Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 85/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2015-03-03

VIII C 978/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 marca 2022

Data publikacji: 20 kwietnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

umowa najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, wysokość czynszu, opróżnienie lokalu, przedmiotowy lokal, pozwany, lokal socjalny, najem lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, gospodarowanie odpadami, elektroniczny protokół rozprawy, najemca, opłata za lokale, wysokość czynszu, opróżnienie lokalu, przedmiotowy lokal, pozwany, wartość opłaty, zimna woda, lokal socjalny, opłata za świadczenia, najem socjalny, opuszczenie lokalu, zajmowanie lokali, najem lokali, opóźnienie, eksmisja
Zobacz»

I C 2488/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2015

Data publikacji: 19 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

lokal mieszkalny, ochrona praw lokatorów, czynsz, ustawa o ochronie praw, właściciel, umowa najmu, przedmiotowy lokal, stosunek najmu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • lokal mieszkalny, ochrona praw lokatorów, czynsz, ustawa o ochronie praw, lokal zamienny, właściciel, umowa najmu, przedmiotowy lokal, zmiana kodeksu cywilnego, przedmiotowy lokal mieszkalny, wypowiedzenie, stosunek najmu, zasób gminny, zamiar zamieszkania, czynsz za zajmowany lokal, decyzja urzędu miejskiego, mieszkaniowy zasób, zamieszkanie w lokalu, najemca, pozwany
Zobacz»

III C 628/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2021

Data publikacji: 9 marca 2021

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

stosunek najmu, lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, opróżnienie lokalu, korzystanie z lokali, właściciel, czynsz, pozwany, zawarcie umowy najmu, najem lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • stosunek najmu, najemca, lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, opróżnienie lokalu, zmiana kodeksu cywilnego, korzystanie z lokali, właściciel, czynsz, opróżnienie i wydanie lokalu, pozwany, odszkodowanie za bezumowne zajmowanie, władanie lokalem, zawarcie umowy najmu, najem lokali, przedłużenie umowy najmu, bezumowne zajmowanie lokalu, żądanie wydania
Zobacz»

I C 3235/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

stosunek najmu, umowa najmu, pozwany, lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, opróżnienie lokalu, korzystanie z lokali, lokal mieszkalny, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • stosunek najmu, umowa najmu, pozwany, najemca, lokal socjalny, otrzymanie lokalu socjalnego, zaległość, ochrona praw lokatorów, opróżnienie lokalu, pismo, śmierć, miasto, zmiana kodeksu cywilnego, korzystanie z lokali, lokal mieszkalny, komendant główny policji, używanie lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, czynsz, manifestacja
Zobacz»

I C 1682/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

przedmiotowy lokal, umowa najmu, zaległy czynsz, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, pozwany, lokal mieszkalny, lokal socjalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • przedmiotowy lokal, umowa najmu, zaległy czynsz, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, dozorca domu, pozwany, zapłata zaległego czynszu najmu, termin na dokonanie zapłaty, lokal mieszkalny, powództwo o eksmisję, korespondencja, miesięczny termin na dokonanie, trzymiesięczny czynsz, procedura wypowiedzenia, rozwiązanie umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu, stosunek najmu przedmiotowego lokalu, zapłata zaległości czynszowych, lokal socjalny
Zobacz»

II Ca 899/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 września 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

stosunek najmu, czynsz, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, lokal socjalny, pozwany, umowa najmu, odszkodowanie, korzystanie z lokali, bezumowne korzystanie, przedmiotowy lokal
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • stosunek najmu, wstąpienie w stosunek najmu, czynsz, najemca, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, dom pomocy społecznej, lokal socjalny, ustalenie wstąpienia w stosunek, zmiana kodeksu cywilnego, strona powodowa, pozwany, eksmisja, umowa najmu, mieszkaniowy zasób gminy, odszkodowanie, dzień zapłaty, korzystanie z lokali, bezumowne korzystanie, przedmiotowy lokal
Zobacz»

XVI C 1707/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 października 2016

Data publikacji: 18 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ustawa o ochronie praw, lokal socjalny, stosunek najmu, ochrona praw lokatorów, przedmiotowy lokal, pozwany, właściciel, opróżnienie lokalu, zawarcie umowy najmu, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • ustawa o ochronie praw, lokal socjalny, stosunek najmu, ochrona praw lokatorów, przedmiotowy lokal, uprawnienie do władania, śmierć najemcy, lokal po śmierci, właściciel uprawnienia, dziadek, pozwany, właściciel, małoletni, opróżnienie lokalu, zajmowany lokal, opuszczenie i opróżnienie, zawarcie umowy najmu, miasto stołeczne, uprawnienie do lokalu socjalnego, lokal mieszkalny
Zobacz»

I C 823/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, umowa najmu, pozwany, czynsz, właściciel, lokal mieszkalny, stosunek najmu, lokal socjalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, umowa najmu, wypowiedzenie, pozwany, czynsz, strona powodowa, właściciel, lokal mieszkalny, stosunek najmu, lokal socjalny, rozwiązanie stosunku najmu, rygor rozwiązania, pismo z dni, zwłoka z zapłatą, otrzymanie lokalu socjalnego, miesięczny wymiar czynszu, sporny lokal mieszkalny, użytkowanie, najemca
Zobacz»

I Ca 170/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 29 maja 2013

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

lokal socjalny, umowa najmu, przedmiotowy lokal, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, stosunek najmu, najem lokali, stawka czynszu, pozwany, opróżnienie lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • lokal socjalny, umowa najmu, przedmiotowy lokal, pozwana gmina miejska, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, na czas, swoboda dysponowania, stosunek najmu, najem lokali, wyrok zaoczny, najem lokalu socjalnego, dysponowanie lokalem, umowa najmu lokalu, powództwo eksmisyjne, stawka czynszu, pozwany, opróżnienie lokalu, byłym najemcą, zbiory elektroniczne
Zobacz»

I C 2974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 27 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

lokal socjalny, pozwany, lokator, odszkodowanie, bezumowne korzystanie z lokalu, wysokość czynszu, najem lokali, zawarcie umowy najmu, opróżnienie lokalu, zajmujący lokal
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • lokal socjalny, pozwany, eksmisja, czynsz najmu, lokator, wyrok eksmisyjny, odszkodowanie, bezumowne korzystanie z lokalu, wysokość czynszu, najem lokali, umowa najmu lokali socjalnych, zawarcie umowy najmu lokalu, zasób gminy, zawarcie umowy najmu, pozwana gmina, uprawomocnienie, zmiana kodeksu cywilnego, opróżnienie lokalu, zajmujący lokal, prawo do otrzymania lokalu
Zobacz»

II Ca 980/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 26 października 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

umowa najmu, lokal mieszkalny, pozwany, czynsz, lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, najem lokali, przedmiotowy lokal
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, wypowiedzenie umowy najmu, wartość odtworzeniowa lokalu, lokal mieszkalny, lokal zamienny, pozwany, czynsz, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, zmiana kodeksu cywilnego, lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, najem lokali, mieszkaniowy zasób gminy, fakt spełniania, stan wolny, przedmiotowy lokal, skala, spełnianie przez lokal, sporny lokal mieszkalny, otrzymanie lokalu socjalnego
Zobacz»

VI ACa 722/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 lipca 2018

Data publikacji: 18 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, odszkodowanie, ustawa o ochronie praw, zajmujący lokal, pozwany, bezumowne korzystanie, wysokość czynszu, najem lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, lokal socjalny, czynsz, eksmisja
 • Ważne frazy
  • lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, odszkodowanie, ustawa o ochronie praw, zajmujący lokal, stawka odszkodowania, zmiana kodeksu cywilnego, pozwany, mieszkaniowy zasób gminy, bezumowne korzystanie, wywóz nieczystości, woda i ściek, wysokość czynszu, najem lokali, opłata za świadczenia, dzień zapłaty, zajmowanie lokali, odsetka za opóźnienie, pełnoletność, powierzchnia użytkowa
Zobacz»

I C 2330/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 marca 2021

Data publikacji: 26 września 2022

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

lokal socjalny, zawarcie umowy najmu, najem lokali, pozwany, przedmiotowy lokal, lokator, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • lokal socjalny, zawarcie umowy najmu, zawarcie umowy najmu lokalu, najem lokali, pozwany, umowa najmu lokali socjalnych, przedmiotowy lokal, lokator, prawo do lokalu socjalnego, opuszczenie i wydanie, uprawnienie do zawarcia umowy, poprzedni najemca, żądanie opróżnienia, klucz, zmiana kodeksu cywilnego, zakończenie umowy, licytacja komornicza, lokal zastępczy, lokal mieszkalny, użyczenie
Zobacz»

III Ca 1939/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 stycznia 2016

Data publikacji: 10 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

umowa najmu, przedmiotowy lokal, lokal mieszkalny, opróżnienie lokalu, czynsz, ochrona praw lokatorów, bezumowne korzystanie z lokalu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, czynsz, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, najemca, przedmiotowy lokal, lokal mieszkalny, opróżnienie lokalu, zmiana kodeksu cywilnego, przedmiotowy lokal mieszkalny, czynsz, ochrona praw lokatorów, strony dojść, nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego, powództwo o opróżnienie lokalu, bezumowne korzystanie z lokalu, pozwany, mieszkaniowy zasób gminy, opłata czynszowa, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, wypowiedzenie umowy najmu, stosunek najmu przedmiotowego lokalu, odpowiadająca wysokość czynszu
Zobacz»

VIII C 1372/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 8 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

umowa najmu, przedmiotowy lokal, lokal mieszkalny, lokator, opróżnienie lokalu, pozwany, wysokość czynszu, korzystanie z lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, czynsz, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, przedmiotowy lokal, lokal mieszkalny, nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego, lokator, opróżnienie lokalu, pozwany, administracja zasobów, wypowiedzenie umowy najmu, odpowiadająca wysokość czynszu, umowa najmu lokali mieszkalnych, zmiana kodeksu cywilnego, wpłata czynszu, pobyt czasowy, najemca przedmiotowego lokalu, wysokość czynszu, korzystanie z lokali, kserokopia pisma, kserokopia zaświadczenia, zasób komunalny
Zobacz»

I C 1039/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 września 2014

Data publikacji: 27 października 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

stosunek najmu, umowa najmu, lokal mieszkalny, lokal socjalny, najem lokali, przedmiotowy lokal, pozwany, ochrona praw lokatorów, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, stosunek najmu, umowa najmu, lokal mieszkalny, strona powodowa, najemca, wypowiedzenie umowy najmu, lokal socjalny, najem lokali, przedmiotowy lokal, pozwany, otrzymanie lokalu socjalnego, pomoc społeczna, umowa najmu lokali mieszkalnych, wstąpienie w stosunek najmu, sporny lokal, ochrona praw lokatorów, stosunek najmu lokalu, czynsz, przyczyna wypowiedzenia
Zobacz»

III Ca 561/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 maja 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, umowa najmu, lokal socjalny, najem lokali, stosunek najmu, czynsz, pozwany, opróżnienie lokalu do czasu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, umowa najmu, lokal socjalny, umowa najmu lokalu, najem lokali, najemca, stosunek najmu, czynsz, miesięczny okres wypowiedzenia, pozwany, podział lokalu, część czynszu, miesięczny termin, wypowiedzenie stosunku najmu, wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu, miasto, opróżnienie lokalu do czasu, pełny okres płatności, bieżąca należność
Zobacz»

II C 429/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 16 lipca 2021

Data publikacji: 29 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

najem lokali, pozwany, ochrona praw lokatorów, zawarcie umowy najmu, ustawa o ochronie praw, lokal socjalny, opróżnienie lokalu, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • najem lokali, pozwany, ochrona praw lokatorów, zawarcie umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu, ustawa o ochronie praw, lokal socjalny, kserokopia, opróżnienie lokalu, lokal mieszkalny, zadłużenie za lokal, umowa najmu lokali socjalnych, zawarcie umowy najmu lokalu, małżonek, protokół rozprawy, ugoda, uprawnienie do zawarcia umowy, miesięczny termin, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, warunek spłaty zadłużenia
Zobacz»

I C 3291/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 15 września 2016

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

lokal socjalny, umowa najmu, pozwany, przedmiotowy lokal, korzystanie z lokali, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, najem lokali, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • lokal socjalny, umowa najmu, pozwany, eksmisja, przedmiotowy lokal, status lokatora, zaległość, korzystanie z lokali, używanie lokalu, opłata czynszowa, opłata związana z korzystaniem, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, najem lokali, uzyskanie lokalu, używający lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, czynsz, akt lokalowy, wniosek o najem lokalu
Zobacz»

I C 1687/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 13 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

lokal socjalny, najem, czynsz, ochrona praw lokatorów, przedmiotowy lokal, odszkodowanie, ustawa o ochronie praw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, lokal socjalny, czynsz, eksmisja
 • Ważne frazy
  • lokal socjalny, roku czynszu, czynsz najmu, najem, czynsz, ochrona praw lokatorów, powodu korzyści, gmina, stan szkody, przedmiotowy lokal, prawo do lokalu socjalnego, eksmisja, ubikacja, wyrok eksmisyjny, opłata za używanie lokali, odszkodowanie, iloczyn ilości miesięcy, ustawa o ochronie praw, oferta zawarcia umowy najmu, umowa najmu lokali socjalnych
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Kwiatkowska Tiesler
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Kołbuc,  Magdalena Bajor-Nadolska ,  Małgorzata Klesyk
Data wytworzenia informacji: