Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 407/08 - wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie z 2014-03-27

I ACa 493/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 października 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

gospodarstwo, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • gospodarstwo, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, gospodarstwo rolne, decyzja prezydium powiatowej rady, wojewoda, data wydania decyzji, zabiegi agrotechniczne, odszkodowanie, wejście w życie konstytucji, przejęcie gospodarstwa, właściwy zabieg, wydanie z naruszeniem, postępowanie administracyjne, spadkobierca, skarb państwa, własność gospodarstwa, nieodwracalny skutek, właściciel, wadliwa decyzja
Zobacz»

I ACa 1023/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 września 2019

Data publikacji: 27 marca 2020

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dekret, gospodarstwo, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, nieruchomość, skarb państwa, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • dekret, gospodarstwo, wojewoda, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, gromada, powiat województwa, nieruchomość, właściciel nieruchomości ziemskich, orzeczenie nadzorcze, przejęcie na własność państwa, faktyczne władanie, decyzja prezydium powiatowej rady, poprzedniczka prawna, matka, następczyni, skarb państwa, odpowiedzialność odszkodowawcza, własność, zarzut procesowy
Zobacz»

I ACa 746/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, nieruchomość, skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • orzeczenie prezydium powiatowej rady, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, wojewoda, rzeczywista szkoda, ustawowa odsetka za zwłokę, ustalająca wartość nieruchomości, nieruchomość, utracone korzyści, administracja rządowa w województwie, data, odszkodowanie, legitymacja bierna, dzień sporządzenia opinii, skarb państwa, ustalenie ustawowych odsetek, strona pozwana gminy, wniesienie pozwów, dzień zapłaty, wydanie przez prezydium
Zobacz»

I ACa 781/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, własność, samorządowe kolegium odwoławcze, gospodarstwo, nieruchomości ziemskie, nieważność orzeczenia o przejęciu, nowy sącz, przejęcie gospodarstwa, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, orzeczenie prezydium powiatowej rady, utrata własności, właściciel, przejęcie nieruchomości na własność, własność skarbu państwa, akcja, przejęcie na własność państwa, radca prawny, decyzja samorządowa
Zobacz»

V ACa 318/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, nieruchomość, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, powódkę odszkodowania, wojewoda, należna powódka, stwierdzenie nieważności decyzji, pozwana opinia, cena aktualna, wartość przedmiotowa nieruchomości, wyrokowanie, doręczenie, początkowy bieg terminu odsetek, zasadność wywiedzionego środka zaskarżenia, zasądzone świadczenie, oczekiwane świadczenie, świadomość wysokości, ustalenie daty początkowej biegu, przedmiotowa nieruchomość w dacie
Zobacz»

XII C 942/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

nieruchomość, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, dokument nadania ziemi, grunt orny, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, decyzja prezydium powiatowej rady, dokument nadania ziemi, wojewoda, grunt orny, wejście w życie konstytucji, odszkodowanie, księga wieczysta, wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, własność, państwowe banki, stan na listopad, ocena atrakcyjności, cena kupna, ocena lokalizacji, roku prezydium, dokument urzędowy i prywatny, umowa dzierżawna
Zobacz»

I C 383/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 1 lipca 2013

Data publikacji: 12 września 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gospodarstwo, nieruchomość, decyzja o przejęciu, leśny las, las państwowy nadleśnictwa, państwowe gospodarstwo leśne, przejęcie nieruchomości, powiatowa rada narodowa, gospodarstwo rolne, zmiana dekretu, narodowy charakter, nieważność decyzji, charakter strategiczny, szkoda, strategiczny zasób, skarb państwa, zasób naturalny kraju, opuszczenie gospodarstwa, wojewoda, właściciel
Zobacz»

I C 354/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rada narodowa, prezydium, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, decyzja prezydium rady narodowej, dawna nieruchomość, prezydent miasta stołecznego, przyznanie prawa własności czasowej, wadliwa decyzja, wartość rynkowa prawa użytkowania, szkoda, własność, dotychczasowy właściciel przyznania prawa, właściciel przyznania prawa własności, trwałe rozdysponowanie, odszkodowanie, decyzja administracyjna, odmowa przyznania własności czasowej, grunt, dawny właściciel
Zobacz»

V ACa 575/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 stycznia 2020

Data publikacji: 23 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ciężar realny, wymiana gruntów, kwintal, wykonanie aktu nadania, orzeczenie o wykonaniu, gospodarstwo, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, orzeczenie prezydium powiatowej rady, gospodarstwo rolne, wieś, rata, zatwierdzenie projektu wymiany, powierzchnia, stwierdzenie wydania, wynik wymiany, samorządowe kolegium odwoławcze, gromada, areał, nienależne świadczenie
Zobacz»

I ACa 289/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 września 2013

Data publikacji: 7 marca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rada narodowa, prezydium, orzeczenie prezydium rady narodowej, nieruchomość, ministerstwo gospodarki komunalnej, gruz z nieruchomości, przyznanie prawa własności czasowej, przedawnienie, usunięcie gruzów, minister infrastruktury, użytkowanie wieczyste, grunt, dekret, decyzja dekretowa, własność, koszt rozbiórki, ustanowienie prawa, przedmiotowa nieruchomość, orzeczenie administracyjne prezydium rady, administracyjne prezydium rady narodowej
Zobacz»

I C 922/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2014

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, decyzja administracyjna, rada narodowa, prezydium rady, część droga, prezydium, trwały zarząd, dekret, grunt, przyznanie prawa własności czasowej, własność, wniosek dekretowy, poprzednik prawny powodów, droga krajowa, odszkodowanie za nieruchomość, decyzja naczelnika dzielnicy, wydanie z naruszeniem, wojewoda, szkoda, dawna nieruchomość
Zobacz»

I ACa 110/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, poprzedniczka prawna powódki, szkoda, reforma rolna, zwrot nieruchomości, koszt podziału, kodeks cywilny, majątek spod zajęcia, prezydium wojewódzkie, decyzja, rada narodowa, nieruchomość powódki, wojewódzka rada narodowa, prezydium, przejęcie nieruchomości, grunt, ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, powódkę odszkodowania, działka budowlane, skarb państwa
Zobacz»

I C 803/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 1 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, las, własność, orzeczenie starosty, przejęcie na własność państwa, gospodarstwo rolne, akcja, faktyczne władanie, dekret, starosta powiatowy, samorządowe kolegium odwoławcze, szkoda, budynek, przejęte gospodarstwo, powiat województwa białostockiego, łąka, stwierdzenie nieważności, odszkodowanie, właściciel nieruchomości ziemskich, wadliwa decyzja
Zobacz»

I ACa 611/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, numer hipoteczny, dekret, orzeczenie administracyjne, dawny numer, grunt, prawo orzeczenia, dawna nieruchomość, prezydium, odszkodowanie, wartość rynkowa prawa użytkowania, własność, prezydium rady, rada narodowa, ustanowienie prawa własności czasowej, plany zabudowania, następca prawny dawnych właścicieli, cena, przedmiotowa nieruchomość
Zobacz»

I ACa 1685/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 4 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dekret, poprzednik prawny powodów, nieruchomość, decyzja nacjonalizacyjna, własność, właściciel nieruchomości ziemskich, skarb państwa, powołany dekret, własność skarbu państwa, powiat województwa, ocena związku przyczynowego, szkoda, odszkodowanie, data wydania decyzji nadzorczej, przejęcie na własność, biegły geodeta, ramy akcji, wybór sposobu naprawienia szkody, gospodarstwo, nacjonalizacja
Zobacz»

I ACa 102/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2014

Data publikacji: 7 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, wywłaszczenie, prawo własności czasowej, odszkodowanie, dekret, rada narodowa, wojewoda, wydanie decyzji dekretowej, ogólny plan zabudowania, ministerstwo robót publicznych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dalsza kwota, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, własność, odsetka ustawowa od kwot, przeznaczenie nieruchomości, samorządowe kolegium odwoławcze, element stanu prawnego, wysokość zabudowy
Zobacz»

I ACa 694/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 października 2013

Data publikacji: 8 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rada narodowa, prezydium, orzeczenie administracyjne, nieruchomość, decyzja ministra gospodarki komunalnej, orzeczenie prezydium rady narodowej, warszawa, przedawnienie, budownictwo i gospodarka, obowiązujący plan, wniosek o uzupełnienie wyroku, gospodarka morska, minister transportu, prawo orzeczenia, odszkodowanie, wydanie niezgodne z prawem, przedmiotowa nieruchomość, wydanie przez prezydium rady, akt własnościowych nieruchomości, dotychczasowy właściciel
Zobacz»

I C 1067/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2013

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, szkoda, decyzja administracyjna, obniżenie wartości nieruchomości, pogorszenie stanu nieruchomości, własność, gromada, województwo, księga hipoteczna, źródło szkody, własność nieruchomości, pozwany skarb państwa, minister zdrowia i opieki, zdrowie i opieka społeczna, nieważność decyzji, odszkodowanie za szkodę rzeczywistą, wadliwa decyzja nacjonalizacyjna, decyzja ministrów, stwierdzenie nieważności, związek przyczynowy
Zobacz»

II C 624/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lipca 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, szkoda, prawo własności czasowej, nieruchomość, własność, grunt, publiczna gospodarka, cuma, dekret, minister infrastruktury, gospodarka lokalami, przedmiotowy lokal, zniszczenie wojenne, decyzja administracyjna, właściciel, obligatoryjne prawo, zdarzenie, poprzednik prawny powodów prawa, prawo użytkowania wieczyste, budownictwo i gospodarka
Zobacz»

I ACa 295/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2014

Data publikacji: 1 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dekret, samorządowe kolegium odwoławcze, rozbiórka, nieruchomość, wejście w życie dekretu, utracone korzyści, rada narodowa, prezydent, odbudowa budynku, prezydium, własność, ojciec powoda, własność czasowa, obligatoryjne prawo, rozpoznanie wniosku dekretowego, udział w użytkowaniu wieczystym, grunt na obszarach, orzeczenie prezydium rady narodowej, nowe roszczenie, dotychczasowe roszczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Brzezina
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Tchórzewski
Data wytworzenia informacji: