Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 352/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-04-28

I C 3110/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

poprzednik prawny powodów, dekoder, zakończenie kontraktów, zwrot sprzętu, usługa dostępu do telewizji, pozwany, dłużnik, świadczenie usługi, odpowiedzialność kontraktowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • umowa abonencka, okres podstawowy, poprzednik prawny powodów, opłata abonamentowa, dekoder, część szczegółowa, wypowiedzenie, zakończenie kontraktów, zwrot sprzętu, okresów dodatkowych, usługa dostępu do telewizji, dzień okresu rozliczeniowego, pozwany, abonent, dłużnik, świadczenie usługi, warunki umowy, oświadczenie, odpowiedzialność kontraktowa, termin zakończenia
Zobacz»

I C 404/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 18 stycznia 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

poprzednik prawny powodów, telewizja, umowa o świadczenie usługi, dłużnik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • poprzednik prawny powodów, telewizja, świadczenie usługi telewizji, fundusz sekurytyzacyjny, umowa o świadczenie usługi, zawarcie umowy o abonament, zamówienie na zawarcie umowy, fundusz inwestycyjny, sygnał telewizyjny, stan faktyczny opinii, wierzytelność, dłużnik, pozwany, telewizja cyfrowa, materiał badawczy, ochrona prawna, montaż, biegły grafolog, twierdzenie o faktach, żądanie udzielenia
Zobacz»

I C 371/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 7 czerwca 2019

Data publikacji: 9 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • modem, fundusz inwestycyjny, zwrot dekodera, faktura na kwotę, usługa telewizyjna, brak zwrotu, termin płatności, świadczenie usługi telewizji, kara umowna za rozwiązanie, telewizja satelitarna, siedziba, regulamin świadczenia usługi, przelew wierzytelności, zapis regulaminu, ustawowa odsetka za opóźnienie, kara za rozwiązanie umowy, pozwany, nota obciążeniowa, telewizja, zapłata kary umowna
Zobacz»

I C 2389/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 10 czerwca 2015

Data publikacji: 8 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • abonent, należność, pozwany, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, faktura vat, umowa o świadczenie usługi, poprzednik prawny strony powodowej, nota obciążeniowa, regulamin świadczenia usługi, aneks do umowy, przelew wierzytelności, składać reklamację, poprzednik prawny, świadczona usługa telekomunikacyjna, umowa przelewu, wierzyciel, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa ramowa, zobowiązanie
Zobacz»

VI ACa 1631/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2016

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kontrakt, cena kontraktowa, ogólny warunek kontraktów, płatność, umowa, przyczyna opóźnienia, amunicja, błąd w dokumentacji, warunki fizyczne, notatka, dokumentacja projektowa, roszczenie odszkodowawcze, dostęp do placu budowy, przedłużenie czasu realizacji kontraktu, czas w związku, rozsądny zysk, podwyższenie, wyłączenie odpowiedzialności, wykonanie kontraktów, szczególny warunek kontraktu
Zobacz»

XII Ga 66/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, sprzedaż rur, odpowiedzialność dłużnika, strona powodowa, zobowiązanie, szkoda, wymiana rur, odpowiedzialność kontraktowa, kosztorys prywatny, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, ponosić odpowiedzialność, odcinek rury, nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, wada, dłużnik w wykonaniu zobowiązania, należyta staranność, pozwany, błędne ustalenie wysokości, zobowiązanie rezultatu
Zobacz»

I C 297/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gabinet, świadczenie usług stomatologicznych, pacjent, działalność lecznicza, kontrakt, pozwany, ramami kontraktu, świadek, zysk, umowa o świadczenie usługi, rozwiązanie przez strony umowy, zeznanie powódki, szkoda, obsługa informatyczna, usługi dentystyczne, protetyka, nienależyte wykonanie, materia, rejestr podmiotów, wniosek o wpis
Zobacz»

IX GC 4563/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2016

Data publikacji: 9 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarant, sprzęt, wada, nienależyte wykonanie zobowiązania, zakupiony sprzęt, laptop, odpowiedzialność sprzedawcy, dłużnik, zobowiązanie, usługa instalacji, gwarancja, przepis o rękojmi, pozwany, umowa sprzedaży, wadliwy towar, przedmiot sprzedaży, wadliwy sprzęt, nienależytym spełnieniem, migracja, najem
Zobacz»

VIII C 1287/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 6 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa, reklamacja, rozmowa, dezaktywacja usługi, pracownik salonu, ramy ofert, dłużnik, przedmiotowa usługa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nienależyte wykonanie, zmiana umowy, opłata aktywacyjna, pozwany, odpowiedzialność kontraktowa, szkoda, regulamin, połączenie głosowe, migracja, plan taryfowy, regulamin oferty
Zobacz»

VIII C 429/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2013

Data publikacji: 31 października 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przerwa w świadczeniu usług, sieć, świadczenie usługi, transmisja danych, internet stacjonarny, usługa telekomunikacyjna, połączenie internetowe, lokalizacja, dzień przerwy, sygnał, mapa zasięgu, miesięczny abonament, modem, abonent, mobilny internet, prędkość transmisji, usługa internetowa, operator, zerwanie połączenia, nienależyte wykonanie
Zobacz»

VI ACa 1151/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 15 maja 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kontrakt, szczególny warunek kontraktu, kierownik projektów, ogólny warunek kontraktów, roszczenie finansowe, plac budowy, przedłużenie czasu na ukończenie, opóźnienie, gestorów sieci, umowa, realizacja inwestycji, rozsądny zysk, wina umyślna, szkoda, pismo inżyniera kontraktu, wykonawca roszczenia, cesja, budowa obwodnic, pozwolenie na budowę, odcinek
Zobacz»

XXV C 496/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 12 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kontrakt, miesiąc od daty rozpoczęcia, data rozpoczęcia robót, odcinek, plac budowy, szczególny warunek kontraktu, wzrost ceny, pozycja kosztorysu, aneks, rozsądny zysk, wydłużenie czasu realizacji, umowa konsorcjum, przedłużenie czasu na ukończenie, solidarność, kosztorys ofertowy, koszt usługi, realizacja kontraktów, usługi obce, szkoda, pierwotny termin
Zobacz»

I C 452/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 24 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie, wierzyciel, odpowiedzialność kontraktowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, obowiązek powszechny, stosunek kontraktowy, reżim odpowiedzialności kontraktowej, reżim odpowiedzialności deliktowej, fakt wyrządzenia, postępowanie podatkowe, pozwany, sprawca szkody, uszczerbek, stosunek zobowiązaniowy, podstawa odpowiedzialności, kontrakt, naprawienie, branża gastronomiczna, polskiemu reżimowi
Zobacz»

VI ACa 207/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 1 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kontrakt, przedłużenie czasu, czas na ukończenie, ogólny warunek kontraktów, niesprzyjający warunek, warunki klimatyczne, szalunek, kanalizacja, estakada, obmiar, inżynier, wydłużenie czasów, dostęp do placu budowy, dodatkowa płatność, specyfikacja techniczna, szczególny warunek kontraktu, aneks, czas trwania kontraktu, kanał, zima
Zobacz»

XXVI GC 1138/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 8 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kontrakt, przedłużenie czasu na ukończenie, dodatkowa płatność, warunek ogólny kontraktu, inżynier projektu, dodatkowy koszt, przedłużony czas, realizacja robót, roszczenie, dzień kalendarzowy, całość robót, realizacja kontraktów, warunek ogólny umowy, wykonanie roboty, opóźnienie, cena kontraktowa, budowa, czas w związku, koszty ogólne, czas realizacji
Zobacz»

I Ca 44/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • abonent, nienależyte wykonanie usługi, sprzedaż sieci, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wykonywanie połączeń, pozwany, reklamacja, zaskarżony wyrok i powództwo, punkt sprzedaży, umowa o świadczenie usługi, przeciwne rozstrzygnięcie, regulamin świadczenia, strona karty, winą operatora, regulamin i umowa, świadczona usługa, telefon, zasięg sieci, kwota w ciągu, połączenie stanów
Zobacz»

IX GC 2531/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lipca 2018

Data publikacji: 28 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kancelaria radcy prawnego, abonent, zgłoszenie reklamacyjne, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, faktura korygująca, abonament, świadczenie usługi, praca prawnika, faktura vat, świadczona usługa telekomunikacyjna, połączenie, zmiana oferty, reklamacja, infolinia, nienależyte wykonanie, regulamin, szkoda, komfort, utracone korzyści, wystawiona faktura
Zobacz»

I C 2484/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługi komunalne, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, zakres dostawy, karta, umowa o świadczenie usługi, oświadczenie woli, dłużnik, niewątpliwa treść, dostawa wody do lokalu, faktura, świadectwo zwolnienia, odpowiedzialność kontraktowa, koszt dostawy wody, określony kontrakt, oznaczone zachowanie, świadczenie zapłaty, stosunek między wierzycielem, zamiar wywołania określonych skutków, podstawa prawna do obciążenia
Zobacz»

I C 935/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 6 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany szpital, zawezwanie do próby ugodowej, początek terminu przedawnienia, wierzytelność, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o zawezwanie, zaprzestanie świadczenia usług, syndyk, pracownik, zobowiązanie, najem samochodu, odsetka ustawowa za opóźnienie, świadczenie usługi, spis wierzycieli, postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe, dłużnik, umowa, koszt wynagrodzenia
Zobacz»

XXV C 1215/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2012

Data publikacji: 19 lipca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kontrakt, sub, plac budowy, inżynier kontraktu, rozsądny zysk, umowa cesji, warunki ogólne, klauzula, pozwolenie na budowę, aneks, realizacja robót, roszczenie, przedłużenie czasu na ukończenie, szczególny warunek kontraktu, generalna dyrekcja dróg, kolejny odcinek, wierzytelność, brak możliwości prowadzenia robót, koszty ogólne, czas na wykonanie robót
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Włodarek
Data wytworzenia informacji: