wysyłana korespondencja, potrzeba oznaczenia, orzeczenie wydawane w postępowaniu, oznaczenie wierzyciela, procedura egzekucyjna, materialne kryterium, przepisy formalne, wstrzymanie postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

I ACz 1760/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zażalenie, klauzula wykonalności, poznanie, wniosek wierzyciela, postanowienie sądu okręgowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • zażalenie, klauzula wykonalności, poznanie, całość i oddalenie wniosku, wniosek wierzyciela, nadanie klauzul wykonalności, spór w instancji odwoławczej, odrzucenie zażalenia na postanowienie, apelacja od przedmiotowego wyroku, kognicja sądu w postępowaniu, oddalenie przez sąd apelacyjny, postanowienie sądu okręgowego, natychmiastowe wykonanie, sprawa wyroku sądu, zażalenie powódki na postanowienia, prawomocność orzeczenia, zastępstwo procesowe w postępowaniu, ocena merytoryczna, postępowanie zażaleniowe według norm, przedmiot odrzucenia
Zobacz»

II Cz 1376/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, zażalenie, wykonanie w drodze egzekucji, tytuł egzekucyjny, zaskarżone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, zażalenie, wykonanie w drodze egzekucji, zakres zażalenia, tytuł egzekucyjny, zmiana wydanego rozstrzygnięcia, wyrok wydany w sprawach, postępowaniem formalnym, treść klauzuli wykonalności, zgodność z obowiązującymi przepisami, rozstrzygnięcie o treść, zarzut przeciwko formalnym warunkom, long, zaskarżone postanowienie, nadanie klauzul wykonalności, merytoryczna strona, odniesienie do punktów, zasada charakteru, egzekucja świadczenia niepieniężnego, strona orzeczenia
Zobacz»

I ACz 1603/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przeciwko formalnym warunkom, ośrodek zamiejscowy w lesznie, klauzula wykonalności, zażalenie, poznanie, przesłanka do nadania klauzuli, unieważnienie wyroku, warunek nadania klauzuli wykonalności, dłużnik w zażaleniu, zasadność zaskarżonego orzeczenia, orzeczenie o zasądzeniu, zażalenie powoda, zasadność wydania, wpływ na zasadność, warunek wydania, wydanie zaskarżonego postanowienia, wyrok wydany przez sąd, zakres kognicji sądu, postępowanie klauzulowe, droga powództwa
Zobacz»

VIII Gz 77/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, orzeczenie o nadaniu klauzuli, tytuł egzekucyjny, orzeczenie sądu prawomocne, górnik, zażalenie, natychmiastowe wykonanie, opatrzona klauzula wykonalności, podstawa egzekucji, ewentualny sprzeciw, możliwość płatnicza spółki, uprawomocnienie nakazu, utrata kontrahentów, ocena prawidłowości orzeczenia, umożliwienie spłaty, rejon, rozłożenie płatności na raty, wynik dodatni, orzeczenie klauzuli wykonalności, normalny tryb
Zobacz»

I ACz 41/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 stycznia 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, zażalenie, poznanie, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, zażalenie dłużników, zażalenie, siedziba w pile, poznanie, spółka akcyjna, obowiązek nadania, wierzyciel, prawomocny nakaz zapłaty, bankowy tytuł egzekucyjny, nadanie z urzędu klauzuli, powołana nowelizacja, zarzut przeciwko formalnym warunkom, zasądzenie od wierzyciela kosztów, wierzyciel kosztów postępowania zażaleniowego, przesłanka do nadania, nadanie klauzul wykonalności, podstawa do wystawienia bankowego, zasądzenie od dłużnika
Zobacz»

I ACz 1534/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 października 2013

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, wniosek powoda o nadanie, zakres dopuszczalny, klauzula wykonalności wyroku, pozwany, tytuł egzekucyjny, egzekucja, dłużnik solidarny, postępowanie klauzulowe, potrzeba określenia zakresu, treść klauzuli wykonalności, podstawa do określania, zażalenie, uiszczenie długu, odpowiedzialność z określonych przedmiotów, wzmianka, nadanie klauzul wykonalności, określony przedmiot majątkowy, określanie zakresu, solidarna odpowiedzialność za zapłatę
Zobacz»

I ACz 1115/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, zażalenie, istnienie i zasadność roszczenia, wierzyciel, zaskarżone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, nowy sącz, nadanie klauzul wykonalności, zawarty układ, zażalenie, wniosek strony powodowej, tytuł wykonawczy, wniosek o nadanie klauzul, postępowanie w przedmiocie nadania, merytoryczny środek obrony dłużnika, wierzyciel układu, istnienie i zasadność roszczenia, wierzyciel, wpływ na istnienie roszczenia, kwartalna rata, zaskarżone postanowienie, charakter wyłącznie formalny, dopuszczalność egzekucji, zasadzenie od strony
Zobacz»

II Cz 943/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lipca 2013

Data publikacji: 7 marca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, zażalenie, zachód, koszt postępowania klauzulowego, ugoda klauzuli, prawomocna ugoda, usługi stolarskie, prawo do złożenia zażalenia, postanowienie o umorzeniu, zapłata określonej kwoty pieniężnej, orzeczenie sądu prawomocne, kognicja sądu, niewłaściwe oznaczenie strony, sprawa ugody, wykonalność ugody, przesłanka nadania klauzuli wykonalności, egzekucja, zażalenie twierdzenia
Zobacz»

VIII Gz 115/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2013

Data publikacji: 3 października 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, koszt postępowania klauzulowego, zażalenie, roszczenie wierzyciela, istnienie i zasadność roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, prawomocny nakaz zapłaty, przedmiot nadania, koszt postępowania klauzulowego, zażalenie, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, centrum, roszczenie wierzyciela, zasadność wniosku o nadanie, przesłanka dotycząca zasadności, zapłata za zobowiązania, materialne kryterium, wierzyciel w piśmie, zarzut przeciwko formalnym warunkom, istnienie i zasadność roszczenia, formalne kryteria, wpływ na istnienie roszczenia
Zobacz»

III AUz 494/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 23 stycznia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wykonanie w drodze egzekucji, zażalenie, sprawa organów, wypis orzeczenia, świadczenie w zaniżonej wysokości, określony akt prawny, wyrok sądu apelacyjny, zezwolenie na przeprowadzenie, nadanie klauzul wykonalności, egzekucja z całego majątku, podstawa do prowadzenia egzekucji, cały majątek dłużnika, określenie świadczenia, wina organu rentowego, kryterium materialne, zrozumiała treść, przekazanie wniosku, drogi przymus
Zobacz»

II Cz 831/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wykonanie w drodze egzekucji, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wykonalność sądu, zamiejscowy wydział cywilny, wykonanie w drodze egzekucji, zażalenie, obowiązek świadczenia dłużnika, wstrzymanie egzekucji, nadanie klauzul wykonalności, właściwy podpis, należność w ratach, spłata zadłużenia w ratach, oddalenie wniosku o nadanie, świadczenie uboczne, sposób spłaty, wniosek o wstrzymanie, wymagane przesłanki, sytuacja rodzinna i materialna, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, anulowanie
Zobacz»

I ACz 750/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 września 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zakresy pktu, klauzula wykonalności, wykonanie w drodze egzekucji, zażalenie, postępowanie klauzulowe, udzielenie odpowiedzi negatywnej, oznaczenie wierzyciela, wskazanie numeru rachunku bankowego, wyrok sądu apelacyjny, prawomocność, prośba o wskazanie, pismo z prośbą, wykonalność orzeczenia sądu, postanowienie sądu drugiej instancji, osoba dłużnika, konsekwencja wniosku, kognicja sądu w postępowaniu, wniosek pełnomocnika powódki, trafność zaskarżonego rozstrzygnięcia, postanowienie sądu okręgowego
Zobacz»

VI Gz 82/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, wniesienie wniosku o przywrócenie, tytuł egzekucyjny, wyrok klauzuli wykonalności, zażalenie, wniosek o uzasadnienie wyroku, termin do wniesienia apelacji, instancji wyroków, konkretny zarzut, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, przywrócenie terminów, wydany wyrok, postanowienie sądów, prawomocny wyrok, skutek zażaleń, zaskarżone postanowienie, posiedzenie niejawne, pierwsza instancja, pozwany, kwiecień
Zobacz»

VIII Gz 351/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, klauzula wykonalności, funkcja przepisu, czynność procesowa zgodnie, dobry obyczaj, równouprawnienie stron, nadużycie prawa, usunięcie braków formalnych zażalenia, centrum, ochrona praw podmiotowych, prawo procesowe, rygor natychmiastowej wykonalności, uzyskanie ochrony, podstawa egzekucji, postanowienie z dni, pozwany, rzetelny proces, efektywność, uprawomocnienie, tytuł egzekucyjny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Górecki,  Jerzy Geisler ,  Mariola Głowacka
Data wytworzenia informacji: