Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3912/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-01-17

I C 524/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, pierwotny wierzyciel, cedent, cesja wierzytelności, zawiadomienie o cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, pierwotny wierzyciel, cedent, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, cesja wierzytelności, siedziba, pakiet wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesjonariusz, numery abonenckie, wyrok zaoczny, zawiadomienie o cesji, nabywca, kolejny wierzyciel, strona powodowa, uzasadniona wątpliwość
Zobacz»

I C 1472/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, następca prawny pierwotnego wierzyciela, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, siedziba, następca prawny pierwotnego wierzyciela, umowa przelewu wierzytelności, nabycie przez poprzednika, bezpośredni następca, wyrok zaoczny zgodnie, badaniu roszczenia, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, wierzytelność na nabywcę, strona faktyczna, poprzednik powoda, pozwana umowa kredytu, koszt odsetek, stornia, roszczenie o zaległe odsetki, umowa zobowiązująca do przeniesienia, wierzytelność na osobę trzecią, kwota wierzytelności, nieusprawiedliwione niestawiennictwo
Zobacz»

I C 269/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 lipca 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa pożyczki, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, forma cyfrowa, fakt nabycia wierzytelności, umowa pożyczki, podstawa umowy przelewu wierzytelności, forma papierowa, rok umowy, wyciąg z elektronicznego załącznika, bank, wyrok zaoczny, umowa pożyczki z dniem, załącznik do umowy przelewu, termin rozprawy, cesja wierzytelności, pozew, przedmiot przelewu, wierzytelność wynikająca z umowy
Zobacz»

I C 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 30 lipca 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg, cesja, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, siedziba, przedmiot umowy przelewu, ramowe umowy, spółka, wyciąg, wyciąg z załącznika, cesja, rejonowy lublin, pozwany, umowa cesji, zachód, dokument dołączony do pozwu, odsetka maksymalna, umowa pożyczki, przedmiotowa umowa przelewu, oprocentowaniu odsetek, konkretnie oznaczona wierzytelność, wypowiedzenie
Zobacz»

I C 218/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, umowa przelewu wierzytelności, cedent, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, cesja, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, cesjonariusz, siedziba, cedent, powódź, załącznik, fakt prawotwórczy, przedmiot dowodów, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, strona powodowa, pierwotny wierzyciel, ciężar dowodu, widzenie roli, regulamin i tabela, regulamin udzielania pożyczek
Zobacz»

I C 695/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Data orzeczenia: 11 lutego 2016

Data publikacji: 8 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, pierwotny wierzyciel, rejonowy lublin, zawieranie umowy przelewu, skuteczne nabycie wierzytelności, wysokość i data, przepis o przelewie wierzytelności, umowa zbycia wierzytelności, data wymagalności, zachód, fakt zawarcia umowy przelewu, niebędący przedsiębiorca, termin przedawnienia roszczenia banku, siedziba, dostarczanie materiału, roszczenie z przepisu, podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia, obowiązek wykazania
Zobacz»

I C 18/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 7 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa bankowa, umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyrok zaoczny, wyciąg z księgi rachunkowej, twierdzenie powodów, pozwany, ramowy charakter, właściwość zobowiązania, bliżej nieokreślona umowa, zawiadomienie o nabyciu, weryfikacja twierdzeń pozwu, treść umowy sprzedaży wierzytelności, skuteczność umowy cesji, istnienie węzła, uzasadniona wątpliwość
Zobacz»

I C 12/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 3 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, lista wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, konkretna wierzytelność, wydruk, umowa przelewu wierzytelności, dowód przemawiający za zasadnością, księga rachunkowa funduszu, umowa sprzedaży wierzytelności, sporządzony wyciąg, formę tabeli, umowa pożyczki, zasadność żądania strony powodowej, identyfikator, podstawa umowy przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu, lista wierzytelności, załącznik, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwany
Zobacz»

XI C 2252/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, cedent, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dotychczasowy wierzyciel, strona powodowa, cesjonariusz, przelew wierzytelności, cedent, żądanie spełnienia świadczenia, umowa przelewu, umowa konsolidacyjna, prawo związane z wierzytelnością, nobel, skutek przelewu wierzytelności, numer, podstawowy wynik, wierzytelność na nowego wierzyciela, sprawa zgodna, konkretna sprawa sądowa, nabywca, wierzytelność cedenta, posiadaniu stanów
Zobacz»

I C 341/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 2 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa pożyczki, konkretna wierzytelność, wydruk, strona powodowa, wyciąg z księgi rachunkowej, tabela, księga rachunkowa funduszu, umowa pożyczki z dniem, oferta pożyczki, pozwany, dowód przemawiający za zasadnością, kolejna umowa pożyczki, pożyczkodawca, odrębna umowa, konto, załącznik, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 354/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wydruk, księga rachunkowa funduszu, umowa pożyczki, dowód przemawiający za zasadnością, identyfikacyjnych klientów, załącznik, przedmiot przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, uwzględnienie rozważań, strona umowy przelewu wierzytelności, ogół charakteru, wysokość żądania strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku, żądanie w ocenie
Zobacz»

I C 355/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wydruk, księga rachunkowa funduszu, umowa pożyczki, dowód przemawiający za zasadnością, identyfikacyjnych klientów, załącznik, przedmiot przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, uwzględnienie rozważań, ogół charakteru, wysokość żądania strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku, żądanie w ocenie, źródło istnienia
Zobacz»

I C 356/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wydruk, księga rachunkowa funduszu, umowa pożyczki, dowód przemawiający za zasadnością, identyfikacyjnych klientów, załącznik, przedmiot przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, uwzględnienie rozważań, ogół charakteru, wysokość żądania strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku, żądanie w ocenie, źródło istnienia
Zobacz»

I C 3671/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 2 marca 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

cedent, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, twierdzenie o faktach, cesja, legitymacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, łaska, wierzytelność z umowy pożyczki, data zawarcia aneksu, data zawarcia umowy pożyczki, przelew wierzytelności przyszłych, określenie stosunku, porada, konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przejście wierzytelności, legitymacja procesowa, przedmiot przelewu, twierdzenie o faktach, cesja, legitymacja, ostateczny wykaz, stanowisko prawa
Zobacz»

I C 292/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 27 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

cedent, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, cedent, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, podstawowy wynik, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, wynik przelewu wierzytelności, identyfikator, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach, nabyta wierzytelność
Zobacz»

I C 158/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 8 września 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

cedent, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, cedent, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, podstawowy wynik, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, wynik przelewu wierzytelności, identyfikator, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach, nabyta wierzytelność
Zobacz»

I C 608/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

cedent, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, cedent, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, podstawowy wynik, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, wynik przelewu wierzytelności, identyfikator, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach, nabyta wierzytelność
Zobacz»

I1 C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zestawienie wierzytelności, wierzytelność hipoteczna, poprzednik prawny powodów, siedziba, minimalna rata, istnienie przedmiotowego roszczenia, portfel wierzytelności, numer, umowa przelewu, wierzytelność wchodząca w skład, przelew wierzytelności, wyciąg z załącznika, czterokrotność stopy procentowej kredytu, umowa wierzytelności, termin zapłaty kwot, dzień wniesienia pozwu, pozew do dnia zapłaty, polska w stosunkach, odsetki umowne
Zobacz»

I C 91/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 27 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wydruk, księga rachunkowa funduszu, dowód przemawiający za zasadnością, umowa pożyczki, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, uwzględnienie rozważań, pozwany, wysokość żądania strony powodowej, żądanie w ocenie, identyfikacyjnych klientów, źródło istnienia, przedmiot umowy przelewu, sporządzony wyciąg, zbywana wierzytelność, ważna umowa pożyczki
Zobacz»

I C 89/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 27 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wydruk, księga rachunkowa funduszu, dowód przemawiający za zasadnością, umowa pożyczki, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, uwzględnienie rozważań, pozwany, wysokość żądania strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku, żądanie w ocenie, identyfikacyjnych klientów, źródło istnienia, przedmiot umowy przelewu, sporządzony wyciąg, zbywana wierzytelność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Tomalak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Włodarek
Data wytworzenia informacji: