Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 172/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-12-18

III Ca 2078/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 1 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

konsument, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wyjątkowa okoliczność, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, data rozwiązania umowy, kredyt gotówkowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawdziwe twierdzenie powoda, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wyjątkowa okoliczność, wyrok zaoczny, wierzytelności przedawnione, wejście w życie przepisu, bank, następująca umowa, roszczenie majątkowe, zarzut przedawnienia, nabycie wierzytelności, ocena sądu rejonowego, wymagalność, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

III Ca 236/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

konsument, kodeks cywilny, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zmiana ustawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, skutek przedawnienia, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, materialna przeszkoda, uprawniony przedsiębiorca, przeszkoda do uwzględnienia roszczenia, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny, zgodność stanu, słabsza strona stosunku prawnego
Zobacz»

I C 728/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 13 stycznia 2017

Data publikacji: 12 lipca 2022

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, upływ terminu przedawnienia, pozwany, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, upływ terminu przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, siedziba, zwrot na warunkach, pozwany, należność główna stała, fakt niekwestionowany, termin przedawnienia roszczenia, stanowisko na piśmie, kwota odsetek za opóźnienie, przedawnienie przed upływem, ewidencja analityczna, termin przedawnienia roszczenia majątkowego, oddalenie żądania pozwu, umowa bankowa, wymagalność dochodzonego roszczenia
Zobacz»

I C 194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 8 września 2017

Data publikacji: 25 września 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, upływ terminu przedawnienia, pozwany, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, upływ terminu przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, wypowiedzenie umowy, umowa kredytu o numerze, siedziba, zwrot na warunkach, pozwany, należność główna stała, fakt niekwestionowany, termin przedawnienia roszczenia, stanowisko na piśmie, kwota odsetek za opóźnienie, przedawnienie przed upływem, ewidencja analityczna, termin przedawnienia roszczenia majątkowego, oddalenie żądania pozwu
Zobacz»

I C 315/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 8 listopada 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, upływ terminu przedawnienia, pozwany, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, siedziba, kredyt, pozwany, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, koszt monitów i upomnień, zwrot na warunkach, należność główna stała, pakiet usług, fakt niekwestionowany, termin przedawnienia roszczenia, stanowisko na piśmie, kwota odsetek za opóźnienie, przedawnienie przed upływem
Zobacz»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg przedawnienia, pozwany, upływ terminu przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg przedawnienia, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, następująca wpłata, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa pożyczki gotówkowej, kolejna wpłata, uznanie niewłaściwe, pozwany, przerwanie biegu terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, nabycie wierzytelności, bank, początek biegu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, bieg terminu przedawnienia roszczenia, celów dochodzenia, wyliczenie skapitalizowanych odsetek, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

VIII C 1907/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

upływ terminu przedawnienia, kodeks cywilny, roszczenie, wyrok zaoczny, konsument, przerwanie, zmiana ustawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • upływ terminu przedawnienia, kodeks cywilny, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, wyrok zaoczny, konsument, przerwanie, umowa kredytów, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, zmiana ustawy, kredytodawca, zarzut przedawnienia, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe roszczenie, branie przez sąd, dzień umowy cesji, przerwanie i zawieszenie biegu, ogólny trzyletni termin przedawnienia, bezsporne roszczenie
Zobacz»

III Ca 1956/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lutego 2019

Data publikacji: 1 kwietnia 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, kodeks cywilny, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, materialna przeszkoda, uprawniony przedsiębiorca, przeszkoda do uwzględnienia roszczenia, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny, zgodność stanu
Zobacz»

I C 899/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 czerwca 2023

Data publikacji: 20 lipca 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, upływ terminu przedawnienia roszczenia, przerwanie biegu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, konsument, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, organ powołany do rozpoznawania, egzekwowanie roszczeń, upływ terminu przedawnienia roszczenia, sąd polubowny, przerwanie biegu przedawnienia, ostatni dzień roku kalendarzowego, przedawnienie w przypadku, zarzut przedawnienia, koniec terminu przedawnienia, typ żądania, uprzednie zawieszenie, rozpoznawanie sprawy, bieg terminu przedawnienia, stan wymagalności roszczenia, dotychczasowy termin, status konsumenta, wejście w życie
Zobacz»

I C 504/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 31 października 2018

Data publikacji: 22 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

upływ terminu przedawnienia, konsument, kodeks cywilny, przerwanie biegu przedawnienia, cesja, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, ugoda, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, konsument, kodeks cywilny, okres przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, cesja, dokument prywatny, wymagalność świadczenia pieniężnego, niedopuszczalne obejście, wyciąg z załącznika, spółka w trybie, dłużnik, przedawnienie roszczeń, umowa bankowa, bankowy tytuł egzekucyjny, zobowiązanie naturalne
Zobacz»

VIII C 1714/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nota obciążeniowa, kodeks cywilny, przerwanie, roszczenie, wyrok zaoczny, konsument, upływ terminu przedawnienia, cesja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, kodeks cywilny, ustawowa odsetka za opóźnienie, przerwanie, roszczenie, pierwotny wierzyciel, bieg terminu przedawnienia, faktura i nota obciążeniowa, wyrok zaoczny, konsument, dzień wejścia w życie, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, ustawa, zarzut przedawnienia, cesja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, fundusz inwestycyjny, kserokopie zawiadomień, należność
Zobacz»

III Ca 1978/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

konsument, kodeks cywilny, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, uprawniony przedsiębiorca, branie przez sąd, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny, zgodność stanu, słabsza strona stosunku prawnego
Zobacz»

I C 865/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 8 marca 2018

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, bieg przedawnienia, przerwanie biegu, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, roszczenie majątkowe, przedawnienie roszczeń, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, przerwanie biegu terminu przedawnienia, bieg przedawnienia, wymagalność, sprzedaż wierzytelności, celów dochodzenia, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, przerwanie biegu, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie roszczenia, zwrot na warunkach, pozwany
Zobacz»

I C 960/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 15 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, upływ terminu przedawnienia, pozwany, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, siedziba, pozwany, umowa przelewu, termin zapłaty ostatniej raty, bank, fakt niekwestionowany, termin przedawnienia roszczenia, stanowisko na piśmie, skapitalizowana odsetka umowna, przedawnienie przed upływem, prowizja i koszt, termin przedawnienia roszczenia majątkowego, oddalenie żądania pozwu, stanowiąca opłata
Zobacz»

I C 732/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, roszczenie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kodeks cywilny, dokument księgowy, odsetka ustawowa za opóźnienie, upływ terminu przedawnienia, bieg przedawnienia, nota obciążeniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, roszczenie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, wykaz wierzytelności, kodeks cywilny, dokument księgowy, ostatni dzień roku kalendarzowego, odsetka ustawowa za opóźnienie, upływ terminu przedawnienia, koniec terminu przedawnienia, należność główna, umowa abonencka, bieg przedawnienia, zwrot sprzętu, nota obciążeniowa, dekoder, działanie systemów, uznanie roszczenia, skapitalizowana odsetka
Zobacz»

IV Ca 1031/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 28 października 2020

Data publikacji: 13 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kodeks cywilny, upływ terminu przedawnienia, zmiana ustawy, przedawnienie roszczeń, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • ostatni dzień roku kalendarzowego, kodeks cywilny, koniec terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, rata, zmiana ustawy, umowa pożyczki, termin płatności ostatniej, zarzut przedawnienia, świadczenie okresowe, bieg terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, dzień wejścia, nowe brzmienie, przerwanie, spadkobierca, roszczenie wynikające z umowy, umowa ubezpieczenia, wejście w życie, przerwanie i zawieszenie biegu
Zobacz»

II Ca 1050/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 9 marca 2021

Data publikacji: 22 marca 2021

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kodeks cywilny, termin przedawnienia, konsument, przedawnienie roszczeń, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, termin płatności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • kodeks cywilny, termin przedawnienia, konsument, sprzedaż na raty, przedawnienie roszczeń, nota debetowa, wejście w życie kodeksu, wcześniejszy termin, dzień wejścia w życie, roszczenie przedsiębiorcy, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, dotychczasowy termin, kwestia przedawnienia, termin płatności, bieg, okręg sądów, okrąg sądów, sytuacja konsumentów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, reguła prawna
Zobacz»

I C 21/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, roszczenie majątkowe, przedawnienie roszczeń, identyfikator, upływ terminu przedawnienia, wyciąg z księgi rachunkowej, warunek określony w umowie, umowa sprzedaży wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, numer referencyjny, treść przepisu, odsetka za opóźnienie, termin spłaty, zwrot na warunkach, udzielające pożyczki, pozwany, należność główna stała, załącznik umowy
Zobacz»

II Ca 57/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 stycznia 2019

Data publikacji: 29 lutego 2024

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

upływ terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, wyrok zaoczny, wierzyciel pierwotny, cesja, konsument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, twierdzenie powoda o okolicznościach, przedawnienie roszczeń, prawdziwe twierdzenie powoda, wyrok zaoczny, istnienie dochodzonego roszczenia, umowa pożyczki, instytucja przedawnienia roszczenia, niespłacone należności, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszu, wydanie wyroku zaocznego, istnienie i wysokości, kwestia przedawnienia roszczenia, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, roszczenie o świadczenia okresowe, roszczenie związane z prowadzeniem
Zobacz»

I C 734/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 8 listopada 2018

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, nota obciążeniowa, roszczenie, kodeks cywilny, dokument księgowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka ustawowa za opóźnienie, bieg przedawnienia, upływ terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, nota obciążeniowa, roszczenie, wykaz wierzytelności, kodeks cywilny, dokument księgowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, należność główna, ostatni dzień roku kalendarzowego, odsetka ustawowa za opóźnienie, koniec terminu przedawnienia, umowa abonencka, bieg przedawnienia, dekoder, działanie systemów, uznanie roszczenia, skapitalizowana odsetka, upływ terminu przedawnienia, pozew roszczenia, mediacja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Reterska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Roman Troll
Data wytworzenia informacji: