Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 153/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-07-10

VI Gz 187/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 września 2017

Data publikacji: 8 września 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

planowanie wydatków, zażalenie, swoisty kredyt, racjonalne planowanie, pokrycie bieżących kosztów, zmiana postanowienia i zwolnienie, środek na koszty sądowe, działalność winna, procedura planowania, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • planowanie wydatków, opłata od apelacji, zażalenie, swoisty kredyt, tum, zarzut błędny ustaleń, przedstawione orzecznictwo, racjonalne planowanie, mowa o kosztach, pokrycie bieżących kosztów, zmiana postanowienia i zwolnienie, zażalenie dokumentów, koszt związany z opiniami, obowiązek liczenia, środek na koszty sądowe, działalność winna, procedura planowania, konieczność ponoszenia kosztów sądowych, przedsiębiorca, wniosek i zażalenie
Zobacz»

VI Gz 212/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 16 września 2019

Data publikacji: 23 września 2019

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

planowanie wydatków, dostateczny środek, zwolnienie od kosztów, racjonalne planowanie, pokrycie bieżących kosztów, zażalenie, działalność winna, procedura planowania, obrona w procesie, zdolność do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • planowanie wydatków, dostateczny środek, zwolnienie od kosztów, racjonalne planowanie, pokrycie bieżących kosztów, uiszczenie opłaty od zarzutów, zażalenie, bieżąca płynność, działalność winna, procedura planowania, problem z płynnością, zajęty rachunek bankowy, możliwość uiszczenia opłaty, wypowiedź orzecznictwa, przytoczona wypowiedź, drugie półrocze, obrona w procesie, zdolność do zapłaty, aktywna działalność, fakt ponoszenia
Zobacz»

VI Gz 130/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów, zażalenie, dostateczny środek, racjonalne planowanie, stosowne dochodzenie, pokrycie bieżących kosztów, działalność winna, procedura planowania, środek na koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • dokument i oświadczenie, planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów, termin do uiszczenia opłaty, uiszczenie opłaty od apelacji, zażalenie, krótki termin, dostateczny środek, wyciąg z rachunków bankowy, wniosek i zwolnienie, zarzut błędny ustaleń, racjonalne planowanie, wniosek o braku przesłanek, stosowne dochodzenie, pokrycie bieżących kosztów, ocena sytuacji, działalność winna, procedura planowania, środek na koszty sądowe, pozwany wyciąg
Zobacz»

VI Gz 108/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 1 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zażalenie, planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów sądowych, swoisty kredyt, działalność winna, procedura planowania, przedsiębiorca, obrona w procesie, zdolność do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zażalenie, planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów sądowych, swoisty kredyt, pozwany, dostępny środek finansowy, brak środków na uiszczenie, całkowicie dowolna ocena dowodów, analiza sytuacji majątkowej, posiadany środek pieniężny, działalność winna, procedura planowania, szeroka działalność, przedsiębiorca, argument podniesiony w uzasadnieniu, osoby majętne, całość bądź część, aktywność gospodarcza, obrona w procesie, zdolność do zapłaty
Zobacz»

VI Gz 66/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów sądowych, planowanie wydatków, przedsiębiorca, zażalenie, działalność winna, procedura planowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, planowanie wydatków, przedsiębiorca, zażalenie, większy rygor, uzdrowienie sytuacji finansowej, jedyny koszt sądowy, bieżąca działalność przedsiębiorstwa, proces sądowy, możliwość płatnicza powodów, przynoszące straty, wydatek związany z pokryciem, koszt sądowy obciążający powoda, element działalności gospodarczej, działalność winna, procedura planowania, elementy właściwe, posiadanie środków finansowych, zwolnienie osoby, nieodłączny element
Zobacz»

VIII Gz 244/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

dostateczny środek, przychód, zwolnienie od kosztów sądowych, stan majątkowy, koszt działalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • rachunek zysków i strat, dostateczny środek, przychód, zwolnienie od kosztów sądowych, stan majątkowy, koszt działalności, stan majątkowy wnioskodawcy, sytuacja finansowa, ustawa o kosztach sądowych, braków dostatecznych, pozwany, przedłożony rachunek, koszt sądowy w sprawie, dostateczny środek na uiszczenie, uiszczenie opłaty od apelacji, postanowienie sądu rejonowego szczecin, wniosek o zwolnienie, sprawa cywilna, finansowa strona, wykazanie braków
Zobacz»

VI Gz 44/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2 marca 2018

Data publikacji: 9 marca 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

środek na koszty sądowe, swoisty kredyt, uzasadnienie zażalenia, pokrycie bieżących kosztów, działalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • środek na koszty sądowe, zajęcie komornicze, swoisty kredyt, możliwość generowania, opłata od apelacji, rezerwa na pokrycie, generowanie zysków, zarzut błędny ustaleń, przedstawione orzecznictwo, wynajem rusztowań, orzecznictwo powołane w uzasadnieniu, uzasadnienie zażalenia, szereg zajęć, pokrycie bieżących kosztów, strata w prowadzonej działalności, naprawa maszyn i urządzeń, działalność gospodarcza, obowiązek liczenia, konieczność ponoszenia kosztów sądowych, działalność
Zobacz»

VI Gz 248/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

planowanie wydatków, swoisty kredyt, zwolnienie od kosztów, racjonalne planowanie, pokrycie bieżących kosztów, koszty sądowe, działalność winna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • opłata od apelacji, planowanie wydatków, pełna ocena, szczegółowa informacja, uszczerbek utrzymania koniecznego, swoisty kredyt, ociągnięcie, zwolnienie od kosztów, zwolnienie od opłaty, zarzut błędny ustaleń, sprzeczność miedzy, racjonalne planowanie, rachunek bankowy, pokrycie bieżących kosztów, przepływ środków finansowych, identyczny zarzut, przesłanka do oddalenia wniosku, koszty sądowe, apelacja w świetle, działalność winna
Zobacz»

VI Gz 218/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

procedura planowania, zwolnienie od kosztów, planowanie wydatków, dostateczny środek, uzasadnienie zażalenia, środek na koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • procedura planowania, ocena sytuacji finansowa, zwolnienie od kosztów, planowanie wydatków, dostateczny środek, dokument z postępowania egzekucyjnego, zadłużenie wobec skarbu państwa, odrębne konto bankowe, uzasadnienie zażalenia, przynoszące straty, konieczność zagwarantowania, możliwość ponoszenia kosztów, środek na koszty sądowe, zintegrowany system, rzeczywista sytuacja finansowa spółki, wartościowe ruchomości, przyszły koszt, fakt osiągnięcia, postępowanie egzekucyjne na kwotę, pogląd o konieczności
Zobacz»

VI Gz 172/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, prowadzenie przez sąd dowodu, oświadczenie strony przeciwnej, stosowne dochodzenie, zażalenie, środek na koszty sądowe, rzeczywisty stan majątkowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, prowadzenie przez sąd dowodu, osoba prawna, koszt w apelacji, uzupełnienie informacji, oświadczenie strony przeciwnej, informacja o kondycji finansowej, stosowne dochodzenie, zaniechanie wnioskodawcy, zażalenie, wyraźne sformułowanie, środek na koszty sądowe, wniosek o zwolnienie, pozwany, środek na opłacenie, rzeczywisty stan majątkowy, opłacenie kosztów, wiarygodna informacja, koszt sądowy w sprawie
Zobacz»

IV Pz 20/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, zator płatniczy, planowanie wydatków, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, osoba prawna, dostateczny środek, opłata od sprzeciwu, nierzetelność kontrahentów, pokrycie kosztów sądowych, wydatek związany z pokryciem, zator płatniczy, pokrycie kosztów procesu, planowanie wydatków, uiszczenie, złożone oświadczenie, posiadanie środka, zażalenie, sprawa cywilna, prawo przed sądem, poniesienie kosztów sądowych, oświadczenie majątkowe, oceniająca zdolność, możliwość pozytywnego rozpoznania
Zobacz»

VI Gz 108/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 maja 2014

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek o zwolnienie, dostateczny środek, wniesienie sprzeciwu od nakazu, posiadanie środka, sprzeciw od nakazu zapłaty, składnik działalności, opis kondycji, osoba prawna, postępowanie upominawcze, analiza aktualna sytuacji, przedstawienie opisu, aktualny rachunek, profesjonalista w obrocie gospodarczym, aktualna sytuacja materialna strony, udokumentowanie wniosku, dokument w przypadku, zaniechanie wnioskodawcy, zażalenie, uiszczenie
Zobacz»

VIII Gz 357/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lutego 2017

Data publikacji: 15 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, zakres opłaty, środek na uiszczenie opłaty, osoba prawna, uiszczenie opłaty od apelacji, posiadany środek, przedłożenie dokumentów, wykazanie braków, efektywną możliwość, konieczność ograniczania, gołosłowne twierdzenie o braku, opłata sądowa od apelacji, ograniczanie kosztów, prawo w postępowaniu cywilnym, sytuacja finansowa, udokumentowanie wniosku, brak wniosku o zwolnienie, zamiar przedłużenia, zaniechanie wnioskodawcy
Zobacz»

VI Gz 171/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 10 października 2016

Data publikacji: 12 października 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostateczny środek, zwolnienie od kosztów sądowych, środek na koszty sądowe, ustawa o kosztach sądowych, przesłanka zwolnienia, koszt sądowy w sprawie, osoba prawna, sprawa cywilna, dochód i źródło utrzymania, zażalenie, sfera dowodzenia, większy rygor, mowa w sytuacji, stan rodzinny, oświadczenie pozwanej spółki, przypadek osoby, zwolnienie do kosztów sądowych, zażalenie pozwanej spółki, spółka straty, wysoki przychód
Zobacz»

VIII Gz 65/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2018

Data publikacji: 18 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, zażalenie, oceniająca zdolność, niewielka opłata, strona w procesie cywilnym, koszt sądowy w sprawie, osoba prawna, oczywista zasada, uznanie braku przesłanek, całkowita bierność dowodowa, działanie za stronę, wnikliwa i rzetelna ocena, rozwianie wszelkich wątpliwości, potwierdzenie wniosku, sprawa cywilna, dowód na poparcie, uchylenie i zwolnienie, treść złożonego wniosku, równość stron w procesie
Zobacz»

VIII Gz 423/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 października 2017

Data publikacji: 17 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostateczny środek, pokrycie kosztów sądowych, zwolnienie od kosztów sądowych, środek na pokrycie kosztów, przyznanie zwolnienia, osoba prawna, wniosek o zwolnienie, dostateczny środek na pokrycie, brak środków na pokrycie, ustawa o kosztach, rzeczywisty stan majątkowy, finansowa pozwana spółka, koszt sądowy w sprawie, środek na uiszczenie kosztów, dostateczny środek na uiszczenie, sprawa cywilna, zażalenie, zdolność prawna, wniosek i zwolnienie, dochodzenie sądowe
Zobacz»

I ACz 1173/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 lipca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, osoba prawna, dostateczny środek, futro, planowanie wydatków, posiadanie środka, prawo przed sądem, wyciąg, składnik działalności, oceniająca zdolność, zapłatę wpisu, jednostka organizacyjna, konieczność ponoszenia, koszt sądowy w sprawie, zasada prowadzenia prawidłowej gospodarki, prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, suma na prowadzenie, przestępstwo przeciwko prawom, możliwość poczynienia odpowiednich oszczędności, kolejny wydatek
Zobacz»

VI Gz 227/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 24 listopada 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, przedsiębiorca, prowadzenie procesów sądowych, opłata od zarzutów, pozwany, zażalenie, uzyskany środek, działalność, strategia gospodarcza, uzdrowienie sytuacji finansowej, liczne obciążenia, działalność gospodarcza, strata, zobowiązanie wspólników spółki, zysk bilansowy, droga zobowiązania, przejściowa trudność finansowa, informacja o stanie finansowym, niezbędna oszczędność, niewielki zysk
Zobacz»

VI Gz 52/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

dostateczny środek, zażalenie, zwolnienie od kosztów sądowych, prowadzenie przez sąd dowodu, oświadczenie strony przeciwnej, stosowne dochodzenie, środek na koszty sądowe, rzeczywisty stan majątkowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • dostateczny środek, zażalenie, zwolnienie od kosztów sądowych, prowadzenie przez sąd dowodu, osoba prawna, uzupełnienie informacji, oświadczenie strony przeciwnej, informacja o kondycji finansowej, stosowne dochodzenie, zaniechanie wnioskodawcy, środek na koszty sądowe, środek na opłacenie, rzeczywisty stan majątkowy, opłacenie kosztów, wiarygodna informacja, koszt sądowy w sprawie, środek na uiszczenie kosztów, dostateczny środek na uiszczenie, stan majątkowy strony, kwestia merytoryczna
Zobacz»

I ACz 1298/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów sądowych, stosowne dochodzenie, rzeczywisty stan majątkowy, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, pozwany, opłata od zarzutów, stosowne dochodzenie, opłata sądowa, wniosek o zwolnienie, nakaz zapłaty, rzeczywisty stan majątkowy, zażalenie, stan majątkowy strony, wydatek, dochód, potrzeba poniesienia kosztów, uiszczenie opłaty, spółka, postanowienie sądu apelacyjnego, zażalenie strony, postanowienie w zakresie punktów, oświadczenie, konieczne utrzymanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Gościńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy P. Naworski
Data wytworzenia informacji: