Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1543/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sandomierzu z 2018-01-22

I C 391/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, wzajemne ustępstwa, oświadczenie procesowe, strona oświadczenia, osiągnięcie skutku, stosunek prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zawarcie ugody, umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, zawarcie ugody sądowej, wzajemne ustępstwa, postanowienie o umorzeniu, rata, oświadczenie procesowe, strona oświadczenia, osiągnięcie skutku, uprawnienie procesowe, obejście, wniosek o umorzenie, wyłączenie sporów, stosunek materialny, akt prawny, ujście wody, przepis kodeksu postępowania cywilnego, stosunek prawny
Zobacz»

I C 727/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 10 maja 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, wzajemne ustępstwa, oświadczenie procesowe, strona oświadczenia, osiągnięcie skutku, stosunek prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zawarcie ugody, umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, zawarcie ugody sądowej, droga ugody, wzajemne ustępstwa, postanowienie o umorzeniu, oświadczenie procesowe, strona oświadczenia, osiągnięcie skutku, stosunek prawny, uprawnienie procesowe, opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty, przepis kodeksu, obejście, wniosek o umorzenie, podwyższenie opłaty za użytkowanie, brakujący wydatek na opinie
Zobacz»

III Cz 209/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 18 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ustępstwo, małoletni powód, przedstawicielka, syn, pozwany, zasady współżycia społecznego, ugoda sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • karate, zawarcie ugody, ustępstwo, treść ugody, miejsce zamieszkania małoletniego, przedstawicielka małoletnich powodów, zażalenie, alimenty, małoletni powód, przedstawicielka, syn, obejście prawa, roszczenie alimentacyjne, czynność strony, pozwany, zasady współżycia społecznego, protokół, roszczenie niezgłoszone, stan nieodwracalny, ugoda sądowa
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, dom, pozwany, wzajemne ustępstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn, akt sądu rejonowego
Zobacz»

II C 206/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, zasady współżycia społecznego, umorzenie postępowań, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zawarcie przez strony ugody, stanowy podatek, zawarcie ugody, obejście prawa, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wzajemne ustępstwa, usprawiedliwiony interes, postanowienie sądu najwyższe, zasady współżycia społecznego, punkt pierwszy, wyrok stały, wierzytelność, umorzenie postępowań, lublin, pozwany, rata, kwota wynikająca z ugody, kodeks zasad
Zobacz»

XIII Ca 260/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 4 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przedstawicielka ustawowa, zawarcie ugody, małoletni powód, ugoda sądowa, pozwany, matka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • alimenty, przedstawicielka ustawowa, zawarcie ugody, podpisanie ugody, małoletni powód, matka małoletnia, roszczenie alimentacyjne, treść ugody, ugoda sądowa, obowiązek alimentacyjny, krzyk w sprawie, pozwany, matka, przedstawicielka ustawowa małoletnia, strona ugody, niezaspokojone potrzeby, poprzednia sprawa, zawarta ugoda, zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego, przedstawicielka ustawowa powoda
Zobacz»

II C 1696/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ugoda sądowa, pozwany, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda sądowa, kara umowna, spółdzielnia, załączony akt, przedmiotowa ugoda, przymusowe położenie, ustalenie nieważności ugody, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie postępowania sądowego, zawarcie ugody sądowej, swobodne prowadzenie, pozycja silniejsza, pozwany, zamiar strony, celu obejść, ustępstwo, zakończenie sporów, ugoda zawarta przed sądem
Zobacz»

X P 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, umorzenie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, słuszny interes pracownika, treść ugody, zawarcie ugody, ustalenie nieważności ugody, praca w nadgodzinach, wzajemne ustępstwa, roszczenie związane ze stosunkiem, skutek prawny ugody, wynagrodzenie za prace, ekwiwalent za urlopy, częściowe zrzeczenie, wpływ błędów, ugoda powoda, oświadczenie woli, mediator, skutek procesowy ugody, umorzenie postępowań, prawo do wynagrodzenia, ocena sądu rejonowego
Zobacz»

X P 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 19 października 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ugoda sądowa, ustępstwo, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, strona ugody, umowa o prace, zawarta ugoda, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, powaga rzeczy, słuszny interes pracownika, pozostawanie bez pracy, wynagrodzenie za okres pozostawania, skutek procesowy ugody, wynagrodzenie za czas, rozwiązanie z powódką umowy, oświadczenie, roszczenie, skutek materialnoprawny, ustępstwo, zarzut sprawy, ochrona interesu pracownika, zawarcie ugody
Zobacz»

II Cz 520/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ugoda sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda sądowa, wyrok nakazowy, niedopuszczalność, treść ugody, ocena zgodności, postulat powódki, obalające twierdzenie, przepis kodeksu cywilnego, ugoda zawarta miedzy, wyłączenie dalszego postępowania sądowego, naruszenie nietykalności cielesnej powódki, osnowa ugody, charakter ugody, zażalenie, element materialnoprawny, łączące elementy, dwoisty charakter, konkretna okoliczność rozpoznawana sprawy, presja czasu
Zobacz»

V Ca 669/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 września 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, stosunek prawny, ustępstwo, osiągnięcie skutku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, przedmiotowa ugoda, zawarcie ugody, roszczenie wynikające ze stosunku, skutek procesowy ugody, stosunek prawny, ustępstwo, zadośćuczynienie, przedmiot dowodów, sprawa istotne znaczenia, osiągnięcie skutku, zawarta ugoda, rozstrzygnięcie sądowe, wypadek komunikacyjny, pomoc prawna, rozstrzygnięcie merytoryczne przez sąd, wyłączenie sporów, znaczenie podrzędne, cecha pewności, wadliwa konkluzja
Zobacz»

I C 40/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

śmierć, ugoda sądowa, zasady współżycia społecznego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • śmierć, ugoda sądowa, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, zgoda sądu opiekuńczego, uprawnione dziecko, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, śmierć ojca, pozwany, kolejny proces, związek ze śmiercią, osnowa ugody, ważność ugody, roszczenie związane z wypadkiem, odszkodowanie za pogorszenie, poznanie, zarzut rzeczy, pogorszenie sytuacji
Zobacz»

III RC 448/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2016

Data publikacji: 10 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ugoda sądowa, przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda, matka, małoletnie dziecko, oświadczenie procesowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • alimenty, zawarcie ugody, pozew o rozwód, wytoczenie powództwa o rozwód, ugoda sądowa, przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda, matka małoletnich powodów, świadczenie alimentacyjne, zawarcie ugody przed sądem, ręka matki, odsetka w przypadku, matka, płyta, załącznik do protokołu rozprawy, sprawy alimentacyjne, warszawa, uchylenie wyroku zaocznego, małoletnie dziecko, oświadczenie procesowe, strona ugody
Zobacz»

V ACa 233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, zgoda na zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, warunek ugody, pełnomocnictwo, postępowanie likwidacyjne, treść ugody, mail powódki, roszczenie wobec ubezpieczyciela, umocowanie, ciocia, roszczenie na przyszłość, odszkodowanie, zeznanie powódki, uszczerbek na zdrowiu, projekt ugody, dalsze roszczenie, pełnomocnik, wypadek, wyrazić zgodę
Zobacz»

I C 39/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

ugoda sądowa, śmierć, matka, zasady współżycia społecznego, pozwany, małoletni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zgoda sądu opiekuńczego, śmierć, matka, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, stare miasto w poznaniu, zezwolenie sądu opiekuńczego, śmierć ojca, uprawnione dziecko, postanowienie sądu rejonowego poznań, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, pozwany, ojciec powoda, pierwsza ugoda, matka powodów, związek ze śmiercią, małoletni
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

stosunek prawny, wzajemne ustępstwa, zawarcie ugody, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podjęcie działań windykacyjnych, stosunek prawny, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, harmonogram
Zobacz»

I ACz 1181/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 marca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ustępstwo, ugoda sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ustępstwo, kwalifikacja reprezentującego powoda pełnomocnika, warunek ugody, rezygnacja przez strony, wada słuchu, czynność obsługi, ustalona treść, ugoda sądowa, strona reprezentowana przez pełnomocników, stały stosunek zlecenia, windykacja należności, ugoda strony, zażalenie, rzecznik patentowy, obsługa prawna, niezbędny koszt procesu, indywidualny punkt, wada oświadczenia woli, wielkość i waga
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

stosunek prawny, zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, ugoda sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, skapitalizowana renta wyrównawcza, stosunek prawny, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, ugoda strony, wygaśnięcie stosunku prawnego, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, skutek ugody, pająk, błąd, stosunek prawny łączący strony, warunek ugody, roszczenie
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany, matka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

I ACa 518/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, zasada współżycia społecznego, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • bielsko podlaskie, ugoda sądowa, ustalenie nieważności ugody, akt sprawy sądu rejonowego, treść zawartej ugody, skutek prawny ugody, zawarcie ugody, podział majątku spadkowego, uznanie ugody, wada oświadczenia woli, protokół rozprawy, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, zakres szacowania nieruchomości, sprawa o dział spadku, wpływ błędów, odmienność ustaleń, ustępstwo, protokół sądowy, zapis ugody
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Myślińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Baran
Data wytworzenia informacji: