Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 261/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2014-06-25

IX GC 138/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 23 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, usterka, kara umowna, rękojmia i gwarancja, beneficjent, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, usterka, kara umowna, rękojmia i gwarancja, beneficjent gwarancji, umowa gwarancji bankowej, beneficjent, bank, usunięcie usterki, inwestor kary, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, nieterminowe wykonanie, załącznik do porozumienia, kiszonka, nieterminowe usunięcie, silos, wypłata należności, styk ściany, dokument gwarancyjny
Zobacz»

XXV C 2060/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 10 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, bank, należyte wykonanie, kara umowna, beneficjent, zamówienie publiczne, usunięcie wady, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, bank, należyte wykonanie, kara umowna, beneficjent, usunięcie wad i usterek, zamówienie publiczne, umocowanie, dokument gwarancji, gmina, sporny dokument, odstąpienie od umowy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usunięcie wady, beneficjent gwarancji, gwarancja usunięcia wad, wzór, usterka, zabezpieczenie, klient banków
Zobacz»

I ACa 412/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, bank, pozwany, usunięcie wady, rękojmia, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, rzędna, projekt, bank, pozwany, usunięcie wady, posadowienie ogrodzenia, potrącenie, rękojmia, granica działki, umowa, beneficjent gwarancji, inwestor, działka inwestycyjna, odbiorca przekazów, plan zagospodarowania terenu, budowa, beneficjent, parking, ogrodzenie terenu
Zobacz»

XXVI GCo 158/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

usterka, skorzystanie z gwarancji bankowej, rękojmia, beneficjent, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • usterka, gwarancja jakości, realizacja gwarancji, zakazanie, ziarna kruszywa, skorzystanie z gwarancji bankowej, podstawa gwarancji, rękojmia, interes w udzieleniu zabezpieczenia, beneficjent gwarancji, siedziba, nawierzchnia, wnioskodawca, sposób zabezpieczenia, prawomocne zakończenie, beneficjent, szczegółowe warunki, warunek współpracy, bank, porozumienie w sprawach
Zobacz»

I ACa 1287/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 19 maja 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, beneficjent, wypłata środków z gwarancji, żądanie wypłaty, należyte wykonanie umowy, skorzystanie z gwarancji, kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, beneficjent, wypłata środków z gwarancji, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, żądanie wypłaty, interes prawny, umowa gwarancji, stosunek gwarancji, interwenient uboczny, należyte wykonanie umowy, umowa o roboty budowlane, pierwsze żądanie, nadużycie gwarancji, wykonanie umowy o roboty, skorzystanie z gwarancji, zobowiązanie gwaranta, postanowienie o zabezpieczeniu, obowiązek wypłaty, kara umowna
Zobacz»

III C 948/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2019

Data publikacji: 27 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

beneficjent, gwarancja bankowa, bank, należyte wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarancja bankowa, bank, gwarant, beneficjent gwarancji, żądanie zapłaty, treść gwarancji, podpis, osoba uprawniona do zaciągania, zaciąganie zobowiązań majątkowych, umowa gwarancji, oddziały zagraniczne, należyte wykonanie umowy, zagraniczny przedsiębiorca, bank beneficjenta, zapłata sumy gwarancyjnej, oświadczenie woli, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ważność gwarancji, oddział w polsce
Zobacz»

VII AGa 716/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2019

Data publikacji: 6 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

bank, gwarancja bankowa, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • bank, dokument zmiany, gwarancja bankowa, dokument gwarancji, prawo bankowe, okres ważności gwarancji, interwenient, oświadczenie woli, beneficjent, beneficjent gwarancji, oryginał dokumentów, strona powodowa, forma elektroniczna, anulowanie, gwarant, sprzeciw, przedstawiciel, pracownik banku, siedziba, wystąpienie z żądaniem zapłaty
Zobacz»

XXIII Ga 1840/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 16 marca 2017

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarancja, usterka, beneficjent, rękojmia, wada, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, usterka, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja jakości, gwarant, rękojmia za wady, beneficjent, rękojmia, wada, pierwsze żądanie, umowa gwarancyjna, beneficjent gwarancji, pisemne żądanie zapłaty, dach, notatka służbowa, warszawa w warszawie, kwota gwarancji, kable grzejne, protokół, postanowienie gwarancji
Zobacz»

I ACa 751/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 lutego 2013

Data publikacji: 24 maja 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, bank, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, faktor, prawo bankowe, bank, bank spółdzielczy, scedowanie wierzytelności, oświadczenie woli, umowa faktoringu, aneks do umowy handlowej, beneficjent, cesja wierzytelności, zawarcie umowy gwarancji bankowej, wierzytelność z gwarancji bankowej, e, usługa faktoringu, gwarant, przypadku przelewów, wyroby stalowe, zwrotne przeniesienie wierzytelności, zleceniodawca
Zobacz»

X Ga 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 25 maja 2020

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarancja, usterka, usunięcie wady, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, usterka, usunięcie wady, gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, umowa gwarancji, gwarancja jakości, roszczenie beneficjenta, wykonawca do usunięcia, podstawa gwarancji, naruszające postanowienia, wezwanie, praca zastępcza, koszt wykonania zastępczego, dokument gwarancji, pozwany, usuwanie wad, naprawa, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, sprawą wykonawców
Zobacz»

VI ACa 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 11 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

beneficjent, bank, gwarancja bankowa, żądanie wypłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, bank, gwarancja bankowa, konsorcjum, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, suma gwarancyjna, wypłata z gwarancji, treść gwarancji, dokument gwarancji, zobowiązanie gwaranta, wykonanie kontraktów, odstąpienie od kontraktu, żądanie wypłaty, wierzytelność, umowa gwarancji, żądanie zapłaty, stosunek gwarancji, pozwany bank, poręczenie
Zobacz»

VII AGa 550/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2020

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

okres gwarancji, wada, usterka, rękojmia, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • okres gwarancji, wada, naprawa gwarancyjna, usterka, termin gwarancji, wada i usterka, strona powodowa, protokół odbioru, gwarant, rękojmia, odbiór końcowy, roszczenie gwarancyjne, dzień odbioru, protokół, praca gwarancyjna, zwrot kaucji gwarancyjnej, obiekt, umowa o roboty budowlane, przedmiot umowy, inwestor
Zobacz»

V GC 353/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

gwarancja, usterka, beneficjent, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, dokument gwarancji, usterka, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, usunięcie wad i usterek, roku strony, usunięcie wady, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, umowa gwarancji, prawo bankowe, kolektor słoneczny, usuwanie wad i usterek, treść gwarancji, montaż zestawów, czynność prawna, dłużnik, strona powodowa gwarancji, wyraźne postanowienie umowne
Zobacz»

I ACa 26/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

gwarancja, usterka, usunięcie wady, protokół, należyte wykonanie umowy, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, należyte wykonanie przedmiotu, nienależyte usunięcie, gwarant, usterka, usunięcie wady, protokół, wykonanie przedmiotu umowy, należyte wykonanie umowy, protokół odbioru końcowy, robota budowlana, żądanie zapłaty, okres ważności gwarancji, odbiór robót, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, dokonanie odbioru, gwarancja należytego wykonania umowy, inwestor, wada i usterka
Zobacz»

I C 1022/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 27 lutego 2018

Data publikacji: 26 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

gwarancja, żądanie wypłaty, beneficjent, usterka, protokół, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, żądanie wypłaty, beneficjent, beneficjent gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, upadły wykonawca, powiat, kosztorys, gwarant, usterka, protokół końcowy odbioru robót, prawna gwarancja, wymagalna należność, usunięcie usterki, umowa, protokół, okres ważności gwarancji, gwarancja należytego wykonania kontraktu, należyte wykonanie, wezwanie
Zobacz»

VI GC 94/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wada, beneficjent, bank, rękojmia, wykonanie umowy, gwarancja bankowa, wypłata gwarancji, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • wada, miasto, papa, beneficjent, rękojmia za wady, bank, rękojmia, beneficjent gwarancji, plac targowy, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy, gwarant, gwarancja bankowa, reklamacja, gwarancja dobrego wykonania umowy, budowa, płyta stropowa, wypłata gwarancji, usterka, wada wykonana robót
Zobacz»

I ACa 552/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2019

Data publikacji: 15 kwietnia 2021

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, wada, rękojmia, kara umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, budynek, wada, umowa inwestycyjna, sufit, zimne powietrze, rękojmia, dach, przebarwienie, nieszczelność, kara umowna, projektant, powietrze zewnętrzne, robota budowlana, stropodach, projekt, zabezpieczenie, wentylacja naturalna, pozwany, napływ powietrza
Zobacz»

I ACa 1874/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2016

Data publikacji: 7 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

beneficjent, bank, gwarancja bankowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, wierzytelność z gwarancji, beneficjent gwarancji, bank, przelew wierzytelności, dokument gwarancji, gwarancja bankowa, pozwany bank, prawo bankowe, umowa gwarancji, cesja, gwarancji dobrych, dobre wykonanie, cesjonariusz, wypłata sumy, stosunek podstawowy, uprawnienie z gwarancji, zobowiązanie gwaranta, umowa o generalne wykonawstwo, przelew praw
Zobacz»

I ACa 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

beneficjent, gwarancja bankowa, bank, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, bank, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, charakter abstrakcyjny, nienależyte wykonanie umowy, wykonanie umowy, prowadzący rachunek, pisemne wezwanie do zapłaty
Zobacz»

V AGa 478/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 listopada 2019

Data publikacji: 13 października 2020

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

bank, gwarancja bankowa, beneficjent, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • bank, gwarancja bankowa, pozwany bank, udzielenie gwarancji, umowa finansowania, zleceń udzielenia, limit kredytowy, umowa gwarancji bankowej, zleceniodawca gwarancji, beneficjent gwarancji, oświadczenie woli, beneficjent, wystawienie gwarancji, udzielanie gwarancji, dostawa materiałów, pozwany, dokument gwarancji, pierwsze żądanie, standard rynkowy, aneks
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Jastrzębska,  Ewa Solecka
Data wytworzenia informacji: