Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1257/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie z 2016-03-03

III C 333/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2018

Data publikacji: 30 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

pożyczka, wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, zarzut przedawnienia, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ilość pieniędzy, umowa, pozwany, gatunek, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • pożyczka, harmonogram, pożyczkobiorca, wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, tekst umowy, zarzut przedawnienia, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ilość pieniędzy, umowa, pozwany, kwota pożyczki, przedstawiony odpis, gatunek, termin przedawnienia, skuteczne przeniesienie wierzytelności, utrata mocy przez nakaz, umowa ramowa przelewu wierzytelności, zachód, indywidualne warunki
Zobacz»

I C 58/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jarocinie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wierzyciel pierwotny, prawo do wierzytelności, podstawa umowy cesji, pozwany, gatunek, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wierzyciel pierwotny, prawo do wierzytelności, podstawa umowy cesji, siedziba, pozwany, gatunek, zadłużenia stałe, istnienie i wysokości zobowiązania, cesja wierzytelności, umowa pożyczki gotówkowej, roszczenie w zakresie kwot, pozew, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, wierzytelność na osobę trzecią, opłata manipulacyjna, wynajmowane mieszkanie, całość zadłużenia, sprawa na drogę sądową
Zobacz»

I C 443/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, wyciąg, wierzytelność, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, przedmiot pożyczki, fundusz inwestycyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, własność przedmiotu umowy, wydruk, dowód istnienia zobowiązania, wysokość i wymagalność, przeniesienie na własność, pożyczkodawca, kwota pożyczki, zgodność z oryginałem kserokopii, ewentualne wynagrodzenie, wypowiedzenie umowy pożyczki, wyciąg, wynagrodzenie ustalone w umowie, wierzytelność, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych
Zobacz»

I C 2168/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 13 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, pozwany, określona ilość pieniędzy, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, fundusz inwestycyjny, siedziba, rejonowy lublin, termin przedawnienia, sprawa kopii dokumentów, poziom zadłużenia, zachód, pozwany, brak spłaty pożyczki, ustalenie poziomów, zarzut przedawnienia roszczenia, określona ilość pieniędzy, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, istnienie długów, zaciągnięcie zobowiązania, roszczenie związane z prowadzeniem, poprzednik prawny powodów
Zobacz»

I1 C 1788/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 17 stycznia 2018

Data publikacji: 15 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wierzytelność, gatunek, umowa cesji, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, zoo, wierzytelność, gatunek, umowa cesji, sposób zwrotu, email, odsetka ustawowa za opóźnienie, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, stopa, wierzyciel, pozwany, przypomnienie o zapłacie, niekorzystne zakończenie, zawieranie pożyczki, dowód wykonania przelewu, podstawa do odmowy dania, obowiązek udowadniania, pełnomocnictwo dla osoby
Zobacz»

I C 514/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 23 marca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, konkubent, pozwany, pożyczkodawca, spłata pożyczki, pożyczka w ratach, cichy wspólnik, rozliczenie pożyczki, zarzut przedawnienia, cesja, wierzytelność, forma, konkubinat, roszczenie o odsetki, kwota pożyczki, zwrot pożyczki, systematyczna spłata, wynajmowany dom, część zeznania, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

I C 2059/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wydruk, umowa cesji, wierzytelność, faksymile, informacja o kliencie, pożyczkodawca, wniosek o pożyczkę, pozwany, odwzorowanie, wykaz wierzytelności, prawdziwość dokumentu, ilość pieniędzy, podpis, treść i forma, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, kwota pożyczki, ostateczny wykaz, sprawa pełnomocnicy, gatunek
Zobacz»

I C 249/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 5 lipca 2019

Data publikacji: 30 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, siedziba w luksemburgu, umowa o pożyczki gotówkowe, przelew kwot, wierzyciel pierwotny, dowód przelewów, zawarta umowa pożyczki, umowa cesji, wierzytelność, pozwany, pożyczkodawca, umowa cesji wierzytelności, wysokość odsetek maksymalnych, uregulowanie zadłużenia, ilość pieniędzy, gatunek, całość udzielonej pożyczki, opłata rejestracyjna, odsetki umowne, pomoc środków porozumiewania
Zobacz»

I C 2248/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 12 marca 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, ilość pieniędzy, gatunek, zarzut przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, zwrot pożyczki, ilość pieniędzy, kwota pożyczki, przedmiot świadczenia, gatunek, umówiony termin, przepis kodeksu cywilnego, zarzut od nakazów zapłaty, zarzut przedawnienia, roszczenie, termin zwrotu przedmiotu, sprawa na podstawie dokumentu, przyjaciel rodziny, istnienie wymagalnego roszczenia, upływ terminu zwrotu, niedokonanie zwrotu, stanowisko zawarte w pozwie, dowód nadania listu
Zobacz»

X C 1459/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 10 września 2018

Data publikacji: 13 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, wierzyciel pierwotny, umowa pożyczki, kredyt konsumencki, obowiązek informacyjny, pozwany, wezwanie do zapłaty, uzyskanie pożyczki, warunki umowy, otrzymanie kwot, odległość, wysokość odsetek maksymalnych, prowizja, opóźnienie, ilość pieniędzy, cesja, przelew, portal internetowy, kwota pożyczki, profil klientów
Zobacz»

VI C 506/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, termin przedawnienia, roszczenie, należność główna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, spłata zadłużenia, pozwany, termin przedawnienia, powodu działalności, zeznanie powoda, wykonywanie konstrukcji i pokryć, spłata długów, zwrot pożyczki, dowód z przesłuchania strony, porozumienie na kwotę, związek roszczeń, roszczenie z działalnością gospodarczą, roszczenie, termin zwrotu, należność główna, odsetka, należność uboczna, dzień zawarcia porozumienia, leczenie syna
Zobacz»

I C 1311/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 6 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkodawca, wydruk, umowa cesji, treść umowy pożyczki, dowód osobisty, baza, pożyczkobiorca, pozwany, wierzytelność, bazia, adres, ilość pieniędzy, wyrok zaoczny, udzielenie pożyczki, cedent, kwota pożyczki, zakresie imion, gatunek, wymiana oświadczeń woli
Zobacz»

I C 1214/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, ostatnia wpłata, wniosek o rozłożenie, szereg wierzytelności, wierzytelność, pozwany, na raty, ilość pieniędzy, cesja, ustawowa odsetka za opóźnienie, gatunek, pierwszoplanowe znaczenie dla rozstrzygnięcia, sekurytyzacja, sprawa ponoszenia, przedstawione racje, wierzytelność cedenta, skuteczność cesji wierzytelności, twierdzenie o dokonaniu, sprawa na podstawie dowodów, wysokość całkowita
Zobacz»

I C 834/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 18 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, podstawa umowy przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, poprzedni wierzyciel, ilość pieniędzy, odsetki naliczone, wierzytelność, nowy sącz, odsetka za opóźnienie, koszt czynności windykacyjnych, osoba podpisana pod dokumentem, poręba, przedstawiony dokument prywatny, prowizja za udzielenie, wierzytelność z umowy pożyczki, pozwany, wierzyciel, treść zawarta w dokumencie, obliczenie odsetek
Zobacz»

II C 1475/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wierzytelność, umowa cesji, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wierzytelność, opłata operacyjna, sekurytyzacja, pożyczkodawca, rata pożyczki, pożyczkobiorca, przedmiotowa wierzytelność, umowa cesji, fundusz inwestycyjny, wypowiedzenie umowy pożyczki, przelew, wypłata kwoty pożyczki, moment zapłaty, obsługa pożyczki, rachunek, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przejście wierzytelności, przekonanie sądu, fundusz sekurytyzacyjny
Zobacz»

IX C 518/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa pożyczki, przedawnienie roszczeń, pozwany, skapitalizowana odsetka, ilość pieniędzy, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • odsetka maksymalna, umowa pożyczki, stosunek roczny, odsetki umowne, zwrot pożyczki, przedmiot pożyczki, odsetka ustawowa za opóźnienie, wysokość odsetki, przedawnienie roszczeń, zasądzenie od pozwanych odsetek, stopa oprocentowania, pozwany, skapitalizowana odsetka, indeks, pismo umowy, strona umowy pożyczki, dzień zwrotu, ilość pieniędzy, zarzut przedawnienia, powołany artykuł
Zobacz»

I C 606/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wyciąg z ksiąg banku, wyciąg z księgi, dzień wystawienia wyciągu, ilość pieniędzy, gatunek, wymagalna spłata miesięczna, wysokości zmiennych, kwota miesięcznej raty, odsetka karna, harmonogram spłaty, czterokrotność, pierwsza kolejność na pokrycie, obowiązująca stopa, wypowiedzenie, spłata raty, zestawienie wpłat, odsetka od zadłużenia, pozwany, odsetki umowne
Zobacz»

III Ca 440/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spłata pożyczki, umowa pożyczki, hajduk, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, fundusz inwestycyjny, dowód spłaty, pożyczkodawca, zobowiązanie do spłaty, pozwany, opłata przygotowawcza, koszt ubezpieczenia, koszt postępowania odwoławczego, przedawnienie, pierwsza rata, dom wyniosły, matka, kwota główna pożyczki, opłata za obsługę pożyczki, pożyczkobiorca do zapłaty, przedawnienie w przypadku
Zobacz»

I C 1469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, spłata pożyczki, ilość pieniędzy, zobowiązanie z umowy pożyczki, historia spłaty, strona powodowa umowy pożyczki, kapitał pożyczki, księga rachunkowa banku, postawienie w stan, pozwany, niespłacony kapitał, wniesienie pozwów, dowód wpłaty, wyciąg z księgi rachunkowej, rejonowy lublin, gatunek, odsetka ustawowa za opóźnienie, późniejsze zarzuty, miesięczna równa rata, postępowanie upominawcze do sądu
Zobacz»

I C 669/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 13 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

umowa pożyczki, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, parafa, spłata pożyczki, gatunek, pożyczkobiorca, potwierdzenie zwrotu, kopia umowy pożyczki, strona umowy pożyczki, przelew, kwestionowany dokument, część należności, referendarz sądowy, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, opinia biegłego grafologa, nakaz zapłaty, pozwany, podpis, potwierdzenie wpłaty, wyliczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Jóźwiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Jarocinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tyrakowska
Data wytworzenia informacji: