Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 918/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-06-07

POSTANOWIENIE

Dnia 7 czerwca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Piotr Górecki

Sędziowie: SA Jerzy Geisler, SA Mariola Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o zapłatę

na skutek zażalenie wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2013 r.,

sygn. akt XI GC 431/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

J.Geisler P. Górecki M.Głowacka

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 października 2012 r. powód cofnął pozew, a nadto z uwagi na to, iż pozwany dokonał zapłaty po wytoczeniu powództwa wniósł o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wraz z opłatą od pełnomocnictwa według norm przepisanych.

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu umorzył postępowanie (pkt.1). W punkcie 2 postanowienia Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.755 zł tytułem kosztów procesu.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu nadał na punkt 2 prawomocnego postanowienia z dnia 5 listopada 2012 r. klauzulę wykonalności i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 66 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany, zaskarżając w całości w/w orzeczenie. W treści zażalenia podniósł, że porozumieniem z dnia 26 czerwca 2012 r. powód został w całości zaspokojony w swoim roszczeniu, a nadto iż z treści porozumienia wynikało, że strony uzgodniły wysokość kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zażalenie uznać należało za bezzasadne. Zgodnie z art. 782 § 1 k.p.c. klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Podstawowe funkcje postępowania klauzulowego polegają na ustaleniu, czy dany akt spełnia wymagania proceduralne zawarte w przepisach ustawy dla określonego rodzaju tytułu egzekucyjnego oraz stwierdzeniu, czy postanowienia aktu nadają się do wykonania w drodze egzekucji sądowej.

W przedmiotowej sprawie postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 5 listopada 2012 r. stało się prawomocne od dnia 13 listopada 2012 r. i tym samym na podstawie art. 777 § 1 pkt. 1 k.p.c. stanowiło w pkt. 2 tytuł egzekucyjny. Dodać wypada, że Sąd nie może dokonywać oceny istnienia i zasadności roszczenia wierzyciela i obowiązku dłużnika stwierdzonych w tytule egzekucyjnym. Pozwany w zażaleniu nie podniósł żadnych zarzutów przeciwko formalnym podstawom wydania zaskarżonego postanowienia, nie kwestionował także prawomocności postanowienia z dnia 5 listopada 2012 r. o umorzeniu postępowania i zasądzeniu kosztów procesu.

W tym stanie rzeczy biorąc pod uwagę powyższe oddalono zażalenie jak bezzasadne na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

J.Geisler P. Górecki M.Głowacka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Górecki,  Jerzy Geisler ,  Mariola Głowacka
Data wytworzenia informacji: