Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 2592/19 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej z 2020-04-14

VIII Ga 359/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 października 2018

Data publikacji: 26 października 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, faktura, pozwany, umowa, usługa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, faktura, odpowiednie oświadczenie, pozwany, umowa, termin zapłaty, naliczenie kary umownej, usługa, powódkę kary, wystawienie oświadczenia, umowa strony, wysokość kary umowna, centrum, usta, odpis, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa i społeczna, apelacja powódki, usługa utrzymania czystości, wystawiana faktura
Zobacz»

V GC 737/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 1 marca 2019

Data publikacji: 4 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, transakcja handlowa, pozwany, termin zapłaty w transakcjach, nota obciążeniowa, umowa, zobowiązanie, odzyskiwanie należności, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, transakcja handlowa, umowa o współpracy, pozwany, termin zapłaty w transakcjach, naruszenie zakazu konkurencji, warunki ogólne, pre, nota obciążeniowa, umowa, wierzyciel, zapłata kary umowna, zobowiązanie, pozwana kara umowna, równowartość kwot, odzyskiwanie należności, przypadek naruszenia zakazu, powodu kara, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, wypowiedzenie
Zobacz»

XVI GC 1973/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, zobowiązanie, faktura, nota obciążeniowa, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, nakaz zapłaty, faktura zaliczkowa, usługa promocji, produkt, zobowiązanie, faktura, nota obciążeniowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, rozwiązanie umowy, pozwany, faktura korygująca, umowa ze skutkiem, weksel, rok obowiązywania, wykonanie zobowiązania pieniężnego, zapłata, kwota kary umowna, litr
Zobacz»

I C 98/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, nota obciążeniowa, pozwany, świadczenie usługi, wystawiona faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, wartość ulgi, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rozwiązanie umowy przez abonenta, nota odsetkowa, nota obciążeniowa, jednostronne rozwiązanie umowy, kara umowna płatna, pozwany, operator telekomunikacyjny, wezwanie do zapłaty, zapłata kary umowna, świadczenie usługi, prawo telekomunikacyjne, naliczenie kary umownej, podstawa wezwania, wystawiona faktura, wierzytelność, umowa o świadczenie usługi
Zobacz»

X GC 49/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 14 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, faktura vat, pozwany, nota, umowa, płatność, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, nota, umowa, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, płatność, umowa o roboty budowlane, termin, termin realizacji, potrącenie, przedmiot umowy, obciążenie rachunków, naliczona kara, zapłata kary, front
Zobacz»

I C 204/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, zobowiązanie, abonament, pozwany, opłata abonamentowa, regulamin świadczenia usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wierzyciel pierwotny, abonent, umowa abonencka, umowa, nienależyte wykonanie, dekoder, zastrzeżenie kary umownej, operator, zobowiązanie, zwrot sprzętu, abonament, zapłata kary, odbiór telewizji satelitarnej, pozwany, dzieło, opłata abonamentowa, regulamin świadczenia usługi, zmiana wierzyciela, wypadek skorzystania
Zobacz»

VII Ga 435/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 17 grudnia 2019

Data publikacji: 12 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa, postanowienie o karze umownej, płatność za towary, karta płatnicza, regulamin świadczenia usługi, kwota minimum, rozwiązanie umowy, regulowanie należności, strona powodowa, partner, nienależyte wykonywanie umowy, centrum rozliczeń, terminal, umowa ze skutkiem natychmiastowym, naruszenie umowy, prawo wypowiedzenia, wymóg określoności, nałożona kara
Zobacz»

VI GC 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2016

Data publikacji: 4 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kara umowna, nota obciążeniowa, zlecenie, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, zlecenie, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, zobowiązanie, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania
Zobacz»

V GC 350/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwany, faktura, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, terminal, umowa, karta, termin zapłaty, twierdzenie powoda o okolicznościach, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, strona kontraktu, równowaga kontraktowa, weksel in blanco, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyrok w sprawie, faktura, rozwiązanie umowy, wypadek odstąpienia od umowy, umowa w trybie natychmiastowym, naliczenie kary umownej, dokument księgowy, zapłata
Zobacz»

I ACa 1381/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

spółka, kara umowna, umowa, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • spółka, kara umowna, umowa, suma bilansowa, produkcja przędz, pozwany, stan zatrudnienia, umowy prywatyzacyjne, podstawowa działalność spółki, wartość bilansowa spółki, podwyższenie kapitału, działalność statutowa, zobowiązanie, obniżenie zatrudnienia, poziom zatrudnienia, przychód ze sprzedaży, zarząd, zmniejszenie zatrudnienia, zobowiązanie wynikające z umowy, oświadczenie woli
Zobacz»

VIII Ga 68/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lipca 2015

Data publikacji: 29 września 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu, opóźnienie w wykonaniu robót
Zobacz»

I C 1827/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 15 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zapłata kary umowna, pozwany, odpowiedzialność solidarna, umowa, umowa z dniem, rok gminy, ustalenie między stronami, wezwanie, bielsko podlaskie, roszczenie o zapłatę kary, zapłata, czynnik rozwoju, protokół ze spotkania stron, przygotowanie strony, ustalenie między wspólnikami, spotkanie stron umowy, zobowiązanie spółki, umowa zawarta przez spółkę, rozliczenie między wspólnikami
Zobacz»

VIII Ga 201/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 czerwca 2019

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kara umowna, nota obciążeniowa, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, umowa inwestycyjna, nieterminowe wykonanie umowy, zadanie, numer, pozwany, umowa, projekt budowlany przyłącza, przyłącze gazu, postępowanie uproszczone, realizacja przyłączenia, przyłączenie do sieci gazowej, mail, dzień opóźnienia, oświadczenie woli, budowa przyłącza, zarzut potrącenia, ogólna dyrektywa wykładni oświadczeń, wykonanie projektów
Zobacz»

III Ca 494/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 maja 2017

Data publikacji: 13 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, opłaty specjalne, świadczenie usługi, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, operator, strona klienta, nienależyte wykonanie zobowiązania, agio, ograniczona odpowiedzialność, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, zastrzeganie kary umownej, świadczona usługa telekomunikacyjna, jednostronne rozwiązanie umowy, zobowiązanie, należność za usługi
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dokumentacja projektowa, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, zobowiązanie, pozwolenie
Zobacz»

V GC 874/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 3 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, rozwiązanie umowy, umowa, należność za energię elektryczna, sprzedaż energii elektrycznej, odbiorca, opłaty sankcyjne, zapłata należności za energię, cennik, szkoda, termin płatności, miesiąc po upływie, pozwany, wypowiedzenie, nienależyte wykonanie zobowiązania, nota obciążeniowa, upływ terminów płatności, wolumen energii, adekwatny związek przyczynowy, zobowiązanie
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, zobowiązanie, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, miarkowanie kary, szkoda, raport, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, zobowiązanie, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony
Zobacz»

VI ACa 1359/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, dzień zapłaty, usługa, pozwany, umowa, odzyskiwanie należności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wadliwe wykonanie usługi, konsorcjum, dzień zapłaty, usługa, pozwany, potrącenie, umowa, wadliwe wykonanie przedmiotu, wykonanie przedmiotu zamówienia, pierwsza instancja, usługi porządkowe, zasądzone świadczenie, kwota, odsetka, nałożenie na powódkę, łącząca strona umowy, nieterminowe regulowanie, odzyskiwanie należności, wierzytelność
Zobacz»

IX GC 1602/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2018

Data publikacji: 30 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadajnik, zleceniobiorca, interwencja, usługa monitoringu, zleceniodawca, faktura vat, umowa, rabat promocyjny, udzielony rabat, rozwiązanie umowy, rozpoczęcie świadczenia usług, transakcja handlowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, wykonanie montażu, wartość kary umownej, nakaz zapłaty, zapłata
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anita Sobota
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Sądu Rejonowego Karol Sala
Data wytworzenia informacji: