Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 36/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-08-12

III Ca 1753/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 9 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 92%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, wybudowanie budynku, pozwolenie na użytkowanie budynku, lokal mieszkalny, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, odrębna własność, zakończenie budowy budynku, umowa strony, nadzór budowlany, umowa właściwa, zwłoka, opieszałe działanie, pozwany, wydanie pozwolenia na użytkowanie, zastrzeżenie kary umownej, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, wybudowanie budynku, pozwolenie na użytkowanie budynku, lokal mieszkalny, termin wybudowania budynku, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, odrębna własność, zakończenie budowy budynku, umowa strony, nadzór budowlany, umowa właściwa, zwłoka, opieszałe działanie, pozwany, proces budowy, wydanie pozwolenia na użytkowanie, zastrzeżenie kary umownej, termin
Zobacz»

XXIV C 1111/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

kara umowna, lokal, termin zakończenia budowy, zakończenie budowy budynku, opóźnienie, pozwany, rata, wykonanie zobowiązania, umowa przedwstępna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, lokal, budynek i lokal, termin zakończenia budowy, zakończenie budowy budynku, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia budowy budynku, ogrzewanie podłogowe, zapłata kary umowna, rata, wykonanie zobowiązania, deweloper, umowa przedwstępna, porozumienie, wysokość kary umowna, praca dodatkowa, stan surowy, cena, odstąpienie od umowy
Zobacz»

I ACa 764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal mieszkalny, odrębna własność, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, termin odbioru lokali, miarkowanie kary umownej, stawka kary umownej, deweloper, lokal mieszkalny, umowa ustanowienia odrębna własności, odrębna własność, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, własność lokali, ustanowienie odrębnych własności lokali, odrębna własność lokali mieszkalnych, przeniesienie, postanowienie kontraktowe, zapłata kary umowna, nabywca, cena brutto, wysokość kary umowna
Zobacz»

V Ca 3801/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, termin zakończenia budowy, opóźnienie, wybudowanie lokali, umowa przedwstępna, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, termin zakończenia budowy, budowa lokali, opóźnienie terminów, brak zawarcia umowy, opóźnienie, odszkodowanie, przedmiotowy lokal, wybudowanie lokali, umowa kredytu hipotecznego, umowa przedwstępna, wysokość zastrzeżonej kary, podwyższony koszt, żądanie przez powódkę, umowa kary, dzień zapłaty, lokal mieszkalny, aneks umowy, brak ustanowienia, odsetka
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, umowa przedwstępna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa przedwstępna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary
Zobacz»

I C 848/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, cena lokalu, pozwany, własność lokali, odrębna własność, opóźnienie, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, ogrzewanie podłogowe, ugoda, cena lokalu, pozwany, umowy rezerwacyjne, własność lokali, odrębna własność, opóźnienie, deweloper, lokal mieszkalny, zawarcie, zmiana ogrzewania, ustanowienie odrębnych własności lokali, wpłacona kwota, umowa ustanowienia odrębna własności, instalacja, miarkowanie kary umownej, proporcjonalny udział
Zobacz»

VIII C 1292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie, konstrukcja kary umownej, naliczenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 1435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 maja 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, umowa przedwstępna, opóźnienie, pozwany, lokal, zakończenie budowy, dłużnik, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, postępowanie grupowe, wykonanie przyłącza, umowa przedwstępna, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, zapis, lokal, zakończenie budowy, roszczenie o zawarcie umowy, dłużnik, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, członka grupy, zakład energetyczny, odsetka, małżonek, miarkowanie kary umownej, odpowiedzialność
Zobacz»

VIII C 333/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 lutego 2020

Data publikacji: 24 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, opóźnienie, lokal mieszkalny, pozwolenie na użytkowanie, pozwany, dłużnik, własność lokali, termin zakończenia budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, elektroniczny protokół rozprawy, umowy deweloperskie, deweloper, opóźnienie, pomieszczenie gospodarcze, lokal mieszkalny, lokal mieszkalny wraz, nabywca, pozwolenie na użytkowanie, dowód z przesłuchania powodów, pozwany, wierzyciel, podpisanie umowy, wada, posadzka, przesunięcie terminów, dłużnik, własność lokali, termin zakończenia budowy
Zobacz»

V ACa 355/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 2 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, umowa przedwstępna, pozwany, odrębna własność, wykonanie zobowiązania, zwłoka, nienależyte wykonanie, lokal
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa przedwstępna, pozwany, zapłata kary umowna, odrębna własność, wpis hipoteki przymusowej, wykonanie zobowiązania, sprzeciw od nakazu zapłaty, zwłoka, nienależyte wykonanie, lokal, wniosek o wpis hipoteki, przymus ekonomiczny, wykonanie umowy przedwstępnej, odpowiedź na sprzeciw, dzień zwłoki, ustanowienie odrębnych własności lokali, odsetka maksymalna, brak uzasadnionych podstaw, łączna cena
Zobacz»

VI C 3279/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2019

Data publikacji: 10 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, pozwolenie, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, dłużnik, cena lokalu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, stołeczny konserwator zabytków, pozwolenie, wydanie pozwolenia, nienależyte wykonanie zobowiązania, działalność komisji, staranność, siła wyższa, zawarcie umowy przeniesienia, opóźnienie, dłużnik, nabywca, reprywatyzacja, pozwolenie na pracę, cena lokalu, zapłata kary, deweloper, praca w budynkach, pozwany
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, zwłoka, zastrzeżenie kary umownej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna
Zobacz»

III Ca 684/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lutego 2021

Data publikacji: 17 lutego 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, opóźnienie, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, miarkowanie kary umownej, termin zawarcia umowy sprzedaży, lokal, zawarcie umowy sprzedaży lokalu, zmiana terminu zawarcia umowy, opóźnienie, cena sprzedaży, dłużnik, podpisanie umowy, dokupienie, pozwana spółka, nienależyte wykonanie zobowiązania, interes wierzyciela, pozwany, surogat odszkodowania, odbiór lokalu, rażące zawyżenie, termin
Zobacz»

I ACa 1608/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, odrębna własność, własność lokali, opóźnienie, lokal mieszkalny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, wysokość kary umowna, odrębna własność, termin odbioru lokali, dzień opóźnienia, umowa ustanowienia odrębna własności, ustanowienie odrębnych własności lokali, nowy wzorzec umowy, własność lokali, opóźnienie, odrębna własność lokali mieszkalnych, miarkowanie kary umownej, cena, lokal mieszkalny, pozwany, deweloper, wskaźnik kary, przeniesienie, społeczne zachowanie
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran
Zobacz»

IX Ca 517/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2020

Data publikacji: 13 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

lokal, kara umowna, umowy deweloperskie, pozwolenie na użytkowanie budynku, własność, pozwany, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • lokal, kara umowna, spółdzielnia, deweloper, umowy deweloperskie, pozwolenie na użytkowanie budynku, nabywca, przenosząca własność, własność, wykonanie przyłącza, dokonanie odbioru lokalu, decyzja o pozwoleniu, pozwany, opóźnienie, przeniesienie własności, protokół, miarkowanie kary, odbiór mieszkań, termin zastrzeżony w umowie, termin odbioru lokali
Zobacz»

XV C 20/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, lokal, pozwany, umowa przedwstępna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, lokal, pozwany, zapłata kary umowna, umowa przedwstępna, przebudowa strychu, nienależyte wykonanie zobowiązania, odsetka ustawowa za opóźnienie, wezwanie przedsądowe, sprzedaż lokali, umowa przyrzeczona sprzedaży, wspólnota mieszkaniowa, umowa strony, naliczanie kary umownej, przypadku zwłoki, forma aktu notarialnego, umowa przedwstępna sprzedaży, ustawa o terminach, środek dowodowy na poparcie, cena
Zobacz»

VI C 2509/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 5 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, własność lokali, umowa przedwstępna, pozwany, nienależyte wykonanie, zwłoka, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, niewykonane prace, własność lokali, umowa przedwstępna, zapłata kary umowna, termin wydania lokalu, przeniesienie prawa własności lokalu, umowa przyrzeczenia sprzedaży, pozwany, nienależyte wykonanie, odbiór lokalu, zwłoka, warunki atmosferyczne, oddanie lokali, zgodny zamiar stron, termin, wysokość odsetek ustawowych, kryterium interpretacyjne, terminowa realizacja inwestycji, opóźnienie w oddaniu
Zobacz»

V AGa 92/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, lokal, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, lokal, czynsz, miarkowanie kary umownej, wysokość ostatnia, pozwany, umowa, jednolity tekst umowy, opłata eksploatacyjna, umowa najmu, uzupełnienie wyroku, dysponowanie lokalem, kawiarnia, najemca, rekompensata za utratę, możliwość dysponowania, miasto, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, dwukrotność
Zobacz»

V ACa 936/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, lokal, zastrzeżenie kary umownej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony, kolejny najemca, pozwany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: