Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 841/17 - postanowienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2019-03-19

II Ca 534/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 16 października 2014

Data publikacji: 11 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • jednostka uczestnictwa, jednostka uczestnictwa w funduszu, majątek wspólny, uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym, małżonek, matka, lokata bankowa, koncertant, ustanie wspólności, rachunek, wspólna oszczędność, rachunek brokerski, konto, wnioskodawca i uczestniczka, rachunek bankowy uczestniczki, majątek osobisty, wspólność ustawowa, kwota, przedmiot majątkowy, udział wnioskodawcy w majątku
Zobacz»

II Ca 140/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2017

Data publikacji: 27 września 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • jednostka uczestnictwa, subfundusz, jednostka uczestnictwa w funduszu, składnik, skład majątku wspólnego, obligacja, wartość, uczestnik postępowań, chwilę ustania, równowartość, majątek wspólny stron, pralka, ustanie wspólności ustawowej, samochód, wnioskodawczyni, majątek osobisty, podział majątku wspólnego, ustanie wspólności majątkowej, lodówka, składnik majątku
Zobacz»

II Ca 922/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • uczestnik, fundusz inwestycyjny, jednostka uczestnictwa, rok produkcji, skład majątku wspólnego, pojazd, ojciec, zaspokojenie uzasadnionych potrzeb, punkt i podpunkt, wspólność, wyłączna własność, wartość, wnioskodawczyni, podział majątku, składnik, majątek wspólny stron, pieniądz, uzasadniona potrzeba rodziny, środek zgromadzony na funduszu, darowizna
Zobacz»

III Ca 1205/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • subkonto, jednostka uczestnictwa, wnioskodawca i uczestniczka, kwota składki, składnik, łączna wartość, otwarty fundusz emerytalny, nakład, małżeństwo, rachunek, podział majątku wspólnego, dokonanie podziałów, hajduk, akcja, składnik majątku, data ustania wspólności, prawo do lokali, małżonek, wartość majątku wspólnego, dopłata
Zobacz»

III Ca 650/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • małżonek, kapitał obrotowy, prawo najmu, nieruchomość, majątek osobisty, spółka, jednostka uczestnictwa, wartość, wnioskodawca i uczestniczka, wierzytelność, zysk, lokal, podział majątku wspólnego, składnik majątkowy, ustawowa wspólność małżeńska, prawo ustawowe, małżeństwo, dopłata, udział w majątku, nakład
Zobacz»

III Ca 1626/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • premia gwarancyjna, podział majątku wspólnego, lokal, grunt przedmiotowej sprawy, uczestnik, śródmieście w łodzi, odrębna własność, majątek odrębny, błędne zastosowanie w sytuacji, małżonek, wspólność majątkowa małżonków, majątek osobisty, własność wnioskodawczyni, książeczka mieszkaniowa, majątek wspólny byłych małżonków, rata, przedmiotowa sprawa zastosowania, zmiana z dniem, własność, najem
Zobacz»

I Ns 647/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 30 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • uczestnik postępowań, rachunek inwestycyjny, spadkodawczyni, wnioskodawczyni, łyżka, złote konto, srebrne sztućce, kompot, wspólność, lokata, dział spadku, skład majątku wspólnego małżonków, stan środków pieniężnych, postaci kompletów, nagranie na płytę, rachunek oszczędnościowo, zeznanie uczestnika, przedmiot majątkowy, wartość, rachunek bankowy
Zobacz»

III Ca 1230/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 grudnia 2018

Data publikacji: 21 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • uczestnik, byłego współmałżonka, podział majątku wspólnego, skład majątku wspólnego, wnioskodawczyni, małżonek, rachunek, orzeczenie działowe, sposób podziału, środek zgromadzony na rachunku, zasada integralności, wierzytelność, całość wniosku, sprawa o podział majątku, wspólność, zaskarżenie, sprzeczność interesu, otwarty fundusz emerytalny, dopłata, śródmieście w łodzi
Zobacz»

III Ca 1022/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 października 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • małżonek, akcja, dokonanie darowizny, wartość, podział majątku wspólnego, środek pieniężny, jednostka uczestnictwa, składnik majątkowy, jednostka uczestnictwa funduszu, zgoda wnioskodawczyni, dywidenda, syn, twierdzenie uczestnika, lokata, ustanie wspólności ustawowej, sprzedaż ciągnika, chwilę ustania, współwłasność nieruchomości, uczestnik postępowań, potrzeba małżonka
Zobacz»

III Ca 761/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 października 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, składnik majątku wspólnego, małżonek, ogródek działkowy, składnik, majątek wspólny byłych małżonków, dział spadku, prawo do ogródka, wniosek o podział majątku, sprawa o rozwód, kopia pisma, załączona sprawa, prawdy możliwej, majątków nieobjętych, baza prawna, cały majątek, zakwestionowanie przez wnioskodawcę, ostateczne ustalenie stanu, mieszkanie i samochód, całościowy podział majątku wspólnego
Zobacz»

III Ca 548/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 lipca 2015

Data publikacji: 10 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • lokal, małżonek, majątek wspólny byłych małżonków, jednostka uczestnictwa, skład majątku wspólnego, ustanie wspólności, meble ogrodowe, podział majątku wspólnego, składnik majątku, wnioskodawca i uczestniczka, zaspokajanie potrzeb rodziny, pełnomocnik uczestniczki, apelacja uczestniczek, składnik, skarżone postanowienie, wartość, wykup jednostek uczestnictwa, apelujący wnioskodawca, zwrot połowy nakładów, wydatek
Zobacz»

IV Ca 479/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 23 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, postępowanie o podział majątku, wydatek i nakład, kredyt na zakup nieruchomości, dział spadków, majątek osobisty, przepis o dziale spadku, roszczenie, małżonek, odpowiednie stosowanie przepisu, bank spółdzielczy, ustanie wspólności, nakład poczyniony z majątku, część kredytu, postępowanie o zniesienie współwłasności, czas trwania wspólności, postanowienie w sprawach, spłata kredytu na zakup, wspólność ustawowa, dług
Zobacz»

II Ca 470/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 10 czerwca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, postępowanie rozwodowe, składnik, postępowanie o podział majątku, ruchomość, majątek wspólny stron, wnioskodawca i uczestniczka, nakład z majątku wspólnego, majątek wspólny małżonków, podział majątku wspólnego małżonków, ustanie wspólności majątkowej, składnik majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów, trwaniem małżeństwa, majątek osobisty uczestniczki, samochód, moneta, prawomocne postanowienie o podziale, skład majątków, sprawa rozwodowa
Zobacz»

III Ca 515/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • skład majątku wspólnego, podział majątku wspólnego, dług, spółdzielcze własnościowe prawo, uczestnik postępowań, małżonek, skład majątku wspólnego stron, obowiązek spłaty uczestnika, miesiąc od dnia uprawomocnienia, wartość majątku wspólnego, orzeczenie o obowiązku, składnik majątku wspólnego, wartość wchodząca w skład, obowiązek opróżnienia, zaległość, dział spadków, postępowanie działowe, lokal, małoletnie dziecko, koncertant
Zobacz»

I Ns 281/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 20 lutego 2018

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, wnioskodawczyni, umowa o podział majątku, majątek wspólny małżeński, majątek wspólny uczestników, wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, sposób dokonanego podziału, akt notarialny, następujący rachunek bankowy, małżeństwo, rachunek, ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej, dzień ustania wspólności ustawowej, numer, skład majątku wspólnego, dokonany podział majątku, spłata i dopłata, były mąż, składnik, dokonany akt
Zobacz»

I ACz 531/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 24 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, postępowanie o podział majątku, małżonek, skład majątku wspólnego, legitymacja czynna, ustanie wspólności, sprawa o podział majątku, umowa powierniczego nabycia nieruchomości, wspólny sąd, podział majątku wspólnego powoda, orzeczenie o podziale majątku, rygiel, ustalenie legitymacji, rozliczenie wierzytelności, podział cały, zakup i remont, wąsik, ustalenie składu majątku wspólnego, rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej, cały majątek wspólny
Zobacz»

I Ns 281/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, wnioskodawczyni, wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, umowa o podział majątku, sposób dokonanego podziału, akt notarialny, małżeństwo, dokonany podział majątku, majątek wspólny małżeński, rachunek, majątek wspólny uczestników, spłata i dopłata, były mąż, składnik, dokonany akt, środek na rachunek bankowy, środki finansowe, składnik majątku wspólnego, numer, dalsze roszczenie
Zobacz»

VIII Ca 660/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 grudnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, umowa o podział majątku, wnioskodawczyni, majątek wspólny małżeński, składnik majątku wspólnego, akt notarialny, majątek wspólny uczestników, wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, sposób dokonanego podziału, uczestnik postępowań, następujący rachunek bankowy, składnik, podział cały, ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej, dzień ustania wspólności ustawowej, numer, skutek prawny oświadczenia, skład majątku wspólnego, dokonany podział majątku, rachunek
Zobacz»

IV Ca 1627/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • skład majątku wspólnego, podział majątku wspólnego, lokal, składnik majątku wspólnego, składnik, wnioskodawczyni, małżonek, książeczka mieszkaniowa uczestnika, ustalenie składu majątku wspólnego, nakład z majątku osobistego, historia rachunków bankowych, spóźnione twierdzenie i dowód, warszawa, wniosek dowodowy, majątek wspólny byłych małżonków, osobisty uczestnik, uczestnik postępowań, kodeks postępowania cywilnego, sprzedaż publiczna, pełnomocnik uczestników
Zobacz»

I Ca 332/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 15 listopada 2017

Data publikacji: 6 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

podział majątku wspólnego
 • Ważne frazy
  • umowa o podział majątku, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa, notariusz, składnik majątkowy, podział majątku dorobkowego, udział w spółce, nieruchomość, majątek wspólny stron, wspólność, podstęp, małżonek, przelew, rachunek wnioskodawczyni, postanowienie wstępne, kancelaria notarialna, majątek osobisty uczestnika, skład majątku wspólnego, ruchomość, małżeństwo
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Włodarczyk-Pieniążek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartosz Kasielski
Data wytworzenia informacji: