Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 656/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-09-18

I C 898/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2017

Data publikacji: 7 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, odpis pisma powodów, oświadczenie o cofnięciu pozwu, oświadczenie w przedmiocie cofnięcia, doręczenie odpisu pisma, rozprawa wyznaczona na dni, moment rozpoczęcia, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany odpis, roku złóż, obejście prawa, zarządzenie, wyrażenie zgody, myśl przepisów, pozew do dnia zapłaty, zezwolenie, koszt procesu według norm, zasądzenie kwot, dzień wniesienia pozwu
Zobacz»

I C 570/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2018

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, niezbędny koszt procesu, radca prawny, rozpoczęcie rozprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, niezbędny koszt procesu, treść przepisów rozporządzenia ministra, pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu, zasądzenie poniesionych kosztów, zainicjowanie procesu, całość należności główna, żądanie powódki zwrotu, obejście prawa, sytuacja finansowa szpitala, oczywiście niewłaściwe postępowanie, radca prawny, zgoda na cofnięcie pozwu, ograniczenie roszczenia, rozpoczęcie rozprawy, zaspokojenie roszczenia powoda, przegranie sprawy, powołany artykuł, osobiste stawiennictwo strony, strona reprezentowana przez adwokata
Zobacz»

I C 87/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 20 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, radca prawny, rozpoczęcie rozprawy, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, myjka ciśnieniowa, pozwany, radca prawny, rozpoczęcie rozprawy, opłata skarbowa, uzasadnienie odpowiedzi na pozew, sztuka wartości, zgoda na cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, pozew ruchomości, komornik sądowy, koszt procesu według norm, postępowanie w stosunkach, opona, potwierdzenie odbioru pisma, żądanie ochrony prawnej, wyrażenie zgody, skierowanie sprawy na rozprawę, zasądzenie kosztów procesu
Zobacz»

I C 67/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, koszty procesu, ograniczenie żądania pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, na raty, wytoczenie powództwa, zwłoka w zapłacie należności, umorzenie postępowań, zgoda na spłatę zadłużenia, koszty procesu, powodowy zakład, cofnięcie powództwa, otrzymanie pozwu, województwo, ograniczenie żądania pozwu, przelew, pierwsza wpłata, skuteczne cofnięcie pozwu, faktura, wezwanie do zapłaty, dzień wytoczenia powództwa, roszczenie w zakresie kwot
Zobacz»

XXV C 95/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 marca 2019

Data publikacji: 5 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pierwszy termin rozprawy, rozpoczęcie rozprawy, wyrok stały, umorzenie postępowań, społeczny sąd, wniosek o umorzenie, wydanie wyroku, postanowienie o umorzeniu, warszawa, zezwolenie, siedziba, wydział cywilny w składzie, zasady współżycia społecznego, skutek prawny, postępowanie w sprawie, zarządzenie, pisma procesowe, posiedzenie niejawne, z prawa
Zobacz»

VI Gz 46/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, połowa opłaty od pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, wyznaczenie rozprawy, zwrot połowy opłaty, gwarant, złożenie odpowiedzi na pozew, pismo o cofnięciu, stosunek prawny gwarancji ubezpieczeniowej, wypłata środków z gwarancji, ubezpieczyciel, postanowienie w przedmiocie zwrotu, przyczyna cofnięcia pozwu, data nadania pisma, celowa obrona, daty wytoczenia, zażalenie, wysłanie zawiadomienia, zaskarżone postanowienie w przedmiocie
Zobacz»

II Cz 98/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, stała niepewność, sądowy wniosek, obejście prawa, rozpoczęcie rozprawy, pozwany sprzeciw, wniosek o przyznanie kosztów, sprawa nakazu zapłaty, stan niepewności, termin dwutygodniowy, strona pozwana w stanie, ustalenie istnienia przesłanek, stwierdzenie niedopuszczalności, definitywne rozstrzygnięcie, wniesienie przez stronę powodową, skuteczność cofnięcia pozwu, wpływ na wydane rozstrzygnięcie, strona powodowa uprawnienia, wątpliwość i zastrzeżenie, czynność dyspozytywna
Zobacz»

VI Gz 173/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wypadek cofnięcia pozwu, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, przyczyna cofnięcia pozwu, rozstrzyganie o kosztach procesu, pozwany, profesjonalny pełnomocnik, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie, pochopne działanie, odpowiedzialność za wynik sprawy, stanowisko doktryny, bezprzedmiotowość roszczenia, pismo o cofnięciu, rezygnacja z dochodzenia roszczenia, przyznanie kosztów, kloc, rozprawa w dniach, procesowe cofnięcie, otrzymanie odpisu sprzeciwu
Zobacz»

XXV C 8/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie rozprawy, wyrok stały, wydanie wyroku, postanowienie o umorzeniu, cofnięcie pozwu, postępowanie w sprawie, zarządzenie, warszawa, zezwolenie, umorzenie postępowań, wydział cywilny w składzie, skutek prawny, posiedzenie niejawne, postanowienie, kwiecień, siedziba, myśl, roszczenie, sprawa z powództwa, przyczyna
Zobacz»

II C 270/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, udzielenie ochrony prawnej, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, produkt leczniczy, uwzględnienie opłaty, należność główna, pierwsza czynność procesowa, odmienne traktowanie, rozpoczęcie rozprawy, dzień wniesienia pozwu, podstawa do zastosowania przepisu, celowe dochodzenie, proces, celowa obrona, udzielenie ochrony prawnej, upływ terminów płatności, dochodzenie prawa, wytoczenie powództwa, lublin, szykana
Zobacz»

II Cz 601/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 września 2013

Data publikacji: 26 października 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, obejście prawa, rozpoczęcie rozprawy, zażalenie, ocena sądu w postępowaniu, zachód, pozew ze skutkiem prawnym, strona powodowa na rozprawie, zasady współżycia społecznego, wydanie lokalu mieszkalnego, pozew o wydanie, zgoda na cofnięcie pozwu, ograniczenie roszczenia, postanowienie, grunt rozpatrywanej sprawy, wniosek o zasądzenie kosztów, postanowienie sądu rejonowego szczecin, wyrazić zgodę, umorzenie postępowania w sprawie, wyrok stały
Zobacz»

III Cz 1066/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 23 września 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, cofnięcie pozwu bez zrzeczenia, dotychczasowe oświadczenia, moment wywołania, ewentualny materiał, jednoczesna zgoda, niekwestionowany pogląd, oświadczenie i twierdzenie, doprowadzenie sprawy, odpis pisma powodów, sprawa do końca, wycofanie pozwu, nieistniejące długi, zażalenie, obejście prawa, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, przejaw odwołalności czynności procesowych, wywołanie sprawy, wyraz prawa
Zobacz»

II C 2762/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 22 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, udzielenie ochrony prawnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, pierwsza czynność procesowa, regionalny zarząd gospodarki wodnej, wniesienie pozwów, zgoda na cofnięcie powództwa, połowa uiszczonej opłaty, pozwany, zmiana okoliczności faktycznych, udzielenie ochrony prawnej, damy powodu, uznanie cofnięcia pozwu, prezes krajowego zarządu gospodarki, krajowy zarząd gospodarki wodnej, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, wola, postępowanie w następstwie, cofnięcie powództwa bez zrzeczenia, instytucja cofnięcia, zasada prawna
Zobacz»

IX Ca 91/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2 lutego 2015

Data publikacji: 5 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, obejście prawa, przejaw odwołalności czynności procesowych, umowa bankowa, zasada dyspozycyjności, oświadczenie o cofnięciu pozwu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, pozwany, pierwotny wierzyciel, wyrok oddalający powództwa, uznanie cofnięcia pozwu, możność decydowania, czynność cofnięcia pozwu, drugi koniec polski, skutek procesowy, data i przyczyna, zasady współżycia społecznego, ponowne złożenie pozwu, ostateczne uznanie
Zobacz»

I ACz 862/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 października 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, oświadczenie o cofnięciu powództwa, zasada dyspozycyjności, obejście prawa, uznanie cofnięcia pozwu, rozpoczęcie rozprawy, zażalenie, uchylona uchwała, oświadczenie o cofnięciu pozwu, zgoda drugiej strony, ograniczenie roszczenia, przedmiotem uchylenia, umorzenie postępowań, uchylenie zaskarżonej uchwały, pozwana wspólnota mieszkaniowa, czynność dyspozycyjna, pełnomocnik pozwanej wspólnoty, gospodarz procesu, celu obejść, stawka minimalna stosownie
Zobacz»

I C 1246/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 7 maja 2019

Data publikacji: 28 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, koszt procesu w wypadku, wypadek cofnięcia pozwu, obejście prawa, działanie zmierzające do zaspokojenia, pozew w przedmiotowej sprawie, ograniczenie roszczenia, skuteczne działanie, rozpoczęcie rozprawy, data wytoczenia powództwa, wystąpienie z powództwem, zasady współżycia społecznego, pozwany powód, zaspokojenie roszczenia, celowe dochodzenie, celowa obrona, dochodzenie prawa, opłata sądowa od pozwu, zwrot kosztu procesu, z prawa
Zobacz»

VI Gz 123/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 18 maja 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, radca prawny
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pismo o cofnięciu, cofnięcie apelacji, przyczyna cofnięcia, zażalenie, odpis apelacji, przedmiot apelacji, rozpoczęcie rozprawy, czynności procesowe, pozwany, postępowanie zażaleniowe według norm, wystąpienie z powództwem, apelacja przed sądem, łączna suma kosztów, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, reda, połowa wpisu, cała uiszczona opłata, radca prawny
Zobacz»

I C 1903/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 11 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, chwilę wytoczenia, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, przepis o kosztach procesu, powodowy fundusz, powództwo roszczenia, pozwany, należność główna, fundusz kosztów, nakaz zapłaty, data wytoczenia pozwu, postępowanie w łącznej wysokości, rachunek bankowy strony powodowej, pełnomocnik strony powodowej, chwilę wytoczenia, argument pełnomocnika, przyczyna cofnięcia, przypadków cofnięcia, oświadczenie o cofnięciu pozwu, kwota kosztów procesu, wytoczenie powództwa, firma windykacyjna
Zobacz»

I C 139/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie cofnięcia pozwu, zwrot uiszczonej opłaty skarbowej, postanowienie o umorzeniu, zachód, wypadek cofnięcia pozwu, data wytoczenia pozwu, referendarz sądowy przy sądzie, zasada zastosowania, utrwalona linia orzecznictwa sądu, sentencja postanowienia, pozwany, pozew w piśmie procesowym, oświadczanie, przepis o kosztach procesu, pozew w rozpoznawanej sprawie, przyczyna cofnięcia, powództwo roszczenia, ograniczenie roszczenia
Zobacz»

VIII Gz 346/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zaspokojenie przez stronę, górnik, dochodzone roszczenie, zażalenie, całkowite wycofanie, ustalenie w przedmiocie, zbędność wyrokowania, wniosek i zakończenie, żądanie o zasądzenie kosztów, przegranie sprawy przez stronę, gorzów wielkopolski, pozwane roszczenie, roszczenie nowe, zasądzenie przez sąd rejonowy, ostatnia propozycja, koszty procesu, cofnięcie pozwu przez stronę, żądanie przyznania kosztów, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Nowak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Puzyna
Data wytworzenia informacji: