Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 725/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Radomiu z 2014-11-13

VIII Ga 170/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 lipca 2013

Data publikacji: 24 września 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, najemca, umowa najmu, lokal użytkowy, wysokość czynszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, medium, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, najemca, wywóz śmieci, należność, umowa najmu, eksploatacja lokali, lokal użytkowy, wywód, remont, faktura vat, wysokość czynszu, wniosek o przyznanie kosztów, rewaloryzacja, czynsz najmu, podstawa prawna powództwa, wypowiedzenie, waloryzacja
Zobacz»

VI ACa 928/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2012

Data publikacji: 26 maja 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

czynsz, umowa najmu, najemca, pozwany, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, bezumowne korzystanie z lokalu, najem lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, umowa najmu, powierzchnia piwnic, najemca, pozwany, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, bezumowne korzystanie z lokalu, przedmiotowy lokal, powierzchnia podstawowa, kawiarnia, obowiązek zwrotu lokalu, przedawnienie, wykorzystywanie lokalu, należność, rozwiązanie umowy najmu, zachowanie okresu wypowiedzenia, najem lokali, płacenie czynszu, nienależyte wykonanie zobowiązania, stosunek najmu
Zobacz»

I C 1458/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pozwany, umowa najmu lokali użytkowych, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, bezumowne korzystanie z lokalu, najemca, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, pozwany, umowa najmu lokali użytkowych, przedmiotowy lokal, kanclerz, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, bezumowne korzystanie z lokalu, najemca, dobra wiara, podziemie budynku, czynsz najmu, obowiązywanie umowy najmu, przejęcie lokali, czynsz, samoistny posiadacz, dostosowanie do potrzeb, śródmieście w krakowie, ustalenie istnienia stosunku najmu, zwrot nakładów, wyżej opisany lokal
Zobacz»

XXV C 1801/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 18 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

lokal użytkowy, umowa najmu, korzystanie z lokali, bezumowne korzystanie, pozwany, czynsz, najemca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • lokal użytkowy, umowa najmu, zwrot lokali, przedmiotowy lokal, powierzchnia antresoli, korzystanie z lokali, bezumowne korzystanie, pozwany, lokal powodów, czynsz, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, chwilą zwrotu, powierzchnia podstawowa, zwrot nakładów, najemca, posiadacz, wierzytelność, potrącenie, opłata za korzystanie, brak zwrotu
Zobacz»

XII Ga 235/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 30 października 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu, umowa najmu, pozwany, odszkodowanie za bezumowne korzystanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, strona powodowa, bezumowne korzystanie z lokalu, magazyn, stan lokali, umowa najmu, pozwany, zdjęcie, kabel, umówiony użytek, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, czynsz najmu, zakończenie remontu, należność czynszowa, instalacja elektryczna, możliwość korzystania z lokalu, toaleta, przedmiot najmu, część handlowa, materiał zdjęciowy
Zobacz»

VII AGa 342/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 7 marca 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa najmu, najemca, bezumowne korzystanie z lokalu, pozwany, czynsz, odszkodowanie, lokal użytkowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • podnajemca, zawarcie umowy podnajmu, umowa najmu, najemca, wydanie przedmiotu najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, posiadanie lokalu, pozwany, ruchomość, czynsz, czynsz najmu, odszkodowanie, lokal użytkowy, zwrot lokali, odpowiedzialność najemcy, warszawa, strona powodowa, bezumowne korzystanie z rzeczy, nota, roszczenie odszkodowawcze
Zobacz»

XV GC 739/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2013

Data publikacji: 1 października 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

czynsz, najemca, bezumowne korzystanie z lokalu, umowa najmu, lokal użytkowy, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, najemca, czynsz najmu, przedmiot najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, opłata eksploatacyjna, strona powodowa, umowa najmu, przedawnienie, lokal użytkowy, obniżenie czynszu, korzystanie z lokali użytkowych, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, roszczenie, termin płatności, nienależyte wykonanie, wada, ustanie stosunku najmu, pozwany, sprzeciw od nakazu zapłaty
Zobacz»

I C 504/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 23 grudnia 2015

Data publikacji: 5 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

najemca, czynsz, pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, zapłata, umowa najmu lokali użytkowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • najemca, czynsz, nota księgowa, kaucja, pozwany, obowiązek zwrotu przedmiotu najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, rozwiązanie umowy najmu, prowadzenie kancelarii adwokackiej, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa najmu z dniem, roszczenie o obniżenie czynszu, zapłata, umowa najmu lokali użytkowych, przedmiotowy lokal, korzystanie z lokali użytkowych, zajmowanie lokali, obowiązek zapłaty kary umownej, czynsz najmu
Zobacz»

II Ca 59/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 10 października 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

czynsz, umowa najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, pozwany, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, najemca, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, najem
 • Ważne frazy
  • czynsz, umowa najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, pozwany, lokal socjalny, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, obowiązek zapłaty czynszu najmu, najemca, opuszczenie lokalu, przedmiotowy lokal, zmiana wysokości opłaty, należność, zapłata, potrzeby mieszkaniowe, lokal powódki, opłata niezależna od właściciela, czynsz najmu i opłaty, zamieszkiwanie, opłata za media, zawiadomienie
Zobacz»

I C 1577/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lutego 2014

Data publikacji: 19 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

bezumowne korzystanie z lokalu, czynsz, umowa najmu, lokal użytkowy, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, najemca, pozwany, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • bezumowne korzystanie z lokalu, czynsz, umowa najmu, czynsz najmu, lokal użytkowy, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, spóźnione twierdzenie i dowód, najemca, dobrowolne spełnienie świadczenia, odsetki należne, pozwany, odsetka, umowny czynsz, podstawa wykazania, okres odsetkowy, ogólne zestawienie, odpis pozwu i nakaz, wykazanie wysokości roszczenia, wykaz zaległości, dziesiąty dzień miesiąca
Zobacz»

II Ca 1698/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 21 lutego 2019

Data publikacji: 17 września 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

czynsz, pozwany, najemca, umowa najmu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, bezumowne korzystanie z lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • adres, czynsz, pozwany, klasztor, najemca, umowa najmu, spóźnione twierdzenie i dowód, ogródek, stosunek najmu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, awaria kanalizacji, kaucja, napój alkoholowy, sprzedaż i podawanie napojów, forma przestrzenna, sieć kanalizacyjna, bezumowne korzystanie z lokalu, zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, miejsce wykonywania działalności gospodarczej, ustawowa odsetka za opóźnienie
Zobacz»

I C 1318/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 21 marca 2013

Data publikacji: 28 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

czynsz, umowa najmu, pozwany, najem lokalu użytkowego, zapłata, najemca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, umowa najmu, pozwany, akt związkowy, zeznanie powoda, żona, wypowiedzenie, remont, pisemna umowa najmu, podatek vat, rachunek i faktura, przedmiotowy lokal, najem lokalu użytkowego, umowa wstępna, zapłata, dochód z najmu, syn, wynajem lokalu użytkowego, najemca, powódź
Zobacz»

IX GC 194/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 1 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

czynsz, najemca, umowa najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, zapłata, pozwany, odsetka, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, najemca, umowa najmu, należność, czynsz za miesiąc, bezumowne korzystanie z lokalu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, stawka opłaty eksploatacyjnej, medium, wodomierz, iloczyn, rozwiązanie umowy, zapłata, zwrot lokali, pozwany, odsetka, wypowiedzenie, przekazanie lokalu, odszkodowanie, zajmowana powierzchnia
Zobacz»

VII ACa 871/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 17 maja 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, czynsz, najemca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, czynsz, najemca, opłata za media, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, zaległość, gospodarowanie odpadami, wypowiedzenie umowy najmu, potrącenie, odsetka od nieterminowych płatności, wierzytelność, kaucja, wartość czynszu najmu, pozwany, opłata za świadczenia dodatkowe, właściciel, przedmiot najmu, faktura vat, zapłata czynszów
Zobacz»

VI GC 365/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 października 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa najmu, czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu, pozwany, najemca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, galeria, czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu, pozwany, najemca, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, należność, rozwiązanie umowy najmu, oświadczenie o potrąceniu, opłata eksploatacyjna, ogólna kwota, powierzchnia lokalu, faktura, część wspólna, obniżenie czynszu, energia elektryczna, opłata marketingowa, witryna sklepowa, robota budowlana
Zobacz»

XV GC 1528/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 maja 2013

Data publikacji: 25 września 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

najemca, czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu, umowa najmu bez wypowiedzenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • najemca, czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu, rozwiązanie umowy najmu, okres wypowiedzenia, należność, siedziba, umowa najmu bez wypowiedzenia, protokół odbioru lokalu, uzasadnienie w aktach sprawy, wydanie lokali, umowa bez zachowania, faktura, wrzesień, czynsz najmu, pozwany, inicjatywa powoda, przekazanie lokalu, zachowanie terminów wypowiedzenia, użytkowanie lokali
Zobacz»

I C 494/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 15 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

czynsz, najemca, odszkodowanie, umowa najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, najem lokali, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, najemca, odszkodowanie, umowa najmu, nakład, czynsz najmu, wartość czynszu, gmina, bezumowne korzystanie z lokalu, najem lokali, zajmowanie lokali, ustanie stosunku najmu, pozwany, zarzut potrącenia, pomniejszenie czynszu, opłata eksploatacyjna, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, zapłata, podstawa do żądania, dowód na potwierdzenie zasadności
Zobacz»

I C 564/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 15 marca 2017

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

najemca, czynsz, umowa najmu lokalu, pozwany, odszkodowanie, korzystanie z lokali
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, najem
 • Ważne frazy
  • gmina miejska, najemca, czynsz, umowa najmu lokalu, pozwany, kara umowna, dziekan okręgowej izby radców, wyliczenie należności, kserokopia rachunków, matka, przedmiot najmu, odszkodowanie, okręgowa izba radców prawnych, korzystanie z lokali, zasady współżycia społecznego, opłacanie czynszu, pozew, miasto, ustanowienie adwokata z urzędu, lokal komunalny
Zobacz»

I C 2457/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 26 listopada 2018

Data publikacji: 19 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

czynsz, najemca, bezumowne korzystanie z lokalu, pozwany, umowa najmu lokali użytkowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • czynsz, najemca, przedmiot najmu, projekt umowy najmu, porozumienie, czynsz najmu, dopływ wody, korzystanie z lokali użytkowych, bezumowne korzystanie z lokalu, pozwany, umowa najmu lokali użytkowych, strona powodowa, nienależyte wykonanie, zawarcie właściwej umowy, wypowiedzenie, termin płatności czynszu, szkoda, oświadczenie o rozwiązanie umowy, zajęcie wierzytelności, przedmiotowy lokal
Zobacz»

I C 2090/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2016

Data publikacji: 17 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

odszkodowanie za bezumowne korzystanie, umowa najmu, najem lokali, pozwany, zapłata, bezumowne korzystanie z lokalu, wysokość czynszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, czynsz
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie za bezumowne korzystanie, umowa najmu, najem lokali, pozwany, ochrona praw lokatorów, zapłata czynszów, zapłata, bezumowne korzystanie z lokalu, wysokość czynszu, przedmiotowy lokal, wybór dłużnika, opłata eksploatacyjna za lokale, potwierdzenie nadania przesyłki, czynsz najmu lokalu, protokół rozprawy, wyrok zaoczny, wysokość czynszu najmu, badanie pisma ręcznego, wezwanie do zapłaty, córka
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zi�bicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Kierończyk
Data wytworzenia informacji: