Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 977/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2015-01-14

III Ca 598/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zajęcie wierzytelności, rozporządzenie wierzytelnością, umowa cesji, dłużnik zajętej wierzytelności, egzekucja, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zajęcie wierzytelności, umowa sprzedaży nieruchomości, rozporządzenie wierzytelnością, umowa cesji, dłużnik zajętej wierzytelności, egzekucja, cała suma, cała wierzytelność, koszt zastępstwa w egzekucji, pominięcie dowodu z zeznań, wierzyciel, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, komornik sądowy przy sądzie, sprawa egzekucyjna, całkowite pominięcie dowodu, wydatek gotówkowy, dokonanie zajęcia, sprzedaż, przedstawiony pogląd, załączony akt
Zobacz»

I C 2243/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, potrącenie, umowa cesji, dłużnik, wierzyciel, pozwany, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, potrącenie, zawiadomienie o przelewie, umowa cesji, powzięcie wiadomości o przelewie, dłużnik, umowa przeniesienia wierzytelności, wierzyciel, pozwany, cesjonariusz, zbywca, sytuacja dłużników, zwrot kwot, dzień zawarcia umowy przeniesienia, przedwstępna umowa sprzedaży, komornik, woli w warszawie, przelana wierzytelność, wiec, przedmiot przelewu
Zobacz»

V AGa 260/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 marca 2020

Data publikacji: 29 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wierzyciel, zajęcie wierzytelności, pozwany, postępowanie egzekucyjne, dłużnik zajętej wierzytelności, egzekucja, cesja, potrącenie, nabywca, komornik sądowy przy sądzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel, zajęcie wierzytelności, bieg terminu przedawnienia, pozwany, postępowanie egzekucyjne, dłużnik zajętej wierzytelności, przerwanie, egzekucja, ugoda, cesja, potrącenie, przerwa biegu, nabywca, zachód, roszczenie, rejonowy lublin, egzekucja prowadzona w oparciu, budynek szpitalny, komornik sądowy przy sądzie, kara umowna
Zobacz»

I C 1997/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

dłużnik, wierzyciel, przelew, komornik sądowy przy sądzie, egzekucja, cesja wierzytelności, umowa cesji, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • śródmieście, cedent, dłużnik, wierzyciel, przelew, komornik sądowy przy sądzie, egzekucja, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa darowizny, umowa cesji, egzekucja z udziałów, wiadomość o przelewie, nieruchomość, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne, zbywca, poprzedni wierzyciel, pokrzywdzenie wierzyciela
Zobacz»

I C 2321/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 grudnia 2014

Data publikacji: 22 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wierzyciel, dłużnik, umowa przelewu, umowa cesji, przelew wierzytelności, wykonalność, pozwany, cesja wierzytelności, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wierzyciel, dłużnik, umowa przelewu, nakaz zapłaty, protokół z dni, świadczenie w miejsce, umowa cesji, wygaśnięcie zobowiązania powoda, przelew wierzytelności, zwolnienie powoda z długu, wykonalność, należność, wrocław w dniach, pozwany, cesja wierzytelności, przesłuchanie powoda, postępowanie egzekucyjne, dłużnik przelanej wierzytelności, przedmiot cesji
Zobacz»

I C 415/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 3 września 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zajęcie wierzytelności, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, przelew wierzytelności, tytuł wykonawczy, dłużnik, cesja wierzytelności, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zajęcie wierzytelności, wierzytelność wynikająca z wyroku, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, przelew wierzytelności, żądanie komornika, tytuł wykonawczy, zapłata do rąk, dłużnik, miastko, powodowa gmina, odsetka w ustawowej wysokości, wykonawcza wykonalność, cesja wierzytelności, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność należna, klauzula wykonalności, należność, poprzedni wierzyciel
Zobacz»

I C 3572/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 2 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa cesji, cesja wierzytelności, dłużnik, przelew wierzytelności, nabywca wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, zbywca, umowa cesji, cesja wierzytelności, cesjonariusz, dłużnik, przelew wierzytelności, bank, przeniesienie wierzytelności, zamknięcie transakcji, zawiadomienie o cesji wierzytelności, nabywca wierzytelności, cena wyjściowa, pozew, zawodowy pełnomocnik powoda, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, umowa bankowa, skutek przelewu, istnienie wierzytelności, nabyta wierzytelność
Zobacz»

I ACa 1543/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

potrącenie, zajęcie wierzytelności, wierzyciel, pozwany, zajęta wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, cesja, dłużnik, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • potrącenie, zajęcie wierzytelności, wierzyciel, nabywanie wierzytelności, umowa przeniesienia wierzytelności, pozwany, ochrona wierzycieli, zajęta wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, cesja, potrącenie wierzytelności, dzień zawarcia umowy przeniesienia, pozwany zarzut potrącenia, udaremnienie egzekucji, nieważność umowy cesji, dokonanie potrącenia, dłużnik, przelew, przedmiot zajęcia, dokonanie zajęcia
Zobacz»

II K 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 28 września 2015

Data publikacji: 24 sierpnia 2022

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, budynek biurowy, naczepa o łącznej wartości, król, wierzyciel, powierzchnia, środki trwałe, artykuły rolne, zapłata ceny, ustanowienie hipoteki zwykłej, sklep wielobranżowy, cena za samochód, bank wierzytelności, zabudowa bliźniacza, budowa, domek letniskowy, łączna wysokość, dokument, następujący wierzyciel, samochód osobowy
Zobacz»

III Ca 133/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 19 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, dłużnik zajętej wierzytelności, umowa przelewu, umowa cesji, komornik sądowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, zawiadomienie dłużników, cedent, dłużnik zajętej wierzytelności, cesjonariusz, umowa sprzedaży nieruchomości, śródmieście w łodzi, umowa przelewu, umowa cesji, komornik sądowy, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, akt sprawy o sygnaturze, zawarta umowa cesji, ochrona dłużnika, konto komornika, skutek przelewu, prezes zarządu spółki, dowód z dokumentów urzędowy, sądowa kwota, pozwany
Zobacz»

I ACa 637/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

poznanie, umowa cesji, klauzula wykonalności, przelew, tytuł wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, cesja wierzytelności, dłużnik, pozwany, egzekucja, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poznanie, cedent, umowa cesji, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, przelew, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie zwrotu, oświadczenie o potrąceniu, cesja wierzytelności, dłużnik, zbywca, pozwany, egzekucja, zawarcie umowy cesji, skarga kasacyjna, oświadczenie powoda o potrąceniu, wzajemna wierzytelność, nabywca, uprawnienie wierzyciela
Zobacz»

I C 2983/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 4 października 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, zgodność z oryginałem kserokopii, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wydruk, umowa cesji wierzytelności, przedmiot świadczenia, oświadczenie zbywcy wierzytelności, cena sprzedaży wierzytelności, kserokopia umowy przelewu, przedmiotowa umowa cesji, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, otrzymanie wpłaty, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabywca, bliżej nieokreślona wierzytelność, otrzymanie ceny
Zobacz»

I ACa 251/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 maja 2013

Data publikacji: 29 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wykonalność, umowa cesji, zbycie wierzytelności, nabywca wierzytelności, przelew wierzytelności, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zabezpieczenia rzeczowe, bank, weksel, wykonalność, zbywca wierzytelności, umowa cesji, kredyt, stosunek do powoda, portfel, zbycie wierzytelności, poręczenie wekslowe, nabywca wierzytelności, przelew wierzytelności, zbycie w drodze, tytuł wykonawczy, wykonalność nakazu zapłaty, wierzytelność wynikająca z nakazu, prawo wekslowe, treść umowy cesji, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I ACa 460/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 listopada 2017

Data publikacji: 5 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa cesji, cesja wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozwany, klauzula wykonalności, nabywca wierzytelności, komornik, egzekucja, przelew wierzytelności, wierzyciel, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozwany, klauzula wykonalności, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, przedmiotowa umowa cesji, zbiór orzecznictwa, wierzyciel powoda, komornik, egzekucja, przelew wierzytelności, pozew, wierzyciel, postępowanie egzekucyjne, bezskuteczność umowy, rozwiązanie umowy, nadanie klauzuli
Zobacz»

I C 1194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa cesji, przelew wierzytelności, pozwany, cesja wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, warunek zapłaty, pozwany, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, cesja wierzytelności, integralna część umowy sprzedaży, zestawienie wierzytelności, prawo podmiotowe wierzyciela, podpisanie przez strony umowy, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, wierzyciel
Zobacz»

I C 1878/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa przelewu, umowa cesji, komornik sądowy przy sądzie, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, śródmieście, należność główna, wiadomość o przelewie, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, koszt zastępstwa w postępowaniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa przelewu, umowa cesji, przelana wierzytelność, komornik sądowy przy sądzie, koszt tłumacza, postępowanie egzekucyjne, pismo pełnomocnika strony, zbywca, kwiecień
Zobacz»

I C 2115/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 26 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa cesji, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, pozwany, pierwotny wierzyciel, kolejna umowa przelewu wierzytelności, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, umowa przelewu wierzytelności, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, wierzyciel, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

I C 2343/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 26 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa cesji, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, pozwany, pierwotny wierzyciel, kolejna umowa przelewu wierzytelności, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, umowa przelewu wierzytelności, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, wierzyciel, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

I ACa 1373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, dłużnik, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, akt notarialny, pozwany, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dłużniczka, wierzytelność powodów, nieruchomość, dłużnik, wymagalność, odsetki ustawowe, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, majątek wspólny, majątek osobisty, akt notarialny, sad, hipoteka, pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, należność, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, prawo użytkowania, cesja
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa cesji, cesja wierzytelności, wierzyciel, przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, wierzyciel, przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna, umowa sprzedaży wierzytelności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ratajczak,  Jerzy Geisler
Data wytworzenia informacji: