Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 2531/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2013-12-19

I Ca 64/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 maja 2013

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

podstawa wpisu hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, małżonek, ustawa o księgach wieczystych, szczególny środek egzekucyjny, decyzja administracyjna, hipoteka kaucyjna, hipoteka przymusowa na nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • podstawa wpisu hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, małżonek, ustawa o księgach wieczystych, szczególny środek egzekucyjny, decyzja administracyjna, współwłasność łączna dłużnika, przedmiot współwłasności łącznej, rodzaj hipoteki, hipoteka kaucyjna, małżonka dłużnika, zmiana ustawy o księgach, nowa hipoteka, nieopłacone składki, hipoteka przymusowa na nieruchomości, decyzja małżonka, wpis hipoteki przymusowej zwykłej, wysokość należności, zabezpieczenie należności, przeszkoda do wpisu
Zobacz»

II Ca 1722/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 11 marca 2014

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

małżonek, hipoteka przymusowa na nieruchomości, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, decyzja administracyjna, dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, egzekucja, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • małżonek, hipoteka przymusowa na nieruchomości, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, decyzja administracyjna, małżonka dłużnika, dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, hipoteka przymusowa kaucyjna, majątek wspólny, postępowanie egzekucyjne w administracji, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym, ustanowienie hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, współwłasność łączna dłużnika, egzekucja, postępowanie egzekucyjne, zniesienie podziałów, podstawa decyzji administracyjnej, wierzyciel
Zobacz»

II Ca 216/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 24 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

podstawa wpisu hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis, uczestnik, hipoteka przymusowa na nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • podstawa wpisu hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis, uczestnik, hipoteka przymusowa na nieruchomości, wniosek o wpis hipoteki, złożenie wniosku o wpis, nieruchomości uczestników, suma hipoteki, dokonanie wpisu hipoteki, fundacja, zabezpieczenie na mocy, wyrok sądu gospodarczego, wnioskodawca, rzeczy zamienne, apelacja uczestnika, sprawa o roszczenie pieniężne, zabezpieczona wierzytelność, sprawa gospodarcza, istnienie przeszkody
Zobacz»

I Ca 370/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 31 października 2016

Data publikacji: 2 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

wniosek o wpis, ustawa o księgach wieczystych, tytuł wykonawczy, podstawa wpisu hipoteki przymusowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wniosek o wpis, suma hipoteki, wniosek o wpis hipoteki, wierzytelność, złożenie wniosku o wpis, suma hipoteczna, ustawa o księgach wieczystych, żądanie wpisu, tytuł wykonawczy, oddalenie wniosku o wpis, zabezpieczenie alimentów, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, wierzyciel, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, treść księgi wieczystej, stanowiące podstawy, złożenie przez wnioskodawcę wniosku, niewłaściwa wykładnia, dopuszczalna wysokość, wysokość hipoteki
Zobacz»

III Ca 502/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 10 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, ustawa o księgach wieczystych, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, hipoteka przymusowa w księdze, wniosek o wpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka przymusowa łączna, repartycja, tytuł wykonawczy, ustawa o księgach wieczystych, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, suma hipoteki, urzędowo poświadczony odpis, sądowa klauzula wykonalności, żądanie wpisu, buczek, hipoteka przymusowa w księdze, zabezpieczenie hipotek, wniosek o wpis, dokonanie wpisu hipoteki, wniosek o wpis hipoteki, postępowanie wieczystoksięgowe, wierzyciel, rozpatrywana sprawa, połowa zabezpieczonej wierzytelności, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym
Zobacz»

II Ca 1264/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

księga wieczysta, małżonek, uczestnik, hipoteka przymusowa na nieruchomości, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, wniosek o wpis, hipoteka kaucyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, małżonek, uczestnik, współwłasność łączna dłużnika, przedmiot współwłasności łącznej, postępowanie wieczystoksięgowe, hipoteka przymusowa na nieruchomości, treść księgi wieczystej, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, kognicja sądu wieczystoksięgowego, treść i forma wniosku, dokonanie wpisu hipoteki, referendarz, małżonka dłużnika, wspólność, aktualny stan prawny, wniosek o wpis, współwłasność łączna małżonków, rodzaj hipoteki, hipoteka kaucyjna
Zobacz»

I C 2762/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 listopada 2020

Data publikacji: 11 maja 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

podstawa wpisu hipoteki przymusowej, małżonek, hipoteka przymusowa na nieruchomości, hipoteka kaucyjna, tytuł wykonawczy, ustawa o księgach wieczystych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • rejonowy poznań, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, stare miasto, rzeczywisty stan prawny, małżonek, hipoteka przymusowa na nieruchomości, hipoteka przymusowa zwykła, współwłasność łączna dłużnika, hipoteka kaucyjna, hipoteka przymusowa kaucyjna, tytuł wykonawczy, ustawa o księgach wieczystych, rodzaj hipoteki, doręczona decyzja, skład majątku wspólnego, treść księgi wieczystej, adres, ustawa o systemie ubezpieczeń, wysokość należności, składka
Zobacz»

II Ca 653/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 lutego 2014

Data publikacji: 13 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wpis hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, wniosek o wpis, nieruchomość, ustawa o księgach wieczystych, podstawa wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, wniosek o wpis, przeszkoda do dokonania wpisu, własność dłużnika, wniosek o wpis hipoteki, nieruchomość dłużników, nieruchomość, ustawa o księgach wieczystych, funkcja ksiąg wieczystych, wnioskodawca, podstawa wpisu, hipoteka przymusowa łączna, oddalenie wniosku o wpis, podstawa przedmiotowa, dokonanie wpisu hipoteki, akt notarialny, suma wierzytelności, klauzula wykonalności, bezpodstawne oddalenie wniosku
Zobacz»

III Ca 565/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 5 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

podstawa wpisu hipoteki przymusowej, decyzja administracyjna, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • podstawa wpisu hipoteki przymusowej, ordynacja podatkowa, decyzja administracyjna, ustawa o księgach wieczystych, postępowanie wieczystoksięgowe, wniosek o wpis, zobowiązanie w podatku, określenie wysokości zobowiązania, podatek od nieruchomości, podstawa decyzji administracyjnej, ustanowienie hipoteki przymusowej, sprawa określenia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przeprowadzone postępowanie administracyjne, sprawa wnioskodawcy, oddalenie wniosku o wpis, prawidłowość merytoryczna, wypadek wszczęcia, nieruchomość od osoby, stan prawny sprzed nowelizacji
Zobacz»

III Ca 1783/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2014

Data publikacji: 23 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wpis hipoteki przymusowej, wniosek o wpis, ustawa o księgach wieczystych, podstawa wpisu hipoteki, zaskarżone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki przymusowej, wniosek o wpis, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis hipoteki, złożenie wniosku o wpis, forma dokumentu, podstawa do wykreślenia hipoteki, wykreślenie hipoteki przymusowej, wpis do ksiąg wieczysty, prawo do złożenia wniosku, wygaśnięcie hipoteki, suma hipoteki, podstawa wpisu hipoteki, treść i forma wniosku, dokonanie wpisu hipoteki, wpisana hipoteka, zaskarżone postanowienie, oświadczenie wierzyciela, wierzytelność, zaległość w opłacaniu składek
Zobacz»

II Ca 652/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 lutego 2014

Data publikacji: 13 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wpis hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, wniosek o wpis, nieruchomość, ustawa o księgach wieczystych, podstawa wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, wniosek o wpis, wniosek o wpis hipoteki, przeszkoda do dokonania wpisu, własność dłużnika, nieruchomość dłużników, nieruchomość, ustawa o księgach wieczystych, funkcja ksiąg wieczystych, wnioskodawca, podstawa wpisu, hipoteka przymusowa łączna, oddalenie wniosku o wpis, akt notarialny, klauzula wykonalności, podstawa przedmiotowa, dokonanie wpisu hipoteki, suma, wierzyciel
Zobacz»

II Ca 984/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2014

Data publikacji: 23 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wniosek o wpis, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, małżonek, ustawa o księgach wieczystych, tytuł wykonawczy, hipoteka przymusowa na nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • postanowienie sądu o udzieleniu, wniosek o wpis, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, mienie wchodzące w skład, potrzeba nadawania, upadek zabezpieczenia, klauzula wykonalności, suma hipoteki, droga egzekucji, nieprawomocny nakaz zapłaty, małżonek, udzielenie zabezpieczenia, dokonanie wpisu hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis hipoteki, podgórze w krakowie, tytuł wykonawczy, hipoteka przymusowa na nieruchomości, małżeńska wspólność majątkowa, sprzeciw
Zobacz»

II Ca 678/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

małżonek, księga wieczysta, uczestniczka, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, hipoteka przymusowa na nieruchomości, uczestnik, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • małżonek, księga wieczysta, małżonek płatnika, uczestniczka, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, tytuł wykonawczy, majątek wspólny, przedmiot współwłasności łącznej, hipoteka przymusowa na nieruchomości, dłużnik wnioskodawcy, określający stan, dokonanie wpisu hipoteki, uczestnik, zmiana ustawy o księgach, składka, interes fiskalny, ustawa z dniem, decyzja, wspólność, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

IV Ca 2250/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 16 marca 2017

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka przymusowa w księdze, żądany wpis, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, dokonanie wpisu hipoteki przymusowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowa, ustawa o księgach wieczystych, postępowanie wieczystoksięgowe, składka, hipoteka przymusowa w księdze, żądany wpis, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, na raty, przypadek ustanowienia, umowa o rozłożenie, dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, postępowanie o wpis, kognicja sądu wieczystoksięgowego, ustanowienie hipoteki, ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, zaskarżony wpis, zasądzenie od wnioskodawcy kosztów, wysokość należności, komplementariusz, wierzytelność
Zobacz»

III Ca 1654/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 4 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

wpis hipoteki przymusowej, podstawa wpisu hipoteki, nieruchomość, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki przymusowej, wysokość sumy hipoteki, podstawa wpisu hipoteki, zaskarżony wpis, nieruchomość, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis hipoteki, określenie wysokości należności, ubezpieczenie społeczne, inspektorat, koszt upomnienia, nieruchomość dłużników, wartość nieruchomości, wniosek o wpis, połowa zabezpieczonej wierzytelności, nieopłacone składki, odpowiedzialność następców prawnych, fundusz, dokument i treść księgi, podstawa ustanowienia hipoteki
Zobacz»

III Ca 1058/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

wpis hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, podstawa wpisu hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki przymusowej, zaskarżony wpis, ustawa o księgach wieczystych, kwota hipoteki, suma hipoteki, podstawa wpisu hipoteki, roszczenie o świadczenia uboczne, wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, usterka wpisu, składka, dłużnik osobisty, dołączona decyzja, podstawa ustanowienia hipoteki przymusowej, dowód doręczenia decyzji, rodzaj hipoteki, ubezpieczenie społeczne, ruda śląska, doręczona decyzja, treść i forma wniosku, przedmiotowa księga
Zobacz»

II Ca 237/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

wpis hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość, uczestniczka, tytuł wykonawczy, wniosek o wpis, podstawa wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis referendarza, wpis hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, repartycja, postępowanie wieczystoksięgowe, nieruchomość, suma hipoteki, nieruchomość dłużników, uczestniczka, tytuł wykonawczy, wpis do księgi, wniosek o wpis, rzeczywisty stan prawny, treść księgi wieczystej, hipoteka łączna, zabezpieczona wierzytelność, podstawa wpisu, zabezpieczenie, kognicja sądu, wierzyciel
Zobacz»

II Ca 910/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 lutego 2014

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

wpis hipoteki przymusowej, małżonek, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis, hipoteka przymusowa na nieruchomości, podstawa wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki przymusowej, małżonek płatnika, małżonek, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis, zmiana ustawy o księgach, wniosek o wpis hipoteki, współwłasność łączna dłużnika, hipoteka przymusowa na nieruchomości, dokonanie wpisu, określająca należność, podstawa wpisu, udział w postępowaniu administracyjnym, możliwość wzięcia, małżonka dłużnika, wniosek dokumentów, ustawa z dniem, przepis szczególny, współwłasność łączna małżonków, współmałżonek
Zobacz»

II Ca 238/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

wpis hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość, uczestniczka, tytuł wykonawczy, wniosek o wpis, podstawa wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis referendarza, wpis hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, repartycja, nieruchomość dłużników, postępowanie wieczystoksięgowe, suma hipoteki, nieruchomość, uczestniczka, wpis do księgi, tytuł wykonawczy, wniosek o wpis, rzeczywisty stan prawny, treść księgi wieczystej, hipoteka łączna, zabezpieczona wierzytelność, podstawa wpisu, zabezpieczenie, kognicja sądu, wierzyciel
Zobacz»

I Ca 244/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 29 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

podstawa wpisu hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, uczestnik, tytuł wykonawczy, hipoteka kaucyjna, małżonek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ordynacja podatkowa, podstawa wpisu hipoteki przymusowej, ustawa o księgach wieczystych, ujawnione źródło przychodów, decyzja dyrektora urzędu kontroli, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, zaskarżony wpis, wysokość zobowiązania podatkowego, uczestnik, przepis o postępowaniu egzekucyjnym, tytuł wykonawczy, zryczałtowany podatek dochodowy, podatnik, hipoteka kaucyjna, nieznajdujące pokrycia, apelacja uczestnika, małżonek, przedmiot hipoteki, dokonanie wpisu hipoteki, ustalająca wysokość
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wolak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Nowak,  Agnieszka Cholewa-Kuchta ,  Katarzyna Biernat-Jarek
Data wytworzenia informacji: