Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1107/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Częstochowie z 2019-11-14

I C 3028/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 10 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, umowa cesji, wysokość czterokrotności stopy, czterokrotność stopy lombardowej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, umowa cesji, cedent, wysokość czterokrotności stopy, czterokrotność stopy lombardowej, umowa przelewu wierzytelności, dowód w zakresie wykazania, odsetka w wysokości czterokrotności, przedmiot przelewu, nabywca, cesjonariusz, elektroniczne postępowanie upominawcze, woli uczestnictwa, wierzyciel, pożyczony kapitał, legitymacja czynna i bierna, rzeczona umowa pożyczki, pozwany, podstawowy wynik
Zobacz»

I C 1794/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lutego 2019

Data publikacji: 21 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

pożyczkobiorca, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, pożyczkodawca, pozew, umowa cesji, odsetka umowna i karna, legitymacja procesowa czynna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pożyczkobiorca, zbywca, porozumienie, wyciąg z listy, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa ramowa przelewu wierzytelności, pożyczkodawca, pozew, umowa cesji, cedent, odsetka umowna i karna, rachunek pożyczkobiorcy, załącznik, legitymacja procesowa czynna, list dłużników, data wymagalności wierzytelności, uzasadnienie pozwów, należność główna, wyrok zaoczny
Zobacz»

VIII C 472/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lipca 2020

Data publikacji: 22 lipca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, cesja, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, cesja, transakcja płatnicza, cedent, pożyczkodawca, umowa przelewu wierzytelności, wykonanie transakcji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, identyfikator, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, dokonanie cesji praw, oznaczenie wierzytelności, oświadczenie o dokonaniu, artykuł, komentarz
Zobacz»

II Ca 1008/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 4 października 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pozwany, umowa pożyczki, czterokrotność stopy lombardowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszu, umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, bank, umowa pożyczki, czterokrotność stopy lombardowej, księga rachunkowa powoda, postanowienie o nadanie klauzuli, nabycie wierzytelności, poprzedni wierzyciel, nadanie klauzul wykonalności, dokument, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, akt postępowań, strona powodowa, roszczenie
Zobacz»

I C 423/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 10 listopada 2020

Data publikacji: 1 lutego 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa pożyczki, umowa cesji wierzytelności, pożyczkodawca, pożyczkobiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, umowa cesji wierzytelności, pożyczkodawca, dokonana cesja wierzytelności, pożyczkobiorca, nabycie wierzytelności, pozwany, wysokość dochodzonego roszczenia, koszt kredytów, wykaz wierzytelności, konsument, próba polubownego rozwiązania, uiszczenie ceny nabycia, polubowne rozwiązanie sporu, zawarcie umowy cesji wierzytelności, wyciąg z załącznika, ustawa o kredycie konsumenckim, klauzule abuzywne, przeniesienie własności przedmiotu, całkowita kwota
Zobacz»

II C 299/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa cesji, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, dr hab., nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany, numer, strona powodowa, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

I1 C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zestawienie wierzytelności, wierzytelność hipoteczna, poprzednik prawny powodów, siedziba, minimalna rata, istnienie przedmiotowego roszczenia, portfel wierzytelności, umowa, numer, umowa przelewu, wierzytelność wchodząca w skład, przelew wierzytelności, wyciąg z załącznika, czterokrotność stopy procentowej kredytu, umowa wierzytelności, termin zapłaty kwot, dzień wniesienia pozwu, pozew do dnia zapłaty
Zobacz»

I C 2023/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, cedent, przelew wierzytelności, dłużnik, siedziba, element stosunku zobowiązaniowego, dzień sporządzenia pozwu, skuteczność cesji wierzytelności, następca prawny pierwotnego wierzyciela, zbywca, zaległa część, cesjonariusz, sprzedaż wierzytelności, określenie stosunku, odsetka od kapitału, umowa o kredyt konsumencki, część kapitału, nabywca
Zobacz»

I C 42/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, kapitał, czterokrotność stopy lombardowej, odsetka, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kapitał, czterokrotność stopy lombardowej, kwota niespłaconego kapitału, odsetka karna, odsetka, wysokość ceny nabycia, okres kredytowania, cesja, kredyt, pozwany, zaspokojony wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, ugoda, tajemnica handlowa, roszczenie o zaległe odsetki, spłata kapitału, stopa procentowa, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

I C 128/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 21 lipca 2020

Data publikacji: 31 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, wysokość odsetek maksymalnych, pożyczkobiorca, pozwany, umowa pożyczki, pożyczkodawca, odsetki umowne, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, wierzytelnością klienta, niespłacone odsetki, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, nabywca wierzytelności, kwota udzielonej pożyczki, prowizja, cedent, wysokość odsetek maksymalnych, odsetki kapitałowe, pożyczkobiorca, pozwany, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki, pożyczkodawca, odsetki umowne, dłużnik, kapitał
Zobacz»

II C 274/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2019

Data publikacji: 9 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, umowa cesji wierzytelności, pozew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, umowa pożyczki, dr hab., umowa cesji wierzytelności, nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozew, pozwany, strona powodowa, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

II C 325/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, umowa cesji wierzytelności, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, umowa pożyczki, dr hab., umowa cesji wierzytelności, nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany, strona powodowa, pierwotny wierzyciel, pozew
Zobacz»

II Ca 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, kapitał, umowa pożyczki, czterokrotność stopy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, rozliczenie wierzytelności, księga rachunkowa powoda, umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, dokument prywatny, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, kapitał, umowa pożyczki, wyciąg z umowy cesji, wierzyciel, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, czterokrotność stopy, pozwany, kapitał pożyczki, zachód, przelew wierzytelności, roszczenie o zaległe odsetki
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zasadność dochodzonego roszczenia, klauzula wykonalności
Zobacz»

II C 284/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa cesji, zbywca, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, dr hab., nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany, numer, strona powodowa, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

I ACa 320/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 października 2017

Data publikacji: 12 kwietnia 2021

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa pożyczki, umowa cesji wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa pożyczki, płatność, zgoda osoby trzeciej, umowa cesji wierzytelności, pozwany, dyspozycja, wykonanie roboty, transakcja handlowa, scedowana wierzytelność, umowa o roboty, przelew, podwykonawca, osoby nieuprawnione, kaucja gwarancyjna, faktura, przelewana wierzytelność, poznanie, umowa pożyczki z dniem, zawarcie umowy cesji
Zobacz»

II C 457/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa pożyczki, odsetki umowne, wysokość odsetki, pozwany, pożyczkobiorca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetki umowne, umowa pożyczki gotówkowej, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności, wysokość odsetki, pozwany, pożyczkobiorca, odsetka za opóźnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, dwukrotność, rata, cesja wierzytelności, stosunek roczny, umowa przelewu, siedziba, dokonana cesja
Zobacz»

I C 216/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzezinach

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2019

Data publikacji: 22 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pożyczkodawca, pożyczkobiorca, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, fundusz sekurytyzacyjny, pożyczkodawca, pierwotny wierzyciel, zawieranie umowy przelewu, akt braku, koszt kredytów, pożyczkobiorca, koszt pożyczki, brzezina, konsument, zbywana wierzytelność, pełna rata, cesja, wypowiedzenie, istnienie wierzytelności, całkowita kwota
Zobacz»

VIII C 2863/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, pożyczkodawca, umowa cesji, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pożyczkodawca, umowa cesji, przelew wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, pierwotny wierzyciel, twierdzenie faktyczne, wyciąg z księgi, określona wierzytelność, glosa do uchwały, kodeks cywilny, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, artykuł, umowa ramowa
Zobacz»

I C 128/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 23 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cedent, umowa sprzedaży wierzytelności, siedziba, element stosunku zobowiązaniowego, zbywca, cesjonariusz, określenie stosunku, umowa o kredyt konsumencki, cesja wierzytelności, dłużnik świadczenia, bielsko podlaskie, nabywca wierzytelności, brak spłaty, pozwana wierzytelność, powołana umowa, zawarcie umowy pożyczki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Bednarek-Janik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Kasperkiewicz-Jeruszka
Data wytworzenia informacji: