Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 303/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Żorach z 2016-09-13

VI ACa 1044/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 13 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • akt notarialny, prawo o notariacie, czynność notarialna, czynność prawna, notariusz, unieważnienie aktu notarialnego, podpis na akcie notarialnym, grodzisk mazowiecki, podpis ręczny, falsyfikacja, kwestionowany akt, kancelaria notarialna, formalny akt, potwierdzenie przez osobę, zgodność z oryginałem kserokopii, lipiec, siostra, wydział ksiąg wieczystych sądu, umowa zamiany, wymóg formalny
Zobacz»

IV Ka 1203/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2013

Data publikacji: 13 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, akt notarialny, akt notarialny repertorium, prawo o notariacie, poświadczenie nieprawdy w akcie, repertorium, czynność notarialna, zabezpieczenie zwrotu pożyczki, księga wieczysta, funkcjonariusz publiczny, godziny wcześniejsze, lokal, numer, oświadczenie strony, ochronę prawnokarną, akt wniosku, część aktu notarialnego, hipoteka, właściciel, czynność prawna
Zobacz»

I ACa 229/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 maja 2021

Data publikacji: 9 września 2021

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, akt notarialny, umowa darowizny, prawo o notariacie, głuchota, sporządzony akt, służebność mieszkania, decyzja i wyrażenie woli, pozwany, wzmianka, osoba głucha, umowa darowizny nieruchomości, kancelaria notarialna, małżonka, żona, córka, prawa własność nieruchomości, stwierdzenie nieważności umowy darowizny, powzięcie decyzji i wyrażenia, oświadczenie woli
Zobacz»

XIV C 1006/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 listopada 2019

Data publikacji: 17 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, protokół rozprawy, umowa darowizny, akt notarialny, ruch warg, nieruchomość, zeznanie świadków, prawo o notariacie, pozwany, słuch, służebność mieszkania, kancelaria notarialna, żona, wyrażenie woli, osoba głucha, prawa własność, głuchota, stwierdzenie nieważności umowy darowizny, drugi akt, sporządzony akt
Zobacz»

III C 934/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2018

Data publikacji: 3 września 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • nieważność umowy dożywocia, unieważnienie aktu notarialnego, warszawa, repertorium, kancelaria notarialna, należny podatek, nieuiszczony koszt sądowy, rachunek skarbu państwa, forma aktu notarialnego, notariusz, stażysta, opłata od pozwów, adwokat, numer, pomoc prawna, pozwany koszt, suma, tysiąc, lipiec, wydział cywilny
Zobacz»

II K 1403/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 lipca 2014

Data publikacji: 24 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • akt notarialny, podstawa opodatkowania, grunt pod zabudową, sprzedaż, pozarolnicza działalność gospodarcza, sąd administracyjny, sposób podatków, niezabudowane działka gruntu, odpłatne przekazanie, przekazanie gminie, stan zerowy, urządzenie kanalizacyjne, działka z budynkiem mieszkalnym, rozpoczęta budowa, przestępstwo skarbowe, osiedle, naczelnik urzędów skarbowych, sieć wodociągowa, działka budowlane, zeznanie pit
Zobacz»

II C 870/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 lipca 2017

Data publikacji: 11 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, odpowiedzialność notariuszy, akt notarialny, porozumienie wekslowe, udzielenie pełnomocnictwa, nieruchomość, weksel, prawo o notariacie, ustanowienie hipoteki, małżonek, zeznanie powoda, umowa pożyczki, dół kartki, badanie woli, czynność prawna, odpowiedzialność rzeczowa, dola, złożony podpis, nieważność, czynność notarialna
Zobacz»

II C 982/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 lutego 2015

Data publikacji: 3 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, lokal, płyta z nagraniami, czynność notarialna, akt notarialny, opłata komunalna, pełnomocnictwo, zbycie, ustalenie nieważności umowy, sprawa o ustalenie nieważności, umowa sprzedaży, czynność prawna, szkoda, cena sprzedaży, zawarcie umowy użyczenia, odpowiedzialność notariuszy, określenie ceny, nieruchomość, koszty eksploatacyjne, zeznanie powoda
Zobacz»

I ACa 673/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 16 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, prawo o notariacie, czynność notarialna, szkoda, umowa sprzedaży, ugoda, pacjent, akt notarialny, pozwany, odpowiedzialność notariuszy, zwaloryzowana cena, sporządzenie aktu notarialnego, kontakt logiczny, roszczenie, lokal mieszkalny, zwrot świadczenia wzajemnego, zawarcie, wartość lokali, solidarność, mieszkanie
Zobacz»

VI ACa 1179/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 13 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, akt notarialny, prawo o notariacie, przedmiotowy akt notarialny, zeznanie powódki, rodzaj rozporządzeń, nieruchomość, ustawa prawa, zniesienie współwłasności, obowiązek notariusza, czynność notarialna, dwór mazowiecki, nowy dwór, darowizna, sporządzenie umowy, dokonanie oceny dowodu, córka powódki, pozwany, przedmiotowa działko, szkoda
Zobacz»

I ACa 321/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 września 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, prawo o notariacie, dokonanie czynności notarialnej, dowód osobisty, szczególna staranność, przerobienie dokumentu, wizerunek osoby, kształt twarzy, pieczęć, obowiązek notariusza, dokument pełnomocnictwa, założenie księgi wieczystej, repertorium, akt notarialny, czynność, wniosek o założenie księgi, odpowiedzialność notariuszy, tożsamość, proste porównanie, sfałszowany dokument
Zobacz»

II C 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, ugoda, czynność notarialna, obowiązek notariusza, koszt postępowania między stronami, zniesienie współwłasności nieruchomości, zmiana nazwiska, porada prawna, klon, nieważna czynność prawna, zadośćuczynienie, koszt aktu notarialnego, wynagrodzenie notariusza, opłata od zasądzonego roszczenia, umowa zniesienia współwłasności, dopłata, forma aktu notarialnego, szkoda, odszkodowanie, pozwany
Zobacz»

I ACa 212/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 września 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, akt notarialny, nota, dokonanie czynności notarialnej, umowa przedwstępna, szkoda, związek przyczynowy, zapis umowny, zasady współżycia społecznego, osoba zaufania publicznego, zawarcie umowy, czynność, podział działki, kwota zaliczki, sporządzenie aktu notarialnego, pozwany, prawo o notariacie, sprzeczność z prawem, zamierzona czynność, nieważny zapis
Zobacz»

III Ca 855/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 stycznia 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, prawo o notariacie, akt notarialny, podpis, notarialne pełnomocnictwo, tożsamość osoby, nieustalone osoby, pozwany, obowiązek notariusza, dowolna wysokość, strona czynności notarialnej, klient, czynność, nazwisko, dokument tożsamości, szkoda, związek przyczynowy, podrobiony dowód osobisty, urząd stanu cywilnego, ustawa prawa
Zobacz»

I1 C 1381/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 22 listopada 2017

Data publikacji: 28 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • akt notarialny, zoo, notariusz, chwilę sporządzenia, taksa notarialna, sporządzenie oświadczenia, podatek od towarów i usług, udzielone poręczenie, egzekucja, spółka, oświadczenie o poddaniu, koszt sporządzenia, faktura na kwotę, zasada na powodzie, dowód nadania, zakończeniu usługi, oświadczenie kwot, obowiązek udowadniania, usługi podmiotów, uzasadniona wątpliwość
Zobacz»

I Co 267/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 19 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • prawo o notariacie, akt notarialny, klauzula wykonalności, klauzula wykonalności aktu notarialnego, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, referendarz sądowy, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, egzekucja, postępowanie o nadanie klauzuli, dłużnik solidarny, oryginalny wypis, wydanie rzeczy, przedstawienie przez wierzyciela, wniosek o nadanie klauzul, spółka jawna, zasadności obowiązku, wymóg składania, uproszczona forma
Zobacz»

I C 93/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • akt notarialny, dachówka, darowizna, księga wieczysta, spichlerz, paragraf, rozszerzenie wspólności ustawowej, działka gruntów, nieruchomość, lokal, dział spadków, akt nadania, stodoła, geoda, budynek mieszkalny, całe gospodarstwo rolne, treść aktów notarialnych, wyodrębnienie własności, gmina, małżonka
Zobacz»

I C 413/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 13 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, czynność notarialna, choroba psychiczna, płyta, wygląd i zachowanie, wygląd powoda, lekarz, akt notarialny, karta informacyjna leczenia szpitalnego, prawo o notariacie, objaw, staranność, zachowanie powodów, samookaleczenie, skierowanie do szpitala psychiatrycznego, świadome powzięcie decyzji, czynność, świadek, e, ślad
Zobacz»

VI Gz 146/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 11 marca 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, prawo o notariacie, wypis, akt notarialny, nota, strona aktu notarialnego, nałożenie grzywny, odmowa przedstawienia dokumentu, tajemnica zawodowa, środek przymusu, wykonanie wezwania, oczywiste naruszenie prawa, żądany dokument, krajowa rada notarialna, odmowa wydania dokumentów, zasadność odmowy, odpis, poważna wątpliwość, zwrot opłaty od zażalenia, dokument przez osoby
Zobacz»

I ACa 53/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

akt notarialny
 • Ważne frazy
  • notariusz, prawo o notariacie, czynność notarialna, akt notarialny, odsetka, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, wynagrodzenie notariusza, zapłata odsetek, zezwolenie ministra spraw wewnętrznych, minister spraw wewnętrznych i administracji, sporządzenie aktu notarialnego, szkoda, ustawa o nabywaniu nieruchomości, pozwany, strefa, umowa sprzedaży nieruchomości, wadliwy akt, cena, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochrona granic państwowych
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Szczepańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Żorach
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Czapla
Data wytworzenia informacji: