Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII GC 1958/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-10-10

XIII GC 1969/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 października 2016

Data publikacji: 16 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

faktura, odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, nota odsetkowa, pozwany, płatność, opóźnienie, spedycja, sprzeciw, termin zapłaty w transakcjach, wierzytelność o odsetki, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, sporna faktura, nota odsetkowa, pozwany, dłużnik faktury, doręczenie dłużnikowi, termin płatności, mail, płatność, opóźnienie, spedycja, sprzeciw, dowód na datę, świadczenie niepieniężne, termin zapłaty w transakcjach, wierzytelność o odsetki, teza z uzasadnienia wyroku, wierzyciel
Zobacz»

II C 282/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 29 marca 2016

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

nota odsetkowa, faktura, należność, odsetka, pozwany, zapłata, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, faktura, należność, odsetka, dostarczenie faktury, odsetki ustawowe, data dostarczenia, data zapłaty, należność główna, należność odsetkowa, pozwany, należność wynikająca z noty, wyrób farmaceutyczny, skapitalizowanie odsetek, pierwotna wartość przedmiotu sporu, stawka odsetek, wniesienie pozwów, odsetka podatkowa, zapłata, kwota
Zobacz»

VIII Ga 384/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nota odsetkowa, faktura, pozwany, odsetka, płatność, sprzeciw, kwota, należność, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, faktura, pozwany, faktura vat, spółka, odsetka, płatność, prezes, roszczenie, sprzeciw, kwota, należność, rzeczywisty obrót gospodarczy, wyliczenie, termin płatności, opóźnienie, przerwanie biegu przedawnienia, zarząd, brak przedstawienia, ograniczenie żądania pozwu
Zobacz»

XIII GC 1945/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2016

Data publikacji: 17 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, odsetka, roszczenie główne, faktura, opóźnienie, wierzyciel, płatność, termin zapłaty w transakcjach, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, odsetka, roszczenie główne, faktura, opóźnienie, dłużnik, wierzyciel, działanie windykacyjne, przywołana uchwała, płatność, rzeczywisty koszt, regulacja negatywna, realny problem, termin zapłaty w transakcjach, dział windykacji, preambuła dyrektywy, przesłuchanie członka zarządu, odsetka od roszczenia, usta
Zobacz»

I ACa 164/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 marca 2013

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nota odsetkowa, przelew, faktura, kwota, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, polecenie przelewów, przelew, przedmiot pozwu, faktura, cement, kwota, środek na rachunek powoda, następująca wpłata, pozwany, zapłata, umowa handlowa, wpływ środka, możność, nieważność postępowania, choroba, wydarzenie nadzwyczajne, kolejną nieobecność, celowe przedłużanie, uszanowanie woli
Zobacz»

VI GC 799/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 9 października 2018

Data publikacji: 4 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, pozwany, płatność, nota, wierzyciel, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, zasada uczciwości kupieckiej, odbiór faktury, termin zapłaty, pozwany, płatność, towar, dostawa, nota, wierzyciel, przesłuchanie strony, współpraca strony, polska ostatnia, opóźnienie, kilka, odroczony termin płatności, dzień roboczy miesiąca, nieterminowe uregulowanie
Zobacz»

VI Ga 279/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2019

Data publikacji: 31 maja 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

transakcja handlowa, nota odsetkowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, płatność, pozwany, odzyskiwanie należności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • ustawa o terminach, transakcja handlowa, nota odsetkowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, naliczenie opłaty, dowód zapłaty, termin płatności, prawidłowość wyliczenia, płatność, pozwany, wskazanie podstawy prawnej roszczenia, opóźnione płatności, błąd w uzasadnieniu wyroku, odzyskiwanie należności, dostawa towaru, roszczenie odsetkowe, przyjęcie nadużycia prawa, data faktycznej zapłaty, postępowanie apelacyjne zarzutu przedawnienia
Zobacz»

X GC 1638/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, płatność, termin zapłaty w transakcjach, wierzytelność, pierwotny wierzyciel, przelew, opóźnienie, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, faktura, kurs euro, średni kurs, siedziba, transakcja handlowa, płatność, faktura vat, ustawa o terminach, termin zapłaty w transakcjach, termin płatności, wierzytelność, pierwotny wierzyciel, przelew, rachunek bankowy, opóźnienie, płatność w transakcjach handlowa, kwota, cedent, kwota rekompensaty
Zobacz»

X C 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

faktura, nota odsetkowa, kwota, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, nota odsetkowa, potwierdzenie wpłaty, kwota, pozwany, dzień zapłaty, dług, powództwo, zapłata, opłata za wezwanie, wysokość i data, kwota wynikająca z noty, dowód wpłaty na kwotę, faktura i nota odsetkowa, umowa o dostarczanie energii, pozwana energia elektryczna, usługi przesyłowe, przedłożenie faktury, zarzut nieistnienia roszczenia, treść przelewu
Zobacz»

XIII GC 1972/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 20 października 2016

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dniowy termin płatności, faktura, odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, spedycja, nota odsetkowa, pozwany, opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, wierzytelność o odsetki, sprzeciw od nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dniowy termin płatności, faktura, odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, dłużnik faktury, spedycja, nota odsetkowa, pozwany, wystawienie faktury, doręczenie dłużnikowi, wzorzec umowny, umowa spedycji, opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, wierzytelność o odsetki, teza z uzasadnienia wyroku, masowość, sprzeciw od nakazu zapłaty, spełnienie świadczenia niepieniężnego, dzień spełnienia świadczenia
Zobacz»

XIII GC 1948/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 października 2016

Data publikacji: 14 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dniowy termin płatności, odzyskiwanie należności, faktura, spedycja, nota odsetkowa, wierzytelność o odsetki, sprzeciw od nakazu zapłaty, opóźnienie, skapitalizowana odsetka, zryczałtowany koszt, pozwana nota, uzasadnienie pisma
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dniowy termin płatności, odzyskiwanie należności, faktura, wzorzec umowny, spedycja, nota odsetkowa, umowa spedycji, usługa spedycyjna, wierzytelność o odsetki, teza z uzasadnienia wyroku, odpowiedź na sprzeciw, sprzeciw od nakazu zapłaty, strona powodowa, opóźnienie, skapitalizowana odsetka, zryczałtowany koszt, dłuższy termin, pozwana nota, termin zapłaty, uzasadnienie pisma
Zobacz»

I C 780/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, pozwany, wierzyciel, opóźnienie, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, kosztów odzyskania, ustawa o terminach, nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, rekompensata kosztów, pozwany, ryczałt, wierzyciel, faktura vat, odzyskanie należności, kwota rekompensaty, pozwany szpital, opóźnienie, rozłożenie zasądzonego świadczenia, odsetka, zasądzone świadczenie na raty, konstytucja rp
Zobacz»

VIII GC 2050/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 stycznia 2016

Data publikacji: 15 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

nota odsetkowa, opóźnienie, faktura, odsetka, pozwana nota, sprzeciw, zapłata, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, opóźnienie, faktura, odsetka, zaległe odsetki, miał węglowy, rozmowa ugodowa, węgiel, pozwana nota, odroczenie terminów, opóźnione płatności, sprzeciw, zapłata, należność, strony dojść, kwota łączna, odsetka ustawowa za opóźnienie, kwota wynikająca z noty, przeterminowana faktura, opóźnienie z zapłatą należności
Zobacz»

VI GC 946/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, opóźnienie w płatności, odsetka, nota odsetkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, towar, termin zapłaty w transakcjach, uregulowana należność, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie w zapłacie, zapłata należności, żądanie rekompensaty, ustawa o terminach, numer, roszczenie, opóźnienie w płatności, odsetka, termin przedawnienia, nota odsetkowa, podpis na fakturach, element do produkcji
Zobacz»

III C 178/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 lipca 2018

Data publikacji: 15 października 2018

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

nota odsetkowa, transakcja handlowa, faktura, pozwany, opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, transakcja handlowa, faktura, opóźnienie w opłaceniu, pozwany, opóźnienie, zobowiązanie, otrzymanie przez dłużnika, termin zapłaty w transakcjach, data otrzymania faktury, dostawa towaru, potwierdzenie przelewu, data dostarczenia, wykonanie usługi, doręczenie dłużnikowi, dostarczenie towaru, cena, wysokość, przywołana ustawa, sprzedaż
Zobacz»

XI GC 1688/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, równowartość kwot, opóźnienie w płatności, pozwany, płatność faktury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, kurs euro, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, równowartość kwot, opóźnienie w płatności, przypadek zakupu, rekompensata w związku, odbiór towaru, ostatni dzień roboczy, dzień zapłaty, wiadomość elektroniczna, rejestr, pozwany, osoba o nazwiskach, odsetka za opóźnienie, termin płatności faktury, płatność faktury, korespondencja elektroniczna
Zobacz»

I C 643/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 października 2013

Data publikacji: 14 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

nota odsetkowa, faktura, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, faktura, mediacja, strona powodowa, towar, wystawiona nota, pozwany, faktura vat, sposób dostawy, sprzedaż i dostawa, data dostawy, protokół zdawczo-odbiorczy, podstawa zamówienia, produkt leczniczy, określona cena, dzień zapłaty, zapłata, data otrzymania wezwania, wynik rozstrzygnięcia, pozew
Zobacz»

VI GC 63/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

faktura, nota odsetkowa, należność, pozwany, odsetka, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, nota odsetkowa, dokument prywatny, należność, pozwany, odrzucenie pozwu, prawidłowość wyliczenia, pozwana robota budowlana, wezwanie do zapłaty, odsetka, zapłata, faktura vat, przedmiotowa faktura, odsetka od należności, naliczenie ustawowych odsetek, nakaz zapłaty, zakres księgowości, należność główna, stwierdzenie wierzytelności, powództwo o należność
Zobacz»

XV Ca 1404/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 grudnia 2016

Data publikacji: 13 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

nota odsetkowa, faktura, opóźnienie, pozwany, płatność, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, faktura, opóźnienie, świadczenie usług dystrybucji energii, usługa dystrybucji energii elektrycznej, kruk, pozwany, sporna faktura, płatność, dzień opóźnienia, należność, data zapłaty, nowe miasto, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, termin płatności, środek na rachunek, rejonowy poznań, zapłata należności, zasądzenie odsetek
Zobacz»

XI GC 140/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, usługi prawne, ustawa o terminach, dowód na zawarcie, umowa na usługi, pozwany, termin przedawnienia, termin płatności, roszczenie związane z prowadzeniem, faktura na kwotę, sprzedawca, polska ostatnia, wynik całej sprawy, umowa o współpracy, wynagrodzenie za obsługę, dowód poniesienia kosztów, zmiana dokonana z dniem
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jacek Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Rogala
Data wytworzenia informacji: