Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2148/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2019-11-29

I C 3835/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 29 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

przerwanie biegu terminu przedawnienia, wierzyciel, roszczenie główne, uznanie roszczenia przez osobę, zachowanie dłużników, twierdzenie o faktach, roszczenie o odsetki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wpłaty pieniężne, poprzednik prawny powodów, przerwanie biegu terminu przedawnienia, wierzyciel, wierzytelność, propozycja porozumienia, należność uboczna, apel, kontrakt, roszczenie główne, uznanie roszczenia przez osobę, zachowanie dłużników, twierdzenie o faktach, równowaga kontraktowa, rażące naruszenie interesów konsumentów, przelew, legitymacja czynna powodów, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki z dniem, roszczenie o odsetki
Zobacz»

I C 918/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 5 września 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

przerwanie biegu terminu przedawnienia, wierzyciel, ugoda, upominawczy sąd, zapłata w postępowaniu upominawczym, roszczenie główne, uznanie roszczenia przez osobę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, poprzednik prawny powodów, należność uboczna, przerwanie biegu terminu przedawnienia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wierzyciel, przerwa biegu przedawnienia, nabywca wierzytelności, ugoda, upominawczy sąd, cesjonariusz, cesja, apel, zapłata w postępowaniu upominawczym, kredyt konsolidacyjny, roszczenie główne, uznanie roszczenia przez osobę, kapitał, sytuacja prawna
Zobacz»

III Ca 215/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 15 lipca 2020

Data publikacji: 17 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

uznanie roszczenia, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, dłużnik, przerwanie biegu, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • uznanie roszczenia, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, dłużnik, uznanie niewłaściwe, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu, przerwanie biegu przedawnienia, wyraźne oświadczenie, oczywista niedokładność pisarska, strona powodowa, wierzyciel, pozwany, sens instytucji uznania, istnienie długów, wierzyciel o wykonaniu zobowiązania, nowy sącz, upływ przedawnienia roszczenia, wpłata na poczet zadłużenia, naruszenie prawa
Zobacz»

I C 277/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

roszczenie, dłużnik, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, klauzula wykonalności, akt notarialny, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa pożyczki, tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, uznanie za stroną, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie, śródmieście, wierzyciel, niemożliwość świadczenia, pozwany, przedawnienie roszczeń, działalność, wniosek o uznanie, uznanie właściwe, zgoda na przyłączenie
Zobacz»

VIII Ga 75/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 maja 2020

Data publikacji: 10 września 2020

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, przerwanie biegu, termin przedawnienia, roszczenie główne, roszczenie o odsetki, roszczenie o świadczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, przerwanie biegu, przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, oświadczenie ubezpieczyciela, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka, roszczenie główne, odmowa świadczenia, roszczenie uboczne, zgłoszenie zdarzenia, roszczenie o odsetki, ostatni dzień roku kalendarzowego, odmawiająca wypłata odszkodowania, sporządzenie decyzji, postępowanie likwidacyjne, przedawnienie roszczeń, roszczenie o świadczenie, pozwany, dzień decyzji
Zobacz»

XI GC 1336/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 stycznia 2020

Data publikacji: 16 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

pozwany, bieg przedawnienia, przerwanie biegu, dłużnik, zobowiązanie, uznanie roszczenia przez osobę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przyłącze elektryczne, częściowa wpłata, pozwany, bieg przedawnienia, protokół techniczny, uznanie niewłaściwe, dzieło, dług, końcowy odbiór robót, przerwanie biegu, faktura, zainicjowanie postępowania sądowego, wydruk, dłużnik, zobowiązanie, termin płatności, przerwanie biegu przedawnienia, saldo, uznanie roszczenia przez osobę, kolejna wpłata
Zobacz»

I Ca 294/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie biegu, zapłata w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu, upominawczy sąd, roszczenie o odsetki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, termin przedawnienia, prawomocność nakazu zapłaty, przerwanie biegu, tytuł wykonawczy, bieg terminu przedawnienia, zapłata w postępowaniu upominawczym, przerwanie biegu przedawnienia, nakaz zapłaty w postępowaniu, przerwa biegu, koszt w łącznej wysokości, egzekucja, przedawnienie roszczeń, komornik, opatrzona klauzula wykonalności, odsetki należne, upominawczy sąd, uprawomocnienie, roszczenie o odsetki, zasądzony nakaz zapłaty
Zobacz»

III Ca 890/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2018

Data publikacji: 23 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, ugoda, termin przedawnienia, roszczenie, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • odnowienie, zarzut przedawnienia, bieg przedawnienia, ugoda, termin przedawnienia, roszczenie, będącymi bankami, dłużnik, wierzyciel, umowa ugody, umowa kredytu ratalnego, nabywca wierzytelności, przerwa biegu przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, zobowiązanie, uznanie niewłaściwe, przedawnienie roszczenia, kodeks cywilny, konsument, klauzula wykonalności
Zobacz»

XII C 1690/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 marca 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, wierzyciel, termin przedawnienia, roszczenie, dłużnik, pozwany, przerwanie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, umowa kredytów, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, termin przedawnienia, roszczenie, dłużnik, pozwany, bieg terminów, złożenie wniosku o nadanie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie biegu przedawnienia, przerwanie biegu, uznanie niewłaściwe długu, zmiana wierzyciela hipotecznego, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, księga
Zobacz»

X GC 998/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, przerwanie biegu, uznanie roszczenia, wierzyciel, dłużnik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • uznanie niewłaściwe, bieg przedawnienia, przerwanie biegu, przerwanie biegu przedawnienia, spis wierzycieli, uznanie roszczenia, spisa wierzytelności, transakcja handlowa, wierzyciel, dłużnik, data wystawienia, postępowanie układowe, przerwa biegu przedawnienia, termin płatności, możliwość zawarcia układu, lista wierzytelności, ogłoszenie upadłości z możliwością, wniosek o ogłoszenie upadłości, pozwany, wierzytelność w postępowaniu
Zobacz»

VIII Ga 138/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 października 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

uznanie roszczenia, pozwany, dłużnik, bieg przedawnienia, należność, termin przedawnienia, przerwanie biegu, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • uznanie niewłaściwe, uznanie roszczenia, uznanie właściwe, termin płatności, pozwany, zaliczona wpłata, dłużnik, bieg przedawnienia, należność, przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie biegu, termin zapłaty, odsetka, wpłata dokonana w dniach, prośba, zapłata, instytucja uznania, dług, roszczenie powodów
Zobacz»

III Ca 794/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ugoda, termin przedawnienia, roszczenie, dłużnik, bieg przedawnienia, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • ugoda, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, odnowienie, dłużnik, bieg przedawnienia, będącymi bankami, wierzyciel, umowa ugody, umowa bankowa, umowa przelewu, konsument, pozwany, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, cesja, nabywca wierzytelności, przelew wierzytelności, uznanie niewłaściwe
Zobacz»

III Ca 1807/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 stycznia 2018

Data publikacji: 17 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, uznanie roszczenia, przerwanie biegu, termin przedawnienia, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • uznanie niewłaściwe, bieg przedawnienia, nabywca wierzytelności, uznanie roszczenia, bankowy tytuł egzekucyjny, przerwanie biegu, będącymi bankami, przerwanie biegu przedawnienia, należność odsetkowa, termin przedawnienia, dłużnik, dług główny, przedawnienie roszczeń, koszt egzekucyjny, roszczenie odsetkowe, spłacony kapitał, odsetki umowne, postępowanie egzekucyjne, odsetki naliczone, postępowanie uproszczone
Zobacz»

I C 504/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 31 października 2018

Data publikacji: 22 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

termin przedawnienia, ugoda, bieg przedawnienia, roszczenie, przerwanie biegu, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, umowa kredytów, ugoda, wierzytelność, bieg przedawnienia, roszczenie, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu, konsument, kodeks cywilny, okres przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, cesja, dokument prywatny, wymagalność świadczenia pieniężnego, niedopuszczalne obejście, wyciąg z załącznika, spółka w trybie, dłużnik
Zobacz»

I C 422/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2015

Data publikacji: 22 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wierzyciel, pozwany, roszczenie, przerwanie biegu terminu przedawnienia, wykonanie zobowiązania, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, wierzyciel, pozwany, umowa kredytowa, przelew wierzytelności, egzekucja, cedent, roszczenie, przerwanie biegu terminu przedawnienia, umowa sprzedaży wierzytelności, zapłata ostatniej raty, układ faktyczny, wykonanie zobowiązania, umowa o kredyt gotówkowy, postanowienie komornika o umorzeniu, umorzenie postępowania egzekucyjne, rejonowy lublin, bezskuteczność, dłużnik, możliwość umorzenia
Zobacz»

I C 1039/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

przerwanie biegu terminu przedawnienia, pozwany, wierzyciel, uznanie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie majątkowe, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, przerwanie biegu terminu przedawnienia, pozwany, wymagalność roszczenia, podniesiony zarzut przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, celów dochodzenia, zasada przedawniania, wierzyciel, treść przepisu, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie roszczenia, referendarz sądu rejonowego, zwrot na warunkach, przedawnienie roszczeń, termin wymagalności
Zobacz»

VIII C 1095/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pozwany, dłużnik, przerwanie, należność, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, roszczenie, najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, zarząd lokalu, czynsz, kwota ogólna, dłużnik, spłata zadłużenia, przerwanie, należność, zadłużenie lokalu, ustawowa odsetka za opóźnienie, termin przedawnienia, należność czynszowa, bieg przedawnienia, uznanie niewłaściwe, pierwsza spłata, roszczenie, najem, przerwanie biegu przedawnienia, zasądzone świadczenie
Zobacz»

I C 1025/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa najmu, uznanie roszczenia, należność, dłużnik, zapłata, termin przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, pismo z dni, nadpłata, uznanie roszczenia, czynsz, zarzut przedawnienia, garaż, należność, dłużnik, najem lokalu użytkowego, uznanie długu, jednoznaczne zachowanie, oświadczenie o uznaniu roszczenia, zapłata, uznanie niewłaściwe, rok stały, umowa najmu lokalu, wyraźne oświadczenie, termin przedawnienia, pozwany
Zobacz»

I C 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 13 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, przerwanie biegu, termin przedawnienia, roszczenie, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, przerwanie biegu, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, bank, wierzytelność, roszczenie, na nowo, komornik, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, pierwotny wierzyciel, wniosek egzekucyjny, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, egzekwowanie roszczeń, pozew, wniosek o wszczęcie egzekucji, sąd polubowny
Zobacz»

VIII C 128/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2017

Data publikacji: 11 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

roszczenie, przerwanie biegu terminu przedawnienia, umowa najmu, pozwany, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • kartoteka konta, roszczenie, czynsz najmu, dowód na wykazanie zasadności, przerwanie biegu terminu przedawnienia, stan finansowy, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa najmu, odpowiedź na sprzeciw, pozwany, wpłata lokatorów, kodeks cywilny, zarząd lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, szkoda wspólnoty, należność, najemca, wspólnota samorządowa, najem ze skutkiem, zawodowy pełnomocnik
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Michał Włodarek
Data wytworzenia informacji: