Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pz 11/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-12-12

II Ca 10/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 19 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, cofnięcie, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, pozwany samodzielny publiczny zakład, pozew bez zrzeczenia, damy powodu, przyznanie kosztów procesu, zawodowy pełnomocnik, zapłata, powództwo, rachunek powoda, kraśnik, odsetki ustawowe, uiszczenie należności, wytoczenie powództwa, osobny wniosek, okres od dnia wytoczenia, świadczenie odsetkowe, opóźnienie
Zobacz»

VII Pz 79/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 15 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie, szantaż, zasada słuszności, zwolnienie od lekarza, nakład pracy pełnomocnika, granica wyznaczona przez przepis, odpowiednie rozporządzenie, przyczyna cofnięcia pozwu, przepis odpowiedni, pełnomocnik, związek z roszczeniami, stan obawy, koszt zastępstwa procesowy, stopień zawiłości sprawy, proces, wystąpienie z pozwem, odpowiedzialność za wyniki, zażalenie, celowe dochodzenie, celowa obrona
Zobacz»

III APa 8/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szczególny wypadek, postępowanie powypadkowe, koszt zastępstwa procesowy, odstąpienie od obciążenia powoda, zażalenie, wniosek o przyznanie kosztów, skomplikowany charakter, odstąpienie od obciążenia, zakład urządzeń, wniosek oparty o treść, upatrywanie przyczyny, zamknięcie rozprawy, czyszczenie, sądowi spis, niejednolite stanowisko, wniosek o przyznanie zwrotu, postępowanie zażaleniowe, ustalenie pracodawcy, zgłoszenie sprawy, powodu kosztów
Zobacz»

I ACa 1410/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowa, samodzielny publiczny zakład opieki, zasądzone świadczenie na raty, publiczny zakład opieki zdrowotnej, konstytucja, czynność radców prawnych, wartość przedmiotu zaskarżenia, rozporządzenie w sprawie opłat, częściowy zwrot kosztów zastępstwa, pełnomocnik procesowy powoda, kodeks postępowania cywilnego, opłata za czynności radcy, zasądzona należność, ponoszenie kosztów procesu, pozwany szpital, swobód obywateli, ratowanie ludzkiego życia, aktywność ekonomiczna, narodowy fundusz zdrowia, należność główna
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, postępowanie zażaleniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia, możliwość zarobkowa, kwota
Zobacz»

III AUz 74/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 14 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, uzupełnienie postanowienia, dodatkowy wniosek, wniosek o zwrot kosztów, cofnięcie, koszt zastępstwa procesowy, cofnięcie pozwu, zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa, zażalenie organu rentowego, postępowanie zażaleniowe, wniosek o zasądzenie kosztów, ubezpieczenie społeczne, umorzenie postępowań, umarzające postępowanie, odpowiedź na odwołania, zgłoszenie roszczenia, umorzenie postępowania na posiedzeniu, wniosek pozwanego zakładu ubezpieczeń, sądowi spis, wymaganie dodatkowe
Zobacz»

III AUz 326/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 grudnia 2018

Data publikacji: 11 lutego 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, trafność odwołania, odpowiedzialność za wynik procesu, obciążanie wnioskodawczyni, zasada odpowiedzialności za wynik, zasada słuszności, koszt zastępstwa procesowy, kwota kosztów zastępstwa procesowego, obowiązek ponoszenia kosztów procesu, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, proces, zażalenie organu rentowego, uzasadnione przekonanie, dalsze świadczenie, ubezpieczenie społeczne w związku, wnioskodawczyni kosztów, życiowa strona, sytuacja majątkowa, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, macierzyństwo
Zobacz»

III AUz 333/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie, odwołująca spółka, pełnomocnik płatnika, koszt zastępstwa procesowy, cofnięcie pozwu, postanowienie sądu najwyższe, radca prawny, treść zażalenia, pełnomocnik pozwanego organu rentowego, poznanie, sporządzenie odwołania, czas na sporządzenie, postępowanie zażaleniowe, odstąpienie od zasad ogólnych, wniesione odwołanie, profesjonalny pełnomocnik, pełnomocnik, organ rentowy kosztów, płatnik składki, uzasadnienie postanowienia sądu
Zobacz»

III AUa 534/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy w postępowaniu, zasądzony koszt zastępstwa procesowego, zastosowanie zasady słuszności, postępowanie zażaleniowe, koszt zastępstwa procesowego należny, kredyt mieszkaniowy, koszt za postępowanie, pierwsza i druga instancja, wysoki koszt, złożenie odwołania, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, ubezpieczenie społeczne, dzień złożenia zażalenia, odrębne odwołanie, podwójna opłata, współuczestnik działa w imieniu, punkt, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, sytuacja ekonomiczna
Zobacz»

I C 2131/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2 lutego 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, warszawa, północ, wydział cywilny w składzie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztu procesu, koszty procesu, powództwo, sprawa z powództwa, wydanie, kwota, rozprawa, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

III Pz 2/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 24 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie, koszt zastępstwa prawnego, zwrot kosztów zastępstwa prawnego, cofnięcie pozwu, cofnięcie pełnomocnictwa, zawarty wniosek, odpowiedź na pozwy, doręczenie powódce, wniosek o zasądzenie, odbiór pisma, pozwany, wniosek o przyznanie kosztów, pismo sądowe, pełnomocnik, zwrot kosztów zastępstwa, sądowi spis, przepis kodeksu postępowania cywilnego, koszt postępowania od powódki, zażalenie powódki na orzeczenie, zasądzony koszt zastępstwa prawnego
Zobacz»

III AUa 1717/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 grudnia 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy kosztów, obciążenie organu rentowego, strona przegrywająca kosztów, odstąpienie od obciążenia strony, majątkowa strona, zażalenie, system repartycji, dyskrecjonalna kompetencja sądu, finansowe ryzyko, postępowanie zażaleniowe, orzeczenie o kosztach, zastosowanie przez sąd apelacyjny, przeciwnik, spółka cywilna, wartość przedmiotu, koszt po myśli, podejmowana czynność procesowa, możliwość odstąpienia od obciążania, wniesienie apelacji, koszt
Zobacz»

II Cz 581/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążenia powódki, pozwany, postępowanie zażaleniowe, odstąpienie od obciążenia, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, cofnięcie, odpowiedź na zażalenie, odstąpienie od obciążania powoda, radca prawny, uznanie cofnięcia pozwu, własny zarzut, droga egzekucji, zaspokojenie całego roszczenia, norma procedury cywilnej, czynność dyspozycyjna, druga zasada, bezrobotna matka, kredyt i karta, podział majątku spadkowego
Zobacz»

II Cz 116/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, powództwo obowiązane, odstąpienie od obciążenia, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy, zażalenie powoda, pozwany koszt, radca prawny, towarzystwo, obowiązek zwrotu, system informacji prawnej, podstawa odstąpienia od obciążenia, niejednolitość orzecznictwa, uzasadniona podstawa do odstąpienia, uprzednie zwolnienie, zasadzenie zwrotu kosztów, strona przed wytoczeniem powództwa, odpowiedź na zażalenie, ewentualna zmiana zaskarżonego orzeczenia, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, szczególności sprawy
Zobacz»

I C 3117/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, zarządzenie, następujący skład, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, listopad, kwota, sprawa z powództwa, koszt postępowań, powództwo, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski, rozpoznanie
Zobacz»

III AUz 312/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie, nakład pracy pełnomocnika organu, cofnięcie pozwu, odwołująca spółka, pełnomocnik organu rentowego, płatnik, odwołanie, przypadków cofnięcia, wyznaczenie terminu rozprawy, treść konkretna, konieczność ponoszenia kosztów, postępowanie zażaleniowe, postanowienie sądu najwyższe, charakter powtarzalny, koszt zastępstwa procesowy, opłacona pomoc prawna, skierowanie sprawy na drogę, analizę sporu, zasadność wytoczenia powództwa, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

VII Pz 38/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie, cofnięcie pozwu, wniosek o przyznanie kosztów, pismo o cofnięciu, pozwany, termin dwutygodniowy, przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, obciążanie powoda, umożliwiające dokonanie, sądowy wniosek, koszty procesu, wyznaczenie rozprawy, śródmieście w łodzi, koszt zastępstwa procesowy, powodu kosztów, rzecznik patentowy, zakres opłaty, pełnomocnik strony, rachunek skarbu państwa, sprawa kosztów
Zobacz»

III AUz 250/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, strona organu rentowego, ubezpieczone koszty, sposób wyliczenia emerytury, postępowanie zażaleniowe, przeciwnik, odwołanie, strona przegrywająca kosztów, otrzymaniu wyjaśnień, zastosowana kwota bazowa, temat postanowień, system repartycji, stawka obowiązująca w dacie, finansowe ryzyko, klarowne wyjaśnienie, dyskrecjonalna kompetencja sądu, obciążenie strony, koszt zastępstwa procesowy, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych
Zobacz»

VIII Gz 264/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lipca 2018

Data publikacji: 31 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie, gołosłowne twierdzenie, faktyczne spełnienie, postępowanie zażaleniowe, postępowanie na posiedzeniu, pozwany, koszt postępowania w sytuacji, skutek zaspokojenia, koszt zastępstwa procesowy, dowód spełnienia świadczenia, podstawa do zasądzenia, sprawa w postępowaniu zażaleniowym, przepisana norma, skutek działania powoda, zapłata roszczenia, centrum, oświadczenie o cofnięciu pozwu, odpowiedź na zażalenie strony, data faktyczna, zaspokojenie powodów
Zobacz»

III AUz 329/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie, wyznaczenie terminu rozprawy, odwołująca spółka, cofnięcie odwołania, płatnik, cofnięcie pozwu, nakład pracy pełnomocnika organu, pełnomocnik organu rentowego, przypadków cofnięcia, odpowiedź na odwołania, koszt zastępstwa procesowy, postępowanie zażaleniowe, postanowienie sądu najwyższe, podobny stan faktyczny, spółka kosztów, opłacona pomoc prawna, zaskarżone postanowienie w punktach, analizę sporu, ekonomika pracy, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcelina Machera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Leżańska,  Beata Łapińska ,  Urszula Sipińska-Sęk
Data wytworzenia informacji: