Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 578/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2012-10-09

I C 581/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzezinach

Data orzeczenia: 19 października 2015

Data publikacji: 10 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wierzyciel, zmiana strony umowy, zgoda na przejęcie długu, przeniesienie prawa i obowiązków, aneks, cesja, wyrażenie zgody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zmiana dłużnika, wierzyciel, zmiana strony umowy, zgoda na przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, przeniesienie prawa i obowiązków, aneks, cesja, wyrażenie zgody, cesja praw i obowiązków, zawezwanie, aneks do umowy dzierżawy, próby ugodowe, dzierżawca, dokonanie zmiany, oświadczenie o wyrażeniu, czynsz dzierżawny, umowa w związku, złożenie przez wierzyciela oświadczenia, żądany czynsz
Zobacz»

III Ca 1443/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 października 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zgoda na przejęcie długu, wyrażenie zgody na przejęcie, zgoda wierzycieli, umowa, zmiana strony, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zgoda na przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, zmiana dłużnika, chwilą wyrażenia, wyrażenie zgody na przejęcie, dług w przyszłości, zgoda wierzycieli, umowa, umowa dzierżawy z dniem, zgoda wierzyciela na przejęcie, zgoda powoda, postaci zwolnień, zmiana strony, oświadczenie wierzyciela, brak legitymacji procesowej biernej, nieważność bezwzględna, wniosek o zawezwanie, ocena wypłacalności dłużnika, ocena sądu odwoławczego, oświadczenie
Zobacz»

VI ACa 1644/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lipca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zgoda na przejęcie długu, pozwany, forma pisemna, wyrażenie zgody na przejęcie, zgoda wierzycieli, umowa, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zgoda na przejęcie długu, przystąpienie do długu, pozwany, forma pisemna, pisemna zgoda powoda, konto męża, wyrażenie zgody na przejęcie, zgoda wierzycieli, pełnomocnictwo do rachunku, sporna faktura, skuteczne przejęcie, rachunek firmowy, umowa, zadłużenie wobec powoda, umowa o przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik, pisemne oświadczenie, oświadczenie, nieważność bezwzględna, rachunek bieżący
Zobacz»

I ACa 491/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przejęcie długu, zgoda, przeniesienie prawa i obowiązków, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, zorganizowana część przedsiębiorstwa, zwolnienie pozwanej spółki, zgoda, przeniesienie prawa i obowiązków, dług pozwanej spółki, nabywca przedsiębiorstwa, zgoda na przeniesienie praw, umowa, powodowa spółka, faktura, dotychczasowy dłużnik, wymagalność roszczenia, zawarcie, zbywca przedsiębiorstwa, wyrażenie zgody na przeniesienie, pozwany, stanowisko powoda w przedmiocie, kodeks cywilny, planowana sprzedaż
Zobacz»

VI ACa 1100/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2012

Data publikacji: 2 maja 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

prawo drogi, udostępnienie prawa, przejęcie długu, umowa z dniem, zmiana strony, pozwany, przeniesienie prawa i obowiązków, uzyskanie zgody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • prawo drogi, udostępnienie prawa drogi, udostępnienie prawa, włókno światłowodowe, przejęcie długu, umowa z dniem, zmiana strony, granica państwa, warunek zawieszający, pozwany, przeniesienie prawa i obowiązków, opłata za prawo drogi, życie pod warunkiem, przystąpienie do długu, uzyskanie zgody, przejęcie praw i obowiązków, światłowód na odcinku, nieważność umowy sprzedaży, umowa sprzedaży włókien, kabel światłowodowy na odcinku
Zobacz»

I ACa 665/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 12 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa, zgoda wierzycieli, pozwany, zgoda na przejęcie długu, osoby trzecie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • nabywca przedsiębiorstwa, umowa, zbywca, zgoda wierzycieli, dłużnik, pozwany, osoba trzecia za zgodą, kredyt, odpowiedzialność nabywcy, umowa o przejęcie długu, umowa przedwstępna, bank, przeniesienie przedsiębiorstwa, zgoda na przejęcie długu, obowiązek świadczenia, portal, osoby trzecie, umowa zbycia przedsiębiorstwa, dług przez nabywcę, umowa o przeniesienie
Zobacz»

III Ca 1049/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

porozumienie, pozwany, zgoda na przejęcie długu, osoby trzecie, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • uznanie długu, porozumienie, pozwany, kumulatywne przystąpienie do długu, treść porozumienia, zgoda na przejęcie długu, nielegalny pobór energii, umowa przejęcia długu, skutek prawny złożonego oświadczenia, dotychczasowy dłużnik, ugoda, osoby trzecie, warunek spłaty, zapłata opłaty, wierzyciel, zawarte porozumienie, zarzut dotyczące naruszenia prawa, dodatkowy dłużnik, główny przedmiot sporu, warunek skuteczności umowy
Zobacz»

I C 448/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2013

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przejęcie długu, umowa, zgoda, pozwany, wierzyciel, przeniesienie prawa, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, umowa, obowiązek dzierżawcy, siłownia wiatrowa, przeniesienie praw i przejęcia, zgoda, czynsz dzierżawny, umowa dzierżawy działki, umowa o przejęcie długu, pozwany, wierzyciel, zawarcie umowy przejęcia długu, przeniesienie prawa, blankietowe zgody, zwolnienie dotychczasowego dłużnika, przejęcie praw i obowiązków, zgoda powoda, prawo i obowiązek, rozpoczęcie prac budowlanych, prawo wynikające z umowy
Zobacz»

I ACa 1377/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

osoby trzecie, umowa, zgoda wierzycieli, zgoda na przejęcie długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • umowa o przejęcie długu, dłużnik, osoby trzecie, umowa, ewentualny dług, umowa sprzedaży udziału, spółka, odstąpienie od umowy sprzedaży, kontrakt, zgoda wierzycieli, zbywca, gwarant, obowiązek świadczenia, konwersja, spełnienie świadczenia, zgoda na przejęcie długu, poręczenie, zobowiązanie kredytowe, żądanie wierzyciela, powstanie odpowiedzialności osoby
Zobacz»

I C 240/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

przejęcie długu, umowa, wierzyciel, osoby trzecie, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, powiatowy urząd pracy, karta, ugoda, poręczyciel, refundacja kosztów utworzenia, umowa poręczenia, umowa o przejęcie długu, brak zgody dłużnika, bieżące wpłaty, umowa, referendarz sądowy w sądzie, wyliczenie należności, spółka cywilna, wierzyciel, osoby trzecie, struktura podmiotowa, zgoda, kapitał, odsetka
Zobacz»

X GC 254/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

obowiązek wynikający z umowy, przeniesienie prawa i obowiązków, cesja, zgoda na przejęcie długu, pozwany, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, czynsz, obowiązek wynikający z umowy, lokal, najemca, faktura, przeniesienie prawa i obowiązków, pisemna zgoda, koszt energii, realizacja postanowienia, cesja, zgoda na przejęcie długu, zmiana dłużnika, spółka, pozwany, ogół praw i obowiązków, wierzyciel, protokół z dni, siedziba, przelew
Zobacz»

I Ca 350/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 19 listopada 2014

Data publikacji: 6 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przejęcie długu, umowa, pozwany, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik, kumulatywne przystąpienie do długu, skuteczność umowy, umowa, oznaczony symbol, pozwany, pierwsza instancja, wierzytelność, charakter zobowiązania, powodów bierności, zgoda, istnienie zobowiązania, konstatacja, dowolność twierdzenia, siedziba, dokument, dłużnik w przedmiocie, październik
Zobacz»

XII C 1101/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przejęcie długu, pozwany, umowa, zgoda wierzycieli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, przedmiotowa nieruchomość, umowa o podział majątku, umowa przejęcia zobowiązania, pozwany, umowa, umowa sprzedaży, rejonowy poznań, dłużnik, zeznanie powódki, podział majątku wspólnego, umowa o przejęcie długu, kaucja, były mąż, nakład, zgoda wierzycieli, mąż powódki, moment zakupu nieruchomości, nienależyte wykonanie umowy, zeznanie informacyjne
Zobacz»

I C 377/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 lipca 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

pozwany, umowa z dniem, zgoda na przejęcie długu, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • hipoteka, pozwany, nieruchomość, dłużnik, umowa z dniem, część długu, zgoda na przejęcie długu, zabezpieczenia rzeczowe, zawarcie umowy przejęcia długu, oświadczenie, kapitał, tytuł wykonawczy, sprawa o uzgodnienie treści, część pożyczki, dług z umowy pożyczki, uzgodnienie treści księgi wieczystej, klauzula wykonalności, niewypłacalność spółki, tłumacz przysięgły, wygaśnięcie zabezpieczenia
Zobacz»

I C 1357/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 21 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przejęcie długu, pozwany, umowa, zgoda wierzycieli, osoby trzecie, forma pisemna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, pozwany, brat, umowa darowizny, umowa, gospodarstwo rolne z zabudowaniami, zgoda wierzycieli, spłata zadłużenia, osoby trzecie, siewnik zbożowy, forma pisemna, opłacenie zaległości, umowa pożyczki pomiędzy powodem, droga umowy, określony termin zwrotu, nieważność, celu opłacenia, umowa między wierzycielem, przelew na konto powoda, zachowana forma
Zobacz»

I ACa 568/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przejęcie długu, pozwany, zgoda wierzycieli, osoby trzecie, wyrażenie zgody, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego, pozwany, zgoda wierzycieli, spełnienie świadczenia, osoby trzecie, wyciąg z ksiąg bankowych, zgoda wierzyciela na przejęcie, wyrażenie zgody, odmowa wyrażenia zgody, umowa o przejęcie długu, umowa, udział przeciwników, konwersja, obowiązek zapobieżenia, roszczenie przez wierzyciela, ugoda przed sądem rejonowym, czterokrotność, umowa między dłużnikiem, wierzytelność
Zobacz»

X Ga 328/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przejęcie długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, postępowanie uproszczone, skuteczne przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, guz, interpretacja zgodna, przejęcie działalności, działalność dotychczasowa, zawarcie umowy przejęcia długu, apelacja wniesiona od wyroku, zobowiązanie i wierzytelność, umowa między dłużnikiem, zgoda wierzyciela na przejęcie, oświadczenie o zgodzie, dług wobec powódki, zamiar strony, wyrok wydany w postępowaniu, dowód zawarcia umowy, dotychczasowy dłużnik, skład jednoosobowy
Zobacz»

I ACa 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 24 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przejęcie długu, umowa, cesja, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, umowa, cesja, umowa o przejęcie długu, cesja wierzytelności, dłużnik, spółka, kwalifikacja prawna umowy, przelew wierzytelności, wierzyciel, kompensata wzajemnych wierzytelności, pozwany, płaszczyzna, syndyk masy upadłości, umowa przelewu, brzmienie umowy, umowa cesji, porozumienie i umowa, zarzut i wniosek dowodowy, kompensata wzajemnych należności
Zobacz»

VIII GC 452/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 27 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przejęcie długu, pozwany, zgoda, umowa, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, wystawienie noty, umowa o przejęcie długu, faktura korygująca, pozwana spółka, brak legitymacji biernej, sprzedaż środków ochrony roślin, pozwany, przedstawiciel powódki, należność z faktury, legitymacja procesowa, zgoda, umowa sprzedaży, brak legitymacji materialnej, zarzut braku legitymacji, zmiana dłużnika, postaci zwolnień, umowa, wierzyciel, rok współpracy
Zobacz»

I AGa 63/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 lipca 2020

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przejęcie długu, porozumienie, pozwany, umowa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, porozumienie, mail, pozwany, rozwiązanie umowy z dniem, faktura, e, projekt porozumienia, umowa z dniem, dług pozwanej spółki, oferta, rejestracja w krajowym rejestrze, spółka komandytowa, usługa, spółka powstała z przekształcenia, porozumienie o rozwiązaniu umowy, dzień rejestracji, zawarcie, transakcja, spółka jawna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Skrobol
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Galas,  Anna Tabak
Data wytworzenia informacji: