Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ca 568/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2019-10-23

IV Ca 1031/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 28 października 2020

Data publikacji: 13 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

ostatni dzień roku kalendarzowego, kodeks cywilny, koniec terminu przedawnienia, roszczenie, upływ terminu przedawnienia, zmiana ustawy, zarzut przedawnienia, świadczenie okresowe, dzień wejścia, nowe brzmienie, wejście w życie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • ostatni dzień roku kalendarzowego, kodeks cywilny, koniec terminu przedawnienia, roszczenie, upływ terminu przedawnienia, rata, zmiana ustawy, umowa pożyczki, termin płatności ostatniej, zarzut przedawnienia, świadczenie okresowe, bieg terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, dzień wejścia, nowe brzmienie, przerwanie, spadkobierca, roszczenie wynikające z umowy, umowa ubezpieczenia, wejście w życie
Zobacz»

III Ca 1280/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 stycznia 2021

Data publikacji: 17 lutego 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

termin przedawnienia, kodeks cywilny, roszczenie, ostatni dzień roku kalendarzowego, zmiana ustawy, zdanie drugie, wejście w życie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, przepis kodeksu cywilnego, kodeks cywilny, baza prawna, roszczenie, ostatni dzień roku kalendarzowego, trzyletni termin przedawnienia, bieg, zmiana ustawy, roszczenie związane z prowadzeniem, termin przedawnienia roszczenia, nowelizacja, zdanie drugie, fundusz inwestycyjny, wejście w życie, pożyczka, prowadzenie działalności gospodarczej, norma szczególna, sobota, całkowita kwota
Zobacz»

VIII Ga 247/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 października 2021

Data publikacji: 14 grudnia 2021

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

ostatni dzień roku kalendarzowego, koniec terminu przedawnienia, kodeks cywilny, wejście w życie, roszczenie, ustawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • ostatni dzień roku kalendarzowego, koniec terminu przedawnienia, termin przedawnienia dochodzonego roszczenia, kodeks cywilny, zasada bezpośredniego działania, wejście w życie, działanie nowe, roszczenie, znajda, dzień oddania dzieła, ustawa, zlecenie, umowa o dzieło, bieg terminów, roszczenie powstałe przed dniem, charakter odpłatny, nowe prawo, odpłatność, rękojmia, gwarancja
Zobacz»

I C 712/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2020

Data publikacji: 19 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

roszczenie o świadczenia okresowe, ostatni dzień roku kalendarzowego, koniec terminu przedawnienia, dzień wejścia w życie, ustawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie o świadczenia okresowe, roszczenie związane z prowadzeniem, ostatni dzień roku kalendarzowego, należność główna stała, koniec terminu przedawnienia, przepis dotyczący terminów, dotychczasowy termin, bieg terminów, przepis szczególny, data złożenia pozwu, przepis dotychczasowy, wcześniejszy termin, prowadzenie działalności gospodarczej, strona powodowa, kwota pożyczki, uwzględnienie przepisu, umowa cesji wierzytelności, dzień wejścia w życie, odsetka ustawowa za opóźnienie, ustawa
Zobacz»

III C 1398/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 września 2019

Data publikacji: 17 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

konsument, zarzut przedawnienia, skutek przedawnienia, roszczenie, ostatni dzień roku kalendarzowego, upływ terminu przedawnienia, koniec terminu przedawnienia, zmiana kodeksu cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, zarzut przedawnienia, właścicielka lokali mieszkalnych, skutek przedawnienia, roszczenie, umowa najmu, opróżnienie lokalu, ostatni dzień roku kalendarzowego, skutek aktywności, upływ terminu przedawnienia, koniec terminu przedawnienia, żądanie w świetle, przedawnienie przed upływem, uwzględnienie przedawnienia, wyrok zaoczny, zmiana kodeksu cywilnego, odszkodowanie w wysokości czynszu, osoba uprawniona do lokalu, najemczyni lokalu, portal orzeczeń
Zobacz»

VII C 1658/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 maja 2021

Data publikacji: 12 sierpnia 2021

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kodeks cywilny, ostatni dzień roku kalendarzowego, zdanie drugie, roszczenie, ustawa, koniec terminu przedawnienia, dzień wejścia w życie, świadczenie okresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • kodeks cywilny, opłata roczna, zdanie pierwsze, dotychczasowy termin, ostatni dzień roku kalendarzowego, użytkowanie wieczyste gruntu, zdanie drugie, opłata za użytkowanie wieczyste, roszczenie, wejście w życie kodeksu, ustawa, koniec terminu przedawnienia, bieg terminów, dzień wejścia w życie, przedawnienie roszczeń, wcześniejszy termin, świadczenie okresowe, roszczenie powstałe przed dniem, nowelizacja, średnik
Zobacz»

III Ca 87/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2019

Data publikacji: 7 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

konsument, kodeks cywilny, zmiana ustawy, roszczenie, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, skutek przedawnienia, ustawa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, kodeks cywilny, zmiana ustawy, roszczenie, upływ terminu przedawnienia, spadkobierczyni, zarzut przedawnienia, skutek przedawnienia, obowiązek uwzględnienia, ustawa z dniem, rola arbitrów, uprawniony przedsiębiorca, arbiter w sporach, pożyczka, dodatkowy akt, pominięcie przedawnienia, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, krąg ustawowych spadkobierców, przedawnienie w przypadku
Zobacz»

III Ca 949/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2020

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

upływ terminu przedawnienia, konsument, roszczenie, kodeks cywilny, ostatni dzień roku kalendarzowego, zarzut przedawnienia, skutek przedawnienia, zmiana ustawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • nowy sącz, upływ terminu przedawnienia, konsument, roszczenie, kodeks cywilny, nierozpoznanie istoty sprawy, umowa pożyczki, najwcześniej możliwy termin, ostatni dzień roku kalendarzowego, zarzut przedawnienia, przelew wierzytelności, skuteczny przelew, bieg, skutek przedawnienia, błędne zastosowanie i uznanie, dotychczasowy wierzyciel, zmiana ustawy, przedawnienie roszczeń, ustalona podstawa faktyczna, ocena prawna roszczenia
Zobacz»

I C 1172/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 31 grudnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

ostatni dzień roku kalendarzowego, konsument, roszczenie, koniec terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacja wierzytelności, ostatni dzień roku kalendarzowego, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wcześniejszy termin, konsument, roszczenie, obecny wierzyciel, roszczenie w chwili, poręba, koniec terminu przedawnienia, przesłanka prawa materialnego, wymagalność, dotychczasowy termin, przepis dotyczący przedawnienia roszczenia, wierzytelność na podstawie umowy, nabyta wierzytelność, zobowiązanie główne, obecnie obowiązujący przepis, zarządzenie, zapłata zaległości
Zobacz»

I Ca 120/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 6 września 2021

Data publikacji: 26 października 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kodeks cywilny, roszczenie, ustawa, ostatni dzień roku kalendarzowego, dzień wejścia w życie, koniec terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • kodeks cywilny, dotychczasowy termin, przyjęcie przedawnienia, roszczenie, wcześniejszy termin, gmina miasta, bieg terminów, lokal socjalny, ustawa, ostatni dzień roku kalendarzowego, świadczenie pieniężne za czas, dzień wejścia w życie, rozważanie zarzutów apelacyjnych, koniec terminu przedawnienia, jednorodny charakter, należność za styczeń, dochodzone roszczenie, sprawa na obecnym etapie, wniosek o opinię, pierwsza grupa zarzutów
Zobacz»

I C 597/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, upływ terminu przedawnienia, ostatni dzień roku kalendarzowego, koniec terminu przedawnienia, wejście w życie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, upływ terminu przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, status profesjonalisty, ostatni dzień roku kalendarzowego, spłata pożyczki, termin spłaty, skuteczne nabycie wierzytelności, należność z wierzytelnością, przedawnienie w przypadku, koniec terminu przedawnienia, typ żądania, stwierdzony fakt, bieg terminu przedawnienia, dotychczasowy termin, status konsumenta, wejście w życie, drugoplanowe znaczenie, merytoryczne stanowisko w sprawie, realizacja należności
Zobacz»

I C 818/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 27 września 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, upływ terminu przedawnienia, ostatni dzień roku kalendarzowego, koniec terminu przedawnienia, wejście w życie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, upływ terminu przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, status profesjonalisty, ostatni dzień roku kalendarzowego, spłata pożyczki, termin spłaty, skuteczne nabycie wierzytelności, należność z wierzytelnością, przedawnienie w przypadku, koniec terminu przedawnienia, typ żądania, stwierdzony fakt, bieg terminu przedawnienia, dotychczasowy termin, status konsumenta, wejście w życie, drugoplanowe znaczenie, brak terminowej spłaty, realizacja należności
Zobacz»

I C 1301/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2019

Data publikacji: 17 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

roszczenie, kodeks cywilny, ostatni dzień roku kalendarzowego, koniec terminu przedawnienia, dzień wejścia, konsument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • kserokopia polisy, wierzyciel pierwotny, roszczenie, pozew, kodeks cywilny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ostatni dzień roku kalendarzowego, kserokopia za dokument, roszczenie o zapłatę odsetek, koniec terminu przedawnienia, istnienie oryginału, zgodność kserokopii, siedziba, umowa przelewu wierzytelności, pierwotna umowa, ciężar udowodnienia faktów, posiadacz pojazdu mechanicznego, dzień wejścia, bieg przedawnienia, konsument
Zobacz»

III Ca 236/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia, roszczenie, zmiana ustawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia, roszczenie, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, materialna przeszkoda, uprawniony przedsiębiorca, przeszkoda do uwzględnienia roszczenia, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny
Zobacz»

II Ca 1050/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 9 marca 2021

Data publikacji: 22 marca 2021

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kodeks cywilny, termin przedawnienia, konsument, dzień wejścia w życie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • kodeks cywilny, termin przedawnienia, konsument, sprzedaż na raty, przedawnienie roszczeń, nota debetowa, wejście w życie kodeksu, wcześniejszy termin, dzień wejścia w życie, roszczenie przedsiębiorcy, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, dotychczasowy termin, kwestia przedawnienia, termin płatności, bieg, okręg sądów, okrąg sądów, sytuacja konsumentów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, reguła prawna
Zobacz»

I C 696/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 13 września 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, ostatni dzień roku kalendarzowego, upływ terminu przedawnienia, koniec terminu przedawnienia, dzień wejścia w życie, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, konsument, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, ostatni dzień roku kalendarzowego, przedawnienie w przypadku, upływ terminu przedawnienia, koniec terminu przedawnienia, wyników licznych, typ żądania, bieg terminu przedawnienia, status konsumenta, dotychczasowy termin, liczne umowy, merytoryczne stanowisko w sprawie, potwierdzenie odbioru korespondencji, ustawa roszczenia, przyznanie kosztów procesu, dzień wejścia w życie, roszczenie
Zobacz»

III Ca 636/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 lutego 2021

Data publikacji: 17 lutego 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kodeks cywilny, zmiana ustawy, roszczenie, dzień wejścia w życie, ostatni dzień roku kalendarzowego, koniec terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • kodeks cywilny, zmiana ustawy, elektroniczne postępowanie upominawcze, pozew w elektronicznym postępowaniu, roszczenie, dzień wejścia w życie, powodów roszczenia, stan faktyczny trafnie, ostatni dzień roku kalendarzowego, przedawnienie roszczeń, koniec terminu przedawnienia, termin pożyczki, ustawa o zmianie ustawy, data wejścia w życia, całkowicie bezzasadny zarzut, zadanie pozwu, bieg terminu przedawnienia, wysokość i wymagalność, dotychczasowy termin, wykonanie zobowiązania powoda
Zobacz»

I C 1215/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ostatni dzień roku kalendarzowego, kodeks cywilny, koniec terminu przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pożyczka, dwukrotność odsetek, ostatni dzień roku kalendarzowego, stosunek roczny, kodeks cywilny, koniec terminu przedawnienia, kredyt lombardowy, należność główna, pozwany, roszczenie, rozłożenie spłaty na raty, opóźnienie, odsetki umowne, oprocentowanie, spółka komandytowo-akcyjna, wierzyciel pierwotny, odsetka w wysokości czterokrotności, wyjaśnienie informacyjne, wysokość czterokrotności stopy, roszczenie o zapłatę odsetek
Zobacz»

III Ca 1956/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lutego 2019

Data publikacji: 1 kwietnia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, roszczenie, zmiana ustawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, roszczenie, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, materialna przeszkoda, uprawniony przedsiębiorca, przeszkoda do uwzględnienia roszczenia, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu
Zobacz»

III Ca 1978/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, roszczenie, zmiana ustawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, roszczenie, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, uprawniony przedsiębiorca, branie przez sąd, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Bagińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Krawczyk,  Włodzimierz Jasiński ,  Jadwiga Siedlaczek
Data wytworzenia informacji: