Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 1482/16 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-01-05

I C 609/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 2 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 92%

Wspólna treść

rata, stopa kredytu lombardowego narodowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, narodowy bank polski, umowa o przejęcie długu, konsument, numer, odsetka umowna za zwłokę, umowa o przystąpienie, umowa przystąpienia do długu, kumulatywne przystąpienie do długu, twierdzenie faktyczne, ustawa o kredycie konsumenckim, dłużnik, stopa oprocentowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • rata, stopa kredytu lombardowego narodowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, narodowy bank polski, umowa o przejęcie długu, konsument, numer, rata miesięczna, cesja, limit kredytowy, odsetka umowna za zwłokę, umowa o przystąpienie, umowa przystąpienia do długu, kumulatywne przystąpienie do długu, umowa bankowa, twierdzenie faktyczne, ustawa o kredycie konsumenckim, odroczenie płatności, dłużnik, stopa oprocentowania
Zobacz»

I Ca 350/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 19 listopada 2014

Data publikacji: 6 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa o przejęcie długu, dłużnik, kumulatywne przystąpienie do długu, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • umowa o przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik, dłużnik, kumulatywne przystąpienie do długu, skuteczność umowy, oznaczony symbol, pozwany, pierwsza instancja, wierzytelność, charakter zobowiązania, powodów bierności, zgoda, istnienie zobowiązania, konstatacja, dowolność twierdzenia, siedziba, dokument, dłużnik w przedmiocie, październik, punkt wyjścia
Zobacz»

III Ca 1049/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kumulatywne przystąpienie do długu, dłużnik, umowa przejęcia długu, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • uznanie długu, pozwany, kumulatywne przystąpienie do długu, treść porozumienia, dłużnik, zgoda na przejęcie długu, nielegalny pobór energii, umowa przejęcia długu, skutek prawny złożonego oświadczenia, dotychczasowy dłużnik, ugoda, osoby trzecie, warunek spłaty, zapłata opłaty, zgoda, wierzyciel, zawarte porozumienie, zarzut dotyczące naruszenia prawa, dodatkowy dłużnik, główny przedmiot sporu
Zobacz»

I C 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 9 maja 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

rata, dłużnik, umowa przejęcia długu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • rata, dłużnik, wysokość czterokrotności, dalsze odsetki, na raty, odsetki kapitałowe, strona powodowa, wierzyciel, umowa przejęcia długu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, stopa odsetek maksymalnych, dzień cesji, dotychczasowy dłużnik, stosunek roczny, oprocentowanie nominalne, pożyczka, odsetki ustawowe, wierzytelność, pozwany, odsetka karna
Zobacz»

VI ACa 1644/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lipca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zgoda, dłużnik, przystąpienie do długu, umowa o przejęcie długu, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zgoda na przejęcie długu, zgoda, dłużnik, przystąpienie do długu, pozwany, forma pisemna, pisemna zgoda powoda, konto męża, wyrażenie zgody na przejęcie, zgoda wierzycieli, pełnomocnictwo do rachunku, sporna faktura, skuteczne przejęcie, rachunek firmowy, nieważność, zadłużenie wobec powoda, umowa o przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik, pisemne oświadczenie, oświadczenie
Zobacz»

I C 240/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zgoda dłużnika, umowa o przejęcie długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • powiatowy urząd pracy, karta, ugoda, poręczyciel, zgoda dłużnika, refundacja kosztów utworzenia, umowa poręczenia, umowa o przejęcie długu, brak zgody dłużnika, bieżące wpłaty, referendarz sądowy w sądzie, wyliczenie należności, spółka cywilna, wierzyciel, osoby trzecie, struktura podmiotowa, kapitał, odsetka, warunek spłaty długu, refundacja kosztów wyposażenia
Zobacz»

III Ca 1443/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 października 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zgoda, umowa o przejęcie długu, dłużnik, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zgoda na przejęcie długu, zgoda, umowa o przejęcie długu, zmiana dłużnika, chwilą wyrażenia, wyrażenie zgody na przejęcie, dłużnik, dług w przyszłości, umowa dzierżawy z dniem, zgoda wierzyciela na przejęcie, zgoda powoda, postaci zwolnień, zmiana strony, oświadczenie wierzyciela, brak legitymacji procesowej biernej, nieważność bezwzględna, wniosek o zawezwanie, ocena wypłacalności dłużnika, ocena sądu odwoławczego, oświadczenie
Zobacz»

I ACa 665/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 12 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

dłużnik, kredyt, zgoda, umowa o przejęcie długu, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • nabywca przedsiębiorstwa, zbywca, zgoda wierzycieli, dłużnik, pozwany, osoba trzecia za zgodą, kredyt, odpowiedzialność nabywcy, zgoda, umowa o przejęcie długu, umowa przedwstępna, bank, przeniesienie przedsiębiorstwa, zgoda na przejęcie długu, obowiązek świadczenia, portal, umowa zbycia przedsiębiorstwa, dług przez nabywcę, umowa o przeniesienie, prowadzenie przedsiębiorstwa
Zobacz»

I ACa 1377/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa o przejęcie długu, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • umowa o przejęcie długu, dłużnik, osoby trzecie, ewentualny dług, umowa sprzedaży udziału, spółka, odstąpienie od umowy sprzedaży, kontrakt, zgoda wierzycieli, zbywca, gwarant, obowiązek świadczenia, konwersja, spełnienie świadczenia, zgoda na przejęcie długu, poręczenie, zobowiązanie kredytowe, żądanie wierzyciela, powstanie odpowiedzialności osoby, wykonanie przez pozwanego zobowiązania
Zobacz»

I ACa 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 24 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa o przejęcie długu, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • umowa o przejęcie długu, cesja wierzytelności, dłużnik, spółka, kwalifikacja prawna umowy, wierzyciel, kompensata wzajemnych wierzytelności, pozwany, płaszczyzna, syndyk masy upadłości, brzmienie umowy, umowa cesji, porozumienie i umowa, zarzut i wniosek dowodowy, kompensata wzajemnych należności, przysporzenie w majątku, umowa przelewu wierzytelności, świadek, obowiązek zwrotu korzyści, majątek osoby trzeciej
Zobacz»

V ACa 144/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 września 2020

Data publikacji: 4 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa przejęcia długu, zgoda dłużnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • umowa przejęcia długu, dłużnik osobisty, grodzisk mazowiecki, zawarcie umowy przejęcia długu, zgoda dłużnika, zabezpieczona wierzytelność, wierzyciel hipoteczny, nieruchomość, umowa leasingu, obciążona hipoteka, czynności prawne, pełnomocnictwo, osoby trzecie, dłużnik rzeczowy, warszawa, suma hipoteki, odpowiedzialność rzeczowa, zmiana ustawy o księgach, waluta spłaty, odpowiedzialność dłużnika
Zobacz»

VI ACa 516/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przejęcie długu, dłużnik, umowa przystąpienia do długu, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, zarządzanie kapitałem, dłużnik, umowa przystąpienia do długu, umowa o zarządzanie, przedmiotowe oświadczenie, oświadczenie, zgoda wierzycieli, nowy dłużnik, brak pisemnej zgody, pierwotny dłużnik, oświadczenie woli, rygor nieważności, zwroty inwestycyjne, powierzony kapitał, dotychczasowy dłużnik, kolejny dłużnik, dodatkowy dłużnik, konstrukcja przystąpienia do długu, forma szczególna
Zobacz»

I C 560/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 15 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kredyt, umowa o przejęcie długu, zgoda dłużnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • kredyt, zbycie przedsiębiorstwa, przeniesienie przedsiębiorstwa, umowa o przejęcie długu, portal, umowa o przeniesienie, zgoda wierzycieli, umowa kredytów, osoba trzecia za zgodą, zobowiązanie do spłaty, nabywca przedsiębiorstwa, pozwany, zaspokojenie wierzyciela, umowa przedwstępna, skuteczność umowy, zgoda dłużnika, lipka, wysokość ustawowa, odsetka od kwot, przeniesienie przez dłużnika
Zobacz»

X Ga 328/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa o przejęcie długu, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • postępowanie uproszczone, skuteczne przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, guz, interpretacja zgodna, dłużnik, przejęcie działalności, działalność dotychczasowa, zawarcie umowy przejęcia długu, apelacja wniesiona od wyroku, zobowiązanie i wierzytelność, umowa między dłużnikiem, zgoda wierzyciela na przejęcie, oświadczenie o zgodzie, dług wobec powódki, zamiar strony, wyrok wydany w postępowaniu, dowód zawarcia umowy, dotychczasowy dłużnik, skład jednoosobowy
Zobacz»

I ACa 568/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kredyt, dłużnik, zgoda, umowa o przejęcie długu, czterokrotność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • kredyt, umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego, pozwany, dłużnik, spełnienie świadczenia, zgoda, osoby trzecie, wyciąg z ksiąg bankowych, zgoda wierzyciela na przejęcie, odmowa wyrażenia zgody, umowa o przejęcie długu, udział przeciwników, konwersja, obowiązek zapobieżenia, roszczenie przez wierzyciela, ugoda przed sądem rejonowym, czterokrotność, umowa między dłużnikiem, wierzytelność, czterokrotność stopy lombardowej
Zobacz»

XII C 1101/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dłużnik, umowa o przejęcie długu, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przedmiotowa nieruchomość, umowa o podział majątku, umowa przejęcia zobowiązania, pozwany, umowa sprzedaży, rejonowy poznań, dłużnik, zeznanie powódki, podział majątku wspólnego, umowa o przejęcie długu, kaucja, były mąż, zgoda, nakład, zgoda wierzycieli, mąż powódki, moment zakupu nieruchomości, nienależyte wykonanie umowy, zeznanie informacyjne, osoba trzecia za zgodą
Zobacz»

VIII Ga 231/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 maja 2014

Data publikacji: 26 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa o przejęcie długu, umowa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • umowa o przejęcie długu, umowa sprzedaży, pozwany, kontrakt, wstąpienie w prawa wierzyciela, zapłata ceny, sprawa gospodarcza, towar, subrogacja ustawowa, pozew, umowa z dniem, ustalenie z pominięciem, wierzytelność z umowy, zmiana podstawy faktycznej powództwa, rygor utraty, wierzyciel umowy, dzień od dnia podpisania, dr hab., uwzględnienie powództwa, zapis pktu
Zobacz»

I C 377/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 lipca 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa przejęcia długu, dłużnik, umowa z dniem, oświadczenie, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • umowa przejęcia długu, umowa pożyczki, hipoteka, pozwany, nieruchomość, dłużnik, umowa z dniem, wykonalność, spółka, część długu, zgoda na przejęcie długu, tłumacz, zabezpieczenia rzeczowe, treść księgi wieczystej, zawarcie umowy przejęcia długu, oświadczenie, uzgodnienie treści, zgoda, kapitał, tytuł wykonawczy
Zobacz»

I C 448/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2013

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zgoda, umowa o przejęcie długu, dłużnik, umowa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • obowiązek dzierżawcy, siłownia wiatrowa, przeniesienie praw i przejęcia, zgoda, czynsz dzierżawny, umowa dzierżawy działki, umowa o przejęcie długu, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zawarcie umowy przejęcia długu, blankietowe zgody, zwolnienie dotychczasowego dłużnika, przejęcie praw i obowiązków, zgoda powoda, rozpoczęcie prac budowlanych, prawo wynikające z umowy, umowa przeniesienia prawa, zgoda na przejęcie, umowa z dniem
Zobacz»

VIII GC 452/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 27 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa o przejęcie długu, dłużnik, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • wystawienie noty, umowa o przejęcie długu, faktura korygująca, pozwana spółka, brak legitymacji biernej, dłużnik, sprzedaż środków ochrony roślin, przedstawiciel powódki, należność z faktury, legitymacja procesowa, zgoda, umowa sprzedaży, brak legitymacji materialnej, zarzut braku legitymacji, zmiana dłużnika, postaci zwolnień, wierzyciel, rok współpracy, składanie zamówienia, legitymacja czynna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: